tuinplanten Maandblad kiest als gastkok Nicola Diana B aantj eszwemmers aan het rekenen =SERVICE^ EBTW-RADIOI 1C0L0PH0N1 ÏBIOSCOPEN! Geen diefstal KFPK l\«i II i\diensten Van La Tarantella aan de Zuidkade vaartsdag Enquêteresultaten naar gemeenteraad BE FAIRS JONGSTE Grondtransacties FKRIDk Nachtrit Hemel- Muziekgroep in koffiebar Flyers maakt competitie- plaats waar Expositie over historie van Waddinxveen Sportweek is Sportweken M. MOS 'PIANO’S Weekenddienst dierenarts: Thalia Arcade bioscopen Filmhuis Gouda Verwarming Niet goedkoper Geen voordeel Verhoging tarieven Restaurant NEDERLANDS A. P. van Neslaan 1 2771 DE Boskoop Telefoon 01727-4886/4283 Beheerder: C. W. Dufais Elke zondag geopend voor Diners a la carte Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 11 MEI 1988 Pagina 5 Voorzitter ZATERDAG 14 MEI 1988 Elk heel uur RTW-nieuws 12.30-13.00 uur - Non-stop muziek. ZONDAG 15 MEI 1988 -rubrieken- -programma- Weekblad voor- Waddinxveen J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo week end. Presentatie: Peter Teunisse. 13.00-14.00 uur - RTW’s Country Mix. Country en westernprogramma. Pre sentatie: Ted Valk. 14.00-15.00 uur - Popexpress. Presenta tie: Ron Menke. Er kan weer worden gebeld voor een plaat van de archief- LP. Stoplichtenspel. Doe mee en win tot 15,-. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. gina Coeli van Aichinger, en het Magni ficat van Nieland. Het orgel zal worden bespeeld door Angela Mattot. Chef-kok Nicola Diana in het Italiaanse restaurant en pizzeria La Taran tella aan de Zuidkade in Waddinxveen. (Foto: Lekker eten Drinken). bieden heeft dan pizza en pasta. Dat vis daarbij een belangrijke rol speelt laat zich raden. De Napolitaanse keuken onderscheidt zich wat dat be treft niet van die van andere Middel landse Zeeplaatsen. Schitterende vis soepen en gerechten waarbij olijven en vis elkaar in een perfecte harmonie vin den. Speciaal voor de lezers van ’’Lekker Eten Drinken” gaf Nicola Diana een ZONDAG 15 MEI 1988 Arts: Th.G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 4 Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. DONDERDAG 12 MEI 1988 (HEMELVAARTSDAG) Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100 Apotheek F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Uitgeverij: VETAB.V. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 32,50 per half jaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,46 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. ZONDAG 15 MEI 1988 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. Maasland, Capelle aan den IJssel 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur ds. G. v.d. End, Huizen 18.30 uur ds. J. Muller, Sluipwijk Bethelkerk: 9.30 uur ds. P. Alblas, Barneveld 17.00 uur ds. C. den Boer, Bilthoven Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur kand. K. van Vliet, Woerden Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. A. Verdoom, Waddinxveen 19.00 uur ds. K. van Middendorp- Sonneveld, Reeuwijk GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur ds. A.J. Kampherbeek, Hendrik-Ido-Ambacht 17.00 uur ds. P. A.C. Bongers Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.J. Oranje, Utrecht 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur ds. P.J. v.d. Laarse, Soest HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum DONDERDAG 12 MEI 1988 (HEMELVAARTSDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.00 uur ds. G.C. Kunz Bethelkerk: 9.00 uur ds. H. Schipaanboord IMMANUËLKERKGEMEENTE/ GEREFORMEERDE KERK Immanuëlkerk: 9.30 uur gezamenlijke dienst met ds. J.C. de Moor GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP 9.30 uur leesdienst GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage: 8.15 uur ds. Zandbergen, Spakenburg ZATERDAG 14 MEI 1988 Arts: P.C.W. Hertogh, De Akker 68, tel. 19239 Apotheek: Boskoopse aptheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. A. Ramaker 18.30 uur ev. A.A. Esmeijer JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. P.N. Ribbens 17.00 uur ds. P.N. Ribbens Wo. 8 uur, do. 3.30, 7 en 9.30 uur, vr. 8 uur, za. 7 en 9.30 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: THE PRINCIPAL. Dinsdag 8 uur: ANGEL HEART. Wo. t/m zo. en wo. 2 uur, wo. t/m wo. 8.30 uur: THE LAST EMPE ROR. Wo. t/m zo. en wo. 2 uur, wo. t/m wo. 7 en 9.30 uur: THREE MEN AND A BABY. Wo. t/m wo. 8.30 uur: EMPIRE OF THE SUN. Wo. t/m zo. en wo. 2 uur: DE TROETELBEERTJES. Vr. t/m zo. 9 uur: RADIO DAYS. Volgens Openbare Werken bedraagt F. CARELS Koningin Wiihelminasingel 74 -Gouda- Diverse piano’s te koop Zowel nieuw als gebruikt. Op alle instrumenten 5 jaar garantie. St. Victorplein 2 Waddinxveen - Tel. 01828-17970 Open: donderdags en vrijdags van 9.00-17.00 uur of na telefonische afspraak. Ook voor STEMMEN, REPAREREN, VERHUUR, ACCESSOIRES, ENZ. Het maandblad ’’Lekker Eten Drin ken”: Pastagerechten en later ook de pizza hebben ertoe geleid, dat de Itali aanse restaurants in snel tempo vanuit het Belgische mijngebied noordwaarts oprukten. Pasta, een voorgerecht voor de Italianen, werd door de niet of nau welijks met de Italiaanse keuken beken de consument al snel tot hoofdgerecht gebombardeerd. Macaroni al forno, spaghetti Bologne se, canelloni. De jeugd ontdekte de piz za als ’’opstapje” van snackbar naar res taurant. De Italiaanse restaurateurs ontdekten daarmee op hun beurt weer een gat in de markt. Bovendien een in teressante mogelijkheid. Eenmaal binnen en vertrouwd met de omgeving kan een onverwachts opgedo ken jonge consument uitgroeien tot een meer geregelde gast. Met, naarmate de beurs het toelaat, een meer gevarieer der menusamenstelling. Dat vereist een creatieve aanpak van de restaurateur en in het bijzonder een worden dat de prijs van de abonnemen ten te hoog is. In de omringende gemeenten is de prijs van de abonnementen dan ook veel la ger, zoals uit het bijgaande overzicht blijkt. In al deze baden is het zwemwa ter verwarmd van 27° tot 30° en het bui tenbad tot 21° a 22°. In Moordrecht wordt het water zelfs behandeld met clorinsitu (geen chloorstank en last van oogirritatie). Moordrecht: jaargezinsab. 154,50, Zevenhuizen: jaargezinsab. ƒ260,-, Al- phen a/d Rijn: vroege-vogelsab. 58,75 per 4 maanden, Gouda: buitenbad 35 a 40 gehele zomerseizoen, Alphen: idem ƒ47,50. 17.30-18.00 uur - Programma voor Ara- bisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. WADDINXVEEN - Voorzien van hele smakelijke foto’s heeft het maandblad ’’Lekker Eten Drin ken” aandacht geschonken aan het ’’Italiaans koken thuis” door een bezoek te brengen aan het Wad- dinxveense Italiaanse restaurant en pizzeria La Tarantella aan de Zuid kade. Deze week kwam ex-topten- nisser Tom Okker er nog met zijn dochter eten. schatting van de ’’baantjeszwemmers” c moet dit lager liggen. Uitgaande van genstander er weinig van bakken. verwarming van het nieuwe buitenbad 12.000 a 15.000 per jaar. Volgens de vrijwel zonder moeite tot stand en door dag 7 tot en met woensdag 15 juni in de raadzaal van het gemeentehuis te hou- Als je 26 jaar naar je werk geforensd den expositie over de historie van Wad- hebt, menig honderdduizend km hebt dinxveen zal medewerking worden ver- afgelegd en nu door Gods genade kan leend. genieten van je pensioen, is het heerlijk Dat hebben B. en W. laten weten. WADDINXVEEN - B. en W. hebben in Waddinxveen kleiune stukjes grond verkocht en verhuurd. Aan de heer A. de Wit te Waddinxveen is een perceel grond, gelegen aan de Zuidkade, ter grootte van circa 540 m2, verkocht. Aan Frank Pronk Haarmode te Wad dinxveen zal een perceeltje gemeente grond aan de leplaan worden verhuurd. Vastgesteld is de 17e uitwerking van het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980. WADDINXVEEN - Het eerste dames team van Flyers-basketbal behaalde in haar op één na laatste competitietreffen een dikke 62-37 overwinning op Oegst- geest. In het eerste deel van de wedstrijd leken de Waddinxveense basketbalspelers op een wel heel grote overwinning af te stormen. De scores van Flyers kwamen zorgen met liefde hun tuinen en voor de gemeente is het een goede zaak om in WADDINXVEEN - Aan een van dins- een fleurig en goed verzorgd dorp te wo nen. WADDINXVEEN - Het actiecomité zwembad, vertegenwoordigd door de aan de Da Costaweg wonende drs. M. de Vries, blijft zich beijveren voor een acceptabele tariefprijs voor de "baantjeszwemmers” in het te verbouwen Waddinxveense zwembadcomplex. Daarover stuurden de ’'baantjeszwem mers” in maart al een brief aan de ge meenteraadsleden, plaatsten ze een in gezonden stuk in het Weekblad voor Waddinxveen en hielden ze een enque- te onder de gebruikers. De resultaten van die enquete worden volgende week woensdagavond, aan het begin van de gemeenteraadsvergadering, aangebo den. Inmiddels hebben de ’’baantjeszwem mers” ook nauwkeurig berekend welke excessieve verhoging van de tarieven deze groep zwemmende Waddinxve- ners te wachten staat. Daarover gaan hun volgende becijferingen. De baantjeszwemmer bezoekt gemid deld 4 a 5 keer per week het zwembad 1,20 per keer, voor echtparen 0,90 per keer). Gemiddeld wordt er 20 a 30 mi nuten gezwommen, dit is 1 1/2 a 2 uur per week. Kosten 5,50 (echtparen ƒ4,- In het recreatiebad zal men met een los se kaart 4 a 4,50) enkele uren tot een gehele dag kunnen zwemmen. De gemiddelde verblijfstijd in het water zal dan zeker niet veel korter dan deze 11/2 a 2 uur zijn. Voorts wordt het frequen ter gebruik van douches en kleedruimte van de eerste groep gecompenseerd door de langere algemene verblijfsduur van de laatste. Elke baantjeszwemmer brengt per jaar gemiddeld 250 op, dit is gelijk aan een MEDISCHEa»„.,.„ CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) STICHTING DE HERE IS VREDE Peppelhorst 17, Waddinxveen Zondag: 10.30 uur prediking Vrijdag: 20.00 uur open gesprekken GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.15 uur ds. W. v.d. Jagt, Amstelveen 14.45 uur ds. W. v.d. Jagt, Amstelveen 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge ving. Sportprogramma. Presentatie: André de Knoop. Met deze brief in het Weekblad voor Waddinxveen zou ik de inwoners willen oproepen géén planten meer uit de voortuinen van de huizen toe te eige nen. Vaak gaat het om dure planten, doch ook plantjes van enkele guldens worden niet ongemoeid gelaten. Het gaat mij niet zozeer om het geld, maar wel om het verlies van de structuur van de tuin, die na de diefstal totaal verloren gaat. Vanaf vorig jaar werd vooral de Oranje- wijk geteisterd. Bij mij hebben de da dels) tot viermaal toe, van keien, bol len en planten, huisgehouden. Menig aangifte, ook ik, werd bij de politie ged aan, doch tot nu toe zonder resultaat. Ik woon sedert juni 1961 aan de K.W.- singel en heb in de 26 achterliggende ja- ren nooit last van gehad tot 1987. De meeste mensen in de Oranje wijk ver- X 15.00-16.00 uur - Van toen naar nuQu- derenprogramma. Presentatie: Henk van Willigenburg en Nel Witte. Pro grammaonderdelen: Reisje van De Gouwebloem, geschiedenis van Wad dinxveen, nieuws voor ouderen, diëtis te, recept van de week, horoscoop, weerkundige Menno. WADDINXVEEN - Be Fair’s-voetbal jongste lid heet Niels Koetsier. Niels, die op 30 maart 1988 werd geboren, werd meteen door een enthousiaste va der (Bert Koetsier) als lid opgegeven. Be Fairs vrouwelijke bestuurslid Dicky de Bruin-Pijpers was ter verwelkoming van dit bijzondere lidmaatschap ter plaatse aanwezig om Niels in te schrij ven op de ledenlijst. Instructiezwemmen blijft voor een be langrijk deel in het 25 m-bad plaatsvin den (diep water nodig), terwijl het bo vendien nog wordt uitgebreid. Het toe genomen bezoek aan het recreatiege- deelte betekent ook meer zwemmers in het 25 m-bad, die bovendien uiterst hin derlijk voor de baantjeszwemmers kun nen zijn. Per saldo zal de situatie er dus niet op verbeteren, ondanks de toege nomen mogelijkheden van zonering. Het niet meer verwarmen van het bui tenbad maakt de situatie zelfs veel slechter. Veel baantjeszwemmers heb ben een uitgesproken voorkeur voor zwemmen in de open lucht. Omdat het overwegend 40-plussers zijn, is een ze kere minimumtemperatuur ten zeerste gewenst. Op koude dagen zal een groot deel dan ook niet meer durven te zwem men, terwijl op warme dagen dit kleine bad zo vol zal zijn, dat men aan baant- jeszwemmen niet toe komt. om je hobby eindelijk te beoefenen in een bloeiende en rustige tuin. Ik hoop deze publikatie in het Week blad voor Waddinxveen degene die de bet is(zijn) aan het schenden van de voortuinen, voortaan deze hobby van veel ouderen van Waddinxveen met rust zullen laten. STICHTING PEUTERSPEELZALEN Plaatsing mogelijk op één van de vier peuterspeelzalen. Twee- of drie ochtenden. Centrale plaatsing: Mevrouw M. Veerman, Heggewinde 41, tel. 19065 (op de wachtlijst) De gemiddelde zwemprijs met een bon- boekje wordt 3,20. Bij 4 a 5 keer zwemmen per week prijsstijging van 95,- per 4 maanden (78 keer) naar 250 en voor echtparen van 140 naar 500 (stijging van resp. 250 en 350%. Bij uitwerking gedifferentieerder tarief zal laagste prijs bonboekjes b.v. bij 50 bonnen per boekje, niet ver van 3,20 af kunnen liggen. De waarde van veel variabelen ligt nl. al vast, zoals de ge middelde prijs per bezoeker van 3,- de gemiddelde prijs van een bonboekje a 3,20 en de prijs van een los kaartje (niet ver van de 4 volgens de wethouder op de hearing). Omdat de hoogste prijs van een bon boekje duidelijk onder de losse kaart moet liggen, is de spreiding naar boven beperkt en derhalve ook naar beneden, wanneer men het gemiddelde van 3,20 wil halen. huidige buitenbad zullen de kosten van het resterende bad niet de helft, maar ongeveer een kwart moeten bedragen, omdat het warmteverlies in hoofdzaak een functie van de oppervlakte en niet van het volume is (het warmteverlies van de extra zijwanden is gering). Slechts bij het voor de eerste keer op warmen aan het begin van het seizoen, speelt het volume van de watermassa de beslissende rol. Op grond hiervan zullen de stookkosten niet veel meer dan 7.000 a 8.000 be dragen. Wordt de minimumwatertem- peratuur nog iets verlaagd nl. van 21° a 22° naar 20°, dan zullen de stookkosten volgens de minimumschatting rond de 6.000 gaan bedragen en volgens de ma- ximumschatting circa 11.000, dit is resp. 0,4% a 0,7% van de exploitatiere kening. Het ’s nachts afdekken van het bad kan dit bedrag nog verder reduceren. WADDINXVEEN - De groep Keep in touch treedt vrijdagavond 13 mei op in de hervormde koffiebar De Schaaps kooi aan de Nesse. De groep brengt hoofdzakelijk Engel stalige country-muziek, afgewisseld met praatjes en sketches. Het programma begint om half negen. De koffiebar is open vanaf kwart voor acht en de toegang is gratis. effectief verdedigend werk kon de te-' 25.000 a 30.000 stookkosten voor het Flyers moest het ’’schema” van 100 te gen nog wat echter loslaten want de bas ket werd steeds moeilijker gevonden. Het scorebord gaf bij rust evenwel een respectabele score te zien: 38-15. De eerste 10 minuten van de tweede) helft waren voor Oegstgeest dat geheel in tegenstelling met de eerste helft zó wat elke aanval scoorde. Flyers daaren-. tegen kwam niet tot scoren, de weinig1 goede kansen leken niet benut te mogeq) worden. Na een 38-26 stand begonnen de Flyers de weg naar de basket weer te vinden en) soms werd er weer makkelijk gescoord. Eigenlijk probleemloos kon de wed-, strijd verder uitgespeeld worden en met 62-37 werd de tweede plaats in de stand nogmaals waargemaakt. De punten werden gescoord door Con.- nie Captein 19, Bernice Posthumus 13, Wendy Posthumus en Babette Heer- kens beide 9 en Mirjam Akkerhuis 8 Pit.-J 18.00-18.30 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih Hayranoglu. WADDINXVEEN - Vanavond - woensdag 11 mei - houdt de Waddinx veense autoclub Gouwe Rijders de tra ditionele nachtrit van Hemelvaartsdag. Er kan worden ingeschreven vanaf 20.30 uur tot een kwartier na de op de televisie waarschijnlijk uit te zenden voetbalwedstrijd in de kantine van de tuinbouwveiling aan de Bredeweg. Op Koninginnedag namen 69 automo bilisten deel aan de Koninginnedagrit. De deelnemers kwamen uit de hele streek en zelfs uit Castricum, Zoeter- meer en Den Haag. De uitslag was: 1. J.C. Winkel uit Moordrecht, 2. S. Attema uit Waddinx veen, 3. C.R. de Jong uit Waddinxveen, 4. C. v.d. Niet uit Noordwijk en 5. P.F. Ruissen uit Waddinxveen. LEZERS schrijven 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Informatief programma. Presentatie Ineke van Wijngaarden. goede kennis van de Italiaanse keuken. Aan dat laatste ontbreekt het de gast kok van de maand, de Napolitaanse chefkok Nicola Diana niet. Langs de Gouwe in Waddinxveen drijft hij ”La Tarantella”. Een restaurant dat qua sfeer en interieur volledig voldoet aan de associaties die Italië bij de gasten op roept. Muziek, chiantiflessen, jongle rende pizzabakker. Een ruime kaart met pastagerechten en pizza’s. Maar bovenal dagelijks een grote hoe- aantal recepturen, waarmee iedereen veelheid dagverse specialeiten, die illu- de Italiaanse keuken ook thuis op tafel streren dat de Italiaanse keuken meer te kan brengen. WADDINXVEEN - De 43ste Waddinxveense Sportweek zal weer van start gaan. Voor de stichting Sportweekcomité is dit de laatste fase van de organi satie. Het sportweekcomité wil dat er zoveel mogelijk Waddinxveners, zowel groot als klein, met de sport in aanraking komen. Wij hopen dat er zeer veel aan de sportweek deel nemen het zij actief of passief. De sportweek is eigenlijk sportweken. De sportweek begint op dinsdag 24 mei en de laatste dag is 11 juni. In de sportweek zijn veel soorten van sporten ondergebracht. Ook de mensen die normaal niet aan sport meedoen kunnen deelnemen, het wandelen en prestatiezwem- men zijn onderdelen waar iedereen voor kan inschrijven. Voor de tri athlon kan dit ook maar zonder voorbereiding is dit niet aan te be velen. De sportontmoetingen voor de sportverenigingen zijn natuurlijk weer een belangrijk onderdeel in de sportweek. De verenigingen ko men tegen elkaar uit op sporten die ze normaal niet beoefenen. De sfeer tijdens deze wedstrijden is dan ook zeer plezierig en de waar dering voor eikaars sporten neemt hierdoor toe. Tot slot wil ik nu reeds alle medewerkers en mede werkers aan de 43ste sportweek be danken voor het vele werk dat reeds verricht is en nog moet wor den gedaan voor het slagen van de sportweek. Ik wens u sportieve en prettige sportweken toe. E. OVERDAM Stichting Spor- tweekcomité 11.15 uur - Rechtstreekse uitzending van de kerkdienst uit de Ontmoetings kerk aan de Groensvoorde van de roomskatholieke St. Victorparochie. Het thema van die viering is: Zijn werk voortzetten. Kunnen we dat Ja, als God ons zijn H. Geest zendt. In deze viering gaat voor pastoor C. J. van der Opbrengst van 60 volwassen losse-kaart- Voort. Het dames- en herenkoor onder zwemmers. Bij 150 baantjeszwemmers leiding van J. van Oosten zal deze dienst js dit gelijk aan 9000 volwassen losse- opluisteren met onder meer de Missa kaartzwemmer, dit is 60% van het hui- Secunda Pontificalis van Perosi, het Re- dige aantal volwassen lossekaartzwem- mers en bijna de helft van de toekomsti ge. Omdat aan grootverbruikers veelal korting wordt gegeven, mag gesteld

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 5