&U/T <"l72168 I Was niet voor drogen KERSTAANKOPEN COCK SMIT EMENSENB Koudekerk eerste liefde van burgemeester Kees van der Linden Muziekkeus burgemeester Ondernemers vereniging Boskoop EXTRA KOOPAVONDEN GARAGE BOX IN CENTRUM VAN WADDINXVEEN C.D. VAN DB-1 Nieuwsblad Onafhankelijk Wij wensen u goede feestdagen toe. POELIER GEMEENTE I BOSKOOP ZweihnachtstolleïN TULBANDEN KERSTKRANSEN VOOR EEN VERSE KALKOEN, GROOT OF KLEIN, MOET U BIJ COCK SMIT DE POELIER ZIJN. weex Werkgever HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN ’’GEHEUGEN STEUNTJE” POELIER SLAGER OOSTERSE ARTIKELEN POMP-BEDIENDE (M/V) Vertrouwen Diefstal Geen hinder Betamelijk Waddinxveen KERSTFEEST IN HOLLAND -|ggo i HAR WA” INSTALLATIE BURGEMEESTER T donderdagavond 22 december woensdagavond 21 december vrijdagavond 23 december VERDER ZIJN WIJ RUIM GESORTEERD IN VELE SOORTEN WILD EN GEVOGELTE VOOR EEN GESLAAGD KERSTDINER. VOOR MEER INFORMATIE: SPECIALE AANBIEDING: NISSAN BLEU Bl RD 1.6 LX, 1987,16.000 Km., Grijs-metallic, (grijs kent.), met stuurbekrachtiging - 14.795,- excl. B. T. W.I PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 VAN GERT NET IETS BETER. F tapijt gordijnen to vinyl zonwering Groensvoorda 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 HOOGSTE DAGKOERS! Mooie sieraden, speciale prijs. Ook voor antiek, kristal en reparaties van sieraden en klokken. BOON EDELMETAAL BV VOOR UW TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD: TEL. 01828-15438 (NA 18.00 UUR) DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS Passage 17a - Waddinxveen - Tel. 01828-10818 DAT IS BIJ: P.C. VAN BEEST LUIFELBAAN WADDINXVEEN TEL. 01828-12561 OF 10250 PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. MET SPOED GEVRAAGD: VOOR ONS POMPSTATION PLANKIER 26, VOOR 40 UREN IN DE WEEK! - Gewenste leeftijd: 20-50 jaar! - Wij vragen een persoon met goede werklust die zijn handen uit de mouwen durft te steken. PLANKIER 22 BOSKOOP TELEFOON 01727-12110. - U-in het nieuws VAN DER LOO VERZEKERINGEN EEN GREEP UIT ONZE OCCASION-COLLECTIE: PEUGEOT 309 XE 1987 OPEL KADETT 1.6 S Caravan, 19.000 Km1987 OPEL KADETT 1.6 S Caravan, 3-deurs 1985 FORD ESCORT 11OO Bravo 1985 VW GOLF, Signaalrood, div. accesoires 1987 AUDI 1OO CD, 136 PK, div. accesoires 1985 FORD GRANADA 2.0 L 1984 FORD ESCORT 1.3 L Stationwagen, 5-deurs 1985 CITROEN 2 CV CLUB 1982 MERCEDES 307 D, als nieuw 1983 In Waddinxveen heb ik m’n draai gevonden t i i Th Boskoop, 7 december 1988. Vogellaan 22, Boskoop. Tel. 01727-13715 AUTORIJSCHOOL j Ingaande 1 januari 1989 zijn in part-ti me dienst bij de administratie van de dienst van Openbare Werken en Bedrij ven benoemd de dames E. KOSTER- VERME1J te Waddinxveen en E. V.D. VLIET-VERKLEIJ te Reeuwijk. Aan de heer A.M. LELIEVELD, leer kracht bij het openbaar basisonderwijs, is wegens benoeming elders ingaande 1 januari 1989 eervol ontslag verleend. Koudekerk aan den Rijn was ik de enige professionele bestuurder, want de wet houders zijn er part-timers die maar een beperkt deel van de week beschikbaar hebben voor het gemeentewerk, en dan heb je wel heel sterk het voortouw in handen en bepaal je heel sterk wat er in zo’n gemeenschap gebeurt. Na zoveel jaar is het goed dat een ander het voor touw overneemt en misschien een wat andere eigen bijdrage levert aan die sa menleving”. ”Dat is een heel goede zaak. Kijk, je moet geen werk gaan zoeken. Er komt dan een moment dat je werk gaat zoe ken. Da’s fout”. Ik ben dat maar betrekkelijk met u eens. Je moet geen werk gaan zoeken, maar ’’Gerrit den Braber heeft nooit in de ge meenteraad gezeten, is nooit wethou der geweest, laat staan burgemeester”. Maar ik heb er wel 220 geïnterviewd en ik denk ook wel eens na. ”Ik hoop het”. Kijk je moet geen werk gaan zoeken, maar het ook niet schuwen. ”Dat vind ik een grillige conclusie. Ik schuw het werk niet”. Burgemeester en wethouders nodigen de inwoners van de gemeente en vertegenwoordi gers van plaatselijke verenigingen, organisaties, bedrijven en instellingen uit van deze gelegenheid gebruik te maken. Op die dag is er van 20.30 tot 22.00 uur in de raadszaal voor de burgerij gelegenheid om met de burgemeester en zijn gezin kennis te maken. Burgemeester en wethouders delen mede dat de nieuwe burgemeester, de heer drs. J.J. Spros op vrijdag 16 december 1988 in een buitengewone raadsvergadering als zodanig zal worden geïnstalleerd. Maximaal rendement van Uw fiscaal aftrekbare koopsompolis BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOSKOOP de secretaris, de burgemeester, K. Dunnink. D. A. M- van Ooi-Houtman, l.b. Dat beweer ik ook niet. Maar u kunt Voor uw gouden sieraden, zilver, briljant, tandgoud en sloopgoud Elke vrijdag van 13.00-17.00 uur in "Het Trefpunt", Stationsstraat 18, Waddinxveen. Inl.: 01823-6700/2050. Legitimatie verplicht. G.T. Urtbeijefse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen 44e Jaargang - No. 2110 ■KnÉRMH voorzijde moet het liefst zo weinig en zo kort mogelijk gebeuren en het liefst niet in het weekeinde. Volgens de SSW geven de meeste men sen er hun voorkeur aan hun schone, natte was buiten te laten drogen. Dat Woensdag 14 december 1988 BURGEMEESTER C.M. VAN DER LINDEN WADDINXVEEN - In de zomer van 1968 werd Waddinxveens eerste burger Kees van der Linden burgemeester van Koudekerk aan den Rijn. ’’Mijn eerste liefde in dit vak”, aldus Kees van der Linden, die in 1975 naar Haastrecht, Stolwijk en Vlist ging en in 1982 naar Waddinxveen. U drinkt verder geregeld een glaasje met uw opvolgers in Koudekerk aan den Rijn en in Vlist. ’’Luister eens, er zijn maatschappelijke spelregels en die proberen wij in ons vak in ieder geval zo hoog mogelijk over eind te houden. En voor de rest: Een burgemeester is ook een mens en die heeft ook de ruimte nodig om op zij n ei gen wijze daar inhoud aan te geven. En dat zeg ik op een gegeven moment: Al dat geprietpraat in de straat of in de krant. Geef mijn portie maar aan Fik kie”. blijf van mening dat een burgemeester perse geen werknemer is, alhoewel: als het om de sociale kantjes van het ver haal gaat begrijp ik wat de heer Den Braber op dit punt bedoelt. Ik heb daar op zich geen moeite mee, maar in deze tijd moet je soms eens de puntjes op de i zetten.” Wat kwam er na Koudekerk aan den Rijn? "Haastrecht, Stolwijk en Vlist in alfabe tische volgorde. Drie gemeenten met drie gemeenteraden, drie colleges van Burgemeester en Wethouders en drie spreekuren. De individuele schaal was overigens dezelfde als die van Koude kerk aan den Rijn. Je voelde je daar snel thuis. Nadelig was wel dat alles drie keer moest gebeuren”. WADDINXVEEN - Het vraagge sprek voor de AVRO-radio met burgemeester C.M. van der Linden ter gelegenheid van zijn 57e ver jaardag werd afgewisseld door mu zikale fragmenten, gekozen door Waddinxveens eerste burger. Zo was er muziek van Randy Craw ford (”Een heerlijke stem”), Abba (’’Zonde dat de club ontbonden is, al hoop ik dat ze elkaar nog weer een keer vinden”), Perry Como (’’The most beautiful girl in the world, bedoeld voor mijn vrouw”), Andrei Serban en Barbara Strei sand. ”In Vlaardingen, waar ik ben gebo ren, ben ik eigenlijk bij Bel Canto opgegroeid”, vertrouwde burge meester Kees van der Linden AVRO-presentator Gerrit den Braber toe. ”Bel Canto-muziek via de Belgische zender op de zondag middag tussen één en drie uur. Dat betekende dat mijn zus en mijn twee broers hun kop konden hou den. Papa luisterde dan naar die muziek en dan was het muisstil in huis”. ”Aan de ene kant heb ik dat ge waardeerd, aan de andere kant vond ik dat een belemmering van de meningsuiting in het gezin, maar daar ben ik overheen. De huiska mer is er volgens mij voor het gehe le gezin, maar er waren momenten dat de huiskamer voor papa was, bijvoorbeeld in het kader van Bel Canto”. ”Ik ben dus wat klassiek grootge bracht. Ik houd van muziek, ook van klassieke muziek, alhoewel ik in deze moderne tijd met vier kin deren thuis alle vormen van muziek heb meegemaakt. Voor een deel heb ik daarvan genoten en voor een deel heb ik dat niet kunnen waarde ren. In ieder geval heb ik alle kan ten van de muziek leren kennen”. ”Op het gymnasium in Schiedam ben ik opgevoed bij de dixieland jazz. De derde periode is dat ik door stomme toevalligheden in het Amsterdamse circuit wel eens de Roemeense en zigeunermuziek heb ontmoet. Heerlijke muziek. WADDINXVEEN - De schone was moet niet aan de voorzijde van flatwo ningen worden gedroogd, maar aan de achterzijde. Die regel heeft de woningbouwvereni ging SSW weer eens onder de aandacht van haar huurders gebracht in het derde gaat vaak sneller en beter en het was nummer van het SSW-informatie-bulle- tin ’’Onder dak” van dit jaar. Onder het kopje ”De schone was buiten hangen” staat daar dat op die wijze gaan drogen van de was het beeld van de straat alleen maar ten goede komt. Ais raad en college het vertrouwen in u eens zouden opzeggen. Gaat u dan weg of gaat u daar dan keihard tegen in? ”Nou, ik zou zeggen, dat dat in mijn si tuatie welhaast ondenkbaar is. Ik kan in Koudekerk aan den Rijn, in Haa strecht, in Stolwijk en in Vlist nog ieder een met open vizier in de ogen kij ken en met plezier binnenstappen. Ik krijg dan alleen te horen: Waarom ben je niet eerder gekomen, want we hebben je zo’n tijd niet gezien. Met die gedachte kietel ik mij wel eens”. Tegen drogen op het balcon of de galerij aan de achterkant van de woning kan en mag niemand bezwaren maken. Hierbij moet wel bedacht worden dat de onderburen door het omlaaghangende wasgoed niet belemmerd worden in hun uitzicht. ’’Drogen op het balcon of de galerij aan de voorkant, aan de kant van de open bare weg dus, ligt wat moeilijker”, al dus de SSW. Door het wasgoed kan het straatbeeld totaal veranderen en de meeste mensen stellen dat niet op prijs, zeker niet als dat vaak en langdurig gebeurt. Drogen aan de galerijkant heeft ook nog als na deel dat de kans op diefstal of vervuiling van het wasgoed aanzienlijk groter is”. NEEL VAN OOSTEN uit Waddinx veen heeft op dit moment vier exposi ties van etsen en aquarellen. Werken van haar hangen bij tearoom Van den Berg in Gouda (etsen, Hollandse land schappen, tot half januari ’89), Studio Reflex, Agnietenstraat, Gouda (aqua rellen, landschappen en bloemen, tot eind januari ’89), restaurant "Bibelot” (aquarellen, landschappen en bloemen, doorlopende expositie met regelmatig nieuw werk) en hotel-restaurant Neuf in Boskoop (aquarellen en etsen, voor on bepaalde tijd). ’’Toen we in 1975 vertrokken uit Kou dekerk aan den Rijn gingen we welhaast met tranen in de ogen weg”. U hoefde toch niet weg?, vroeg Gerrit den Braber. ’Nee, maar ik vind dat - evenals in het bedrijfsleven - er ook bij de overheid een zekere doorstroming moet zijn. Na dat ik daar zeven jaar met veel plezier had gezeten, je kent alle ins en outs, je kent alle mensen van naam en toenaam, je komt welhaast overal over de vloer, je kent de persoonlijke problematie- ken, dan komt er een moment dat je zegt, mede met het oog op je carrière- vorming: Het is goed dat ik probeer op een volgend stekje te komen”. ”Dat is goed voor jezelf, in het kader van het rollenpatroon datje maatschap pelijk zoekt, en het is goed voor een ge meenschap dat er weer eens iemand an ders komt om die rol over te nemen. In Ja, maar de slavernij is afgeschaft, me neer Van der Linden. ”Okee, dat is gelukkig zo, maar in een kleine gemeente als Koudekerk aan den Rijn met 3.000 zielen en een gemeente raad die groeide van 7 naar 11 leden en part-time wethouders is een burgemees ter de ’’smaakmaker” van de gemeente. En dus zeg ik dat het na zeven jaar een goede zaak is dat er een andere "smaak maker komt”. Hierbij mag ook een rol spelen dat je een zekere carrière voor 1 ogen hebt. Je bent in ieder geval voor zes jaar ingehuurd geweest, zodat het tijd wordt aan een ander clubje te den ken”. Nu zegt u het zelf: je bent ingehuurd. ”Je bent bestuurder en je blijft de werk gever van de gemeente”. U bent in dienst van de gemeente. ”Je bent in dienst van de gemeente, maar op een gegeven ogenblik ben je ook de werkgever van de gemeente. Ik niet volstaan met te zeggen dat je geen werk moet zoeken. Ik vind dat iedere werknemer op een gegeven moment werk moet gaan zoeken als hij klaar is met een bepaald object. ’’Naar mijn gevoel is de burgemeester geen werknemer. Hij is altijd nog werk gever in de lokatie waar hij werkt. De burgemeester is ook meer bestuurder dan werknemer. Die bestuurder maakt - zeker in een gemeente als Koudekerk aan den Rijn, waar hij de enige professi onele kracht in het gemeentebestuur is - heel sterk uit wat er in zo’n samenleving gemeenschappelijk moet gebeuren. Dat vind ik dan wel een beangstigend”. Dei dat drogen aan de achterzijde mogelijk moet zijn zonder de benedenburen daarbij te hinderen. Drogen aan de Mits dat betamelijk is. ’’Daar gaan we dan van uit, maar voor mij hoeft de samenleving geen zeden meester te zijn voor de burgemeester. Binnen zijn functie zal hij daar in ieder geval rekening mee moeten houden, in zijn vrije tijd zal hij zich bewust moeten zijn van zijn positie in de samenleving, maar over elke zet die hij verder in zijn privéleven zet hoeft hij geen verant woording voor af te leggen”. En toen kwam Waddinxveen beschik baar. ”Ja, Smallenbroek ging naar Smallin- gerland. Toen dacht ik: hé dat is dicht bij huis. Waddinxveen lag tussen Haa strecht, Stolwijk en Vlist en Koudekerk aan den Rijn in. Ik zat een kwartiertje overal vandaan. Er veranderde boven dien weinig, behalve het huis. We zei den: Misschien is het wat en het is het nog geworden ook. Nu na zes jaar zijn we een klein kotje aan de Piasweg aan het bouwen”. Dus u blijft hier? ”Nee, ik begrijp deze opmerking, maar ik beloof niets. Ik denk dat ik mijn draai in Waddinxveen heb gevonden". Als u nog eventueel zou willen verkas sen "Dan moet ik opschietej). Ja, ik ben nu 57.”. Hebt u nog veel contact gehad met bur gemeester mr. A.G. Smallenbroek toen u hier de zaak moest overnemen in 1982? ”Nee, dat is ook niet nodig. Als routi niers in het vak neem je dat over en zoek je in dit soort dingen je eigen weg”. Ik mag aannemen dat hij dat ook ged aan heeft. ’’Laat ik het zo zeggen: Ik vind dat over deze affaire genoeg is geschreven en ge praat. Teveel. Als het om de Zwolse af faire gaat vind ik dat Holland zich op z’n smalst heeft opgesteld. Overigens vind ik dat Smallingerland op dit punt zijn ei gen broek moet ophalen en Smallen broek dus ook”. Maar de burgemeester zit toch in een glazen huisje. Het is een man of vrouw waar naar gekeken wordt. ”Jk vind dat een burgemeester beslist niet in een glazen huisje zit. De burge meester vervult een functie in de samen leving en als hij oog heeft voor de opvat tingen die er in de samenleving waarin hij functioneert zijn dan hoeft hij niet in een glazen huisje te zitten en heeft hij ook nog ruimte om die dingen te doen waarhij in de persoonlijke sfeer behoef te aan heeft”. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 eekblad voor addinxveen goed ruikt frisser en het voelt ook pretti ger aan. Bij woningen in de laagbouw is dat meestel geen probleem. In de achter tuin heeft men vaak een voorziening ge troffen zoals waslijnen en droogmolens, om de was in de open lucht te laten dro gen. Bij slecht weer kan dat meestal op de zolder gebeuren. woningbouwvereniging SSW vindt Bij hoogbouw is dat wat moeilijker. De j-j--i-:i. bewoners van deze woningen kunnen hun natte wasgoed, bij goed weer,' al leen op het balcon of de galerij kwijt. ECHT JE PROEFT r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Ak Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J V Tel. 01820-15132 VAN DE TV RECLAME iN^gdfl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1