Familie Berichten Stomerij Smit Gezond en Comfortabel Slapen RJ Wilt U een gezonde bruine kleur? Of wilt U uw vakantie-bruin bijhouden? INLIJSTEN?? Wnnestudio NACHTRUST ADVISEUR DE RIDDER VOORJAAR I N I C. H. DE VRIES C. VAN DER BURGH 1 j p©s WAT KOST EEN UITVAART? Proficiat Corrie en Peet Jongsma met jullie 45-jarig huwelijk BOSKOOP’S Prijs 285.00 Alleen op de wereld Kom dan naar: SANDRA PETRA Voor begrafenissen g VOORDELEN LIDMAATSCHAP f 800.00 We BEDANKT HET VERSCHIL IS... Peet v.d. Louw ADRIANA KOK-FLUIT KEES KRAMP I PIETER VAN LEEUWEN KEES KRAMP KEES KRAMP KEES KRAMP A I TEL: 01720-22257 ALPHEN AAN DEN RUN EIKENLAAN 229 1 BEGRAFENISSEN Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen JOHANNES HENDRICUS ANTHONIUS NOORDERMEER Heeft u last van uw voeten of tenen ik help u uit de problemen Schaam u niet, pak de telefoon maak een afspraak, dat is toch heel gewoon Voor snel, voordelig en vooral veilig bruinen met de allernieuwste apparatuur. Maak een afspraak of kom eens vrijblijvend langs! Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden eri op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. Begint met een Bezoek aan De Ridder, voor Romantisch of Modern Slaapcom fort. Wij zijn uw Adviseurs bij uitstek. De Ridder Nachtrust Adviseur daar Moet u geweest zijn. Blij en dankbaar willen wij alle mensen, be drijven en particulieren, die onze reis (droom reis) naar Indonesië mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken. Fam. Voerman-Hupez Spoorhaven 14 - Boskoop Tel. 01727-12875 Badhuisweg 4 Boskoop Tel.: 16420 Prijstreffer Ledikant 90 x 200 M.D.F. Alpine Wit gelakt incl. 2 laden. Excl. bodem. Meeneem i i LINNAEUSWEG 98b TELEFOON 01727-18586 M. NEELEMAN BV UITVAARTVERZORGER WILLEM MARINUS NEELEMAN sinds 15 juni 1962 weduwnaar van Maria Hendrika Bos 3’ -- ■- GIJSBERT VAN REEUWIJK weduwnaar van C.H.J. Janzweert w ve W al fl< g‘ di si B w E UITVAARTVERZORGING C.H. DE VRIES ZN. Gediplomeerd pedicure ANDRÉ VAN VLIET IHX low ooi kS lê HA kin L'J Lv vii hi:l Lx hüv kil Contant geld voor uw oude spulletjes en defecte electronica. Met een sportieve coupe die is afgewerkt met een coupe soleil I I I HUUR ’N AUTO LOKAAL f 125,- REGIONAAL f 150,- RENT A CAR SERVICE k BOSKOOP B.V. y IN ONZE EIGEN STOMERIJ HET LIDMAATSCHAP VAN ONZE VERENIGING PRAAT ER EENS OVER, REGEL HET VAN TE VOREN. - èhi H huis- en autosleutels klaar terwijl u wacht Pagina 8 Woensdag 1 maart 1989 Waddinxveen: Rotterdam: l ’4 ■.■-I BIJ.... INLICHTINGEN: Voor uw belangstelling na het overlijden van op de leeftijd van 77 jaar. Dat kan en mag in iedere plaats. Boskoop Naam: Waddinxveen Adres: Fam. R. Kok Postcode/Woonplaats: Boskoop, februari 1989 14.88 Telefoon: l f op de leeftijd van 80 jaar. :nduk Gouwestraat 21 - Boskoop tel 01727-12506 I Bu[g- M KO C 2’j o o I, en verdere familie 1 I zeggen wij u hartelijk dank. In het bijzonder willen wij diegenen bedanken die j haar tijdens haar ziekte tot grote steun waren. In deze dagen van leed was het voor ons een grote troost niet alleen gelaten te worden. op de leeftijd van 62 jaar. Gedurende 40 jaar heeft hij met grote inzet zijn beste krachten aan onze vereniging gegeven. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen. Bestuur en leden van damvereniging Excelsior Met diepe verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-werknemer en collega Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze penningmeester en ere-lid Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte dit verlies te dragen. Voor ons is volkomen onverwacht van ons heenge gaan de voorzitter en onze vriend Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons commissielid en onze vriend Meer dan 20 jaar gaf hij zijn beste krachten aan de Wijk en Speeltuinver. ”De Paddestoel”. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe dit verlies te dragen. Waddinxveen, 24 februari 1989 Bestuur, medewerkers, leden en donateurs van Wijk en S.V. ”De Paddestoel”. Nadat zijn gezondheid al enige tijd te wensen overliet, hebben wij nu de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van onze vader, opa, broer, zwager en oom in de leeftijd van 88 jaar. Wellington (Nw. Zeeland): Ina en Henk Gilbert, Erik Waddinxveen, 20 februari 1989 Henegouwerweg 88 Correspondentieadres: P. Alblas, P. Zuidlaan 117, 2742 XB Waddinxveen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 23 februari 1989 op de Algemene Begraafplaats te Wad dinxveen. Groetjes Wietse, Margriet, Richard en Paul Bestuur en commissies van de Stichting Sportweek Waddinxveen Directie en Personeel Baan’s Meubelen-Waddinxveen Het heeft de Heere behaagd in de Hope des Eeuwigen levens van onze zijde weg te nemen onze geliefde en zorgzame vader, schoonvader en opa Na een korstondige ziekte is rustig heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en overgroot vader De crematie heeft plaatsgevonden op woensdag 1 maart in crematorium Rotterdam Zuid, Maetelinckweg 101 te Rotterdam. Vertrek vanaf Bredeweg 24 te Moerkapelle om 11.00 uur. Waddinxveen Waddinxveen De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn. 2 Timotheüs 2 vers 19b. M. Noordermeer-Prochnau H.M. Noordermeer C.H. Noordermeer-van der Hengst J. Noordermeer M. Noordermeer-Kolster W. Noordermeer A.B. Noordermeer-Nieumeyer Kleinkinderen en achterkleinkind J. Zijderhand-Neeleman J. J. Zijdefhand M. Neeleman D.C. Neëleman-Sonneveld C.L. van den Bos-Neeleman J.C. van den Bos Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Tel. 01727-13150. Jan van Bijnenpad 1, 2742 VS Waddinxveen. Tel. 01828-12200. Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen aan den Rijn. Tel. 01720-93282. Wilt u mij zonder enige verplichting informeren over: mijn uitvaartkosten en een éénmalige/periodieke bijdrage ter dekking van de kosten van een uitvaart. 5 dagen per week van harte welkom dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag U kunt bij ons zonder afspraak binnen lopen 8.30-18.00 8.30-18.00 8.30- 18.00 8.30- 20 30 8.30- 15.00 I I I I Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur 19.00-20.00 uur Tel. 01727-14212 (na 19.00 uur) Geheel vrijblijvend. Vul onderstaande bon in en stuur deze zonder postzegel naar Antwoordnummer 17, 2740 AB WADDINXVEEN. k d k l v t F Z w k A n Kerkweg Oost 183 2741 MD Waddinxveen r i Postbus 71 - Waddinxveen Telefoon 01828-14719 (dag en nacht bereikbaar) DAAR IS ALLES MOGELIJK. HET^BEDRIJF MET SERVICE EN EERBIED. Wij hebben een ruime sortering aluminium wissellijsten en houten lijsten. SCHILDERSBEDRIJF Gouwestraat 10 BOSKOOP Tel. 01727-15246 Dit had ik niet kunnen dromen dat al mijn klanten naar mij zijn gekomen veel cadeau’s, fruitmanden, bloemstukken en dranken en daarvoor wil ik U namens mijn vrouw en kinderen heel hartelijk bedanken. Donderdag 2 maart zal er om 11.00 uur een korte bijeenkomst worden gehouden in het rouwcentrum „Gouwehof”, waarbij u wordt uitgenodigd, waarna de begrafenis zal plaatsvinden in het familiegraf op de algemene begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 2 te Waddinxveen. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, Je hebt het met veel moed gedaan. Wie kan begrijpen wat je hebt geleden? En wie kan voeten wat je hebt doorstaan? Bedroefd delen wij u mede dat tengevolge van een tragisch ongeval en na een dappere strijd van 34 weken van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa i 1 i t i i i i '.Ui Zand, grint, tuingrond, bielzen, geïmpregneerd tuinhout, vele soorten tegels en ander bestra- tingsmateriaal: speelzand in zak ken. Alles voordelig geprijsd. Bij voldoende afname geen bezorg kosten. Ook zaterdags geopend. Van Zwieten, Dorpsstraat 295, Hazerswoude, tel. 01728-9176. 24 februari 1989 Noordkade 58 2741 EW Waddinxveen Gelegenheid voor condoleance- en rouwbezoek aan het woonhuis, Bredeweg 24, Moerkapelle, op don derdag 2 maart 1989 van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden zaterdag 4 maart 1989 om 11.20 uur in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats, Kerkweg West te Waddinx veen. Mijn man, onze vader, schoonvader en opa is op gebaard in het rouwcentrum „Gouwehof’, Alber dingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen, waar gelegenheid is tot condoleren op woensdag 1 maart tussen 19.00 en 20.00 uur. in de leeftijd van 86 jaar. Moerkapelle: Waddinxveen, 27 februari 1989. Jan van Bijnenpad 49. Correspondentie-adres: Familie J. J. Zijderhand, Postbus 12, 2750 AA Moerkapelle. Geen bloemen Kom eens langs bij I I Eikenlaar Waddinxveen: T. van Leeuwen-de Hoog A. Brouwer-van Leeuwen T.C. Brouwer Peter en Henriëtte Marcel A. Schildt-van Leeuwen A. J. H. Schildt Caroline en Ton Anne-Mieke E. Koetsier-van Leeuwen M. Koetsier Leon Pieter J. van Leeuwen A. E. van Leeuwen-van Straalen Pieter Joep Boelenslaan: M. Groen-van Leeuwen C. Groen Maurits Cees Lennert 26 februari 1989 Kerkstraat 31 2741 BG Waddinxveen - Speyertherapie tegen o.a. stress, depressies, lich. en geest, klachten, angsten. Inl.: J. van Gooien, tel. 01828- 14117. f AW v w/ "5 ?l£ •l< Z jft :t mb toiz r. toB t; Burg. U Colijnstraat 17b, tel. 17249 I I I I Gedurende vele jaren heeft hij met grote inzet zijn beste krachten gegeven aan de organisatie van de jaarlijkse sportweek. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Tegen een scherp tarief voor een dag, week, maand of langer Personenauto’s v.a. f 25,- p.d. Personenbusjes tot 22 personen. Bestelwagens tot 22 m3. Aanhangwagens tot 13 m3. Trucks. N.B. Verhuiswagens, compleet tegen een speciaal all-in-tarief: Biezen 145 - Boskoop telfax 01727-18263 Voor een vakkundige reini- ging van al uw kleding Tevens verzorgen wij reparatiewerkzaamheden zoals nieuwe ritsen enz. A Leden van onze vereniging hebben recht op koffie (bij familie ontvangst) op de dag van de uitvaart in de "Gouwehof”, ongeacht het aantal personen. Leden hebben kosteloos gebruik van onze opbaarkamer in het rouwcentrum "Gouwehof”. Leden kunnen (indien zij het willen) kosteloos gebruik van de luidklok van het "Gouwehof” maken. Leden ontvangen kosteloos een bewijs van overlijden, welke nodig is voor notaris, verzekeringen, bank en giro. Leden ontvangen gratis een lijkwade indien de familie dit wenst, voor man en vrouw. Leden ontvangen gratis een condoleantieregister. Leden hebben kosteloos het voorrecht gebruik te maken van onze muziekafdeling, orgel/cassette en geluidsinstallatie. Indien nodig, wordt er door ons bedrijf een dankwoord gesproken in overleg met de familie. Bij opbaren thuis wordt door ons bedrijf kosteloos serviesgoed ter beschikking gesteld. Indien met het wenst, een foto van het gedenkteken. Ons gebouw staat voor iedereen open, ook voor COLLEGA’S. Het basistarief bedraagt: begrafenis f 1.800,00 crematie f 1.800,00 In dit tarief zijn de volgende diensten begrepen: rouwauto naar begraafplaats of crematorium; eikenfineer kist met zijden bekleding; uitvaartleider en ander personeel; 75 rouwbrieven, enveloppen en postzegels; alle op de uitvaart betrekking hebbende formaliteiten. Voor slechts f 2,50 per jaar op giro 319936 is uw hele gezin lid van de uitvaartverzorging C. H. de Vries en Zn. U bent er dan van verzekerd, dat in de moeilijke dagen na een overlijden alle zaken op piëteitvolle en persoonlijke wijze worden geregeld. WEGENS STERFGEVAL zijn wij donderdagmiddag, donderdagavond en za terdag de gehele dag gesloten. Kode Roots-1--- Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 9950 WL Pieterburen (Po»ege« n«t na^ Huilers noemen we ze. En hun geklaag gaat werkelijk door merg en been. Ze spoelen hulpeloos aan op de stranden van ons Waddengebied. Ziek, ondervoed en absoluut niet in staat om op eigen kracht in leven te blijven. Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw om hulp! In de zeehondencrèche van Pieterburen wordt die hulp geboden. Met de juiste verzorging, voeding en medicijnen worden jaarlijks vele tientallen zeehonden van een wisse dood gered. Donateur worden van de zeehondencrèche in Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het welzijn van de zeehond. Door het insturen van de bon zet u een eerste stap in de goede richting, zeehondencrèche PIETERBUREN BON i Ja, ikredeenzeehondeleven! i Mookmij donateur en stuur een acceptgiro ter wooröe vont - I Noom 1 Adres - - I Kode I Ptoats Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 V 1 9950 WL Pieterburen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 8