Slaapcomfort Tienerkamers Slaapkamers SeNIORKAMERS ETC. GARAGE VAN MARREWIJK Kerstmarkt Driesprong moet bovenal sfeervol zijn I EN Rabobank Q 4^ «Iphens studiecentrum Kom nu praten over onze koopsompolis dan zituer straks een stuk warmer bij. Gebruikte Wagen Systeem O w VANAF 12 DEC. - 23 DEC. ELKE MAANDAG T/M VRIJDAGAVOND GEOPEND TOT 21.00 UUR. LET OP: VERLICHT EN OVERDEKT WINKELEN, OOK BIJ DE KERSTBOMEN! We hadden moeite om hem uit onze kerstmarkt te halen.... Poffertjeskraam vrijdag en zaterdag Kaarsenschilder vanaf 12 december aanwezig Let op onze mededeling elders in deze krant ^Molenvliet 3-5 2405 BZ Alphen aan den Rijn— O DE RIDDER NACHTRUST ADVISEUR 4e Stationsstraat 462 2719 RB Zoetermeer Telefoon 079-164141 SEAT IBIZA 1.5 GLX, demo, 14.000 km SEAT MARBELLA, demo, 4.000 km PEUGEOT 309 1.3 GL, 5 drs SUBARU JUSTY GL, 5 drs CITROËN AXEL, 3 drs OPEL KADETT 1.2 S, 3 drs FORD FIËSTA BRAVO, 1.1L FORD FIËSTA BRAVO, 1.1L OPEL MANTA 1900, 3 drs HYUNDAI PONY 1.3 (kat), 5 drs, 3 Voorkade 26a-27a Boskoop Telefoon: 01727-13000 UW ADVERTENTIE BEREIKT 20.000 GEZINNEN ’Verkoopklaar’ 1988 1988 1986 1985 1985 1983 1982 1981 1980 1986 Het tussen Pijnacker en Zoetermeer gesitueerde tuincentrum De Driesprong organiseerde vorig jaar voor het eerst een Kerstmarkt. Men had daartoe z’n licht opgestoken in Duits land waar veel meer een cultuur bestaat op het gebied van der- gelijke markten dan in Nederland. Het Kerstfeest wordt er in al z’n uitingsvormen getoond aan het publiek, dat niet alleen naar produkten maar vooral ook naar sfeer op zoek is. ”De eerste Kerstmarkt is ons vorig jaar zo goed bevallen, dat we het geheel dit jaar nog ruimer hebben opgezet”, vertelt tuin- en plantenadviseur Albert van der Velden van De Drie sprong. Vrijwel de gehele plantenkas en het gedeelte waar nor maliter de tuinmeubelen uitgestald staan, zijn bezaaid met tal loze nissen en kramen met van alles wat de kerstsfeer kan ver hogen. De markt is zelfs twee keer zo groot als vorig jaar. ’’Toch gaat het ons niet in de eerste plaats om de omvang. Veel belangrijker vinden we of we er in geslaagd zijn om nog meer kerstsfeer te creëren. Of dat gelukt is, weet ik niet. Dat moeten de mensen maar beoordelen. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan”, merkt Albert van der Velden in alle bescheiden heid op. EIKENLAAN 229 TEL: 01720-22257 ALPHEN AAN DEN RIJN COMPUTERBOEKHOUDEN TEKSTVERWERKING r| BMW 520 i, aut. zilver met. 58.000 km,> nieuw 1984 Woensdag 7 december 1988 Pagina 10 BIJ U OP TIJD? 1 hier knippen 1 Gratis adviesaanvraag Rabo Lijfrente Koopsompolis 1. Personalia Naam Voornamen MA/ Adres Woonplaats Telefoon Geboortedatum i TUIN-EN PLANTENCENTRUM I 0 16.812,- (maximum) jarige leeftijd 1. bedrijfseconomische vakken 2. kantoorpraktijkopleidingen 3. eenjarige beroepsopleidingen 4. automatiseringsopleidingen 5. Horeca vestigings- en vakopleidingen. 6. marketing 7. talen-conversatie-correspondentie 8. huiswerkbegeleiding Donsdekbed a teller OFF. DEALER AUPING, LATTOFLEX, POSEIDON, PULLMAN, MOSER DONSDEKBEDDEN UIT EIGEN ATELIER i I r 1 f "Andere nieuwe sfeerverhogende ele menten zijn een poffertjeskraam en het feit dat we tijdens de laatste paar we ken voor kerstmis op de vrijdag en de zaterdag live-muziek gaan draaien. Verder hebben we het plafond wat zachter en sfeerrijker willen maken. Door het aanbrengen van een soort wolkendek worden de harde lijnen wat weggenomen." starten weer nieuwe mondelinge opleidingen in Alphen a/d Rijn AANMELDINGEN EN INLICHTINGEN In ongefrankeerde enveloppe zenden aan: Rabobank Boskoop Antwoordnummer 20016 2770 AB Boskoop 3. Einddatum Eindkapitaal moet beschikbaar komen O op zestig jarige leeftijd O op vijfenzestig jarige leeftijd O anders: op Zeer bijzonder is tenslotte dat de Rabo Lijf rente Koopsompolis geheel op üw situatie kan worden afgestemd. Als u nü een afspraak maakt, rekent de Rabobank u snel de mogelijkheden voor,waar door u er straks een stuk warmer bij kunt zitten. f i VAKOPLEIDING CAFÉBEDRIJF voor Rijkserkend diploma examen juni ’89 HANDELSKENNIS HORECA na de vakopleiding vereist voor het vestigingsdiploma voor examen juni ’89 VRAAG ONZE ALG. STUDIEGIDS ook bij Arbeidsbureau en openbare leeszalen CURSUS 1989/1990 INFO-AVONDEN 8-12-'88 EN 12-1-’89 aanvang 20.00 uur OPEN HUIS vr. 20-1-'8‘ 15.00-17.00 en 19.00-21.00 u. 01720-93914 en 74680 4 IJ BOEKHOUDEN BASISKENNIS (voorbereiding P D.) BOEKH. PRAKTIJKDIPLOMA-P.D. volgens nieuwste examennormen met computerboekhouden. 11 MODERNE BEDRIJFSADM.-M.B.A. 14 mnd. met uniek leerfasensysteem. Start in maart '89 I J STAATSPRAKTIJKDIPLOMA SPD voor het onderdeel SPD II Bedrijfseconomie tl. Examen in april '89 REP. CURSUSSEN boekh. P.D., M.B.A. (in maart '89) MIDDENSTANDSOPLEIDINGEN (I M.O.-erkend) 1 Vs jr. opleiding met 1 lesav. p. w. van 2 uur 2. Bedrag storting 0 TYPEN (start dagelijks mogelijk) STENO CTEKSTVERWERKING WordPerfect NOTULEREN VERGADER- EN GESPREKSTECHNIEKEN SECRETARESSE AVONDOPLEIDING 14 mnd. 2 lesavonden p. wk. Vooropl. niveau MAVO 5 geld en goede raad UW SEAT-DEALER VOOR BOSKOOP-WADDINXVEEN E.O. I I PR-MARKETINGORIËNTATIE praktijkcursus voor beginners, 3 mnd, 1 lesavond per week MARKETING NIMA-A met enige voorkennis of de oriëntatiecursus, is instroom voor het examen in juni ’89 nog mogelijk Over bomen gesproken. Die kan men dit jaar overdekt en goed verlicht bekij ken. teneinde een verantwoorde keus te kunnen maken. Bomen worden in dien nodig overigens gratis thuis be zorgd. Tot slot nog een praktische me dedeling: de laatste twee weken voor Kerstmis is de Kerstmarkt van Tuin centrum De Driesprong van maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur geopend. Op zaterdag tot 17.00 uur. I I ENGELS voor "Cambridge certificates” spreek- en later ook schrijf-vaardigheid op niveau - Elementair Engels I en II (opfris op mavo-niv.) - Cambridge Preliminary Certificate (mavo-niv.) I J BEDRIJFSCORR. NED. ENGELS 10 mnd. opleiding voor diploma Ned. Associatie/WL/SMK. Een ander voorbeeld van die ’praktijk gerichtheid’, is de ’Tintenkraam", waar een medewerker van De Drie sprong demonstreert, dat er heus niet zo veel creativiteit nodig is om iets ori gineels te dóen met linten. Van der Velden: "We besteden dit jaar meer aandacht aan de kinderen. Er is over de hele linie duidelijk een ver schuiving waar te nemen van Sin terklaas naar Kerstmis. De kinderen worden steeds meer bij het Kerstfeest betrokken. Overigens is de Kerstmarkt bij De Driesprong voor het grootste deel al helemaal rond. Sinds l oktober is er met vijf mensen bijna constant aan ge bouwd en vanaf plusminus 15 novem ber is het geheel ’verkoopklaar'De af deling met de kerststukjes moet gedu rende de laatste weken het visitekaartje van de markt worden. De markt, die een ontwerp is van Drie- sprong-bedrijfsleider Aad van der Burg en Albert van der Velden, moet door bepaalde acties meer bekendheid krijgen in de omtrek. Zo heeft De Drie sprong vorige week bussen met Zoe- termeerse bejaarden opgehaald en over de markt rondgeleid: die mensen keken hun ogen uit. En verder zal een clow nesk improvisatieduo Zoetermeer en Berkel in trekken om via acts met bo men en ballen de aandacht te vestigen op de Kerstmarkt van De Driesprong. Nog even terug naar de markt zelf. Be halve de al genoemde afdelingen is ook de "zelfmaakartikelenafdeling" van groot gewicht. "We laten zien dat met zeer eenvoudige middelen en materiaal hele leuke dingen gedaan kunnen wor den, die bijvoorbeeld rn bomen gehan gen kunnen worden", merkt Albert van der Velden aan het eind van de rondlei ding nog op. I I BEGELEIDING en HULP bij het huiswerk voor leer lingen vanaf hoogste groep basisschool t/m 4e klas voort gezet onderwijs op maandag t/m donderdagmiddag na schooltijd. De kerstmarkt van Tuincentrum "De Driesprong" is zodanig ruim opgesteld, dat het geheel een overzichtelijke indruk maakt. Als we de kerstmarkt betreden, is het eerste wat opvalt, dat alles bijzonder ruim en daarom overzichtelijk is opge bouwd. Een ruime opzet van het ge heel heeft nog een ander vqordeel. "Een heel belangrijk uitgangspunt is dat wij allerlei produkten willen laten zien, zoals ze in de praktijk functione ren”, zo vervolgt Van der Velden. Zo staan er Kerstdissen gedekt met alles erop en eraan, waar men zo aan zou schuiven, alsof de dag van het Kerst - ontbijt al daar is. Academie voor Toeristische Interoffice- en Hostessopleidingen Eigentijdse, praktijkgerichte dagopleidingen voor een interessante baan. De Hostessopleiding wordt gegeven in samenwerking met de Euro Academie Nederland. TOERISTISCH MEDEWERK(ST)ER RECEPTIONISTE/INFORMATRICE EURO HOST/HOSTESS SECRETARESSE - Afdelings-/ass, secretaresse - Directiesecretaresse - Managementssecretaresse Medisch- en juridisch secretaresse ADM. MEDEWERK(ST)ER f l JUNIOR MARKETING MANAGER Speciaal voor hen hebben we een vi- deohoek gemaakt. Kinderen willen ook steeds meer hun eigen kerstsfeertje scheppen. Een eigen mini-kerst- boompje op de eigen kamer is daarbij een van demogelijkheden." De Rabo Lijfrente Koopsompolis biedt u straks een welkome aanvulling op uw pensioen en nu een interessante aftrekpost van maximaal f16.812 op uw inkomstenbelas ting 1988. Plus nog een aantal andere aan trekkelijke voordelen. Allereerst hebt u de zekerheid van een van te voren afgesproken eindbedrag op een van te voren af te spreken einddatum. Dit eindbedrag is zeer aantrekkelijk dank zij een hoog spaardeel en een hoog rendement. Ook wat het verzekeringsaspect betreft, bent u in vertrouwde handen! WAS SINTERKLAAS F VI volgens nieuwe AMBI-structuur met Rijkserkende examens op MBO- en HBO-niveau PRAKTIJKDIPLOMA INFORMATICA-MBO module MG1 5 mnd. voor ex. juni ’89. INFORMATICA AMBI-MODULEN HBO - Basiskennis Ambi module I 1. - Informatica Ambi module HE 1. - Informatiekunde module HE 2. Kantoor: B. Colijnstraat22-01727-14141 Overslag 12 01727-15540 Gebruikerscursussen: COMPUTERBEBRUIK elementaircursus voor beginners met pakket Wordperfect Voor elke cursist is in het computer- prakticum een computer beschikbaar Diplomagerichte informatica-opleidingen o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 10