Smit-Kroes RUIMT OP GU/T ^^12168 OSRAM opent pand van Satcom Wethouder herziet Bij ons zijn uw energiezuinige OSRAM lampen verkrijgbaar. DANSAVOND IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR Fferweda Wethouder begroet eerste baby in ’89 mening RENE FR0GER CHESS en GERARD JOLING Energiezuinige Lampen Aktie Tegen Taxaco aan de Dreef Avond voor diabetes KROOSHAPPERS PRESENTEREN HET STARFESTIVAL OP 14 JANUARI IN FLORIDA In slaap achter het stuur P.A. Smith overleden door ongeval Bouwmeester kantoormachines voor Brother computers met M.S Dos en programmateur Aanbieding geschenkenpakket Brugcentrum Onafhankelijk |.7T Nieuwsblad Een boekenbon? y Kaarten op de voorverkoopadressen Sigarenmagazijn VERKLEIJ en het V.V.V en ’s avonds aan de zaal ZEVENHUIZENJ MANNENMODE U B.C.-straat 16 - Boskoop r ,'HARWA' Kalmoes 13 - Boskoop - Tel. 01727 -15617 boekhandel veldwijk HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN Zondag 15 januari BESTUURSLEDEN voor het Dagelijks Bestuur. Techn. Inst. bedrijf WAAROM PAARDEVLEES? Ontwikkeling AUTO VAN DE WEEK: AUD1100 CC, GRIJS METALLIC 1985 EEN GREEP UIT ONZE OCCASION-COLLECTIE: FORD ESCORT 1100 BR A VO1985 m.m.v. DAYLIGHT SUPER BAND DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS F tapijt ir gordijnen fc vinyl zonwering 'rt DE BONKELAAR BURG. COLIJNSTRAAT 107 - TELEFOON 12113 PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. - Bij inlevering van deze bon 500gram Paardebiefstuk 7,50 AMBACHTELIJK SLAGER SMAKMAN Kanaalstraat 2 (t.o. de Passage) AUTO VERKOOP LEASING VA B 1 r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER FORD GRANADA 2.0 L 1984 FORD SCORPIO 2.5 Diesel, div. extra’s1987 OPEL KADETT 1.6 S CARA VAN1987 OPEL KADETT 1.2 BERLINA, 4-deurs1980 OPEL ASCONA 1.6 S, 4-deurs 1984 NISSAN BLEUBIRD 1.6 LX (Grijs kent.) 1987 VW GOLF, diverse extra’s1987 MAZDA 626 LX1986 MERCEDES 307 D (dichte bus)1983 abfi leekblad voor Waddinxveen ■n NIET SEIZOENGEBONDEN! DANSSCHOLEN Wethouder drs. Martin Kraaijestein neemt pasgeborene, Jauke Lodder, in zijn armen met bij hem het gelukkige PASSAGE 53 - TEL. 12620 fie mee en at hij beschuit met muisjes. rii AUTORIJSCHOOL j nuiomiu, DWX1T VU WMBOM BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 WADDINXVEEN - Minister drs. N. Smit-Kroes van Verkeer en Water staat opent woensdagmiddag 25 januari om drie uur het riante bedrijfsge bouw van Satcom International BV op het Waddinxveense bedrijfsterrein Coenecoop. G.T. Uabeferse - Henegowerweg 76 - Waddinxveen station aan de Chopinlaan nadeel zal ondervinden van de Texaco-vestiging aan de Dreef. WADDINXVEEN - Een automo bilist uit Wassenaar belandde in de nacht van vrijdag 6 januari met zijn auto in de berm van rijksweg A12. Hij was in een ruk vanuit zijn win- tersportadres in Italië naar Neder land gereden en werd overvallen door de slaap. Met de schrik in de benen kon hij zijn weg vervolgen nadat een takel- bedrijf zijn auto weer op de weg had gezet. Groens voorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 WOENSDAG 11 JANUARI 1989 VRAAGT MET SPOED Inlichtingen: Ellen Breeman (tel. 01828-16063), De Bonkelaar (tel. 01828-17272) en Paul van Gessel (tel. 070-988964). Zie elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. ber het inititatief om de eerstgeborene van 1989 met geschenken te overladen. Toch zou het tot vrijdag 6 januari duren vóórdat in Waddinxveen een baby werd Ook zal de aanvoer van LPG langs schoolgebouwen moeten gebeuren, zo dat in alle opzichten gesproken kan worden van een kwetsbare plek. Het is maar het zijn ook economische en concurrentiemo- tieven die wethouder Kraaijestein tot een nieuw standpunt hebben gebracht. lokatie aan de Dreef eigenlijk nog volop in ontwikkeling is. Voor een LPG-tank ter plaatse is immers sprake van een kri tische plek met vooralsnog woonwagens in de buurt (over de verplaatsing daar van bestaat nog altijd grote onzeker heid), de komst van een kunsthockey- veld en de geplande aanwezigheid van kantoren, discotheek, sportevenemen ten, kermis en dergelijke. GOUDA - De Diabetes Vereniging Ne derland afdeling Gouda e.o. organi seert voor leden en belangstellenden een voorlichtingsavond op dinsdag 17 januari in het Bleuland Ziekenhuis te Gouda. Aanvang 20.00 uur. Het thema voor deze avond is ’’Jeugddi- abetes en voeding”. Deze avond wordt speciaal georganiseerd voor ouders van kinderen met diabetes van 0 t/m 16 jaar. Dr. Braining, kinderarts in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, zai de ze avond aan de hand van dia’s het een en ander vertellen over jeugddiabetes fikstIIman WADDINXVEEN - PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein heeft zijn me ning veranderd over de bouw van een pompstation van Texaco aan de Dreef, een verplaatsing van het bedrijf van M. v.d. Graaf aan de Sniep- weg. Hij is nu vierkant tegen de vestiging van een dergelijk station op een naar zijn zeggen veel te kwetsbare plek daarvoor. De wethouder is na het horen van protesterende Waddinxveners en op grond van nieuwe gege vens tot zijn nieuwe standpunt gekomen. WADDINXVEEN - PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein heeft dins dagavond namens het winkelcentrum Brug de eerstgeborene in Waddinx veen in 1989 en zijn ouders overladen met geschenken. om vier minuten voor half elf het licht. Hierbij was verloskundige mevrouw A. Voss-Becks betrokken. Wethouder drs. Martin Kraaijestein vertelde dat Waddinxveen nu 24.640 in woners telt. Dit jaar zou wel eens de grens van 25.000 inwoners kunnen wor den gepasseerd. Is dat het geval dan kan de hemeenteraad in 1990 worden uitge breid met twee zetels van 19 naar 21. Het lid van het college van B. en W. nam natuurlijk ook Waddinxveens eer ste baby van 1989 in zijn armen. Op de pleegd. Voorts is uit het onderzoek naar voren gekomen dat uit niets blijkt dat er spra ke is van een misdrijf. Vooralsnog gaat slaapkamer van de ouders dronk hij met een aantal bestuursleden van het win kelcentrum Brug, onder wie ook voor zitter J.A.M. Linderhof, een kopje kof- de politie daarom uit van een noodlottig fie mee en at hij beschuit met muisjes. ongeval. 44e Jaargang - No. 2114 Dat gebeurde in de slaapkamer van Simon in Ingrid Lodder aan de Gerstak- ker 54. In aanwezigheid van pasgebore ne Jauke, die als doopnaam Jacob kreeg, pakten het Brugcentrum op ver rassende wijze uit. Het Waddinxveense echtpaar, dat al Het door Gerard J. Beijenbergen gelei de bedrijf spreekt is de inmiddels rond gestuurde uitnodiging in drie talen van een ’’moderne en efficiënte Nederland se vestiging”, die sinds medio december in het afgelopen jaar in gebruik werd ge nomen. Aansluitend op het officiële program ma, dat onder meer ook een toespraak van burgemeester C.M. van der Linden omvat, is er van half vier tot half zes een informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. een dochter (Elise) had, verbaasde zich telkens weer met welk pakket van ge schenken de rit naar de Zuidplaswoning was ondernomen. De winkelwaarde komt overeen met zo’n tweeduizend gulden. Het winkelcentrum Brug nam in decem- ••••■■•aaaaa en de verwachtingen voor de toekomst. Ook het grote belang van zelfcontrole en zelfregulatie komt aan de orde. De diëtiste, mevr, van Vliet, praat over voeding voor diabeten. Het dieet voor diabeten is de laatste jaren door allerlei onderzoek sterk veranderd. Ten aan zien van suikerhoudende producten zijn er meer mogelijkheden. Voor de jeugd is dit zeker een positieve verandering te noemen. Ook is er deze avond voorlichtingsma teriaal verkrijgbaar en ruime gelegen heid tot het stellen van vragen. PAALDEVLZES is ri/k aan ntamïnen, ijzer en hoogwaardige eiwitten; PAABS£VlE£S is mals en mager; PAABDKVLU8 is voordelig Paardevlees van de ambachtelijke paardenslager (apart diploma) is vlees van de specialist 250 Gram Paardeworst2,25 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 gaan naar een alternatieve lokatie, zo dat ook een betere spreiding schien wel concentratie van tions bewerkstelligd kan worden. Vol gens hem is de spreiding nu verre van ideaal. Belangrijkste punt voor de PvdA-wet- A ^NIEUWENHUIJZEN Ag VISSER UIT EIGEN BAKKERIJ GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Ak Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J WADDINXVEEN - De Waddinxveen se rijkspolitie heeft het onderzoek naar de dood van de 26-jarige Waddinxvener P.A. Smith, die alleen aan de Willem de Rijkelaan woonde en vrijdag ter aarde is besteld, afgerond. Hij moet door een ongeval om het leven zijn gekomen. De man kwam in de vroege morgen van zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag) om geboren. Jauke Lodder zag die ochtend pet jeven Het slachtoffer was van het balkon aan de achterzijde van zijn wo ning op de tweede etage gevallen. Tengevolge van de val brak hij zijn nek en was op slag dood. Zijn levenloze li chaam werd later onder de flat aange troffen. Door de Waddinxveense politie is in nauwe samenwerking met de tactische en technische recherche van het district Den Haag der rijkspolitie een onder zoek ingestel waaruit is gebleken dat het slachtoffer geen zelfmoord heeft ge- echtpaar Simon en Ingrid Lodder en hun dochter Elise. (Foto: De Rooy). Overigens wijkt de herziene visie van de socialistische wethouder af van de ove rige leden van het college van B. en W. Burgemeester C.M. van der Linden en de wethouders P.F.J. van Schie (CDA) niet alleen dit gegeven, en K.W.Th. van Soest (VVD) huldigen nog altijd het standpunt dat een nieuw pompstation aan de Dreef ter vervan ging van het complex aan de Sniepweg Voor hem is zeker dat het Mobil-pomp- best kan. Wethouder Kraaijestein zou het liefst willen dat de bezwaren tegen het nieu we pompstation aan de Dreef gegrond Het zal duidelijk zijn dat ook Mobil Oil verklaard zouden worden. Bovendien BV in Rotterdam bezwaren heeft tegen zou hij in Waddinxveen op zoek willen de nieuwe vestiging aan de Dreef, ge- -zien verwachte zeer ernstige en blij- of mis- vende concurrentie. Bezwaarschriften pompsta- zijn verder ingediend door mevrouw E. de Groot (Zuidplaslaan 8), G. Jonkheid (Mozartlaan 85) en mevrouw P.M. Werter en C.G. Versteeg (Floriserf 64). De bezwaarschriften van de laatste twee zijn niet ontvankelijk verklaard, omdat ze te laat zin ingediend. houder is ook dat de omgeving van de GrOCn De omwonenden hebben voornamelijk bezwaar tegen het verminderd uitzicht, geluidoverlast en het verdwijnen van weer een stuk groen in Zuidpias. Deze bezwaren worden overigens door de meerderheid van het college van tafel geveegd. Wat overblijft is de houding van wethouder Kraaijestein. Het is de vraag hoeveel steun hij voor zijn gewij zigde visie zal kunnen krijgen. 4 41 V OSRAM OSRAM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1