Past de combinatie oowwn 11111111 wmoawcomwwHwwwm AUTO VAN VELDE Haal uw caravan uit z’n winterslaap En de glasbak doet er nog wat goeds mee. BOVAG HdiTsma? Opgeruimd staat netjes i Caravan OKÉ? Jaarsticker erop! trekauto plus caravan nog? 19 [7Ï S i HARTE ADVERTEREN DOET VERKOPEN DIREKT SERVICE 4 MICHELIN BANDEN 4 [Q’BOVAG Glas, hup in de glasbak UITNODIGING Diversen I I I I I 1 ISRAËL-AVONDEN 7-8-9 MAART 1989 4 Niet iedere auto kan iedere caravan trekken n LOJ7 TEGEN AANTREKKELIJKE PRIJZEN Gratis montage en balanceren. Er is nog plaats bij de cursussen ’’CLOWNERIE” en ’’AQUARELLEREN EN SCHILDEREN MET OLIEVERF”. HULPMONTEUR (m/v) service en installatieburo EEN EIGEN BEDRIJF BEGINNEN KUN JE OOK MET 2 KRUKKEN 5 Z O UW BELASTINGAANGIFTE VERZORGD VOOR SLECHTS 65,- ONDERHOUDS/ SERVICEMONTEUR (m/v) 1E MONTEUR Doonstoppelbv. EN DE SJOFAR ZAL KLINKEN... Pagina 17 kunnen gehondkop^. Plaats \Trekkracht 'oorpret 4-WD as Stroomlijn i Ol TELEFOON 01828-14684 ^kme^ |AVÖ± AQUARELLEREN EN SCHILDEREN MET OLIEVERF Op donderdag 9 maart a.s. starten 2 cur sussen o.l.v. de Waddinxveense kunste naar Ton van Steenbergen. De lessenreeks ’’Aquarelleren en schilde ren met olieverf” omvat een overzicht van alle mogelijkheden, die deze verfsoorten bieden. Ook wordt er kennis gemaakt met verschillende technieken. Uitgangspunt is, waar de cursisten zelf belangstelling voor hebben. Zowel beginners als ’gevorderden’ kun nen aan de cursus meedoen. Er is nog plaats op de middagcursus op donderdag van 14.00-16.30 uur, en op de avondcursus op donderdag van 20.00- 22.30 uur. Plaats: de Bonkelaar (voorlopig). Cursusduur: 15 wekpn. Kosten: 187,50 (excl. materiaal). OFFICIEEL OPEL- EN ISUZU-DEALER ONDERWEG 8 WADDINXVEEN GEVRAAGD: MEDEWERKER/STER VOOR DE TUIN. LEEFTIJD TOT 25 JAAR. INLICHTINGEN: GEBR. VAN DIJK Tuinbouwweg 9 - Waddinxveen Telefoon 01828-12735 Vraag inlichtingen STEUN ONS WERK CENTRALE VERWARMING 03 c I I HABABESJEM -*• ADMINISTRATIEKANTOOR Vijftien toekomstige Opel-rij- ders kunnen deze week op een wel zeer voordelige wijze zaken doen met Auto van Vel de te Waddinxveen. Het enige wat ze moeten doen is op het special van Velde-bulletin - dat naast de gezellige koffiebar in de Opel-showroom hangt -lezen hoe ze zichzelf héél veel voordeel kunnen bezorgen.... Let wel: Slechts vijftien. *6 CLOWNERIE Na de schitterende Clownsact van 23 februari, als afsluiting van een succes volle cursus Clownerie, begint er op 9 maart a.s. weer een nieuwe cursus CLOWNERIE. De cursus leidt geen professionele circus clowns op, maar er wordt uitgegaan van de clown, die in ieder mens schuilt. Door het uitvergroten van ieders ’’eigenaar dige” trekjes, gaan we op zoek naar de clown in jezelf. Al werkend ontstaat langzaam maar ze ker je eigen clownstype. Spelervaring is niet nodig, plezier in het spelen staat voor op. Er is nog plaats voor de cursus, die begint op: 9 maart, donderdag van 20.30-22.30 uur. Docent: Wilbert Teunissen. Plaats: de Bonkelaar, Cursusduur: 12 weken. Leeftijd: alle leeftijden. Kosten: 60,-. Inlichtingen en aanmelden voor beide cursussen: de Bonkelaar, tel. 17272 CENTRALE VERWARMING (m/v) ,s. Hl ^000/?. aanvullingsblad bij het (auto)kente- repareren of knutselen aan bergkas- Sinds een aantal jaren wordt de verwachting van de wederkomst van Jezus Christus weer levend. Hoewel helemaal niet passend in dit tijdsbeeld staat het juist nu te gebeuren. Jezus zelf geeft de belangrijkste aanwijzing: de generatie die het weer tot bloei komen van de vijgeboom zal meemaken, zal ook zijn komst meemaken. De Bijbel leert, dat de vijgeboom het symbool is voor Israël als natie. Dit is de reden, waarom het gebeuren in het Midden-Oosten de wereldpolitiek beïnvloedt en steeds meer op indringende wijze onze aandacht vraagt. Messias Jeshua - Jezus - komt terug "Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oost zijdeZacharia14.' Hierover zal Mevrouw H. Stranders, zelf jood se, spreken. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van flanel- bord en ander beeldmateriaal. Het onderwerp zal over de avonden verdeeld worden, die één aaneensluitend geheel vor men. Breng a.u.b. een Bijbel mee. Aanvang: 19.30 uur Datum Dinsdag-, woensdag-en donderdagavond 7-8-9 Maart 1989 WADDINXVEEN, Anne Frank-centrum, J. van Bijnenpad 1. KELDERTECHNIEK WOLVEGA 4 .Woensdag 1 maart 1989 Vroege vogels genieten meer binnen men beter dan waar ook zorgen voor nemen wij mee over. CURSUSSEN de BONKELAAR1989 I Door de zachte winters van de laatste twee jaar neigen fervente caravanners ertoe de start van het caravan-seizoen te vervroegen. Op zonnige weekends in maart kom je onderweg al diverse caravans tegen met uitgeslapen mensen aan boord, die alle andere caravanners te slim af zijn. Deze vroege vogels genieten nu al; ze genieten langer en meer dan de caravanners, die hun chalet-op-wielen alleen in de vakantieperiodes gebruiken. Misschien zijn deze "voorlopers" bezig aan een proefweekend om te kijken of alles nog functioneert en of ze niks zijn vergeten. Evengoed kunnen ze al op weg zijn om te gaan genieten van een rustige voorjaarsvakantie. In ieder geval stralen de vroege vogels al volop de voorpret uit van alles wat caravannen zo leuk maakt. Indien u belangstelling heeft, dan kunt u telefonisch inlichtingen ver krijgen bij de heer P. Haitsma, telefoon 01892-14577/13584, ook 's avonds. beter door- de vakman laten uitvoe ren. Wacht niet met de voorjaars- De Auto van Velde-showroom is dagelijks geopend van 09.00-18.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. I I I I I I I I I I I I I I I i k 4 k 4 k k k k k 4 antwoordnr. 201,3800 VB Amersfoort beschermvrouwe Tel. 1033-63 52 14 HM de Koningin giro 625.000 Leeftijd 17-19 jaar met opleiding L.T.S. Voor opname in het leerlingstelsel kan worden gezorgd. CARAVAN X avo k 4 - Wat tractie op natte, gladde of mod derige wegen betreft scoren vier- wielaangedreven auto's het beste re sultaat. Steeds meer automerken brengen van hun gewone personen wagens 4WD-versies op de markt. Bij de aanschaf van een nieuwe auto kunnen fervente caravanners zich af vragen of de paar duizend gulden meerprijs voor het 4WD-systeem lo nend kan zijn. Zo'n 4x4 komt ook 's winters in de sneeuw beter uit de voeten dan een tweewiel-aandrijver; wie dus 's winters de skipistes op zoekt, heeft er ook dan plezier van. Naast een redelijke praktijkervaring eneen behoorlijke mentale instel ling achten wij een opleiding A.C.I.-monteur gewenst doch niet vereist. Rijbewijs B-E vereist. "Wij zijn een jong en landelijk erkend bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met de aanleg, reparatie en onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, zowel olie- als gasgestookt. Daarnaast hebben wij nog een loodgietersbedrijf, hetwelk zich voornamelijk bezighoudt met aanleg van gas- en waterleidingsinstallaties, zink, loodwerk en dakbedekkingen. Voor onze snelgroeiende afdeling Onderhoud en Service zoeken wij met spoed een AVO-NEDERLAND bemiddelt bij recreatie, aanpassingen. Want en zoekt werk voor mensen met een handicap. Reeds 60 jaar. Jaarlijks kunnen vele gehandicapten zich via AVO- NEDERLAND maatschappelijk ontplooien. Bij een bedrijf of als startende ondernemer. AVO- Nederland maakt nog meer mogelijk: opleidingen, vorming, caravan is verplichte kost om na te gaan of de caravan puik in orde is. Inspecties door politiekorpsen heb- plezier en de waarde van uw vakan- ben de laatste jaren aangetoond, dat tiehuisje-op-wielen doen stijgen, veel caravanners erg licht denken over de mate en frequentie van het caravanonderhoud. Terwijl ze er ken nelijk toch op rekenen, dat de cara van probleemloos zijn zware taak verricht. Na het ophalen van de caravan, cam per of vouwwagen uit de winterstal ling is een goede schoonmaakbeurt Voor de circa tweehonderd leden-caravanbedrijven heeft de BOVAG het eerste dat moet gebeuren. Sim- een onderhoudsrapport opgesteld, waarbij de caravan op ruim zestig pelweg wassen en regelmatig in de punten wordt nagekeken. Nagelopen worden onderstel, carrosserie, gas en elektriciteit en accessoires. Welke auto is het meest geschikt om een caravan te trekken? Een beetje kracht onder de motorkap is^een eerste vereiste. Met een lichte motor kunt u beter een vouwwagen (lichter, minder luchtweerstand) nemen dan een caravan. Nodig is een hoog kop pel (trekkracht) bij een laag toerental, terwijl ook het motorvermogen van belang is. Volgens de ANWB is het met een "automaat" goed caravan nen, mits de koppelomvormer van voldoende koeling verzekerd is. Hoewel het aantal auto's met achter- wielaandrijving terugloopt, gooien Om ook in heuvelachtig gebied juist deze als caravantrekker hoge goed te kunnen opschieten, mag ogen. Doordat de caravan op het de trekkende auto niet te licht achterstuk van de auto drukt, worden gemotoriseerd zijn. de voorwielen iéts opgetild. Hierdoor Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet beta len bij Ass. kantoor D. 2665 KZ Bleiswijk - A. Nobelstraat 1Tel.01892-13584-14577 2741 JA Waddinxveen-Zuidkade 18b. Tel.01828-19850 ringverwarming zodat best behaaglijk is. AVO-NEDERLAND helpt, zoveel als de middelen toelaten, waar wettelijke voorzieningen écht te kort schieten. Voor iedere gehandicapte! Dankzij het landelijk buro, regionale consulenten, afdelingen en zo'n 20.000 vrijwilligers rondom onze jaarlijkse collecte. i De automobielindustrie innoveert er lustig op los: snelle wagens, zuinige voorwielaandrijvers, lichte, gestroomlijnde auto's; maar aan het caravantrekken wordt niet altijd gedacht. Het is soms moeilijk om op verantwoorde wijze een trekhaak aan te brengen. De caravanin- dustrie gaat natuurlijk mee met wat de auto-industrie doet. Caravans worden lichter gebouwd, krijgen andere kleuren en er wordt aandacht besteed aan de aërodynamische vormgeving. Zoals onze financiële armslag de sturen alle auto's wat lichter; bij au- koop van een caravan bepaalt, zo to's met voorwielaandrijving vermin- beïnvloedt de trekauto de keuze van dert daardoor tevens de "grip" op die caravan. Niet iedere auto kan het wegdek. Bij auto's met een lange iedere caravan trekken. Wie dus toch achteroverbouw ("veel auto" achter Het voorjaar begon dit jaar al rond Kerstmis. Tijdens de lente-achtige een caravan wil aanhaken, moet op de achteras) neemt dit bezwaar nog zijn tellen passen. Zodra u een cara- toe, terwijl er tevens eerder sprake is van achter uw auto hangt, is het uw van instabiliteit. onderworpen en er werden plannen gesmeed voor de komende eigen auto niet meer. Hij stuurt wat ƒ4, voorjaars- en zomerreizen met de caravan. anders, is iets luier en u krijgt meer At„ ;e „nholl,a mnaf n>. tnrh orht uuu raravan ramnor dan Qojt {e maken met „gevoe|ighe. den" als passerend vrachtverkeer en rillen in de weg. Vooral bij het rijden in de bergen mag de caravan niet te zwaar zijn, anders ontstaan er pro blemen. s dagen van de "wintermaanden" voelde menige caravanner de krie bels in het bloed. De caravan werd al 'ns aan een eerste inspectie Onze gedachten gaan uit naar een monteur, die over voldoende erva ring beschikt om geheel zelfstandig deze aantrekkelijke baan te ver vullen, De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit: a. het preventief onderhoud van alle gasgestookte kook-, warmwater en lokale verwarmingstoestellen; b. het preventief onderhoud van gas- en oliegestookte c.v.-installa- ties; c. het verhelpen van storingen in bovengenoemde apparatuur. Naast een redelijke praktijkervaring en een behoorlijke mentale instel ling achten wij een opleiding A.C.I.Onderhouds Monteur en/of V.E.V. gewenst doch niet vereist. Rijbéwijs B-E vereist. Voor onze afdeling centrale verwarming zoeken wij met spoed: Onze gedachten gaan uit naar een monteur, die over voldoende erva ring beschikt om geheel zelfstandig deze aantrekkelijke baan te ver vullen. 9 De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit: - het aanleggen, repareren en uitbreiden van dikwandige en dunwan- dige c.v.-installaties; - het aanleggen, repareren en uitbreiden van luchtverwarmings- en a.c.-installaties. JpSSSSSSSSSSSSSSSSJ 7 Voor het afdichten van lekke 7 kalrlorc hnt ininMArnn Vi I (fi vhii u oiivi van uw vuunipro-fA Verwey, Kon. Wilhelmi- W blemen at te helpen. En dat Z nasingel 83, tel. 01828- l 12539. No claim kortingen y nemen wij mee over. j - en zomerreizen met de caravan. Als het nog niet is gebeurd, moet u nu toch echt uw caravan, camper of vouwwagen uit de winterstalling halen. En laat hem voor het naderende seizoen in orde maken. Natuurlijk kunt u diverse zaken zelf doen, zoals het schoonmaken. Maar een gespecialiseerd caravanbe- drijf is het aangewezen adres voor de algemene controle en het grote onderhoud. "Stilstand is achteruitgang" luidt een kasten en watervoorzieningen kunt u bekend gezegde, dat zeker op de caravan, vouwwagen of camper van Op de voorjaar 'n stuk lager dan in het toepassing is. Daarom is een goede schoonmaak tot iedereen het op zijn kampeerterreinen is het nog lekker hoogseizoen. Kortom, lekker weg in voorjaarsbeurt een rustig; er is plaats genoeg en weinig het voorseizoen met de eigen cara- ’Anderzijds levert de voorpret en de geluidsoverlast. Soms hebben de van I êigenlijke voorjaarsvakantie een sca- - - Wat gezelligheid betreft, doet een caravan nauwelijks onder voor een woonhuis. was zetten vormt het beste onder houd voor de opbouw van de cara van. Na deze controle op vijf hoofdgroe- Is de caravan helemaal volgens de Bij het erkende caravanbedrijf kan pen kan de vakman precies vertellen controlevoorschriften nagelopen en accoord bevonden door het BOVAG- de smering en eventueel bijstellen het caravanbedrijf, dan krijgt hij een stic- van de oplooprem. Daar worden te vens de banden, lagers, reminstalla- tie, uitdraaisteunen en dergelijke ge controleerd. Zo wordt duidelijk zichtbaar R ~z kerheid en veiligheid op hoge prijs Trouwens, ook de inspectie van gas stelt. aansluitingen, elektra, kachels, koel- «ÏWliR’r Om het belang van goed caravanonderhoud te benadrukken, introdu ceerde de BOVAG-afdeling caravanbedrijven in 1983 de BOVAG-jaar- sticker. De BOVAG meent dat, om veilig te kunnen caravannen, minstens eens per jaar een onderhouds(controle)beurt van de caravan nodig is. Oranjeiaan 2i Waddinxveen Tel 01828 12344 DEALER VOOR WAOCMNXVEEN EN OMGEVING De erkende caravan-specialist be- ties. Bij een eventueel geschil kan schikt over allerlei technische de caravanner een beroep doen op hulpmiddelen om de caravan op- BOVAG-bemiddeling. timaal te kunnen nakijken. wat er moet gebeuren. Als men de geconstateerde euvels door BOVAG-caravanbedrijf zelf laat ver- ker met een jaartal (nu 1989) opge- helpen, geldt automatisch drie maan- plakt. De sticker vermeldt: „Ik word den garantie op uitgevoerde répara- onderhouden door de caravanvak- man". dat de eigenaar van de caravan ze- Op het gebied van stroomlijn probe ren de autofabrikanten elkaar af te troeven. De ene auto heeft een nog betere Cw dan de andere. Met een caravan achter de auto verliest zo’n gunstige Cw veel waarde. Het gaat dan om de stroomlijn van de hele combinatie. De hoge, vaak platte voorkant van de caravan is een wind vanger eerste klas. Gelukkig komen er steeds meer gestroomlijnde ca ravans. De caravan-branche volgt de trends van de auto-sector. Zo worden de caravans lichter met vaker een afge rond front. Toch valt moeilijk te voor spellen hoe een bepaalde caravan het "doet" achter deze of gene auto. Dit kunt u het best uitproberen door de caravan van uw keuze achter de trekauto te hangen en een proefrit te maken, met name over de grotè weg. Een goede informatiebron is ANWB. Daar heeft men door prak tijktesten in de loop der jaren een schat aan ervaring op caravan-ge- bied verzameld. eerste vereiste heupen krijgt. Nu kan de vakman zodra het mobiele vakantiehuis uit nog extra ruim aandacht aan uw Soms hebben de van kunnen we iedereen warm aan- zijn winterslaap ontwaakt. Ook de rijdende vakantieverblijf besteden. eerste caravanners van het nieuwe bevelen. administratieve bescheiden, zoals het Vast en zeker valt er nog wel iets te kenbewijs, dienen gecheckt. Een ten, tafels en keukenindeling. Ook proefrit met een bepakte en bezakte zijn er volop accessoires en toebeho ren te koop. Goed onderhoud kan het vakantie- Eerlijkheidshalve zullen zij toegeven la aan nieuwe ervaringen op. Het is dat caravannen in het voorjaar niet nog stil op de weg, er zijn -weinig allemaal rozengeur en maneschijn is. files en op de Duitse Autobahnen Nog niet alle campings hebben gast- hoeven de caravanners niet in de vrij hun poorten geopend. Bovendien ganzepas heuvel-op, heuvel-af te rij- kunnen frisse avonden en kille den. Veel campings ten zuiden van nachten nog wel eens voor wat kip- de Alpen zijn al vanaf Pasën open, seizoen zelfs het rijk alleen. In ieder pevel zorgen. Maar gelukkig hebben Doordat het overal nog vrij rustig is, geval kunnen deze lente-pioniers de veel moderne caravans een kachel of word je als eerste geholpen. Sterker beste plek uitzoeken. Liefhebbers van het binnen nog, op sommige campings word je rust en ruimte komen volop aan hun begroet als de eerste zwaluw die de trekken. En de prijzen liggen in het nieuwe zomer aankondigt. kelders, het injecteren van7, muren tegen optfekkendCt vocht en het inpregneren van gevels staan de vaklie-y den van ten allen tijde voor u klaar, om u snel van uw vochtpro4 met 10 jaar garantie. BeljZ voor informatie 03438-K J121412 (kantoor Driebergen)]i I of b.g.g. 05610-17358. Kei- W dertechniek Wolvega. J «ssssssssssssssssë I® LID

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 17