Kunstmarkt met 9 optredens Installatie rector Ronald de Keizer (11) zoekt sponsors Ontucht met twee kinderen r =MENSE» Sportzaal in plaats van twee gymlokalen ES PvdA heeft andere voorkeur voor wijk Zuidplas Dr. A.W. Hendriks is drs. M. Verhoog opgevold W’verier succesvol in kartingsport Twee mannen aangehouden Feestmarkt met mooie prijzen I il ■g Str J KEURINGSSTATION arwa apijtservice i F Onafhankelijk Nieuwsblad COMPEER LU CURSUSSEN Aangehouden Met alcohol op Drs. H. C. M. COMPEER REGISTERACCOUNTANT HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Schoongespoten Busje wijk Zuidplas komt een sportzaal in plaats van twee geplande gymnastieklo kalen. Licentie Ja l f Oiw Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn Uw televisiedokter S. ATTEMA P.D. Boekhouden Boekhouden basisk. Middenstand, Talen Alphense Avondschool Tel. 01720-22450 1 r< bWfYlQ drogittenrpaffu men*-toto Nu verkrijgbaar in Waddinxveen. De dienstverlening omvat ondermeer: - opstellen van en rapporteren over jaarrekeningen - verrichten van (wettelijke) accountantscontroles - adviseren bij het verkrijgen van overheidssubsidies - adviseren over de inrichting van de administratie - opstellen van bedrijfseconomische-, financiële- en fiscale adviezen - voorzien in tijdelijke administratieve assistentie KNACKEBRÖD X ggFww t i Boere te kennen dat zijn fractie voorals- Btirge- nOg voorkeur heeft voor de bouw van ACCOUNTANTSKANTOOR j 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 Ronald de Keizer van de Piet Heinstraat in zijn kartwagen en temidden van de vele gewonnen bekers. (Foto: Sjaak ''T 8 8 VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS Noteboom). -in het nieuws- 1 Atheneum, de Reeuwijker dr. A.W. Hendriks (links). Hij kreeg van de voorzitter van de commissie van bestuur een stropdas met gemeentewapen. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - In een feestelijke bijeenkomst in de samenwerkings school voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg is maandagmiddag - de eerste schooldag van het nieuwe cursusjaar - de Reeuwijkse biochemicus dr. A.W. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Het gaat om een 58-jarige inwoner van Waddinxveen en om een 55-jarige in woner van Amsterdam. Beiden zijn vo rige week door de rijkspolitie aange houden en verhoord in verband met het plegen van ontucht. Intussen is één van de twee mannen voorgeleid aan de officier van justitie in Rotterdam. BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 i eerste man, die de vervroegd uitgetre den drs. M. Verhoog is opgevolgd. Dr. Hendriks is de tweede rector in het 15-jarige bestaan van de school. Hij geeft er al sinds 1976 les in biologie en scheikunde en was sinds 1977 conrector. ZANGXSTER bekend bij velen, bemind door zonaanbidders, beroemd om de mooie stralende tinten van de dekoratieve serie, en met een huidverzorgings- serie, die bijna niet te evenaren is. Groensvoorde 10 2742 DJ Waddinxveen enaars van start. De kunstmarkt, waarover elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer, be staat ook uit een podium met negen op tredens. Dit zjn ze: 11.30 uur: Herenmettijd - a Capella Kwartet; 12.00 uur: Marionettenthe ater - Lucas Goudszwaard; 12.15 uur: Herenmettijd - a Capella Kwartet; 13.00 uur: Marionettentheater - Lucas Goudszwaard; 13.30 uur: Kummel - Volksmuziekgroep; 14.00 uur: Marion- sportbedrijven, die de succesvolle kar- ter financieel willen steunen. PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. Op maandag 22 augustus werd de derde verdachte van een diefstal uit een win kel aan de Passage aangehouden. De 21-jarige Rotterdammer bekende zijn aandeel bij de inbraakpoging, waarbij zij waren overlopen. In deze zaak wer den als mededaders aangehouden en verhoord twee andere Rotterdammers (17 en 18 jaar). Op zaterdag 27 augustus werd een 28- jarige Waddinxvener aangehouden. De aanhouding geschiedde op verzoek van de Amsterdamse Gemeentepolitie ter zake mogelijke gepleegde oplichting. 's Nachts om drie uur heeft de Waddinx- Potgieterstraat 10-2741 ZG Waddinxveen Telefoon 01828-16877 ‘i Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 Met trots en enthousiasme vertellen wij U dat wij v.a. 1 september 1988 alle artikelen van dit wereld beroemde cosmeticahuis in onze zaak hebben. Om U kennis met deze produkten te laten maken, is vrijdag 2 september a.s. Desie Berndsen (schoonheidsspecialiste van Lancaster) in onze zaak Zij zal U met genoegen uitleg geven van de gezichts-, lichaams- en haarverzorging. Een verrassing voor U heeft zij bij zich. 44e Jaargang - No. 2095 Woensdag 31 augustus 1988 De sportzaal in Zuidplas wordt een on derdeel van de voorzieningen in het centrum van de woonwijk. Van het te bouwen complex in de buurt van het in aanbouw zijnde winkelcen trum maakt bijvoorbeeld ook een wijk- gebouw vari 300 vierkante metér deel uit voor het sociaal-cultureel werk van de Stichting Wijkwerk De Zuidplas. dat nu nog de beschikking heeft over het houten gebouwtje De Zuidhonk aan de Zuidplaslaan bij de Usermanweg. De in Waddinxveens grootste wijk in wording gedachte sportaccommodatie wordt een ruimte met vier kleedruimten en wat groter dan de sportzaal in Groenswaard 3. In het complex is zo’n honderd vierkan te meter uitgetrokken voor een horeca- voorziening, welke volgens het gemeen tebestuur op professionele wijze be heerd dient te worden en dus niet bij voorkeur door vrijwilligers van vereni gingen bemand zal kunnen worden. In de raadscommissie gaf PvdA-lid M. veense rijkspolitie een 23-jarige Goud se motorrijder aangehouden die met 180 km over de A 12 raasde en die naar alcohol rookDe blaastest gaf de politie alle aanleiding de motorrijder een rij verbod op te leggen. WADDINXVEEN - De 11-jarige Ronald de Keiser is met zijn ouders op zoek naar sponsors om zijn succesvolle bezigheden op de Nederlandse karting- en stratencircuits goed te kunnen voortzetten. WADDINXVEEN - Twee mannen, een Waddinxvener en een Amster dammer, hebben ontuchtige handelingen gepleegd met twee minderjari ge jongens uit dit Gouwedorp. Dat heeft de Waddinxveense rijkspolitie in een sobere verklaring meegedeeld. De in de Piet Heinstraat in de Zeehel denbuurt wonende leerling van groep 7 van de openbare Theo Thijssensschool aan de Kerkweg-Oost blijkt in krap een jaar tijd al zo’n 20 bekers in de kartings- port te hebben behaald. Bij elke wed strijd is hij op één van de eerste drie plaatsen in zijn klasse te vinden. (KNAF). Met zijn 80 cc-wagentje dwingt hij de sportieve bewondering af van zijn leef tijdgenootjes, maar ook van de ouderen die de kartingsport een warm hart toe dragen. In de laatste vier wedstrijden werd hij eerste in Tubbergen, tweede in Genk, eerste in Bergem en eerste in Hoensbroek. Ronald de Keiser gaat steeds met zijn ouders en zijn zusje Wanda (14) naar de wedstrijden. Maar het meedoen aan de wedstrijden en het in goede staat hou den van zijn voertuig gaat heel wat geld kosten. Vandaar dat hij met zijn ouders op zoek is gegaan naar auto-, garage-'en tran- PROJECT en Et) WONINGSTOFFERING ff 1 TAPIJT VINYL GORDIJNEN - VITRAGE S ROLGORDIJNEN ZONWERING r- HARWA TAPIJTSERVICE Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - Na de zomer periode houden de Waddinxveense marktkooplieden komende vrijdag in de Willem de Zwijgerlaan weer een feestmarkt. Voor de marktbezoekers staat in deze editie van het Weekblad voor Waddinxveen een bon afgedrukt bij de advertentie van de markt kooplieden die kan worden uitge knipt, ingevuld en worden ingele verd bij de marktkooplieden. Uit de ingeleverde bonnen wordt na afloop van de vrijdagse week markt een aantal bonnen getrok ken. De prijswinnaars krijgen thuis bericht. Ze kunnen hun prijzen za terdag al afhalen bij marktmeester Jan Meijer (Wingerd 201, tel. 16932). Tijdens de feestmarkten kunnen er reischeques en luxe huishoudelijke artikelen gewonnen worden. Tij dens de markt tussen half twaalf en zes uur timmeren de marktkooplie den verder nog met stuntprijzen aan de weg. Hendriks (43) geïnstalleerd als nieuwe rector. Dat gebeurde door wethouder K.W.Th. van Soest, die ook voorzitter is van de commissie van bestuur. Hij omschreef de kwaliteiten van de nieuwe Dat plan van het college van 1 meester en Wethouders is dinsdagmid dag in de raadscommissie voor Openba re Werken en-Bedrijven en Sportzaken onder leiding van wethouder P.F.J. van Schie (CDA) besproken. Met de bouw van de sportzaal voor verenigingen en scholen kan volgend jaar worden beg onnen. In Waddinxveen staan al vier gymnas tieklokalen (Staringlaan, Joh, Postlaan, bij het Koningin Wilhelminaplein, Kerkstraat), sportzaal ’’Groenswaard” aan de Wingerd en de sporthal ”de Sniep” aan de Sniepweg. De kruising Noordeinde/Hoogeveense- weg bij Boskoop is door de vrijwillige brandweer van Waddinxveen schoon gespoten. Het wegdek was spekglad ge worden doordat een vrachtwagen olie had verloren. Voor het opruimen werd de weg daar afgesloten. Niet bekend is wie het spul verloren heeft. Binnenkort is de Waddinxvener te vin den in Landsaard bij Eindhoven waar de open Zuidnederlandse kampioen schappen zullen worden verreden. In een busje wordt daar naar toe gereden. Hoewel de kartingsport in Nederland niet zo heel erg veel belangstelling trekt, laat de Belgische televisie hiervan af en toe beelden zien. Maar als er financiële steun in Waddinx veen verkregen kan worden gaat Ro nald de Keiser door met zijn kartings- port, waar nu al gauw - in tijd gezien - drie tot vier dagen per week in is gaan zitten. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Broer en zus MARISKA en PAUKE VAN DER WILLIGEN zijn succesvol afgestudeerd in Utrecht en Delft. De 27-jarige Mariska in de richting klinisch/ ontwikkelings psychologie en de 24-ja- rige Pauke in de werktuigbouwkunde, afstudeerrichting meet- en regeltech niek. Uiteraard ging dit weekeinde in het ou derlijk huis aan de Anna Paulowna- straat in Waddinxveen de vlag in top en kwamen velen de kersverse ir. A.H. van der Willigen en drs. M.B. van der Willi gen en hun trotse feliciteren. Pauke van der Willigen is overigens afgestudeerd bij de Waddinxveense prof. O. Bosgra van de Weidezoom. Wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) installeerde de nieuwe rector van de samenwerkingsschool voor HAVO- VX/ A F1F1TNT YVFFN In dp niPllWP wnnn- .1-<4-a UZ VVrkL7L7Ln/\V L^m lil UL 111LLI vv C WUU11 ettentheater - Lucas Goudszwaard; 14.15 uur: Kummel - Volksmuziek groep; 15.00 uur: Marionettentheater - Lucas Goudszwaard en 15.15 uur: Trio Mantanzan - Zuid-Amerikaans Mu- ziektrio. WADDINXVEEN - Zaterdag is er op het Raadhuisplein een grandioze Kunstmarkt van één dag (11.00-16.00 uur) en gaat in de raadzaal van het ge meentehuis de zevendaagse expositie van Waddinxveense amateur-kunst- Ronald de Keiser skeltert - zoals dat vroeger werd genoemd - sinds septem ber vorig jaar. Om in de klasse 10-14 jaar uit te komen beschikt hij over een startlicentie van de Koninklijke Neder landse Autorensport Federatie twee gymnastieklokalen in plaats van een sportzaal, die deel uitmaakt van een multifunctioneel complex. CDA-commissielid mevrouw W.S.J. Waterreus-de Vries bepleitte bij de sportzaal de aanleg van een speeltuin- tje, waar de jeugd in Zuidplas dringend om verlegen zit. Wethouder Van Schie gaat dit met het buurtwerk en de bewo- nersvereniging na. F DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HETII J Zuidkade 11 Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen l Statensingel 115 - Gouda XTel 01820-15132 tSSr/ju 4/

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1