Overal is er een tijd voor Meer inzet gevraagd van Smallenbroek 1COLOPHONI 1GEV0NDEN1 en 1VERL0REN1 KFRK PCW-raadslid Henk de Bas geïnstalleerd Jeugdkoor Vox en Young Amadeus Boonstoppel Truckservice naar Coenecoop J. Venema BV bouwt bedrijf in Coenecoop Weekenddienst dierenarts: Bank Hartinfarct Badhuis Voet bij stuk Burenruzie Commissies Passage Salomonsoordeel NEDERLANDS iXttlllX diensten 4 I. kORI Pagina 5 ning geeft die u daarin hoopt te vinden. Rustige Luilak ZONDAG 29 MEI 1988 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 25 MEI 1988 F sni -Weekblad voor- Waddinxveen Ondertrouwd: G.J. van Wijk en C.J.C. Hooftman; A.P. van Dijk en C.F.A. van der Loo; G.T. van Beek en A. van der Hek; H.J. Spruijt en A.P.G. van Vuuren. Geboren: Naomi Diandra dv H.C. Verlaan en P.C. Valk; Esmeé Geraldine Arnolda dv D.A. Twigt en H.T.J. Metzelaar; Rebecca dv M. Meskine en K. Zuidam; Cas zv en Malon dv P.M.J. van den Hof en I.C.M. Mater; Dirk Jan Davey zv H. van Vliet en K.E. Veldwijk; Daniël Bernhard zv D.H. Bakker en E.C. van Loon; Johanna Cornelia dv W. Hoogendoorn en C. Vos; Johannes Petrus zv H.J. Kouters en C.A. van Amsterdam; Sandra dv W.P. van Herk en M.A. van den Hoek; Pauline dv P.J. Goemans en B. Keizers. Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. Verloren: Zilveren ringetje, sleutels, zilveren ket ting, lichtgroen meisjesjack, goudkleu rige bril (dubbele brug), bruine portem onnee met 100,-, wit speelgoedbeest, zwart herenhorloge, twee Puma jacks wit/blauw en groen/blauw, portemon nee met afbeelding Australië inh. giro- pas en geld, verzekeringsplaatje brom fiets, spade, witte damesportemonnee, lichtblauwe portemonnee met klitte- bandsluiting, buidel met geld. Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinx veen. Gevonden: Een paar rollerskates, diverse sleutels, hangslot, kinderhemd, houten step, leesbril, spijkerjack. Henk de Bas is lid van de Hervormde Kiesvereniging (HKV), welke partij sa men met de SGP, de RPF en het GPV de zes jaar geleden gevormde politieke combinatie van reformatische partijen vormt. Bij de installatie was PCW-raad slid K. Senneker (RPF) niet aanwezig. ”In deze tijd is er een tendens om meer te beheren dan te ontwikkelen. Er Rond middernacht werden twee perso nen aangehouden die zich onbevoegd ophielden in de hal van de Rabobank aan de Kerkweg-Oost. Tegen 00.50 uur werd jeugd gecontroleerd in het Gou- we-bos na klachten over het afsteken van vuurwerk. Er werd geen vuurwerk meer aangetroffen. Om 01.55 uur werd geconstateerd dat een ruit van een personenauto, die bij een garagebedrijf aan de Jul. van Stol- berglaan stond, vernield was. Rond 05.10 uur werden drie Goudse knapen op twee fietsen aangehouden op de Henegouwerweg. Het vermoeden bestaat dat de fietsen gestolen zijn. Een onderzoek naar de herkomst van de fietsen is ingesteld. WADDINXVEEN - In een dorp als Waddinxveen, waar veel mensen elkaar van haver tot gort kennen en tot in de kleinste details van iemands handel en wandel kennis dragen, kan niet ieder een het altijd even goed met een ander vinden. Dan is er sprake van strijd tussen men sen, van meningsverschillen, van ruzie en ook van getreiter. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat zal altijd wel zo blijven. En het hoort misschien ook wel bij een beweeglijke samenleving als die van ons aan de Gouwe. Je kunt ook zeggen dat er overal een dag en een tijd voor is om het met Prediker te zeggen. En dus zijn er ook perioden dat het niet overal koek en ei is. Op dit moment kan ik zo in een aantal sectoren aangeven waar onderlinge be langentegenstellingen behoorlijk uit de hand aan het lopen zijn. het leven in hun nieuwe luxueuze hui zen over een schutting zo zuur hebben wordt bijvoorbeeld over een ”getto-be- schouwing” en een ’’bajeswand” als een erfscheiding wordt bedoeld. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel, 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. P. van Gurp, Harderwijk 14.45 uur ds. H. Room, Alphen aan den Rijn Een appeltje te schillen valt er ook nog op de komende ledenvergadering van de Rabobank Waddinxveen. Na het ontslag op staande voet van de directeur gaat nu voorzitter A. Oudijk na een lange staat van dienst de pijp aan Maar ten geven door zich niet meer herkies baar te stellen. Een opvolger is nog niet gevonden. Eerder was het lid van de Raad van Toe zicht, C. Visser, al vertrokken. Voor hem is al een nieuwe kandidaat gevon den in de persoon van J. Willemstein. Voorlopig zijn de meningsverschillen over het functioneren van een bestuur, onder wiens verantwoordelijkheid een directeur in de fout is gegaan, nog niet de wereld uit en zal ook het laatste woord nog niet zijn gezegd. HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. P. de Jager, Schoonhoven 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Marchand, Harderwijk 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Betheikerk: 9.30 uur kand. W. Groenenboom, Nieuwerkerk aan den IJssel 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. G.C. Kunz Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. A.A. van Houwelingen 19.00 uur ds. A.A. van Houwelingen GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uurds. H. Koetsier, Heemstede 17.00 uur ds. J. Hengeveld, Ede Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst ZONDAG 29 MEI 1988 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 ZATERDAG 28 MEI 1988 Arts: W.A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want STICHTING DE HERE IS VREDE Peppelhorst 17, Waddinxveen Zondag: 10.30 uur prediking Vrijdag: 20.00 uur open gesprekken GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uurds. H.G. Koekkoek De kersverse middenstandsvoorzitter J.H.P. Mulder kan gelijk zijn borst nat- Mededeiing: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Rond 04.30 uur werd een onderzoek in gesteld naar een in brand staande boom op de Mauritslaan. De brandweer werd eveneens ingeseind. Bij komst van de politie bleek alles mee te vallenten hoef de de brandweer niet te komen. Op hetzelfde tijdstip werd een persoon met ademhalingsmoeilijkheden door de politie vanuit De Bonkelaar overge bracht naar een arts. len gaan voor het maken van een uitge- breider en sterker koopcentrum. Mijn mening heb ik over deze kwestie al een keer verwoord: het inplanten van een hart op de plek van de Kruiskerk, Als ’’tussenlokatie” gaat nu - in een po ging om de gelederen gesloten te krij gen - uitgezocht worden of de nieuwe kerk in het kwetsbare gebied neergezet kan gaan worden waar ook een pretbad en een discotheek zijn gedacht. En zo’n plek is natuurlijk vragen om moeilijkheden, ook al bedenk je maat regelen om de pleziermakers van de kerkgangers op zondag zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Overigens hebben kerk en badhuis in religieus opzicht meer met elkaar te ma ken dan op het eerste gezicht lijkt, maar dat is een ander verhaal. Voorlopig zijn de meningen over de kerkebouw zeer verdeeld. De kerk voogdij van de Centrale Hervormde Gemeente vindt dat hiervoor geen eer lijke en gezonde discussie wordt ge voerd en dat er bewust acties (het laten tekenen van een ’’eigen” Hoeksteen kerk) zijn gehouden buiten de kerkelij ke bestuurders om. ”Er heerst grote verdeeldheid. De kerkvoogdij maakt zich grote zorgen en de gebeurtenissen zijn een gemeente van Christus niet waardig”, sprak kerk- Burgemeester C.M. van der Linden verwelkomde de heer De Bas in de ge meenteraad. ”U stapt op een rijdende trein en u neemt de plaats van een raad slid dat redelijk was ingereden. U hebt twee jaar om u waar te maken. Veel suc ces. Ik hoop dat dit werk u de voldoe- De burgemeester hield voet bij stuk. ”Een burgemeester kan niet onder poli tieke verantwoordelijkheid van een wethouder werken, dat zou een staats rechtelijke misvatting zijn.” Hij is be reid zijn wethouders te steunen en zich voor de gemeente in te spannen, maar daar houdt zijn taak op. ”Als ik niet ver antwoordelijk ben of mag zijn, dan wil ik ook geen verantwoordelijkheid dra gen”, aldus Smallenbroek. de gemeente nodig. De bebouwings- hoogte aan de zijde van de Kanaaldijk dient minimaal 6 meter te bedragen; WADDINXVEEN/DRACHTEN - De gemeenteraadsfracties van het CDA en de PvdA in het Friese Smallingerland (Drachten) vinden dat bur gemeester mr. A.G. Smallenbroek (51) zich binnen de marges van de po litiek niet ten volle voor de gemeente inspant. WADDINXVEEN - De Luilakviering in Waddinxveen kende dit jaar een rustig verloop. Het popfestijn in De Bonkelaar werd goed bezocht en zal zeker hebben bijgedragen tot het rustige verloop. In totaal moest de rijks politie, die 23 man achter de hand had, in de nacht van vrijdag op zaterdag in 14 gevallen in actie komen en werden 10 jongeren aangehouden die al len na een kort verblijf op het huiswaarts gestuurd werden. Tot slot een persoonlijke vete tussen de Zuidplasbewoners A. de Kwaadsteniet (Herbarenerf 22) en dr. H. ter Heide maken om het midden- en kleinbedrijf (Machtelderf 13) die als achterburen op één lijn te houden. Het probleem is immers dat ook de middenstand eigen lijk liever de oostelijke kant op had wil- gemaakt dat daarvoor de raadscommis sie voor advies voor de bezwaar- en be roepschriften moest worden ingescha keld. Een ordinaire burenruzie tussen vol wassen mensen, die - als je de stapel Het Trefpunt en andere panden leidt tot briefwisselingen tussen elkaar, met de een hartinfarct en zal een schijn-aan- gemeente en met de rijkspolitie leest - trekkelijkheid bieden. Dus is het beter ronduit onverkwikkelijk is. Gesproken ten halve te keren dan te hele te dwalen. Unaniem besloot de gemeenteraad het nieuwe raadslid te benoemen tot lid van de raadscommissies voor onderwijs- en personeelszaken, voor openbare wer ken en bedrijven en sportzaken en voor volksgezondheid en milieuzaken. Ook werd hij aangewezen als plaatsver vangend lid voor de heer J. A. Hielema (CDA) in het algemeen bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorg aan Midden-Holland. Bovendien werd hij plaatsvervangend lid van de raads commissie voor advies voor de beroeps en bezwaarschriften. wordt weinig geïnvesteerd en de over heid treedt terug. Een tendens die Pot gieter in de vorige eeuw ’Jan Saliegeest’ doopte,” aldus burgemeester Bert Smallenbroek die deze geest ziet ron dwaren in de Vierde Nota voor Ruimte lijke Ordening en in zijn gemeenteraad. ”De Vierde Nota staat bol van dit soort tendenzen en gezapigheid. De nota ge tuigt van weinig durf, visie en onderne mingslust. Ook in de raad vind ik daar kenmerken van terug in de debatten”, aldus de burgemeester. Een slechte zaak, meent Smallenbroek, die voor stander is van overheidsinvesteringen met het oog op de werkgelegenheid en de geopende grenzen van Europa in 1992. ’’Met die intuïtie wil in mijn beste krachten geven”. Om 04.15 uur werd een onderzoek inge steld nabij de flat aan de Henegouwer weg.Menwas hier bang dat de j eugd ga ragedeuren zou vernielen. De jeugd bleek echter op blikken te lopen. In de loop van de zaterdag hebben twee autobezitters melding gemaakt van het besmeuren van hun auto’s. Op de Mo zartlaan en de’ Peuleyen werden auto’s besmeurd met respectievelijk kaarsvet en lippestift. Na flink boenen leverde dit verder geen beschadigingen op. WADDINXVEEN - De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van vorige week woensdagavond ingestemd met de verkoop van 2.250 vierkante meter grond in het bedrijvenpark Coenecoop voor 315.000,- (exclusief btw) aan J. Venema BV aan de Noordkade. Venema BV, een groothandel in machi nes ten behoeve van de metaalbewer- kingsindustrie, gaat in Coenecoop een bedrijfshal met onder andere magazijn, werkplaats, showroom en kantoor bou wen. De verkoopprijs van de grond be draagt overeenkomstig de exploitatie- opzet 140,- excklusief BTW per vier kante meter. Het Waddinxveense bedrijf dient zorg te dragen voor aanleg en handhaving van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Gebruik van deze par keergelegenheid is verplicht. Aanleg van inritten dient te geschieden in over leg met en ter goedkeuring van de ge meente Waddinxveen. MEDISCHE,. ^BURGERLIJKE ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) Uitgeverij: VETA B.V. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 32,50 per half jaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,46 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Bert Smallenbroek, die van 1976-1981 burgemeester van Waddinxveen was, acht dat blijkens een verslag in de Leeu warder Courant van vorige week onmo gelijk, omdat hij geen portefeuille heeft en dus stonden hij en de twee grootste raadsfracties in een patstelling tegen over elkaar toen de rol van de voorzitter ter sprake kwam. Twee jaar geleden bleef Waddinxveens oud-burgemeester in Smallingerland met vrijwel lege handen achter na de verdeling van de portefeuilles. De PvdA voorstander van gekozen be stuurders, had daarop aangedrongen. Jan Roukema (CDA) betreurde dat toen en nu. ”Die afspraak is door het CDA en de PvdA gemaakt, maar die werkt niet goed. Daarom doen we een beroep op U, burgemeester, U kunt een sterke, coördinerende functie vervul len”. Jan van Poeteren (PvdA) stelde dat bur gemeesters van andere grote gemeen ten evenmin een politieke portefeuille hebben, zonder dat dat tot problemen leidt. Bij zijn fractie bestaat vrees over het functioneren van het college. ”Wij hopen dat de burgemeester zich voor de gemeente gaat inzetten. Zo niet dan moet hij de consequenties uit deze op stelling trekken.” Rond 03.00 uur werd geconstateerd dat een aantal, auto’s onder scheerschuim gespoten was tussen de Willem de Rij- kelaan en de Prins Bemhardlaan. Iets later werd op de Dreef een jongen aan gehouden die in het bezit bleek te zijn van 23 strijkers. Nabij de Oranjelaan-Kerkweg-Oost werden twee mannen aangehouden die in het bezit bleken van Molotov-cock- tails. Er is tegen hen proces-verbaal op gemaakt. Tot slot werden twee inzittenden van een auto aangehouden. De bestuurder verleende geen medewerking om zijn voertuig voor een technische controle over te brengen naar het bureau en ging er vandoor met de auto. Hij reed zich echter klem op het Sweelinckhof. Hier na gingen zowel de bestuurder als de passagier er hollend vandoor. Beiden konden worden aangehouden hetgeen echter wel met het nodige verzet gep aard ging. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hem is een bloedproef afgeno men. De passagier bleek zich verder niet schuldig gemaakt te hebben aan strafbare feiten. WADDINXVEEN - De directie van Boonstoppel BV Truckservice aan de Oranjelaan gaat verhuizen naar het be drijvenpark Coenecoop. De gemeente raad stemde vorige week woensdag avond met het voorstel van B. en W. in om aan dit bedrijf 3.125 vierkante meter grond voor 453.125,- (exclusief btw) te verkopen. Deze grondtransactie werd in de vorige maand gehouden gemeenteraadsverga dering aangehouden in verband met de wens van de koper om een groter per ceel aan te kunnen kopen dan waaróver reeds overeenstemming was bereikt. In Coenecoop gaat Boonstoppel een nieuwe bedrijfsvestiging bouwen met een werkplaats, magazijn en kantöor. Op eigen terrein zullen voldoende par keerplaatsen worden aangelegd. Over voogd C. Blonk vorige week. Ook ds. lokatie van de inritten .s^ove^met H. Schipaanboord rept over spanningen die zijn opgeroepen en betreurt het ont breken van eensgezindheid. Verschillen van mening van een andere orde zijn aanwezig binnen de Centrale De raadscommissie heeft zich er maar Hervormde Gemeente van Waddinx- niet in verdiept en alleen gekeken of de veen. Daar staat een niet onbelangrijk gemeente terecht een bouwvergunning deel van de lidmaten in wijk West (De voor de duizend gulden kostende erf- Hoeksteen) lijnrecht tegenover de scheiding had afgegeven. En dat blijkt kerkvoogdij over de plek voor de bouw het geval te zijn. van een nieuwe kerk. Aan het ruziemaken hebben de com- De ene groep wil op de plaats van het missieleden niet meegedaan. Daar was hervormd wijkgebouw aan de Esdoorn- het de tijd niet voor. En nu maar hopen laan de Hoeksteenkerk bouwen en de dat na de tijd van ruzie maken in al de andere groep pleit voor een Godshuis in aangehaalde gevallen weer de tijd van het hart van de nieuwe woonwijk Zuid- het goed maken aanbreekt. plas. Zo is binnen het bestuur van de KNOV- afdeling Waddinxveen - de plaatselijke ntngen” voor de microfoon van de middenstandsvereniging - de strijd weer [oka/e omroep R TW uitsprak. opgelaaid over het hoofdwinkelcen trum. Moet dat toch aan de westkant van ”de Passage” komen of alsnog op schuiven in de richting van het Brugcen- trum? In korte tijd lijkt het midden- en klein bedrijf weer in verwarrring te zijn, ter wijl toch een hele poos de rijen gesloten waren. Maar de vlam is in de pan gesla gen sinds de middenstanders in het Brugcentrum op het laatste nippertje een alternatief koopcentrum tevoor schijn hebben getoverd. En ook nog een plan dat niet één-twee- drie van tafel geveegd kan worden. Daarvoor ziet het er goed uit, is er met deskundigheid aan gewerkt en brengt het in brede kring enthousiasme te weeg. Maar over de uitbouw van de Passage zijn er acht maanden geleden wel ’’wel overwogen besluiten” (B. en W.) geno men, waar ook de georganiseerde mid denstand zich bij heeft neergelegd. Dit is het persoonlijk commentaar dat Bert Woudenberg zaterdag in de rubriek ’’Waddinxveense kantteke- In hervormde kring hoor je niet zo vaak deze geluiden. En als je ze hoort moet de situatie wel zeer ernstig zijn. Dat is dan ook het geval. De bouw van een nieuwe kerk in Zuidplas of aan de Es- doomlaan verdeelt mensen in de groot- WADDINXVEEN - Het jeugdkoor ste kerk ter plaatse, waar rust en een- van de Hervormd Gemengde Zangver- heid naar ik hoop maar eventjes ver is te eniging Vox Jubilans doet zaterdag- zoeken. avond 28 mei om acht uur in de Juliana- Het college van B. en W. zou wel eens kerk in Schiedam mee aan een koor- en het Salomonsoordeel moeten uitspre- samenzangavond rond de muziek Van ken. de ’’Young Amadeus”. En dat kan heel goed door te herhalen Aan de door Jan Mulder geleide avond dat de lokatie aan de Esdoomlaan te doen verder mee de koren’’Corn nu fnet kleinschalig is voor een Hoeksteenkerk Sang”, Annette Rogers (vleugel), Jan met alles er op en er aan en dat het ge- Mulder (orgel en vleugel), Evert Bos bied aan de Sniepweg zich niet leent (hobo), Ingrid Gerritsen (dwarsfluif) en voor kerkebouw. Dan blijft vanzelf de Dieter Sturm (tienersolo). plek in Waddinxveens grootste-wijk-in- De toegangsprijs is 7,50 (jeugd en 65- wordingover. plus 5,-). WADDINXVEEN - In de gemeente raadsvergadering van vorige week woensdagavond is de aan de Jan Dorre- kenskade-Oost wonende middenstan der Henk C.J. de Bas (29) geïnstalleerd tot raadslid. Hij neemt de plaats in van de op basis van afspraken binnen de fractie van Protestants Christelijke Waddinxveen (PCW) na twee jaar afge treden J. Neele. Het nieuwe PCW-gemeenteraadslid H. C.J. de Bas (29) legt bij zijn installatie de eed af met naast hem fractievoor zitter J. Havenaar en mede-fractiegenoot J. van Wijk. (Foto: Sjaak Noteboom). Waddinxveens oud-burgemeester mr. A.G. Smallenbroek. (Foto: Ar chief).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 5