VAN WIJNGAARDEN Interieur bouw BIEZEN 26 2771 CL BOSKOOP Familie Berichten ri; en ook nog BCD's TI5 WILLIAM VAN WIJNGAARDEN Bouw- en aannemingsbedrijf U stemt altijd P.V.D.A.? JEUGDDIENST llll ■ÏW K »-HAGOORT Oill DIVERSE SERIES KING SHIRTS voor f 49,00 ■ME - o\ Hl MC LUISTER EN WORD LAAIEND ENTHOUSIAST inui OF PER MAAND B5r l [EN I S _BOSE~ C. H. DE VRIES UITVAARTVERZORGER ml ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN IE ET NÏi* Alleen op de wereld 1 ALLROUND TIMMERLIEDEN EN INTERIEURBOUWERS MANNENMODE H B.C.-straat 16 Boskoop Technics hifi cPEL^0. .- Technics New Class Jet System X 950 met Bose 301 Boxen Reacties na 18.00 uur. Tel: 01727-15273/06-52141428 Fax: 01727-18618 GEEF ALSTUBLIEFT. ’TISMÉÉRDAN NODIG. BEGRAFENISSEN ’Laat lepra ook jóu een zorg zijn’. A T S Pagina 4 Woensdag 7 december 1988 vzzzzzzzzzzzzzzz. 'zzzzzzzzzzm 31S T r HENDRIK BIESHEUVEL op de leeftijd van 78 jaar. Thema Namens de Ned. Herv. Jeugdraad J.d.H. J. VAN TOL I p»Z'Z' □1 7: Better sound through research Partij van de Arbeid afd. Boskoop secr. Emmakade 6, tel. 01727-17715 Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen Expert presenteert de meest sensationele aanbieding van het jaar. Top hifi van Technics gekombineerd met de su blieme weergave van Bose boxen. Nu bij Expert minstens f. 500,- goedkoper dan de laagst denkbare prijs. voor projecten in Heerenveen, Almere en de Randstad. Enige ervaring vereist. HENSTRA NATUURSTEEN Kom je ook naar deze dienst, breng dan je Bijbel mee! O Draaitafel SL-J 110: Volautomatisch O Tuner ST-X 990: Quartz synthesizer, 28 Presets, Digitaal O Versterker SU-X 950: 2 x 60 watt, Elektronische volume-regeling, AV Surround sound, Super bas- systeem CD direct schakeling O CD-Speler: 4x Oversampling, 2 D/A converters, 20 tracks programmeerbaar Cassettedeck RS-X 950: Full logic, High speed dubbing Dolby B en C, Synchro recording, Beide decks auto- reverse. O Afstandsbediening: 31 toetsen voor alle funkties O Bose 301 boxen: Direct reflecting (stereo in uw hele kamer), tot 75 watt RMS belastbaar. PAUL BESUYEN (leerling van groep 7) Voor begrafenissen Mevr. G. Elshof GEDIPLOMEERD PEDICURE Eikenlaan 78 Tel. 01828-12474 PIETERNELLA VAN ECK weduwe van Jacobus van Pruissen DAN IS HET NÜ TUD OM LID TE WORDEN op zondag 11 december a.s. in de Hervormde Dorpskerk te Boskoop "□a. vragen voor direkt GRAFMONUMENTEN en gedenktekens Diverse NATUURSTEEN soorten zoals GRANIET - MARMER - CRISTALLINO. SPECIALE AANDACHT VOOR OPSCHRIFT qua inhoud en vormgeving. zeehondencrèche PIETERBUREN BOBO - ioe.5o:z Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. GOUWESTRAAT 20 - BOSKOOP - TEL. 01727-17388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID a^^zzzl^SWa T A' Stort uw bijdrage op postgiro 50500 of bankgiro 70.70.70.929 Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. I.■■■Ml tmi/m u»»iu uum iwruuni Aanvang 18.30 uur Zangdienst: 18.15 uur VoorgangerDs. J. Stelwagen uit Den Haag Organist Dirk van Vliet Medewerking verlenen het Hervormd Kerkkoor o.l.v. Siem Cok en Han Kapaan, hobo Samenwonen (trouwjtrouwen?? Deze set met deze fantastische specificaties en deze perfekte weer gave alleen bij Expert voor deze ongelooflijke lage prijs. I Wibautstraat 135,1097 DN Amsterdam. Tel. 020-93 89 73 - 7ZZZZZZZZZZZZZZZZZZm^ZZZ:77K^Zjmd^77777JJ7K9fmXm e yr> op de leeftijd van 85 jaar. Geen bezoek aan huis Heden vernamen wij dat ons erelid de heer is overleden. 1 1 1 DE ALUERLAAC5TE PRU5 tTA^/yroy x> utanii.1 jAiuUi, aan WM H E-' OiGIT/IL o Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden Maandagochtend gesloten. wett. aanbetaling voor art. boven f 1000,- 20%. (jaarl. rente 21.6%) 1 I »uri >-«<.’ v.Tj-ri i jS IUII rrain - racr g o o aoo - tamm We zullen Paul, die ondanks zijn vele ziek-zijn, altijd optimistisch en dapper bleef, nooit vergeten. We bidden zijn ouders en zusje Gods zegen toe. Met grote verslagenheid delen wij U mede, dat op 1 december 1988 op 11-jarige leeftijd overleed Kinderen, bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad en team van de Ichthusschool, Klaverbad 80, 2771 KP Boskoop God is een schuilplaats voor ons allen, (uit Psalm 62) Plotseling is uit het volle leven weggenomen onze lieve mamma en oma Waddinxveen, 30 november 1988 Jan van Bijnenpad 139 De begrafenis heeft zaterdag 3 dec. plaatsgevonden op de alg. begraafplaats Alberdingk Thijmlaan 2 Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons en onze vakgenoten heeft betekend. "Een voorbeeld voor ons allen Dat bent U geweest Als steun en toeverlaat Zult U voortbestaan in onze geest Wanneer dierbaren je ontvallen Doet dat heel veel pijn Mamma en oma, moge vrede in Uzijn”. Het bestuur Vereniging Boom- en Plantenbeurs. hkzMjkHuu ruo>rAM/ tnirM juicui vMtlkiiti KTC lil. JS Dankbaar voor alles wat hij voor ons allen heeft bete kend, geven wij u kennis dat voor ons toch nog vrij on verwachts van ons is heengegaan, mijn lieve man, on ze zorgzame vader en opa 6 december 1988 Noordeinde 9a 2742 AE Waddinxveen Waddinxveen, J.H. Biesheuvel-Blonk Moerkapelle, A.J.W. Biesheuvel C.C. Biesheuvel-Krijgsman Reeuwijk, J. Achterberg en kleinkinderen Sterven doe je niet ineens Maar af en toe een beetje En alle beetjes die je stierf 't is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan Je zegt, ik ben wat moe Maar op een keer dan ben je Aan je laatste beetje toe ©j aan de akoestiek van uw huiskamer. Technics hifi en Bose boxen vormen een ideale combinatie. ~T,.‘ Voor afspraken s.v.p. bellen tussen 12.00 en 14.00 uur vvn r Retjerskoop 265 2771 BK Boskoop Tel. 01727-6397 VAKBEKWAAM LID NATUURSTEENBEDRIJF Huilers noemen we ze. En hun geklaag gaat werkelijk door merg en been. Ze spoelen hulpeloos aan op de stranden van ons Waddengebied. Ziek, ondervoed en absoluut niet in staat om op eigen kracht in leven te blijven. Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw om hulp! In de zeehondencrèche van Pieteiburen wordt die hulp geboden. Met de juiste verzorging, voeding en medicijnen worden jaarlijks vele tientallen zeehonden van een wisse dood gered Donateur worden van de zeehondencrèche in Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het welzijn van de zeehond. Door het insturen van de bon zet u een eerste stap in de goede richting. Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding, Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam, tel.: 020-640991. Giro: 26000, bankrekening: 70.70.70.007. A*** *- z k*A*-*»A%?* Waddinxveen Piet en Lia Jeppe Nanna Jurjen Moerkapelle Manie en Cor Brigitte Michaël Geopend: dagelijks van 8.30-17.30 uur. Zaterdags van 8.30-12.30 uur. Reijerskoop 265, Boskoop, 01727-16397. I firstIman Technics is onmiskenbaar een van de t om top hifi. Deze set is een verbluffend voorbeeld van ties. Als u genoeg heeft van het middel- wordt het geluid volledig aangepast sublieme weergave van de Technics Jet X-950. w 'zz/zzzV/»\\’ -Zz Technics IbMMl' PlM-PiHh» v.rjT ktf,VAWA'.V. tA ,-'-4 Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het rouwcentrum "Gouwehof”, AlberdingkThijmlaan 1, waar gelegenheid is tot condoleren op vrijdag 9 december tussen 19.30 en 20.30 uur. Zaterdag 10 december zal er om 11.00 uur een rouw dienst worden gehouden op bovengenoemd adres, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats, Alberdingk Thijmlaam 2 te Waddinx veen. Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Tel. 01727-13150. Jan van Bijnenpad 1, 2742 VS Waddinxveen. Tel. 01828-12200. Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen aan den Rijn. Tel. 01720-93282. xipG -- .«nw.-.a ’.AD* .A&z'/z'/ 2998? BON i Jajkredeenzeehondeleven! i Moak mij donateur en stuur een acceptgiro i ter waarde van f I Noom I Adres:- Kode - P*00*: - - I Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 V 9950 WL Pieterburen (Poswgein«fnoc'g)Q^ Technics iWnfN lammri uutiiiiu I Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding/Amsterdam r/4//l W7\ 7Z7A A. VXW 77^7A r&7\ 7777A Z, .TTmtXB. rcwn "Kras 0bs*z<rt Bose staat al sinds jaar en dag aan de top als het gaat om boxen met de aller beste specificaties. Revolutionair is het ongekende hifi presta- Direct/Reflecting systeem. Hierdoor allergrootste merken als het gaat matige gemiddelde luister dan naar de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 4