Nieuw speelleerlokaal 1 Waddinxveen 584 werklozen Voordelen borstvoeding Tweelingen trekken aandacht V T van moedergroep ’’Lyson” komt terug bij de ouderen Medische weekenddienst voorwerpen AGENDA BIOSCOPEN BURGERLIJKE STAND Regeling vergoeding verhuizing ingetrokken Gevonden en verloren I» c Weekblad voor Waddinxveen Voldoening Vacatures Weekenddienst dierenarts: Filmhuis Gouda Hoogstaand Arcade Gevonden Avonden Blijspel Verloren Thalia tï EP2 DE KERKEN NODIGEN I-I wB I w WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 20 JANUARI 1988 Pagina 5 ZONDAG 24 JANUARI 1988 De vernieuwde ruimte van de geïntegreerde basisschool Koningin Juliana aan de Peter Zuidlaan. (Foto: Sjaak -"■Mi Ondertrouwd: H.C.M. Sloothaak en A.W.M. Boekhorst; H.J.M. Machiels en H. Grootenboer. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. der last van krampjes en spijsverterings- stoornissen. GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. A. Verdoom, Waddinxveen 17.00 uur geen dienst STICHTING DE HERE IS VREDE Peppelhorst 17, Waddinxveen Zondag: 10.30 uur prediking Vrijdag: 20.00 uur open gesprekken GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur stud. P. Groen, Kampen 14.45 uur stud. P. Groen, Kampen Vr. t/m zo. 9 uur: HET PROCES (THE TRIAL). REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur ds. G.A. Hooykaas, Den Haag HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. Joz. de Koeyer, Wilnis 17.00 uur ds. H. Schipaanboord De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uurds. R.A. Grisnigt, Bennekom Betheikerk: 9.30 uurJ.W. Goossen 17.00 uur ds. G.C. Kunz Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. C. Trouwborst, Vlaardingen Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. A.A. van Houwelingen 17.00 uur ds. A.A. van Houwelingen OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 9.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30uurds. P.N. Ribbers 17.00 uurds. P.N. Ribbers BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. J. de Leeuw 18.30 uur ds. H.G. Koekoek JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Voor de pauze werden voornamelijk liedjes gezongen uit de Oostenrijkse tijd van toen en na de pauze liedjes uit Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9. 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 31,50 per half jaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,45 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Geboren: Daniël, z.v. P.J. van der Laarse en I. Kraijesteijn; Alexandra, d.v. R. Teekens en I. Siepman; Laurens, z.v. F. Tame- rus en Y. Voskuilen; Michiel Sander, z.v. D. Mos en G.L. Derk- sen; Michel, z.v. D.J. Hoogendoorn en W.A. Metselaar. Do. t/m wo. 7 en 9.30 uur, za zo. en wo 2 uur: DIRTY DANCING. Do. t/m wo. 7 en 9.30 uur: THE SECRET OF MY SUCCES. Za zo. en wo. 2 uur: DE RED DERDES. met 18% en met 21/2%). Opvallend is de toename van het aantal werkloze vrouwen in het rayon Woerden (12% meer vrouwen). In het rayon Gouda bleef het aantal werkloze vrouwen gë- Van de 409 moeilijk vervulbare vacatu res die eind december werden geteld werd 14% meer dan drie maanden gele den geregistreerd. Dit betreft vooral kantoorberoepen Vergeleken met december 1986 is het aantal werklozen met 430 (7%) perso nen gestegen, namelijk 131 mannen en 299 vrouwen. Het GAB construeert met enige voldoening de tendens van een daling van het aantal langdurig werkloze mannen. Er blijken in Waddinxveen en omge ving op het moment vrij veel tweelingen geboren te worden. Dit is voor de Moe- dergroep voor Borstvoeding aanleiding om alle moeders van jonge tweelingen op te roepen om met elkaar te praten over hun kinderen. last van spugen, diarree en oorontste king dan baby’s die kunstvoeding krij gen. Moedermelk bevat belangrijke antistof fen die de baby beschermen tegen ver schillende bacteriën. Ook bevat het le vende cellen die de groei van bacteriën in de maag tegengaan. Baby’s met borstvoeding hebben min der vaak ernstige aandoeningen van de luchtwegen zoals bronchitis en longont steking. Baby’s met borstvoeding hebben min der allergieën. In vergelijking met kunstvoeding blijkt dat volledige borst voeding gedurende de eerste zes maan den resulteert in het minder vaak voor komen van allergieën. Beneden de zes maanden is het darmstelsel van de baby nog niet rijp voor het verteren van som mige voedingsstoffen. Moedermelk be schermt tegen het overgevoelig raken voor deze voedingsstoffen zoals bij voorbeeld koemelk en granen. Moedermelk bevordert optimale her- WADDINXVEEN - Op basis van landelijke besluiten wordt er geen ver huiskostenvergoeding meer gegeven aan bejaarden wanneer deze doorstro men naar kleinere woonruimte. Deze regeling is door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer per 1 januari 1988 ingetrokken. En dus zit er voor de gemeente Wad dinxveen niets anders op dan de dik een jaar oude gemeentelijke verordening geldelijke steun ouderen bij verhuizing in te trekken. B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende gemeen teraad een daartoe strekkend voorstel gedaan. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft het jaar 1986 afge sloten met 584 mensen zonder betaald werk. Een jaar eerder waren dat 533 inwoners, dus 51 minder. Van de huidige 584 Waddinxveense werklo zen zijn er 310 man en 274 vrouw, zo blijkt uit de cijfers van het Gewesté- lijk Arbeidsbureau in Gouda. Wieldop, muts, bankpasje, diverse sleutels, donkerblauwe dames- handschoen met diagonale strepen. De Waddinxveense La Leche League Moedergroep voor Borstvoeding gaat ook door met het houden van thema- avonden over gezond eten en het afwen nen van de borst (1 februari) en baby- massage (9 februari). Beide avonden zijn voor iedereen toegankelijk. De kosten bedragen drie gulden. Op donderdag 1 februari van acht tot tien uur ’s avonds zal de moedergroep bij elkaar komen met als onderwerp van discussie: Gezond eten en het afwennen van de borst. De moeders van de groep wisselen dan van gedachten over de vraag wat nu gezond eten is als je borst- Noteboom Gedurende de maand december is de werkloosheid in de Goudse streek met 250 (4%) personen toegenomen. Deze toename volgt de provinciale en de landelijke trend in die periode van het jaar. De seizoensinvloeden doen zich lijk, vooral voor in de bouwsector. De werkloosheid in het rayon Woerden is met 112 personen toegenomen en in rayon Gouda met 138 personen (resp. worden gepland, en uiteraard komen ook hier de baby’s mee. andere landen. ”Het was een hoog staand programma”, zei de voorzitter aan het eind van de avond. ”De oude ren zijn echt wel in voor een hoogstaand cultureel programma. U hebt ons mee gesleept naar de oude tijd en de aanwe zigen hingen aan uw lippen. Dat was ook te merken aan het daverend ap plaus dat regelmatig werd gegeven.” Namens de aanwezigen werd aan de drie ensemble-leden een bakje met drie hyacinten aangeboden. Nadat de voor zitter zijn slotwoord had beëindigd gaf het ensemble nog een toegift en wat tij dens de culturele avonden nog nimmer is gebeurd, gebeurde nu. De ensemble- leden kregen van het publiek staande een langdurig applaus. Het is nu al bekend dat het ensemble ’’Lyson” volgend jaar weer zal optre den. Ook nu was het ensemble gevraagd op veler verzoek. Vorig jaar was ’’Ly son” ook geweest. Degenen die de avond niet hebben bijgewoond, hebben in ieder geval veel gemist. maandag 15 februari met een optreden van de plaatselijke toneelvereniging ”Toi-Toi” met de opvoering van het to neelstuk - een blijspel - getiteld: ”Ik wil mjoessof spreken”. Julianaschool stelde de gemeenteraad in zijn vergadering van vorig jaar 24 juni een krediet van 130.000,- beschik baar, inclusief de kosten van aanvullen de inrichting van het speelleerlokaal. Met de verbouwing, die van de Konin gin Julianaschool een echte basisschool moest maken, zijn de kleuterlokal^n verleden tijd geworden. Het gebouw van de voormalige kleuterschool is in ei gendom overgegaan naar de gemeente. Hoewel borstvoeding geven ook be sproken zal worden, zal zeker ook wor den ingegaan op de vraag hoe je het klaarspeelt om twee baby’s tegelijk aan dacht te geven en welke gevoelens de ouders van tweelingen kunnen hebben. Deze bijeenkomsten zullen overdag Bruin lederen portemonnee, grijze handschoen met rits op handpalm, gouden trouwring, donkerblauwe damesportemonnee met geld, di verse sleutels, verchroomde Peuge ot uitlaat, gouden armband met kleine schakels, zilveren ketting met blauw hangertje, 1 paar bruine gevoerde suede handschoenen, plastic draagtas met spijkerrok en regenpak, goud gevlochten arm bandje, broche met oude dubbel tjes, donkerrode knipportemon- nee, Rabobankpas. Gedurende de maand december wer den er 175 vacatures ingediend vooral door de handelsbedrijven, dienstverle ning en de industrie; 210 vacatures kwa men te vervallen. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Ontmoetingskerk: Zaterdag 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) voeding geeft en wanneer het moment is aangebroken om de baby af te wennen van de borst. Informatie is in ruime mate aanwezig in de vorm van verschillende informatie bladen. Ook de goed uitgeruste bibli otheek bevat een schat aan informatie over verantwoorde voeding. De bibli otheek wordt regelmatig uitgebreid met boeken over verschillende onderwer pen. Moeders die goed geïnformeerd zijn kunnen zelf het moment kiezen waarop zij stoppen met de borstvoeding. Soms geeft dit aanleiding tot de vraag ”Wat is nu het ideale moment om te stoppen?” Uit de discussie bij kt steeds opnieuw dat zo’n eenvoudige vraag voor elk moeder/kind paar individueel beant- woord dient te worden. Wat voor moe der één een reden kan zijn om te stop pen, draagt bij een ander bij aan de mo tivatie nog even door te gaan. Op dinsdag 9 februari organiseert de groep een speciale avond over baby- massage om het zevenjarig bestaan te vieren. Er zal worden gedemonstreerd hoe moeders zelf hun kindje kunnen masseren en men kan direct zelf mee doen. Wie aan deze avond mee wil doen is van harte welkom met haar baby. WADDINXVEEN - De kleuters van de protestants-christelijke Koningin Juli anaschool aan de Peter Zuidlaan in Groenswaard 1 kunnen in een nieuw De volgende culturele avond is op speelleerlokaal hun energie kwijt. Glijden, klimmen en springen. Het is al lemaal mogelijk in het afgelopen vrij dag feestelijk in gebruik genomen, ver bouwde gedeelte van de aan de Peter Zuidlaan gelegen school. Aan het begin van de avond waren er sengroei. Moedermelk bevat grote hoe veelheden van het aminozuur taurine, dat belangrijk is voor de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Kunst voeding op basis van koemelk bevat erg weinig taurine. Het zuigen aan de borst bevordert een goede kaakontwikkeling en bepaalt daardoor mede de goede ontwikkeling van het gezicht. Moedermelk is heel licht verteerbaar. Kunstvoeding ligt zwaarder op de maag. Baby’s die borstvoeding krijgen spugen minder en als zij spugen ruikt dit niet zo onaangenaam. Een baby die borstvoeding krijgt heeft nooit last van verstopping. De ontlas ting is altijd zacht, ook als het meerdere dagen wegblijft. Bij flesvoeding kan de ontlasting pijnlijk hard worden. Ontlas ting van borstgevoede baby’s ruikt niet zo onprettig. Met borstvoeding is de kans op eczeem en luieruitslag kleiner. Met borstvoeding hebben baby’s min- Gezien het grote aantal werkzoekenden met een of ander kantoorberoep wordt hier toch wel een knelpunt onderkend, veroorzaakt door onvoldoende aanslui ting van de vraag aan het aanbod voor wat betreft opleiding, ervaring en/of leeftijd. Een pasgeboren baby huilt van de hon ger omdat zijn lichaam nog niet goed op voedsel kan wachten. Moedermelk is meteen beschikbaar, kunstvoeding moet men eerst opwarmen. Het voeden van de baby doet moeder en kind f elkaar afgestemd, zowel geestelijk alsli- loze vrouwen (toename met 6%). Seizoensinvloeden hebben de werk loosheidstoename beïnvloeden in de bouw (plm. 29%) en op grote afstand in de metaal (6%). Het aantal schoolverla ters is met 44 gedaald (8%). ZONDAG 24 JANUARI 1988 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 ZATERDAG 23 JANUARI 1988 Arts: B. Glaser, Soeburghlaan 13/15, tel. 14100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 voor de verschillende groepen leerlin gen festiviteiten, zoals een levende pop penkast van de toneelgroep ”Toi-Toi” voor groep 1 t/m 6 en een spannende film op een groot scherm voor groep 7 en 8. Talloze ouders bekeken ’s avonds het resultaat van de verbouwing: uit twee klassen is het speellokaal en een ruimte voor het onderwijzend personeel ont staan. Voor de verbouwing van de Koningin I .J WADDINXVEEN - De La Leche League Moedergroep voor Borstvoe ding, die in Waddinxveen volgende maand zeven jaar bestaat, richt ook een keer de aandacht op moeders van jonge tweelingen, aldus LLL-leid- ster Lilian Kok van het Klaverveld 7 (tel. 14618). WADDINXVEEN - ”Wat een heerlijke, ontspannende avond en wat hebben we allemaal genoten”. Deze woorden sprak voorzitter A. Both van de culturele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen maandagavond aan het slot van de maandelijkse avond voor alle ouderen in het Anne Frank-centrum, waar ditmaal het ouderen ensemble ’’Lyson” uit Den Haag optrad. ’’Lyson”, dat eerder -in Waddinxveen succes oogstte, bestaat uit een pianiste, een zangeres en een violist. Het pro gramma dat werd geboden, was getiteld ”Een romantische rondreis”. Een romantisch en sfeervol program ma, waarbij veel bekende walsen en liedjes werden gezongen uit Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, het voormalig Ne- derlands-Indië en uit Nederland. Alle drie leden van het ensemble gaven op vakkundige wijze hun kunnen weer. Doordat de piano en andere muziekbe- nodigdheden niet op het toneel ston den, maar beneden in de zaal was het ensemble met de aanwezigen in de volle zaal één grote familie. Binnen niet al te lange tijd zag het en semble kans de aanwezigen mee te laten spelen in hun optreden en spontaan werden de bekende liedjes uit de tijd van vroeger meegezongen. Vooral het Villalied oogstte bij de aanwezigen een grote waardering. Ook de leden van het ensemble werden steeds enthousiaster en het werd een avond om nooit te ver geten. In Waddinxveen is de La Leche League Moedergroep voor Borst voeding al zeven jaar actief. WADDINXVEEN - ’’Gaat u straks ook borstvoeding geven is de titel van de nieuwe folder van La Leche Le ague Moedergroep voor Borstvoeding, die dezer dagen zal worden verspreid in de wachtkamers van de Waddinxveense huisartsen. In de folder wordt gesproken over de voordelen van borstvoeding, wordt goe de raad gegeven voor de eerste weken en wordt uitgelegd wat La Leche Le ague (leche is Spaans voor melk en le ague betekent liga) precies is, hoe de contacten van moeder tot moeder zijn, welke training de LLL-leidsters achter de rug hebben en hoe de moedergroe- pen functioneren. De folder is ook voorzien van een foto met de Waddinxveense leidsters van La Leche League, die vorig jaar voor het Weekblad voor Waddinxveen door Sjaak Noteboom werden gefotogra feerd met hun kinderen. ”De LLL- moeders zijn leidsters zoals jij en ik”, staat er onder deze zwart-wit foto. Volgens de Waddinxveense moeder groep voor borstvoeding zijn dit de voordelen van borstvoeding: Moedermelk is onbewerkt en vers. Kunstvoeding wordt gemaakt van melk die is opgeslagen en opgewarmd. Het is bekend dat daardoor voedingsstoffen verloren gaan. Van een aantal vitami nes weten we dat en die worden later weer toegevoegd. Er zijn echter stoffen bij waarvan we te weinig weten om ze te kunnen toevoegen. Moedermelk beschermt de baby tegen ziekten. Baby’s met borstvoeding wor den minder vaak opgenomen in het zie kenhuis. Bovendien hebben zij minder Do. en vr. 8 uur, za. 9.30 uur, zo. ma. en wo. 8 uur: FULL METAL JACKET, 16 jr. Za. 3.30 en 7 uur en zo. 3.30 uur: MADONNA: WHO’S THAT GIRL, a.1. Dinsdag 8 uur: ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST, 16 jr. Vergeleken met vorig jaar is het aantal langdurig werkloze mannen met 8% ge daald. Die tendens doet zich (nog) niet lichamelijk goed. Beiden zijn op voor ten aanzien van de langdurig werk- chamelijk. Dit elkaar nodig hebben helpt om de baby een gevoel van veilig heid en geborgenheid te geven. Moeders die borstvoeding geven knuf felen en praten meer met hun baby’s. Onderzoekingen hebben aangetoond dat zij ook sneller op het huilen van hun kind reageren. Nachtvoedingen zijn, omdat de melk di rect beschikbaar is, veel gemakkelijker bij borstvoeding. Bij flesvoeding moet men eerst naar de koelkast lopen, de fles warmen en daarna voor de baby vasthouden. Bij vrouwen die borstvoeding geven herstelt de grootte van de baarmoeder zich sneller tot het formaat van voor de zwangerschap. Moeders die borstvoeding geven raken gemakkelijker weer op gewicht na de bevalling. Een voedende vrouw ge bruikt bij de produktie van moedermelk het lichaamsvet dat tijdens de zwanger schap speciaal voor het voeden werd op geslagen. Door het geven van borstvoeding blijft de menstruatie langer weg na de beval ling en dit kan bijdragen tot het voorko men van bloedarmoede. - ,.W( s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 5