Schaaktitel WSV voor W. Hennink Droogtraining Gouwe Streek Tjtel mini’s De Gouwe Smash Hengelmiddag voor de jeugd Florida tegen Rolls Royce I Sportweek is begonnen 2e Invitatie jeugdteam- tournooi Aeolus netten meer Zaalvoetbal Ronaat Shoes Matige vangst FKRIDk Geen nieuwe basketbal- 1 Geplaatst voor turntournooi Zes titels bij Be Fair-jeugd L De Sperwer u I 1 - Keizer competitie Jeugdcompetitie Eindstanden Opgave i Restaurant r 'i J A. P. van Neslaan 1 2771 DE Boskoop Telefoon 01727-4886/4283 Beheerder: C. W. Dufais Elke zondag geopend voor Diners a la carte 1 i Lp Pagina 21 titel naar Hennink. Met een totaalscore van 23 1/2 pnt. uit 30 partijen (18 Op de foto staan v.l.n.r. Ron Smit (sponsor), Leo Kok, Ton Gerritsen, WADDINXVEEN - Twee en twintig badmintonners van het Waddinx- Rolls Royce vliegtuig- en motorenfabriek in Derby (Midden-Engeland). ■ii' oen. De eindstand luidt: 1. en clubkampioen 1988 W. Hennink (4 uit 6), 2. W. van Vuuren (4 uit 6), 3. E. Claassen (21/2uit 6) en 4. H. van Woudenberg (11/2 uit 6). Om 19.00 uur wordt afgetrapt en naast de organiserende club nemen nog de volgende teams aan dit Ronaat-Shoes- H.S.W. met het Sportweekbestuur de jaarlijkse viswedstrijdin de Gouwe, aanvang 19.00 uur, einde 21.30 uur. WADDINXVEEN - Komende zater dagavond 28 mei vindt in de Waddinx- veense sporthal ”de Sniep” de tweede editie plaats van het Ronaat Shoes-zaal- voetbaltoemooi. Tijdens het vissen krijgen de kinderen wat te drinken uitgereikt. Per groep zijn er leuke prijzen te winnen. Opgave voor deze wedstrijd (kosten 7,50 p.p.), kan schriftelijk op het adres Alpherwetering 74. Deelname kan ini- dividueel, maar ook per korps van 5 personen. Deze middag houden de hengelsport- vereniging Waddinxveen (HSW) met dierenspeciaalzaak Hoogendoorn in het winkelcentrum Luifelbaan in het kader van de door de Nederlandse Vereniging Van Sportvissers (NWS) uitgeroepen Nationale Hengelsportdag. WADDINXVEEN - Voor jongeren tot 12 jaar wordt er komende zater dagmiddag van half drie tot vier uur een hengelmiddag voor de jeugd ge houden in de ringvaart tussen de Staringlaan en de Willem de Zwijger- laan. toernooi deel: Multihouse uit Gouda (dit team is de winnaar van de eerste editie en verdedigt dus dit jaar de wis- selbeker), Floreant, Rozenburcht - van Rootzelaar en Watergras uit Boskoop. In de pauze heeft de organisatie voor een ’’speciale” attractie gezorgd. Om circa 23.00 uur zal sponsor Ron Smit voor de prijsuitreiking zorgen. Het F-l team dat ongeslagen kam pioen werd van hun groep. Staand v.l.n.r.: leider P. Krins, Martijn Pe ters, Remco van Rijn, Andy Koele, leider L. Peters. Zittend v.l.n.r.: Ri chard Bitter, Patrick Krins, Robin Krins en Rob Appel. (Foto: Rien Saarloos). In de Keizercompetitie zijn door een tweetal afgebroken partijen nog niet al le beslissingen gevallen. De nrs. 1 en 2 (Philipse en Roosendaal) lieten deze laatste ronde yerstek gaan. Van der Bom maakte slechts gedeeltelijk ge bruik van de afwezigheid van Roosen daal door zijn partij tegen Smitskamp in een zeer curieuze stand, toren tegen 4 pionnen, af te breken. Wel kwam hij hierdoor op gelijke hoogte met Roosen daal. Ook Wolfs en Bloem braken hun partij af. Kardol herstelde zich van 2 nederla-- gen door W. van Oort te verslaan. El lers en Ritter sloten het seizoen verlie zend af tegen resp. Jansen en v.d. Hoek. Van der Knaap versloeg in een goede partij Besemer. Torenbeek-Goor en Hugo Zevenber- gen-Ket eindigden in remise. J. van Oort kende weinig problemen met van Sandijk. Brobbel en v.d. Geer deelden het punt, waarmee eerstgenoemde, hal verwege het seizoen lid geworden, op de fraaie score van 9 uit 14 uitkwam. D.J. van Offeren leverde een knappe prestatie door Alblas te kloppen. Zo ook Prins die Stam met lege handen achter liet. P. van Offeren behaalde een zege op mw. Timmermans. Brinkhorst- Bos tenslotte werd remise. I I I I i r' In de tiende en laatste speelweek van de jeugdcompetitie wogen de laatste lood jes zwaar voor de diverse teams. Aange zien het complete 2e team deel nam aan het 8ste internationale jeugdteamtour- nooi van BC Victoria te Hoensbroek nam het 6e team in de laatste wedstrijd van de jeugdcompetitie de honneurs waar van het 2e team. Het 6e team had haar laatste wedstrijd al eerder in de competitie afgewerkt, daar deze wedstrijd was vervroegd. Thuis, in sportzaal ’’Groenswaard”, speelden de teams 2 (in dit geval dus te am 6), 3 en 5. De uitslagen waren: Aeolus 2 - BC Rijn land (Gouda) 0-8, Aeolus 3 - BC Nieuw koop 2 4-4 en Aeolus 5 - Goudse BC 2 0- 8. De uitslagen van de uitwedstrijden lui den als volgt: BC Zevenhuizen 1 - Ae olus 18-0, BC Oude water 2 - Aeolus 4 5- 3, BC Rewic (Reeuwijk) 4 - Aeolus 6 4- 4 en BC Flair (Alphen a/d Rijn) 9 - Ae olus 7 3-5. A i i l WADDINXVEEN - Dinsdagavond is de 43e aflevering van de Sportweek Waddinxveen van start gegaan met de eerste ronde van het bedrijfsvoetbal en klaverjassen voor 60-plussers in het Anne Frank-centrum. Komende vrijdag wordt de Sportweek, die tot en met zaterdag 11 juni duurt, voortge zet. De voetballers ontmoeten elkaar voor de Sportweek Waddinxveen ditmaal op het WSE-complex in de Oranjewijk. De organisatie van het sportieve festijn voor deelnemers en publiek is in handen van de Stichting Sportweek- comité Waddinxveen. Voor de zes jeugdteams van-Florida is de jeugdcompetitie van dit voorjaar in middels weer afgelopen. Er is met veel ethousiasme gespeeld, maar met be scheiden resultaten. Het badmintontalent bij Florida moet vooral in de jongere leeftijdsgroepen worden gezocht en aanvulling voor de hoogste seniorteams is dus voorlopig niet uit de eigen jeugd te verwachten. Florida 1 sloot de competitie reeds be gin mei af. In totaal werden 5 wedstrijd- punten behaald, hetgeen een 4e plaats WADDINXVEEN - Maandagavond 30 mei gaat de Waddinxveense schaatsver eniging De Gouwe Streek, die in het na jaar van 1986 werd opgericht, van start met droogtrainingen voor de schaat sliefhebbers. Een in het afgelopen seizoen door de schaatsvereniging De Gouwe Streek gehouden droogtraining. De droogtrainingen zijn bedoeld om er voor te zorgen dat de schaatsconditie in oktober, als de kunstijsbaan ”de Uit hof’ in Den Haag weer open gaat, goed op pijl is. ken naar goed gespeelde en spannende Daar moet het allemaal gebeuren in het partijen met als resultaat het zo begeer- seizoen 1988/1989 en daar moet de Gou- de kampioenschap. we Streek presteren. Hoewel door de veerbootstaking een dag van het programma vervallen moest, was het wederom een bijzonder geslaagd weekeinde met een ”barn- dance avond met pig-roast”r bezoek aan een mijnmuseum, wandeling in Do- vedale-natuurgebied, snooker, darts en het slotdiner. Natuurlijk was er ook de badminton- ontmoeting, waarin de Engelsen erin slaagden(te) ruim te winnen (29-9), vooral door ook vrijwel alle gelijk op gaande wedstrijden te winnen. WADDINXVEEN - Over het alge meen werd er matig gevangen tijdens de zaterdag door de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW in de Amstel ge houden tweede wedstrijd voor de zo mercompetitie. Veertien vissers wisten slechts 16920 gr. vis te vangen. De eerste vijf waren: le M. Reichard (5000 gr.), 2e R. Jenner (2740 gr.), 3e W. Houtman (2140gr.), 4e A. v. Leeu wen (1680 gr.) en 5e M. Hoogerdijk (1600 gr.). Op zondag was de eerste wedstrijd in de zondagcompetitie. Deze werd gevist in de Oude Rijn. Ook hier was de vangst matig. Er werd door 8 vissers 11231 gr. vis gevangen. De eerste vijf waren: le M.C. Kers (3760 gr.), 2e M. Reichard (2630 gr.), 3e J. Verhoef (2080 gr.), 4e W. v.d. Wal (1640 gr.) en 5e D. Muller (700 gr.). De eerst volgende wedstrijden zijn op zaterdag 28 mei en dinsdagavond 31 mei. Voor de wedstrijd van 28 mei in het Amsterdam-Rijnkanaal is het vertrek om 5.30 uur vanaf het N.S.-station. Voor de dinsdagavond wedstrijd is het kantnummerstrekken aan de waterkant om exact 19.00 uur. Gevist wordt in de Oude Rijn. Viswedstrijden WADDINXVEEN - Twee en twintig badmintonners van het Waddinx- 2Pc ^terdagtvoncd 4 junijioudt de veense Florida hebben in het kader van een jaarlijkse uitwisseling een be- zoejc gebracht aan de vrienden van de fabrieks-badminton-club van de WADDINXVEEN - Voor de twee mi- .ini-teai^s van de in het Wamaarplant- soen spelende tennisvereniging De Gouwe Smash - meisjes tot en met 10 De meisjes en jongens die zaterdag 28 mei willen meevissen kunnen zich opge ven bij Hoodie. Er wordt gevist in twee groepen: van 6 tot 9 jaar en van 9 tot 12 jaar. De kosten voor deze wedstrijd zijn ƒ2,50. WADDINXVEEN - Maar liefst zes te ams van Be Fair-voetbal zijn het afgelo pen seizoen kampioen van hun groep geworden, terwijl 1 team een gedeelde eerste plaats bezette en er nog mis schien nóg een kampioen kon worden van de hoofdgroep en daarmee volgend seizoen uitkomt in de regionale afde ling, een absolute topprestatie. A-l stond enige weken geleden nog met 3 andere clubs op een gedeelde tweede plaats en 3 punten achter ONA. Zelf rekende Be Fair A-l af met UNIO en Nieuwerkerk, terwijl ONA weke lijks punten verloor, zodat nog voor de laatste competitiewedstrijd Be Fair.met 1 voorsprong koploper was. De laatste wedstrijd tegen Jodan Boys, theoretisch nog kanshebber, werd op eigen veld met 0-4 verslagen, waarmee het kampi oenschap en de promotie een feit was. Bij de pupillen werden D-2, D-3, E-l en E-2 en F-l allen kampioen, terwijl F-2 op een gedeelde eerste plaats eindigde. Een nacompetitie is daar nodig om de kampioen en de clubs die gaan prom overen aan te wijzen. Inmiddels heeft C-l de uitwedstrijd te gen ESTO met 1-2 gewonnen, waard oor de kans zeer groot dat zij volgend seizoen in de hoogste groep van de C-af- deling gaan uitkomen. In dat geval spe len A-l regionaal, B-l hoofdgroep en C-l groep 1, waarmee Be Fair zijn jeug- delftallen op een zeer hoog niveau heeft weten te brengen. gew 11 rem 1 verlbereikte de uit Schiedam afkomstige Hennink in zij n eerste seizoen bij W.S.V. de top! Overigens leverde de onttroonde kam pioen Van Vuuren eveneens een knap- werd. Omdat de beste 16 turners zich plaatsen voor de NK wist Maarten zich al zeker van een plaats, maar Roger moest in Hellevoetsluis nog goed uit de bus ko men. Dit lukte Roger prima want via een 6.35 voor rekstok en een 6.75 voor voltige, ringen en sprong eindigde hij op de 10e plaats en kwalificeerde zich als 15e voor de NK. Maarten had een slechte dag, maar door een goede rek- en ringoefening wist hij uiteindelijk als 16e te eindigen. Door zijn eerdere goede wedstrijden kwalifi ceerde Maarten zich als 8e voor de NK. Er hebben zich nu 5 turners van TOOS voor een NK gekwalificeerd, want 28 mei mogen Sietse Siersema in de klasse 5B en Arthur Blom en Albert Hogeweg in de klasse 4B meedoen en op 4 juni zijn Roger en Maarten aan de beurt in ...de klasse 6A. v.l.n.r.: Angelique v.d. Sluis, Marieke Kok, Alicev. Vliet, Marieke Hoogeveen. Zittend v.l.n.r.: Evelien Terpstra, Paulien Knieriem, Marieke Spruitenburg, Marije Knijff, Sylvia den Ouden (reserve). (Foto: Sjaak Noteboom). opleverde. Florida 2 speelde veel span nende wedstrijden. De laatste wedstrijd tegen Rewic 3 is daar een voorbeed van. Winst in het enkelspel voor Cock Slag- ter, Belinda Leunis en Marije Schou ten, maar toch 3-5 verliezen. Eindstand 6e en laatste met 1 pnt. Een leeftijdscategorie lager (11-14 jr.) speelden Florida 3 en 4. Florida 3 be haalde de meeste punten van alle teams en werd met 8 punten vierde. Met een betere voorbereiding op de dubbelspe len is er voor Sharon den Adel, Mette Schouten, Vincent Hartwijk en Tycho Hage een veel hogere klassering haal- baar. Florida 4 was gelet op de zeer geringe speelervaring van de meeste spelers te hoog ingedeeld. Desondanks werd ’t te am niet laatste. Een 5e plaats met 3 pun ten. Nog weer jongere spelers deden in team 5 en 6 meeEnkele van 7 en 8 j aar zelfs Florida 5 speelde veelbelovend en be haalde 7 punten en waarschijnlijk een vierde plaats. Florida 6 was al met al nog wel erg onervaren. Toch liet men ’t hoofd niet hangen, al was de laatste plaats niet te vermijden. WADDINXVEEN - Komend week einde - zaterdag 28 en zondag 29 mei - houdt de Waddinxveense badminton club Aeolus voor de tweede maal haar invitatie-jeugd-teamtournooi. De organisatie van dit tournooi, dat zal 1 worden verspeeld in sporthal ”De Sniep” op beide dagen van 09.00 tot 18.00 uur, is dit jaar opnieuw mede mo gelijk gemaakt door de financiële steun van Haveen Goed Verzekeringen, Pen sioenen en Hypotheken uit Zoeter- meer. Daarnaast zijn er dit jaar voor het eerst enkele Waddinxveense bedrijven en middenstanders bereid gevonden het tournooi mede te financieren, zodat de inschrijfgelden voor de deelnemende teams relatief laag gehouden konden worden. In totaal nemen er 11 teams deel. Vrijdag 10 juni 20.00 uur - Sportontmoetingen sjoelen en dart, Schuttersvereniging 19.00 uur - Sportontmoetingen tafeltennis, Kwiek Zaterdag 11 juni 17.00 uur - Sportontmoetingen Kanovaren, Petteplas 17.00 uur - Sportontmoetingen Jeu de boules, Petteplas 17.00 uur - Sportontmoetingen Reddingsbrigade, Petteplas Afsluiting Sportweek jaar en meisjes tot en met 12 jaar - zit de competitie er ook weer op. Met tevredenheid kunnen wij terue kii- Vrijdag 27 mei 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex 18.30 uur - Wandelen, WSE-complex 2,50 per deelnemer) Zaterdag 28 mei 16.00 uur-Triathlon, zwembad (ƒ5,-) 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE- complex Maandag 30 mei 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex 20.00 uur - bingo 60-plus, AF-centrum Dinsdag 31 mei 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex Lunapark Woensdag 1 juni 13.30 uur - Schooolvoetbal, WSE-complex 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex Lunapark Donderdag 2 juni 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex Lunapark Vrijdag 3 juni 20.00 uur - klaverjassen, WSE-complex Lunapark 19.00 uur - prestatiezwemmen, zwembad 3,50) Zaterdag 4 juni 8.00 uur - Schoolvoetbal, WSE-complex 19.00 uur - visconcours, de Gouwe 18.30 uur - Sportweekvoetbal, WSE-complex Lunapark Maandag 6 juni 20.00 uur - Sportontmoetingen basketbal, sporthal 19.00 uur - Sportontmoetingen korfbal en dart, Korbis Dinsdag 7 juni 20.00 uur - Sportontmoetingen volleybal, sportzaal 19.00 uur - Sportontmoetingen atletiek en dart, Antilope Woensdag 8 juni 20.00 uur - Sportontmoetingen badminton, sporthal 19.00 uur - Sportontmoetingen schieten en dart, Schuttersvereniging 18.15 uur - Schoolzwemmen, zwembad - Donderdag 9 juni 19.30 uur - Sportontmoetingen waterpolo, zwembad 20.00 uur - Sportontmoetingen gymnastiek, sporthal pe prestatie. Na een zwakke seizoen- start stond hij halverwege de competitie nog op een 12e plaats. Na een geweldige eindsprint plaatste hij zich alsnog voor de nacompetitie en kwam uiteindelijk de foto staan v.l.n.r. Ron Smit (sponsor), Leo Kok, Ton Gerritsen, op gelijke hoogte met e nieuwe ampi- jQ^n Qarstman en Martin Vermeulen. Zittend v.l.n.r. PietJongejan, Ger ritsen (coach), Dick van der Zwet, Maurice Smit en Rob Verkerk. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se postduivenvereniging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Creil. Afstand 347 km. In concours 473 dui ven. Gelost om 7 uur. Aankomst le duif 11.20 uur. Laatste 11.34 uur. Snelheid le duif 1333 m.p.m. Uitslagen: Comb. C. en J. 1-20-42-96-117, H. Metselaar 2- 15-26-29-32-50-54-56-63-107-118, J. Verbakel 3-5-8-19-23-39-57-60-62-77- 81-89-91-94, N. v. Vliet 4-10-11-14-25- 51-58-71-110, N. Hoogerdijk 6-7-9-17- 48-67-68-69-74-87-102, M. Verbeek 12- 45-99, J. Jansen en Zn. 13-18-34-100- 108, J. Toor 16-93-111, W. Breedijk21- 35-53, J. v. Tongeren 22-36-98, E. v. Beek 24-30-65-76-80-106, D. Boere 27- 37-40-43-44-49-55-70, C.G. Hofman 28- 72, A.H. Kivits 31-90-103-109-115, D. Griffioen 33, T. den Ouden 38-85-97- 113, M. Tollenaar 41-64-92-101-114, D. Heeren 46-47, J.W. Sekeris 52, Comb. Wibo 59, H. Vink 61-75, D. Degen hardt 66, Mevr. G. Twigt73, Mevr. E.J. de Wit 78, D. Bonefaas 79. De in de prijzen gevallen jeugd van de tennisvereniging De Gouwe Smash in het Warnaarplantsoen. Boven Er wordt iedere maandagavond van kwart over zeven tot negen uur ge traind. Het verzamelpunt is de parkeer plaats aan de Alberdingk Thijmlaan in Waddinxveen. WADDINXVEEN - De TOOS-turners Roger Kool en Maarten Verbree heb ben in Hellevoetsluis bij het derde A- lijn-tumtoumooi weten te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschap pen, die op 4 juni in Eindhoven gehou den zullen Wörden. Roger en Maarten turnen in de klasse .6A (9-10 jr.) en hebbben al twee turn- tournooien achter de rug, in Alkmaar en in Zutphen waar Roger twee keer als 7 14e eindigde en Maarten 12e en 8e 4 s 3 BOSKOOP-WADDINXVEEN - In de in het Gouwebos staande baskets ko men geen nieuwe basketbalnetten meer. Vanwege de uiterst geringe le vensduur is hiervan na drie vervangin gen van afgezien. Zo kreeg desgevraagd de heer J.P. Jonkers te horen in de re- creatieraad van het recreatieschap ^Boskpark. In de recreatieraad werd boswachter A. fels gecomplimenteerd met zijn inzet en die van zijn goedaardige honden, j Met hem en de rijkspolitie zijn werkaf spraken over de melding van eventuele problemen en vernielingen. Mevrouw J.B. Bonsel-Snelleman sprak uit eigen ervaring waardering uit over de excursies van de boswachter voor de jeugd en verzocht ook de bij volwasse nen bestaande behoefte aan excursies te honoreren. WADDINXVEEN - W. Hennink is de nieuwe kampioen van de Wad- idinxveense Schaakvereniging WSV. In de laatste ronde behaalde hij te gen Eric Claassen het halve puntje dat hem nog van de titel scheidde. Weliswaar wist Van Vuuren via een zege op Hans van Woudenberg nog langszij te komen, doch op grond van zijn plaats in de voorronde ging de W? :.SK iPP SPORTRECREATIE WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 25 MEI 1988 i ----

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 21