Kilo WITLOF en 2 Kilo LOMBARTS 2,50 W. MUIT ACCOUNTANT ADMINISTRATIECONSULENT MARCHANT AMBA CHTELIJKE SLA GERIJ SMAKMAN KANAALSTRAAT 2, TEGENOVER DE PASSAGE b BURGER GROENTE FRUIT rauwkostspecialist 3,98 OF GOLDEN DELICIOUS SAMEN GLAS-SCHADE TUSSEN 2 EN 11 MAART KUNT U 'N VOLVO440VERDIENEN, j Bloemenveiling Aalsmeer Kwaliteitsbewuste Keurmeester Tuinplanten fil jG LAGE PRIJZEN J GEVESTIGD: ERVAREN MEUBELSTOFFEERDERS KWALITEIT I VLOTTE BEDIENING 10 CITROENEN 10 WITTE GRAPEFRUITS 2,98 1,49 3,98 20 ZOETE NAVELS 10 RODE GRAPEFRUITS 3,98 Kilo WITLOF Kilo RABARBER 1,79 2,50 Kilo TOMATEN 2,98 2 Kilo UIEN 0,98 2 KOMKOMMERS Kilo RODE PAPRIKA’S 3,98 1,98 0,98 0,98 1,98 IJSBERGSLA NU ZATERDAGMORGENVOORDEEL VAN 8.30 TOT 10.30 UUR Diversen DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG MET VOORDELIGE WEEKEND-AANBIEDINGEN! Lessen en clubs 200 Gram SOEPGROENTE w AEROBIC DAHCE BAAN’S MEUBELEN UITNODIGING HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V, VOOROFSCHEWEG 7, BOSKOOP, TEL: 01727-15944. 2 BOSSEN NARCISSEN ZONDER BLAD KANTOORSTOELEN i KANTOORKASTEN BURO’S SCHRIJF- EN TELMACHINES COMPUTERSUPPLIES 1,98 250 Gram HAWAÏ SALADE ovenheerlijke: 9,98 1,98 1,25 0,69 0,59 lllllllllll I VOLVO ■on 1 WAARDEBON MAANDAG MORGEN OP KANAALSTRAAT Aanmeldingen zijn mogelijk voor de jeugd op donderdag van 17.00-18.00 uur. DINSDAG 7 MAART Kilo PREI 500 Gram HUTSPOT 2KiloELSTAR 500 Gram PANKLARE WITTE KOOL 10CUBA PERSSINAASAPPELS Kilo SPRUITEN i,i i,i H n n n i.i 2,98 0,79 1,25 0,98 2,98 i,i ri 1,98 1,98 3,98 0,98 U beoordeelt een breed assortiment tuinplanten, dat door kwekers wordt aangevoerd op kwaliteit en u assis teert bij het opstellen van kwaliteits normen en aanvoervoorschriften. U onderhoudt regelmatige contacten met kwekers over kwaliteitsverbete rende maatregelen en u bezoekt hun bedrijven. Binnen de divisie Planten hebben wij bij het team dat de tuinplanten keurt, plaats voor een keurmeester. Het betreft een functie met dag- en avonddiensten. “Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer" (V.B.A.) is bij de afzet van bloemen en plan ten één van de belangrijkste internationale schakels. Het veilinggebouw heeft, inclusief een recente uitbreiding, een vloeropper- 6 DAGEN PER WEEK GEOPEND Wij vragen van u een MTuS- of gelijk waardige opleiding, aangevuld met een gedegen kennis en ervaring, met name wat betreft tuinplanten. vlakte van ca. 600.000 vierkante meter. Dagelijks kopen hier 2.500 kopers de pro- dukten van de 5.000 aangesloten kwe kers. Gemiddeld komen per dag 50.000 transacties tot stand. TEL. 01828- 13287 Namens het bestuur, de secr. J. Koren, Joh. Postlaan 3, Waddinxveen, Tel. 01828-16498. NIEUW!OP MAANDAGAVOND VAN 19.00-20.00 uur. AMBACHTELIJKE VLEESWAREN, U PROEFT HET VERSCHIL 150 Gram Zeeuws Spek1,98 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.H. van Andel, hoofd Kwaliteitszorg, telefoon 02977-34567. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de heer H.J.M. de Vos, afdeling Personeel Organisatie. Coöperatieve Vereniging “Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer” B.A., Postbus 1OOO, 1430 BA Aalsmeer. i Maandag 6/3 t/m Woensdag 8/3 r ,__i Slavinken, 5 stuks4,25 i 500 Gram Verse Lever2,98 i i Kilo Saucijzen 7,98 i ACCOUNTANTSKANTOOR Raadhuisplein 25 - Nieuwerkerk a/d IJssel Telefoon 01803-19703 Wij zijn producent van klassiek en eigentijds gestoffeerde meubelen. Wegens uitbreiding van onze activiteiten hebben wij in ons team van vakbekwame stoffeerders plaats voor Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan bovenstaand adres. HERVORMDE KIESVERENIGING ’’GROEN VAN PRINSTEREN’’ Vindt u het ook noodzakelijk dat in de vol gende Gemeenteraadsperiode de Hervormd Gereformeerde principes bij de besluitvor ming in de gemeentepolitiek weer duidelijk verwoord worden? STEUN DAN ONZE KIESVERENIGING! Als u zich voor 4 maart 1989 bij de secretaris als lid opgeeft, ontvangt u direct een uitnodi- ging voor onze ledenvergadering van D.V. 7 maart 1989. I Torenpad 120- Boskoop Telefoon 01727-14025-13500 Ook Aerobic op donderdag en zaterdag Beat-Jazz en Klassiek Ballet Judo - Jiu Jitsu - Aikido - Taekwon-do Nunchaku-do - Kick- en Taiboksen Konditietraining op muziek - Fitness enz. De V.B.A. heefteen marktaandeel van 43%. De verwach te veilingomzet voor dit jaar is 1,7 miljard gulden. Zo’n 1.5OO personeelsleden verlenen de service, die kopers en kwekers van de V.B.A. mogen verwachten, f Waddinxveen: Kerkweg-Oost 151B, Tel. 01828-19679 K.W.-Plein 53, Tel. 01828-13306 Boskoop: Dorpstraat 6, Tel. 01727-17056 Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur; Dinsdag en woensdag 8.30-12.30 en van 13.30 tot 18.00 uur Donderdag 8.30-18.00 uur-Vrijdag 8.30-18.00 uur en Zaterdag 8.30-16.00 uur Donderdagavond koopavond op K.W.-Plein - Vrijdag koopavond in Boskoop Maandagmorgen ook geopend op de Kanaalstraat LEKKER!!! VERS GESMOLTEN KAANTJES ALLEEN BIJ DE AMBACHTELIJKE SLAGER 6,98 l Woensdag Kg. GEHAKT H.O.H. Kg. RUNDER GEHAKT 9,98 WIJ LEVEREN UIT VOORRAAD: IN DIVERSE UITVOERINGEN. 5 EN ALLES WAT U VOOR KANTOOR g NODIG HEBT. Dorpstraat 39 Waddinxveen Telefoon 01828-12298 5 ’ERSSINAASAPPELS 25 VOOR (PRIJSWIJZIGINGEN EN UITVERKOCHT VOORBEHOUDEN) EBlTERm WOENSDAG 8 MAART 2 SLA 500 Gram GESCHRAPTE WORTELS 3 Kilo GOLDEN DELICIOUS 2 KOMKOMMERS 20 NAVELS 3 Kilo UIEN AALSMEER HOLLAND i WAARÓM PAARDEVKEES? LET OP! EXTRA VOORDEEL... Kilo RIB- OF HAASKARBONADE C i 500 Gram BABI PANGANG OF 1 SHOARMAVLEES 7— - Donderdag 250 GRAM BIEFSTUK 5,95 U hebt een sterk ontwikkeld en kritisch gevoel voor kwaliteit eh UW contactuele vaardigheden zijn góéd: Uw leeftijd is ca. 25 jaar. Verzorgen financiële Q administraties ft opstellen jaarstukken verzorgen van alle fiscale aangiftes bedrijfseconomische adviezen 0 computerservice - verwerking KETELVERSE PAARDEWORST (ZEER MAGER) 250 GRAM 2,98 7, BOTERMALSË PAARDEBIEFSTUK j 500 Gram 7,50 LASAGNE 100 GRAM 1,79 20 min.-180 graden 7; MAANDAGS MAART Kilo ANDIJVIE1,98 3 Kilo GOUDREINETTEN 1,98 20 PERSSINAASAPPELS3,98 500 Gram PANKLARE RAPEN 0,69 3 Kilo LOMBARTS2,50 500 Gram ZUURKOOL0,59 150 Gram Grillworst 150 Gram Pekelvlees2,25 Woensdag 1 maart 1989 Pagina .14 'T r./i Tel. t MMS HOOFDPRIJS F 2500- ÉN VeRDlFN €€N VOLVO440 Gl 3« TM IQt PRIJS KNAC ANTI-SHPFN RIJVAARDIGH€IDS7RAINING 2e PRIJS I4-DAAGSE REIS NAAR ZWEDEN (VOOR 2 PERSONEN) I i.i )l I' I ■I T.k.: Puch Maxi, 2!ó jaar oud, technisch 100%zeer mooi. ƒ900,-. Tel. 01828- 12719. DIVERSE MALEN BEKROOND rub!' 9b nt*- P ny ZUIDKADE110 2741 JG WADDINXVEEN TEL. 01828-13644 ---|n,,y rusj fTJ I-P rul Cl 'A 91 On I I Naast deze hoofdprijs zijn er ook nog negen andere prijzen te winnen. Tijdens deze jubileumdagen ontbreekt vanzelfsprekend ook het Volvo nieuws niet en kunt u genietend kijken naar en rijden in bijvoorbeeld de fameuze en sportieve 480, de chique 760 of’n uitste kende occasion. Trouwens, voor Volvo-meerijder- tjes onder de 10 jaar valt er ook het nodige te genieten en te winnen. Voor hen heb- - tFBKI C Video Centrale Waddinx veen heeft voor u: 3 top- films (VHS) voor 12,50, gehaald en gebracht, en u heeft ze een hele week in huis. Bel nu voor gratis ka- talogus. Tel. 01828-10609. w ’aS f .1' i Te koop: Bankstel, 3-zits 4- 2 stoelen. Goudgele be- overleg, kleding, klassiek. Tel. ’s avonds. 01828-14542. bers, tel. 01828-153231 Y- 7,98 Uw BELASTINGAAN GIFTE keurig verzorgd, eventueel aan huis, voor 50,-. Bel voor afspraak M. v.d. Aa, tel. 01828- 14969, na 16.00 uur. Gevraagd: Part-timers in de ochtenduren. Ger- bera-kwekerij M. van Vuuren, Abr. Kroesweg 4, tel. 01793-1114. KS] GLAS- EN SCHILDERWERKEN Lgjj P VAN BLITTERSWUK BV NESSE 22 WADDINXVEEN TEL. 01828-12162 De 10.000ste Volvo 440 verko pen we niet. Die kunt u verdienen! Of u onder een gelukkig gesternte geboren moet zijn om deze Volvo 440 GL te ver dienen? Wij denken van niet. Op zich is naar onze showroom komen het eerste stapje in de goede richting. Als u boven dien een beetje verstand van zaken heeft, neemt uw kans al meteen behoorlijk toe! Nu wilt u natuurlijk weten wat u moet doen! Heel eenvoudig! U komt met uw huidige auto naar onze showroom en 1 vraagt naar het speciale taxa- I tie/deelname formulier. Op dit formulier vult u-natuurlijk ge- 1 heel vrijblijvend- de inruilprijs in die u verwacht te krijgen. En omschrijft in de vorm van een slagzin wat er bijzonder is aan uw huidige auto. Vervolgens deponeert u dit formulier in de daarvoor bestemde bus in onze showroom. Heeft u uw prijs bepaald en ’gepost’, dan gaat u naar één van onze mensen. Deze zal uw auto, zonder dat hij uw prijs kent, op z’n waarde taxeren en onze inruilprijs invullen. Daarna gaat ook dit formulier in de bus. Corresponderen deze twee bedragen (er mag zelfs een verschil van 250 gulden zijn) dan dingt u mee naar de hoofdprijs. De slagzin over uw huidige auto bepaalt uiteindelijk of u in de prijzen valt. De hoofdprijswinnaar heeft recht op 2.500,-. Wanneer hij of zij bereid is mee te werken aan fotosessies en/of reclame-acties, zal daarvoor als tegenprestatie de jubileum Volvo 440 GL worden aangeboden. Engelse les, max. 4 perso- nen per groepje. Acceptop p conversatie. Lessen in overdag en i Mevr. Cham- QOO 1 CT1Ï -I IS UW HUIDIGE AUTO DG HOOFDPRIJS WAARD? van deze wedstrijd mag met n stuk ot 10 van z’n vriendjes of vriendinneges naar de bioscoop. En voor de nummers 2 tot en met 5 hebben we de unieke en felbe geerde Volvo T-shirts klaarliggen. Tussen 2 en 11 maart is het dus feest in onze showroom en natuurlijk ontbreekt dan ook een drankje niet. Kom gerust bij ons langs en heeft u al het geluk van de wereld, dan gaat u zélf met de jubileum Volvo 440 GL naar huis. En gaat uw dochtertje met één vriendje en al haar vriendinnen naar de film. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen Winnaars krijgen persoonlijk voor 1 mei 1989 bericht. Alle inzendingen worden eigendom van Volvo Nederland Personenauto B.V. in Beesd. Medewerkers van de Volvo-organisatie en haar reclamebureau zijn van deelname uitgesloten. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Dooreen persoonlij ke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zoals een auto, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-12539. VOETKLACHTEN? Bel voor een afspraak Marjon Knieriem, gedipl. pedicu re. Weidezoom 31, W’veen. Tel, 01828-16169. icsW nsob irlnj? IFC3 PAABDEVLEES is rijk aan vitaminen, ijzer en hoogwaardige eiwitten; LEKKER SAPPIG

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 14