DINER, Wat is onderbewindstelling? ICOLOPHONI =BIOSCOPEN= KFRK u t! u u u 4 4 h 4 4 u H Uit de praktijk van de SOCIAAL RAADSVROUW 1 KERST 'Woningen rond vakanties in gebruik, winkels eerder RTW-radio Huisraad gevraagd belicht Henk Marijt Kerstviering voor ouderen Dag van de Muziek bij RTW-radio P j LA TARANTELLAi Arcade bioscopen Thalia Filmhuis Gouda WW Winkels PRIJS PER PERSOON 87,50 Vliegtuigen Inschrijving Zuidplas Weekenddienst dierenarts: Griffie Maatregel 91 ff] 18 INSALATA CAPRICCIO Salade van stukjes aardappel, mosselen en Hollandse garnaaltjes, vermengd met een huisgemaakte whiskysaus TIMBALLO Dl PASTA Heerlijk pasta voorgerecht uit de oven met kreeftensaus FILETTO RIPIENO ALLA TARANTELLA Specialiteit van de chefkok; Mals rundvlees gevuld met paddestoelen, overgoten met een rode wijnsaus. Vleesgerecht wordt geserveerd met diverse garnituur. TRIS IJS Verschillende soorten zelfgemaakt ijs met slagroom VITELLO TONNATO Koud voorgerecht; dunne plakjes kalfsvlees bedekt met tonijnsaus CAFFÉ Espresso of cappucino met bonbons COCKTAIL della CASA Welkom cocktail F SE jij y Epn 0 S a 4 «c F S mi mi RISTORANTE - PIZZERIA f lil v 4 ZATERDAG 10 DECEMBER 1988 I Li III diensten f 26 DECEMBER 1988. 1 y It TELEFOON 01828-10295 Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 december 1988 HOOGSTE PUNT ZUIDPLASHOF Door drs. CORRIE DE BAKKER, sociaal raadsvrouw van Waddinxveen Gehuwd: A.C. Witvliet en H.W.E. Zwart; J.A.P. Ultee en F. de Waal; H. Noort en N.E. Lugthart. Overleden: van Eek wv van Pruissen, Pieternella, oud 78 jaar; van den Akker, Gerrit Albertus, oud 45 jaar. Verloskundige voor het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898 Weekblad voor- Waddinxveen Geboren: Esra, d.v. M. Akgözen E. Akgöz; Bastien Fernand, z.v. B.J. du Clou en M. Wassenaar; Merijn Dirk, z.v. H.D. de Baare en A.I. van den Arend; Kim Maria, d.v. C.F. Varenhorst en E.M. Verheul; Roelof Joshua, z.v. B. van der Lee en T.S. Binken; Helena Jacoba, d.v. A.P. Verweij en H.J. Molenaar; Justin, z.v. R.J. Brandwijk en C. Zijderhand; Anna Jiske, d.v. F.A. Reijm en A. Monster. Men kan de artikelen brengen naar het kantoor van de Stichting Vluchtelingen werk, Peter Zuidlaan 3 op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Het kan ook afge haald worden. Belt u dan even naar kantoor, tel. 11780. De Stichting Waddinxveen 01 Bi De Waddinxve'ense sociaal raadsvrouw drs. Corrie de Bakker houdt spreekuur op elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak in het ge- meentehuis aan het Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433, toestel 122. Uitgeverij: VETA B.V. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen T elefoon01828-15594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 32,50 per half jaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,46 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. ZONDAG 11 DECEMBER 1988 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur kand. K. van Vliet, Woerden 17.00 uur ds. A.F. Kaars, Papendrecht De Hoeksteen: 9.30 uur ds. G.C. Kunz 15.00 uur ds. G.C. Kunz (dienst voor gehandicapten) 18.30 uurds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uurds. L. Roetman, Ermelo 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur J.W. Goossen Immanuëlkerk: 10.00 uurds. A.A. van Houwelingen 17.00 uur ds. C.B. Posthumus- Meyjes, Bunnik GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur ds. J.C. Moor 17.00 uur ds. P. A.C. Bongers Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur ds. E.P. Meijering, Oegstgeest HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum Za zo. en wo. 2 uur, do. t/m wo. 7 en 9 30 uur: WHO FRAMES ROGER RABBIT. Do. t/m wo. 7en 9.30 uur: DIE HARD. Za zo. en wo. 2 uur, do. t/m wo. 7 en 9 30 uur: COMING TO AMERICA. Za zo. en wo. 2 uur: DE REDDER- TJES. Bioscopera: Zondag 11.00 uur: FAL- STAFF. maandag 1 december: 1 jaar Arcade. Do. en vr. 8 uur, za. 7 en 9.30 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: PRIN CE OF DARKNESS. Dinsdag 8 uur: THE DEAD. Do. t/m zo. 9 uur: JEAN DE FLORET- TE. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uurds. L.S.K. Hoogendoorn 14.45 uurds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. A.A. Esmeyer 18.30 uurds. H.G. Koekkoek JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uurds. P.N. Ribbens 17.00 uur ds. P.N. Ribbens 'KB IQ 0 |0 B G M -Gouda- menterende bejaarden zijn het bijvoor beeld vaak de kinderen of broers of zus ters die als bewindvoerder worden aan gesteld. Met de bouw van het 12 miljoen gulden kostende complex werd in mei van dit jaar begonnen. Het woon- en winkel centrum zal. tezamen met scholen, een multifunctioneel wijkcentrum en een sportzaal, het hart moeten gaan vormen van de nieuwste wijk van Waddinxveen. Het woon- en winkelcentrum wordt ge bouwd in opdracht van de Woning bouwvereniging "Samen Sociale Wo ningbouw" (SSW). Het ontwerp is van architectenbureau Stuurman Partners BV te Waddinxveen en het wordt ge bouwd door bouw- en aannemings- maatschappij Boogaerdt Schmidt BV uit Stolwijk. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur ds. G.J. van Aalst 18.00 uur ds. G.J. van Aalst ig BI [Hl ai Het project omvat 7 winkels en 64 wo ningen. In deze winkels komen: - G. van Ringelenstein uit Waddinx veen met een supermarkt (plm. 800 m2), - C.I. de Graaf uit Waddinxveen met een bakkerswinkel (plm. 110 m2), WADDINXVEEN - In deze drieweke lijkse rubriek in het Weekblad voor Waddinxveen over mijn werk als sociaal raadsvrouw van de gemeente Waddinx veen wil ik de lezers voorstellen aan het gezin X. Het gezin bestaat uit een echt paar en hun drie kinderen. De oudste zoon van 17 jaar is geestelijk gehandi capt en over hem maken de ouders zich de meeste zorgen. Zo vragen zij zich bijvoorbeeld af wat er binnenkort gaat gebeuren als hun zoon op 18-jarige leeftijd meerderjarig wordt en aan hun ouderlijke macht een einde komt. Immers, als een kind meerderjarig wordt, kunnen ouders niet meer op grond van hun ouderlijk gezag voor hun kind optreden, ook niet als hun kind toch eigenlijk niet of nauwelijks in staat is zelf zijn zaken te regelen. WADDINXVEEN - Het woon- en winkelcentrum Zuidplashof bereikt donderdag 15 december het hoogste punt. Aan het begin van de zomer zul len in de wijk Zuidplas de 7 winkels in gebruik worden genomen en rond om de vakanties de 64 woningen. j i tj 4 tS 4 WADDINXVEEN Vluchtelingenwerk vraagt voor de inrichting van een op vanghuis kleine huishoudelijke artike len zoals: lampen, bestek, pannen, ser viesgoed, lakens, slopen, handdoeken en theedoeken. Om teleurstelling te voorkomen, adviseren wij u vroegtijdig te reserveren, MEDISCHE WADDINXVEEN - De autopoetscen- trale van Waddinxvener Henk Marijt aan de Wilhelminakade is het tweede bedrijf in Waddinxveen-Zuid dat door de RTW-radio in een speciaal program ma zal worden belicht. Een maand gele den was dat Autotech aan de Noord- ringdijk. Het programma "Kijk in het bedrijf" wordt komende zaterdagmiddag van drie tot vier uur uitgezonden. De uit zending bevat ook het bedrijvenspel. Het presentatieteam bestaat uit Bert Westerman, Gerda Cortvriendt, Gré Karsten, Wijtze Visser en Anjo Kloos terman. De RTW-radio omschrijft de auto- poetscentrale van Henk Marijt als een SSW De SSW. ofwel de Stichting Samenwer kende Woningbouwkorporaties is op gericht op 23 maart 1977 en verricht in opdracht van de Woningbouwvereni ging Samen Sociale Woningbouw nage noeg alle uitvoerende werkzaamheden (zoals beheer, onderhoud, administra tie, verhuur, nieuwbouw en renovatie) ten behoeve van de ruim 1500 woningen Wie zou denken dat de firma Marijt al leen auto’s poetst, zoals de naam van het bedrijf vermeldt, heeft het mis. Dank zij de inbreng van commercieel adviseur Karel Janson, zelf werkzaam in de luchtvaart, heeft het bedrijf van Henk Marijt zich ook toegelegd op het poetsen van vliegtuigen. Een karwei dat natuurlijk alleen kan worden geklaard als de toestellen aan de grond staan en dat gebeurt op zeer onregelmatige momenten. Dat maakt het werken in dit bedrijf ook zo aantrek kelijk, vinden zijn medewerkers. Aantrekkelijk was ook het spelen van het spel "Bedrijvig met Bedrijven". Ook dat karwei werd met veel verve door de medewerkers "gepoetst". Wie wil horen hoe Tulpen uit Amster dam ditmaal klinkt met begeleiding van een tuba, moet aanstaande zaterdag om 15.00 uur zijn radio afstemmen op 101.1 Mhz op de FM. De presentatie en de productie van het programma zijn weer in handen van Bert Westerman, Gerda Cortvriendt, Gré Karsten. Anjo Kloosterman en Wijtze Visser maar ook een beetje van de firma Marijt die de luisteraars van dit programma vele prijzen aanbiedt bij zijn eigen kwisje. Onlangs is de inschrijving voor deze wo ningen opengesteld. Voorwaarden voor inschrijving zijn: een minimaal belast baar inkomen van 37.000,-, wonen in Waddinxveen of economisch of sociaal gebonden aan Waddinxveen of wonen binnen een straal van 30 km rond Wad dinxveen (dit laatste geldt niet voor 55- plussers). Serieuze belangstellenden voor deze woningen kunnen zich voor aanmelding en nadere informatie wenden tot de Stichting Samenwerkende Woning bouwkorporaties SSW, Mercuriusweg 27, 2741 TB Waddinxveen, tel. 01828- 17177. Een uitgebreide informatiebro chure met inschrijfformuier wordt dan toegezonden. Zuidplas, ontworpen volgens de laatste stedebouwkundige inzichten, zal na vol tooiing plaats bieden aan plm. 2300 wo ningen. Per 1 juni 1988 zijn er circa 1500 woningen gereedkomen in verschillen de subsidiëringscategorieën. Het groot ste gedeelte van de woningen wordt in laagbouw uitgevoerd. Omstreeks eind 1995 zal de wijk naar verwachting zijn afgebouwd. In de wijk zullen onder andere nabij het centrum ook bejaardenwoningen wor den gecreëerd. De schoolvoorzieningen in de woonwijk zijn typisch wijkgebon- den voorzieningen. De omvang van de wijk Zuidplas is zodanig, dat er vol doende scholen in de wijk aanwezig zijn. Thans zijn er een openbare schooi en diverse bijzondere scholen. Waddinxveen beschikt over diverse winkelconcentraties waarvan de Passa ge in de toekomst waarschijnlijk een functie krijgt als hoofdwinkelcentrum. Een en ander betekent dat in de nieuwe wijk Zuidplas winkelvoorzieningen aanwezig dienen te zijn voor de dage lijkse behoeften. Daarom is in het cen- beeld van de situatie heeft gekregen, kan hij de onderbewindstelling uitspre ken. Het kan voor u als ouders een rustig ge voel zijn, dat u óf iemand die u ver trouwt de zaken voor uw kind kan rege len waartoe hijzelf niet in staat is. Meer informatie over onderbewindstel ling ter bescherming van meerderjari gen vindt u in de folder die wordt uitge geven door het ministerie van Justitie en die u gratis bij mij kunt krijgen. WADDINXVEEN - Vrijdagochtend december om tien uur is er een Kerst viering in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum voor de leden van de- Katholieke Bond van Ouderen. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). trumgebied met de bouw van het woon- en winkelcentrum Zuidplashof gestart. Het wonen in de wijk Zuidplas zal niet worden verstoord door bedrijfsvestigin gen. Nieuwe bedrijven zullen een plaats krijgen op de elders nieuw aan te leggen bedrijfsterreinen. De groenvoorzienin gen in de wijk zijn op regelmatige af stand gesitueerd tussen de woonbuur ten, zodat deze steeds goed bereikbaar zijn. Dit zogenaamde wijk- en buurt- groen zal voornamelijk een functie krij gen als gebruiksgroen (dat wil zeggen wijkparkjes, trapveldjes, speelvelden, zithoekjes, kleine speelterreinen, wa terpartijen) met daarnaast nog een ge deelte straatbegeleidend groen. Een verzoek om als bewindvoerder te worden aangesteld richt u aan de griffie van het kantongerecht in Gouda. Een voorbeeld van een dergelijk ver zoekschrift kunt u bij mij krijgen. Na een tijdje worden de betrokkene en de toekomstige bewindvoerder(s) door de kantonrechter voor een verhoor op geroepen. Het verhoor kan op een zit ting gebeuren, maar als de betrokkene niet in staat is naar de zitting te komen, kan de kantonrechter ook bij u thuis ko men. Als de kantonrechter een voldoende WADDINXVEEN/AMSTERDAM - De auteursrechtenorganisatie Vereni ging Buma houdt zaterdag 10 december de Dag van de Muziek, waarbij de loka le radio-omroep in Nederland centraal staat. Buma heeft ook de lokale omroep RTW in Waddinxveen gevraagd op deze dag een speciaal programma samen te stel len en uit te zenden. De nadruk ligt daarbij op het nationale muziekreperto ire. Op dezelfde dag vindt in het Buma/ Stemra-huis in Amstelveen een discus siemiddag plaats. Belanghebbenden duscussieren over "Lokale Omroep en Reclame” en "Lokale Omroep en Raamprogrammering”; thema’s die nauw verwant zijn aan de problematiek- rond de lokale omroep. Buma heeft aan de Dag van de Muziek een wedstrijd gekoppeld. De deelne mende lokale omroepen kiezen uit hun speciale programma een onderdeel van 30 minuten dat moet worden inge stuurd. Een vakjury, onder voorzitterschap van Piet te Nuyl, beoordeelt alle inzendin gen. De vijf beste programma’s worden beloond met het prijzenpakket dat Bu ma ter beschikking stelt. De Dag van de Muziek is een activiteit van de Vereniging Buma ter gelegen heid van haar 75-jarig bestaan. Buma wil met de Dag van de Muziek nogeens extra de aandacht vestigen op de positie van de lokale omroep, die immers een steeds belangrijkere plaats inneemt in het Nederlandse omroepbestel. en 125 garages, die bij de Woningbouw vereniging SSW in Waddinxveen en Ze venhuizen in eigendom zijn. Deze stichting hanteert bij haar activi teiten de doelstelling zoals omschreven in artikel 2 van de Statuten, waarin staat dat de stichting zich ten doel stelt, van uit een christelijke visie op de mens en maatschappij, ten behoeve van de deel nemende woningbouwkorporaties in Waddinxveen, Zevenhuizen en in om liggende gemeenten, werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting te verrichten. In een dergelijk geval biedt onderbe windstelling uitkomst. Onderbewind stelling is een wettelijke maatregel die bescherming biedt aan meerderjarigen, die tijdelijk pf blijvend niet in staat zijn om zelf hun financiële belangen vol doende te behartigen. Hierdoor wordt het beheer van geld en goed uit handen genomen, waardoor z)j beschermd worden tegen mensen, die misschien misbruik van hun goedgelo vigheid en onwetendheid zouden willen maken. Zij krijgen dan hulp van de be windvoerder om hen bij dat soort pro blemen raad en steun te geven. In het geval van de familie X zijn het de ouders die als meest voor de hand lig gende bewindvoerders worden be schouwd, ook wettelijk gezien. Bij de- Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 14100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71 Boskoop, tel. 01727-17834 ZONDAG 11 DECEMBER 1988 Arts: W.A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-17834 - L.J. van der Werf uit Reeuwijk met een drogisterij en een PTT-agentschap (plm. 1Ü5 m2), - W H. Bijl uit Waddinxveen met een dames-, heren- en kinderkapsalon (plm. 90 m2), - K.L. Lam en K.C. Chow uit Wad dinxveen met een Chinees afhaalrestau rant (plm. 60 m2), - P. van Gorcum uit Waddinxveen met een bloemisterij (plm. 25 m2), - over de verhuur van de 7e winkel (plm. 30 m2) zijn de onderhandelingen nog gaande. Boven de winkels worden 64 apparte menten gebouwd van verschillende grootte (voor het merendeel 3- en 4-ka- merwoningen). De huurprijzen van de ze woningen liggen, afhankelijk van de grootte, tussen 625,- en 800,-, exclu sief plm. 60,- servicekosten (CAI, glasverzekering, schoonmaakkosten en verlichting van gemeenschappelijke ruimten). Onvoorziene omstandigheden voorbe houden zullen de woningen rondom de vakanties van 1989 voor bewoning ge reed zijn. De winkels zullen eerder in gebruik genomen kunnen worden. Het woon- en winkelcentrum heeft dan 12.000.000,- gekost. TT 4 4 Q 7 Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ■BURGERLIJKE.... explosie. De ondernemende Waddinx vener startte nauwelijks twee jaar en is nu al groter en breder dan verwacht. Het succes van dit bedrijf mag zeker worden toegeschreven aan de ambities van directeur Henk Marijt, hoewel in de uitzending zal blijken dat zijn echtgeno te niet van zijn zijde is te halen. Het zal de luisteraars duidelijk worden dat het starten van een nieuwe onderne ming geen eenvoudige zaak is. Dat daarbij de nodige hulp niet kan ontbre ken blijkt wel, hoewel Henk Marijt minder lovende woorden over heeft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 5