Directeur Bekkersschool gaat weg Tickets voor Indonesië NIEUW Tij sterman op de motor 2 UUR GUiriS I 'I Geslaagde forum avond in raadzaal FOTOSERVICE INTERCOLOR FOTOTECHNIEK Goud van oud-café De Overkant Debat humanist en dominee Gaslek in Waddinxveen sa VVN zoekt 40 cursisten ’’autopech” Nieuwsblad Onafhankelijk NCVB over India LET OP! Accountant mag reclame maken I SIERVISHANDEL VERLOOP Noordeinde 351Boskoop tel. 01727-15569 Nu met gratis film bij ontwikkelen en afdrukken (geldig tot 28-2-’89) HAR WA” COMPEER HUURMAN B.V. Drs. H. C. M. COMPEER REGISTERACCOUNTANT Advertentie Niet tijdig Brief Aan de praat Tien jaar HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN J j ACCOUNTANTSKANTOOR AUTO VERKOOP LEASING ino*™" I I I I I I I I I I I I I I Wij zijn GESTART met alles voor uw zee- aquarium o.a. zeevis, lagere dieren steen enz. Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 I I I I I I I I I BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 (ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD) PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS i G.T. Urtbeqerse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen 5 tapijt r gordijnen vinyl zonwering Groensvoorde 12 issssssssssssssss AUTO VAN DE WEEK: AUD1100 CC (115 Pk) Diverse extra’s Grijs metallic -1985 - 18.950- EEN GREEP UIT ONZE OCCASION-COLLECTIE MERCEDES 200 1987 AUD1100 CD, 136 Pk1985 VW GOLF, diverse extra’s1987 OPEL CORSA 1.2 SGL, 3-deurs1986 OPEL ASCONA, 5-deurs 1986 PEUGEOT309 XE 1987 NISSAN BLEUBIRD 1.6 LX1987 OPEL KADETT 1.6 S CARA VAN1987 FIAT PANDA1984 BMW 31811985 NIEUW! UIT VOORRAAD LEVERBAAR: OPEL VECTRA 1.61 l Kerkweg-Oost 285 - 2741 HE Waddinxveen Telefoon 01828-14863 GeopendMaandag-vrijdag 09.00-18.00 uur <J Zaterdag 09.00-16.00 uur. Geen koopavond. sssssssssssssssssssssssssssssssss s eekblad voor addinxveen 44e Jaargang - No. 2119 Het forum in de raadzaal met van links naar rechts WD-Tweede-Kamer- k if Kees Tijsterman gaat nu in België op een motor rijden. (Foto: Sjaak Noteboom). 1 AUTORIJSCHOOL j I DEN HAAG - Accountants en belastingconsulenten mogen recla me maken. naar een ander deel van Nederland. Hij doelde hiermee op NKF Kabel BV. Dick Tesselaar is 3,5 jaar hoofd van de Mgr. Bekkersschool geweest. Het gaat hem niet gemakkelijk af per 15 maart Waddinxveen al te zullen verlaten. Team Green-Motor verschijnt natuur lijk met Kawasaki-motoren aan de start, terwijl Premier het team in pas- onesische organisatie Moesson en Be Fair-voetbal. i Jan Dorrekenskade-Oost 48 - 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16877-Fax01828-16686 Het vertrek van de schooldirecteur in Groenswaard 1 betekent dat het be stuur van de Stichting Katholiek Onder- .ECHT JE PROEFT HETII Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115- Gouda Tel. 01820-15132 A stap te moeten zetten. Een terugblik op 3,5 jaar Bekkersschool is er één met Ij overwegingen. Het basison- i werken gehad en er hangt nog meer in de lucht. Toch is er ook opgebouwd en ik denk met name aan de positieve ini tiatieven van de oudervereniging en me- WADDINXVEEN - De wijk- en speeltuinvereniging De Overkant aan de Kromme Esse houdt zater dagavond 18 februari in het eigen clubgebouw een ’’Gouda van oud”- café. Hier worden nummertjes gedraaid uit de jaren ’607’70. Het is speciaal voor mensen, die hier van houden. De entreeprijs bedraagt 3,50 voor leden en 5,- voor niet-leden. De zaal is open om 20.00 uur. WADDINXVEEN - De humanist dr. André de Bruin van de Bilderdijklaan en de gereformeerde predikant dr. Jos de Moor van de Groensvoorde gaan donderdagavond 16 februari om acht uur in de Kruiskerk aan de Passage met elkaar in debat over humanisme en christendom. De gedachtenwisseling is een onderdeel van de reeks Open Leer huizen, die dit seizoen door de predi kant van de Gereformeerde Kerk wordt gehouden. Dr. André de Bruin is historicus en voorzitter van het Humanistisch Ver bond Midden-Holland. In 1985 promo veerde hij op het proefschrift ”Het ont staan van de schoolstrijd”, een onder zoek naar de wortels van de schoolstrijd in de Noordelijke Nederlanden gedu rende de eerste helft van de negentien de eeuw. Het verbod hierop is door het ka binet opgeheven. Wel zal het ma ken van reclame aan voorschriften worden gebonden. Het kabinet verwacht dat met deze maatregel de concurrentiever houdingen worden verbeterd en buitenstaanders een beter inzicht krijgen in deze sector. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) houdt woens dagavond 22 februari om kwart voor acht haar ledenvergadering in ”De Hoeksteen” aan de Esdoornlaan. Deze avond heeft als onderwerp: ’’In dia, land van uitersten”. De heer J. Ale- wijn uit Alphen a.d. Rijn zal de NCVB- leden hier meer over vertellen. De avond, een initiatief van het Huma nistisch Verbond Midden-Holland en gerealiseerd in samenwerking met de plaatselijke partijbesturen van PvdA, CDA en WD, trok halverwege de cro- cusvakantie een kleine 80 mensen. Na de inleiding van de hoogleraar hu manistiek en oud-voorzitter van het HV, prof. dr. Rob Tielman, voerden oud-PvdA-Tweede-Kamerlid mr. Klaas de Vries (directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), drs. Arie Oostlander (directeur van het we tenschappelijk instituut voor het CDA) brief van de vertrekkende schooldirec teur op de hoogte gebracht van de nieuwe situatie. Omdat het schoolbestuur is gaan adver teren mag worden verondersteld dat men niet alleen wil kijken naar even tuele kandidaten uit eigen kring. WADDINXVEEN - Na vele successen in de autosport stapt de Waddinxveense rally-rijder Kees Tijsterman uit zijn auto en gaat motorrijden. De Neder landse Paris-Dakar specialist, die de laatste Paris-Dakar samen met zin vrouw Mieke fantastisch als 5e eindig de, keert terug naar zijn oude liefde, de motorsport, waarmee zij zijn carrière begon. Het vertrek kwam echter zo snel dat de leerlingen en hun ouders niet tijdig geïnformeerd konden worden. Het was immers crocusvakantie toen het school bestuur het besluit moest nemen te gaan adverteren. De ouders zijn begin deze week via hun kinderen in een afscheids- Kees Tijsterman maakt deel uit van Team Green-Motor, dat door Kawasaki importeur Kawim en het weekblad Mo tor wordt gesteund. Team Green-Mo- tor start in de 6e Croisière Bleue, een vijfdaagse lange-afstand enduro dwars door België die verreden wordt van 3 tot 7 mei. Bij onze zuiderburen geldt de Croisière Bleue als de belangrijkste enduro in het motorsportseizoen WADDINXVEEN - In de raadzaal van het gemeentehuis werd vorige week woensdagavond en zeer geslaagde discussieavond gehouden over het onderwerp ”Hoe democratisch is Nederland sende kleding steekt. Naast Kees Tij sterman zijn ook enduro-specialisten Dinand Zijlstra en Koos van Leeuwen in het team opgenomen. Dinand Zijlstra, allround motorcoureur en een geslepen vos, staat beter bekend als ’’zandhaas”. In 1984 werd hij we reldkampioen met het Nederlandse Trophy Team in de Zesdaagse te Assen. Hij heeft motorcross Grand Prix gere den in zowel de 125 cc, 250 cc en 500 cc klassen met als hoogtepunt een 2e plaats in de 125 cc GP te Norg ’80 en er staan 10 Nederlandse titels op zijn naam in de motorcross, enduro en grasbaan. ”Een besluit dat ik na veel overwegen heb genomen”, aldus de schooldirec teur. ”Na een periode van meer dan 17 jaar basisonderwijs wilde ik mijn hori zon verleggen, verbreden. Per 15 maart begin ik als projectleider bij de Stichting Vakopleiding Wegvervoer in Alphen aan den Rijn. Het heeft dus toch nog wel iets met onderwijs te maken”, schrijft hij in een brief aan de ouders. ’’Ofschoon ik besef dat een vertrek mid den in het schooljaar niet de meest gun- WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van Veilig Verkeer Nederland is op zoek naar zo’n veertig mensen die de tweedaagse cursus ’’Pech aan de au to”, die in samenwerking met Van Bey- num Waddinxveen BV aan de Bredero- laan wordt gehouden, willen gaan vol gen. De cursus wordt gehouden op de dins dagavonden van 7 en 14 maart. De deel nemers aan de cursus krijgen dan on derricht in: hoe gedraag ik mij in de au to; hoe gedraag ik mij op de weg; wat moet ik doen bij pech; wat moet ik doen na een ongeval; hoe repareer ik kleine mankementen aan de auto. De cursus is deels theoretisch en deels praktisch. Dus iedere deelnemer mag aan een (eigen) auto sleutelen. De beide avonden bij Van Beynum duren van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten voor de cursus bedragen 15,- voor niet-leden en 10,- voor leden van WN. Men kan zich opgeven bij A.J. Both, Acaciastraat 26, tel. 01828- 15777. Dr. André de Bruin en dr. Jos de Moor raakten vorig jaar met elkaar aan de praat over ’’Gods macht en liefde”, waar de gereformeerde predikant zich tot een zeer ruim publiek richt. Dat gesprek verliep zo plezierig dat de humanist André de Bruin voorstelde in het bekende Open Leerhuis van ds. De Moor samen een presentatie te geven van hun levensbeschouwelijke en gods dienstige opvattingen. In het kerkblad Ontmoeting van de Gereformeerde Kerk heeft de predikant alle gerefor meerden en hervormden hiervoor uit genodigd. Mevrouw Fien Voerman-Hupez verliet als 10-jarig meisje haar vaderland voor een betere toekomst in Nederland. Via Nieuw-Guinea kwam ze naar Neder land, trouwde en kreeg drie kinderen. Al die tijd is ze op zoek geweest naar haar moeder. Die is nu gevonden en de hereniging zal dit voorjaar gaan gebeu ren. Voor het maken van de reis heeft het comité reis- en passagebureau Van Ginkel BV ingeschakeld. Woensdag 15 februari 1989 WADDINXVEEN -Vorige week woensdagavond 8 februari moest de sto ringsdienst van het Energiebedrijf Mid den-Holland er aan te pas komen om een gaslek aan de Zuidelijke Dwarsweg op te sporen. Een bedrijf dat grondmetingen ver- richtte naar de aanwezigheid van gas in de bodem stootte op het gas. Helaas voor hen was het geen ’’gasbel” maar een ordinaire gasleiding. Kees stapt van vier wielen over naar twee wielen, van zijn rally-auto naar een speciale enduro-motor waarmee hij het zware terrein induikt. (i lid Hans Dijkstal, CDA’er drs. Arie Oostlander, forumvoorzitter Bert Woudenberg, humanist profdr. Rob Tielman en oud-PvdA-Tweede-Ka- merlid mr. Klaas de Vries (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Schooldirecteur Dick Tesselaar uit Nieuwveen gaat weg als directeur van de rooms-katholieke Mgr. Bekkersschool aan de Pe ter Zuidlaan. Hét schoolbestuur heeft al geadverteerd voor een nieuwe directeur. Adjunct-directeur van de school is Marijke Westerman. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*- Na 18.00 uur: 01828-11951 WADDINXVEEN - Mevrouw Fien Voerman-Hupez van de Alpherwete- ring en haar man kunnen dit voorjaar naar Indonesië. Daar hoopt de Wad dinxveense na veertig j aar haar verloren gewaande moeder terug te zien. Sinds eind vorig jaar weet het gezin uit de Oostpolderwijk dank zij het Nederland se Rode Kruis dat de oude vrouw nog leeft. Dinsdagmiddag kreeg het echtpaar de tickets voor de reis naar Indonesië uit gereikt. Het geld daarvoor is binnen ge komen na een actie van buurvrouw Marja de Rouw. Zij kon niet alleen uit gaan van particuliere bijdragen, maar ook van belangrijke giften die afkom stig waren van de Stichting De Gouwe- bloem, de St. Victorparochie, de Ind- gn NttNK 'MWt vnmx, x» «gMt Het gelukkige echtpaar Fien en Chris Voerman van de Alpherwetering. (Foto: Sjaak Noteboom). •i Onder de bezoekers van de forum avond, die werd geleid door de journa list Bert Woudenberg, bevonden zich schooljaar. Toch heeft het schoolbe- Waddinxveen, burgemeester A.H. weg te moeten leggen om zijn positie te verbeteren. en WD-Tweede-Kamerlid Hans Dijk stal het woord. Het werd door de ingenomen standpun ten en de actieve delname aan de discus sie uit de zaal een levendige avond, stige tijd is, heb ik toch gemeend deze Hoewel vanachter de forumtafel veel optimistische geluiden waren te horen over het huidige democratische gehalte wisselende van onze democratiedacht de zaal daar derwij s heeft de laatste j aren veel te ver- anders over. Vragn over het levensbeschouwelijk onderwijs, de positie van homosexuele mannen en vrouwen, de Twee van Bre da, de beslissingsmogelijkheden van het dezeggenschapsraad”. bedrijfsleven en andere onderwerpen maakten duidelijk dat het democratisch functioneren van Nederland allerwege de aandacht trekt. Eén van de vragenstellers was ook PvdA-wethouder drs. Martin Kraaije- stein. Hij plaatste kanttekeningen bij de wijs St. Victor zaterdag al op zoek is ge- democratie als je bijvoorbeeld ziet dat gaan naar een nieuw schoolhoofd, een bedrijf zomaar kan besluiten af te Daarvoor is een advertentie geplaatst, slanken en de produktie over te hevelen pjet j.omt jn Waddinxveen niet zo vaak voor dat een directeur van een basis school halverwege het schooljaar ver trekt. Omdat meestel een andere baan in het onderwijs wordt aangenomen komt deze doorgaans overeen met een ook burgemeester C.M. van der Linden stuur gemeend Dick Tesselaar niets in van van Gent van Zevenhuizen en burge meester A.W. Lips van Moerkapelle. U 4*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1