GESLAAGDE 2 UUR AVOND VAN FOTOSERVICE KERNGROEP INTERCOLOR VIJVERV1SSEN Record-bezoek voor show van lei Mode Vicki Brown concerteert met Meeting GU/T ^?72168 SMENSENff Politiek café 23 maart OP GOEDE VRIJDAG ZIJN DE WINKELS NA 17.00 UUR GESLOTEN DANSAVOND VERLOOP DE KOOPAVOND IS VERPLAATST NAAR DONDERDAGAVOND EGAM GOUDA B.V. Willy’s beurs Sportweek komt eraan Wat een pracht kans op een prima tweedehands! Nieuwsblad Onafhankelijk Vlooienmarkt Beurshal Boskoop Ds. J.W. Goossen over Vergeving i HAR WA" BOVAG HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPFLLE EN ZEVENHUIZEN Zondag 27 maart Leasing incl. onderhoud en btw. 2 UURS FOTOSERVICE F J k NIEUWENHUIJZEN VISSER Vogellaan 22, Boskoop. Tel. 01727-13715 in het nieuws- verzekeringen pensioenen hypotheken HUURMAN B.V. DOE-HET-ZELF MATERIALEN KEUKENS-KASTEN WAND- EN VLOERTEGELS VUVERS, VUVERFOLIE, PLANTEN, POMPEN ENZ. GRATIS FILM ALS U BIJ ONS UW VOLLE FILM LAAT AFDRUKKEN KERKWEG-OOST 285 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-14863 GEOPEND: MAANDAG-VRIJDAG 09.00-18.00 UUR ZATERDAG 09.00-16.00 UUR. GEEN KOOPAVOND IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR Noordeinde 351 - Tel.: 15569 Vrijdag koopavond. Ondernemersvereniging Boskoop Woensdag 22 maart 1989 Uw officiële Mercedes-Benz dealer voo7Gouda en omstreken voor zowel nieuwe Mercedes-Benz personenauto's, bedrijfswagens als Ster Garant Occasions. WADDINXVEEN - De Engelse zangeres Vicki Brown geeft vrijdag avond 14 april om acht uur in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde een concert met het interkerkelijk koor Meeting. De toegangskaarten kosten 17,50. Ze zijn onder meer verkrijgbaar bij de bloemsierkunste- naars Mia en Wim Rip aan de Dorpstraat. Er zijn 650 kaarten beschik baar. fa^installages. DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS G.T. UitDewerse - Henegouwefweg 76 - Waddinxveen F tapijt gordijnen fc* vinyl zonwering .■„fa* Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Mercedes-Benz 190 benzine vanaf fl. 941,-* Mercedes-Benz 190 diesel vanaf fl. 967,-* ('per maand) LEASING!! DER LOO J VERZEKERIIXIGEIXI financieringen r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER eekblad voor addinxveen 44e Jaargang - No. 2124 DANSSCHOLEN AUTORIJSCHOOL j WADDINXVEEN - ”1 could hear your souls” (Ik hoor jullie zielen) waren de woorden waarmee de Zimbabwaan An drew Mushita vorige week dinsdag avond in het buurtcentrum De Boog De Kerngroep heeft het verslag van de avond, samen met interessante versla gen van Mushita’s bezoeken elders in het land, gebundeld. Men kan deze in formatie bestellen door ƒ1,- over te ma ken op giro 3 56 03 60 t.n.v. penning meester W’veen-Toma te Waddinx- veen, onder vermelding van ’’thema- avond 14 maart”. De informatie wordt dan toegestuurd. De lei Mode-show was weer een perfect georganiseerdè modeshow met hapjes en drankjes. De muziek was in handen van het duo Cheers. Een lange avond lang hebben de bezoekers genoten van het modespektakel en zijn ervan onder de indruk gekomen welke ruime keuze mogelijkheden het modewinkeltje in Waddinxveen heeft. netto financiële leasing voor partikulieren. wettelijke aanbetaling 25% of d.m.v. inruil. na 48 maanden kontrakt wordt de auto Uw eigendom nadat de slottermijn van fl. 13000.- is voldaan. onderhoud op basis van 20.000 km per jaar en kontraktduur van 48 mnd. betreft officieel kontrakt Mercedes-Benz Leasing. wijzigingen voorbehouden. Burg, van Reenensingel 49 Gouda Tel. 01820-13955 WADDINXVEEN - Willy’s Winkeltje aan het Nicolaaserf 15 (tel. 01828- 17764) biedt na de Paasvakantie weer de mogelijkheid iedere woensdag tus sen 9.30 en 11.30 uur (of na telefonische afspraak) speelgoed en zomerkleding voor verkoop in te leveren. De verkoop ervan is steeds op donder dag van 9.30 tot 11.30 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. De eventueel niet verkochte kleding kan na afloop van het seizoen (eind ju ni) worden teruggehaald. Ook is het mogelijk het restant of een deel ervan mee te laten nemen naar In donesië of Hongarije waar er dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Hoe herkent u een goede gebruikte wagen? Precies: aan het BOVAG-garantiebewijs. Zekerheid bij de koop en 3 maanden erna. Informeer bij ons. En op alle reparaties en werkzaamheden geven wij u drie maanden reparatie-garantie e'-F e'x: In het Anne Frank-centrum zaten 210 mensen. Zij hebben drie uur lang gezien wat lei Mode in huis heeft. De vijf man nequins toonden in de maten 38-44 zo’n honderd creaties nieuwe voorjaars- en zomermode. In de winkel van Harmke van Vliet blijkt volop keus te zijn: kort, lang, wijd en strak. De mode is dat iedereen kan dragen wat zij leuk vindt om aan te doen. Vicki Brown kwam voor het eerst naar ons land met het beroemde ensemble ’’The New London Chorale” waar zij nog altijd deel van uit maakt. Daarnaast is zij een solo-carriere begonnen met de verschijning van haar eerste album "Stay with me till the morning”, de song die haar in een keer naar de top bracht. Een gouden plaat van dit solo-album bekroonde haar succes. WADDINXVEEN - De hervormde predikant ds. J.W. Goossen zal woens dagavond 29 maart in de hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel spre ken over het thema ’’Vergeving”. In gebed, zang, luisteren en spreken zal dit onderwerp vanuit de Bijbel belicht worden. Iedereen die hierover wil meedenken is van harte welkom in De Schaapskooi (achter de Brugkerk). Aanvang tussen 20.00 en 20.30 uur. aan de C. Huijgenslaan de voorlich tingsbijeenkomst van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinx veen over onderzoekprogramma’s in de landbouw hier en in Zimbabwe afsloot. Het werd een interessante gedachten wisseling. De woorden van Andrew Mushita gaven aan dat hij de betrok kenheid en het meedenken van de aan wezige Waddinxveners bijzonder waar deerde. Andrew Mushita was in Waddinxveen op uitnodiging van de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking. Hij is in Zim babwe projectcoördinator van ENDA, een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de voedselproduktie door boeréh en boerinnen. Er kwamen deze avond onderwerpen aan de orde als: verbetering van graan- opslag, het gebruik van traditionele za den en ook de gevolgen voor de derde wereld van patentering van zaden en planten, van biotechnologie. WADDINXVEEN - CDA, PvdA en VVD houden donder dagavond 23 maart vanaf acht uur een politiek café in café Sport aan de Kerk straat. Het politiek gebeuren staat dit maal geheel in het teken van de bedrij vigheid en werkgelegenheid in Wad dinxveen. De organisatoren hebben zich bijvoor- beeld verzekerd van de aanwezigheid van Volvo Bedrijfswagens BV uit Den Haag, welk bedrijf volgende maand in Waddinxveen gaat bouwen, en talrijke vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. Ook leden jvan de KNOV-afdeling Waddinxveen (de middenstandsvereni- ging) en de ondememerskring Indus trieel Contact Waddinxveen (ICW) zijn aanwezig. De politieke café’s worden door CDA, PvdA en WD gehouden om het pu bliek ook geregeld buiten de raadzaal in het gemeentehuis te confronteren met de gang van zaken in Waddinxveen en daarover breeduit van gedachten te wis selen. Eerdere politieke café’s werden gehou den in De Boog, De Bonkelaar en de kantine van voetbalvereniging Wad dinxveen. De gesprekken tijdens het politiek café worden gevoerd door de Waddinx- veense journalist Bert Woudenberg. WADDINXVEEN - lei Mode uit de Passage heeft dinsdagavond in het Anne Frank-centrum een unieke modeshow gegeven. Het is de vijfde keer dat deze modepresentatie plaats vond, maar nog niet eerder kwamen er zoveel mensen op af. Aan de Rijks Middelbare Tuinbouw school in Boskoop zijn onlangs de vol gende cursisten uit Waddinxveen ge slaagd voor de cursus tuinliefhebbers: P. DE BOER-VAN BUUREN, M.E. VAN DIJK-KOP, MW. A. HAGEN, D. KEUS, N.W. MUYS, M.J. MUYS- VAN LUYK, H. DEN OUTER, MW. LUCARDI, J. BANNING-STOON, MW. M. VAN BOURGONJE, M. EL- LERS-DE ROON, J.W. VAN HOF, D.J. VAN HOF-BRANS, A.E. SNEL- LEMAN-VELDSTRA EN J.G. ZE VENBERGEN-VEERBEEK. Uit Zevenhuizen slaagden voor de cur sus tuinliefhebbers: J. MEIJER, J. SCHAEFFER, H.J. SLEEUWEN- HOEK, C. SPEKMAN, A.M. VIS, J. DE VOGEL, W.H. WESTERMAN, C. VAN ZESSEN EN P.M. V.D. SPEK. Velen weten wat Tom Parker met de New London Chorale, waarvan Vicki Brown één van de vaste solisten is, naast Madeline Bell en Gordon Neville, in middels in Nederland teweeg hebben gebracht. Volle zalen, uitverkochte concerten. Prachtige uitvoeringen van The Young Verdi, The Young Amadeus en rondom Kerst The Young Christman. Traditio nele muziekstukken op een weergaloze hedendaagse wijze vertolkt. Nederland wist dit te waarderen. Meeting ging graag in op het verzoek om medewerking aan dit concert met Vicki Brown te verlenen. Dit concert is voor Meeting een kans om wederom te laten zien aan het publiek dat het een koor is dat binnen ’’gospel Nederland”, duidelijk een eigen identi teit heeft. Deze identiteit blijft ook op 14 april zichtbaar. Indien u komt, dan zult u dit bij binnenkomen van de Ont moetingskerk reeds zien. Hoofdredacteur: B J Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 WADDINXVEEN - Over enkele maanden gaat de Sportweek Waddinx veen 1989 weer van start. Het onderdeel bedrijfsvoetbal en damesvoetbal neemt daarin weer een belangrijke plaats in. De Sportweek wordt gehouden in de periode van 22 mei tot en met 9 juni 1989. Het bedrijfs- en damesvoetbal staat gepland in de periode 22 mei tot en met 3 juni. Net als vorig jaar zal de voetbalcommis- sie dezelfde regels hanteren, omdat het verloop daarvan zowel door de voetbal- commissie als de deelnemende elftallen zeer prettig is ervaren. Iedereen kan inschrijven met een elftal. In principe dienen de deelnemers in Waddinxveen te wonen of van een Waddinxveense sportvereniging lid te zijn. De opgegeven namen van spelers gelden voor het gehele tournooi. Daarnaast kunnen bedrijven met een elftal inschrijven en bij voldoende inte resse zal het bedrijfsvoetbal een aparte competitie spelen. Bij minder dan zes inschrijvingen zullen de bedrijven wor den ingedeeld bij de straat/wijkelftal- len. Deelneemsters aan het damesvoetbal zijn in beginsel in Waddinxveen woon- wachtig of aangesloten bij een Wad dinxveense sportvereniging, buurthuis en dergelijke. Het tournooi wordt dit jaar verspeeld op de velden van de voet balvereniging Waddinxveen in het sportpark de Sniep. Het inschrijfgeld voor damesvoetbal bedraagt 35,- per elftal en voor het he renvoetbal 60,- per elftal. Inschrijving tot uiterlijk 8 april bij J. Verhagen, Beethovenlaan 24 te Wad dinxveen. De betaling moet contant plaatsvinden of door storting bij de Ra bobank op de rekening van Stichting Sportweek Waddinxveen, rekening nummer 36.68.05.681. Het Sportweekcomité hoopt op een groot aantal inschrijvingen en verwacht dat tijdens het tournooi de sportiviteit hoog in het vaandel zal staan. BOSKOOP - Op Tweede Paasdag (maandag 27 maart) zal in de Beurshal aan de A.P. van Neslaan 1-3 te Boskoop een Paas-vlooienmarkt worden gehou den. Zo’n 65 standhouders zullen weer allerhande goederen te koop aanbieden zoals antiek, curiosa, overtollig huis raad en verzamelingen. Ook zal er een ’’gelaats-lezer” aanwezig zijn. In tegenstelling tot de traditionele vrijdag-vlooienmarkt, zal dit keer wel een entree worden geheven: 2,50 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. De markt is open van 11.30 tot 17.00 uur. Er is voldoende gratis parkeergele genheid en de markt is goed toeganke lijk voor -olstoelgebruikers. Het interkerkelijk koor Meeting ver- Ben Kramer (organist) en evangelist keerde wekenlang in spanning of het Sipke van der Land (presentatie), concert met Vicki Brown zou kunnen doorgaan. Aan het concert werken ver der mee dirigent Hedzer van der Gie- zen, Jan Veenje (pianosynthesizer), Een beeld van de modeshow van lei Mode, dinsdagavond in het Anne Frank-centrum. (Foto: Sjaak Noteboom). ECHT JE PROEFT HETI! F Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Tel. 01820-15132

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1