O EIKEN MEUBELEN t VAN GROTE KLASSE BOSKOOP JAARVERGADERING I Lenen? Rabobank C3 ^ISrid ’t WARENHUIS J. W. V.D. WILLIK Vakantiehulpen voor direkt of voor over twee weken AKkOOLI? 1 VERM6ULEN HOUTi i* I IJSCLUB ’’OTWEG” TT I Es 1 I h I i* 11 - lil ~Wde nater 4’ s BAKKENPLANKEN EEN KOMPLEET PROGRAMMA EIKEN MEUBELEN VAN HOGE KWALITEIT f I I B ffllinMffiüiiiïB SÉ^3w» BOSKOOP VAN LINT B.V. BOOMKWEKERIJEN Insteek 12 Boskoop tel. 01727-8260 tel. tussen 18.00 en 18.30 uur: 01727-6900 BESCHOEIINGEN Medewerkers(sters) voor in vast dienstverband, voor direkt opticiën of aankomend opticiën SLUITING PARKEERTERREIN RAIFFEISENBANK worsen W. HOOGDUIJN I Dan weet u dat het goed zit! lil w Aannemersbedrijf C. H. Luijbregts IJ ±_.J Th llb sa I l 01720 - 72671 Li I 1 I I Aanvang: 20.00 uur. DIS Y I im fe I I JJP B Hierbij nodigen wij de leden uit voor de op dinsdag 31 mei 1988 in ons clubgebouw aan het Paddegat. I B I F Zaterdag 28 mei Van 10 tot 16 uur Parkeerterrein Kerk-Mendelweg AFD. WONINGINRICHTING - BOSKOOP - ZIJDE 2 - TEL. 01727-3174 OPTIEK DE BAAT Ook voor uw contactlenzen. [TWEEWIELERS NOMEN ijl Bi 4 I J U 11 Lu I BOOMKWEKER/EXPORTEUR EN IMPORTEUR RESTAURANT ”DE HAZERSHOF” serveert het komende weekend als specialiteit voor de maand mei ASPERGES-MENU Voorgerecht: Aspergesoep Hoofdgerecht: Asperges met Gelderse achtergrond f 34,50 p.p. Reserveer tijdig! 1 j h. LI IE H I X I 4 I X Woensdag 25 mei 1988 v W I Hg I i 1 i NACHTRUST ADVISEUR DE RIDDER 3 5 Gazelle maakt fietsen leuker if’ 0 Jetien te huur te huur te huur te huur te huur te huur S3 ENAULT OCCASIONS AW/4 5jT 8J K RENAULT 4 GTL RENAULT 5 TL RENAULT 9 TG- RENAULT 9 GTL Avenue te huur te huur te huur - betontrilmachine dubbele balken .1 I Gouwestraat 21 Boskoop Tel. 01727-2506 OPTIEK DE BAAT vraagt voor zijn zaak in Vleuten Ook het juiste adres voor projekten S&tuice ia de fuM^tLzaak r s./iiac te huur riabq ASBEST, GECREOSOTEERD- EN HARDHOUT VOOR GEVRAAGD met 2 jaar praktijkervaring. Brieven naar Optiek de Baat Dorpsstraat 4 3451 BK Vleuten. Aangezien met de Gemeente Boskoop geen overeenstemming kon worden bereikt over de wijze waarop het parkeerterrein achter ons bankgebouw gedurende het weekeinde voor een ieder toegankelijk zou moeten zijn, delen wij U mede dat met ingang van 3 juni 1988 dit terrein wekelijks GESLOTEN IS VAN VRIJDAG 20.30 UUR TOT ZATERDAG 17.00 UUR. Laag Boskoop 98 Boskoop Tel.: 01727 - 3200 Ik heb zo'n mooie nieuwe fiets, dat iedereen 'm wil lenen. Daar ben ik mee opgehouden. Ze kunnen toch zelf ook 'n Gazelle kopen! BURG. COLIJNSTRAAT 165-167, BOSKOOP, TELEFOON 3082 Het grote merk in kleine fietsen met 10 jaar garantie op vork en frame 11 fw s I o I I I ist’ IS GEVRAAGD: een aspirant CHAUDRON EN CO, ACCOUNTANTS Postbus 2154 - 2301 CD LEIDEN te huur te huur betonmolen - betontrilnaald benzine motor dus overal te gebruiken - bandschuurmachine - bovenfrees - buigijzer - cirkelzaag - decoupeerzaag - compressor pneumatische tacker - electrische schaaf - haakse slijper - hoge druk reiniger - klopboormachine - kruiwagens - steenwagen - ladders - lijmklemmen - handheien - spijkertrekker - waterstofzui- ger - aanhangers enz. Boskoop - Middelburgseweg 103 - s 01829-3163 Dessert: Een parfait, een luchtig dessert van ijs en asperges ’S MAANDAGS GESLOTEN „DE HAZERSHOF” HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 177 TELEFOON 01714-1730 Verantwoord slapen begint met het kiezen aan uw manier van slapen. j Vandaar dat u bij de Ridder "Lattofiex" aantreft. Dit Slaapsysteem kan aan ieders lichamelijke omstandigheden worden aangepast, boor b.v. plaatselijk extra steun te geven of extra veerkracht toe te passen. Waar uw bedsysteem die extra steun of veerkracht nodig heeft wordt aangegevpn door het Lattofiex meetbed, aan de hand van deze meting geven wij u een gratis individueel slaapadvies zwart op wit. I L EIKENLAAN 229 TEL: 01720-22257 ALPHEN AAN DEN RIJN Pagina 20 f y n èW «J gï) Bel 01727 - 38 90 32 48 V-_ Voor service 01727 - 65 53 I e löi El El El El El El El El El El El El El El El El ET El IBl 13 E] E] E] El 9 3 3 E] El El E] E] El 3 El El El 1; t g I an» 13 E E Ei Is E S E Ei la (s E S E El 131 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 1984 1983 1982 1984 RENAULT 11 GTL, 5-deurs 1984 RENAULT 11 TL, 5<ieurs 1985 RENAULT 18 GTL station 1984 RENAULT 25 GTS 1984 RENAULT 25 GTX 1986 WUw jlClCwl Tel. 01727-3268 Renault-dealer i 1. BOEKENKAST MET 2 DEUREN 95 x 185 x 35 CM f 795z- 2. BOEKENKAST OPEN 95 x 185 x 35 CM f 695,- 3. STEREO TOREN MET DEUR 61 x 111 x 47 CM f 495,- 4. STEREO TOREN 61 x 111 x 47 CM f 450,- 5. TV-KAST MET KANTELKLEP EN VIDEOSCHUIF 995,- 6. TV-MEUBEL MET VAST BLAD EN VIDEOSCHUIF 495,- 7. SECRETAIRE MET VAKINDELING 90 x 104 x 45 CM f 995,- 8. TV-MEUBEL MET DRAAIBLAD EN VIDEOSCHUIF 595,- 9. TV-MEUBEL MET DRAAIBLAD EN KANTELKLEP 695,- 10. DEKENKIST 104 x 53 x 45 CM f 495,- •Wi SSSSSSSs i t. 0 I 9 6 c c i 3 ij 10. ?®8 - X' ROMMEL MARKT k XVXXXXX^X^^ «i OFF. DEALER AUPING. LATTOFLEX. POSEIDON. PULLMAN, MOSER DONSDEKBEDDEN UIT EIGEN ATELIER woninginrichters zonweringsspecialisten I I ■1 i Coöp. Raiffeisenbank „BOSKOOP” B.A. Burg. Colijnstraat 22, Boskoop j tot 31 cm breed, met ijzers en paaltjes, uit voorraad leverbaar. I I 1 1 I I l l WIJ BRENGEN U DICHTER BIJ GRIEKENLAND MET ONZE LIVE MUZIEK OP ELKE VRIJDAGAVOND de SPECIALIST voor ALLE soorten ZONWERING I i 1 Dorpsstraat 4 - Vleuten -tel: 03407- 3300 W O g L Goudse Rijweg 81 Boskoop 01727-5689 GRIEKS SPECIALITEITENRESTAURANT Op korte termijn kunnen wij u beschoeiing vakkundig plaatsen. i ■l - I Vanzelfsprekend bij: ^xxxssxxxxx I X\\\\\\\\X\W n n Bij één van onze relaties, een besloten vennootschap met een boomkwekerij annex de handel in boomkwekerij-produkten, ontbreekt het aan een opvolger. Door deze advertentie wordt aan een persoon van 25-30 jaar een unieke kans geboden om door de praktijk een ’’compleet ondernemer” te worden. Daarna bestaat de mogelijkheid om het bedrijf over te nemen. Voor de talenten en hoedanigheden, die hieronder worden beschreven, heeft de direktie van de B.V. een hoogst aantrekkelijke beloning over. Want inzet en kwaliteiten behoren nu eenmaal uitstekend te worden gehonoreerd. Gezocht wordt voor indiensttreding op redelijke korte termijn een enthousiast, dyna misch en veelzijdig persoon, in het bezit van het diploma van de ’’Rijks Middelbare Tuinbouw-school” te Boskoop, met commercieel gevoel, goede talenkennis en organi satorische vaardigheden. Van hem wordt een actieve inbreng verwacht, zodat hij zich in zo’n drie jaar kan ontwikkelen tot de eerste man van het bedrijf. Dan moet hij de filosofie, welke het bedrijf kenmerkt, hebben overgenomen. Dan ook is hij geworden tot een ondernemer, die over improvisatie-talent en een flinke dosis doorzettingsvermo gen beschikt. De uitgeslapen persoon met ondernemers-bloed, die in deze omschrijving een carrière-kans met uitstekende perspectieven ziet, wordt verzocht een brief met per soonlijke gegevens te zenden aan: 130 zitplaatsen 30 personen aan 1 tafel mogelijk dagelijks geopend afhalen mogelijk PRINS HENDRIKSTRAAT 159 ALPHEN AAN DEN RIJN JAAR GARANTIE pWJSf 11.95°>’ Julianastraat 24 - Boskoop Sr* 1— f '?®.xxvc\x'; I Waddinxveen - Boskoop APK II keuringsstation KAPSALOJt GR0ENEHDIJK I f iiiüFij^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 20