VVD is fel tegen Vicki Brown boeide volop Drukte in grillroom ’’Sphinx GUIT ^BEDRIJVEN! T.S. Wilms nieuwe huisarts N Opel&Isuzu koopje bij ’’Waddinxveense Poort” Eerste conceptverkiezingsprogramma van liberalen 55 inschrijven bejaardenreis Gemeente koopt grond achter pand Dorpstraat 18 EGAM GOUDA B.V. Nieuwsblad Onafhankelijk Concert met Pieter Marissen in De Boog I HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN 06 3212166 SffAlAX V: rJi?eR°G%A^- Leasing incl. onderhoud en btw. 5 i’HARWA" "T r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER 3669 Uw officiële Mercedes-Benz dealer vooFGouda en omstreken voor zowel nieuwe Mercedes-Benz personenauto's, bedrijfswagens als Ster Garant Occasions. DE SNELWEG naar uw RUBEWUS j M tapijt gordijnen vinyl zonwering „0^ LEASING!! F; 7 GEZELLIGE OPEL-TREFPUNT VAN HOLLANDS-MIDDEN ZOPEL_Q- THORBECKESTRAAT 1 ALPHEN AAN DEN RIJN t.o. DE AARHOF Mercedes-Benz 190 benzine vanaf fl. 941,-* Mercedes-Benz 190 diesel vanaf fl. 967,-* (’per maand) I V ||g|| F® ö®l i - 1 eekblad voor addinxveen 44e Jaargang - No. 2128 Woensdag 19 april 1989 Vicki Brown in concert in de Ontmoetingskerk. Meeting luistert aandachtig. (Foto: Sjaak Noteboom). door BERT WOUDENBERG Andere punten 3 de Nesse. Van links naar rechts Michael en Ahia Saijed en zijn vrouw t 'ZW/’MPEIS'N'W? AUTORIJSCHOOL^ 1 waarvan ge- Directeur: bespeelt Pieter Marissen zijn akoesti sche gitaar. Hij is student aan het Bra bants Conservatorium in Tilburg met als hoofdvak klassiek gitaar. In 1986 heeft hij de derde prijs gewon nen bij het Internationaal Gitaarcon- cours Roermond. Hij volgde meester- cursussen bij Leo Brouwer, David Rus sel en Antonio Ruiz Pipo. Peter Maris sen zal een gevarieerd programma ver zorgen. De eigenaren P. Hunscheid uit Wou- brugge en A. Marie uit Alphen aan den Rijn, die in Alphen ook een eethuisje ’’Sphinx” hebben, zijn verrast over de belangstelling voor hun tweede zaak. Na afloop trok Vicki Brown een half uur uit voor het zetten van handtekeningen. Dat ded ze met plezier, vol aandacht voor de bezoekers en bijna onvermoei baar. Vicki Brown sloot Waddinxveen en de vele bezoekers van elders in haar armen. I i i l i i i i i i I i i i i i i i i I i I i i i i I l I I i I I i 1 i i i i i i i i i i i 1 i i I i i i I l jv Bij AIR PRODUCTS NEDERLAND BV, Waddinxveen, is M.J. Loost uit Londen (Engeland) uitgetreden als commissaris. MULTIWARE COMPUTERS SER VICES BV, Gouda, welk bedrijf zich mettertijd op het bedrijvenpark Coene- coop in Waddinxveen zal vestigen, heeft zich de handelsnaam Asac Neder land aangemeten. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 UIT EIGEN BAKKERIJ ECHT JE PROEFT HETI! Zuidkade 11 - Tel. 01828 12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 in het nieuws- TELEFOON GIRO netto financiële leasing voor partikulieren. wettelijke aanbetaling 25% of d.m.v. inruil. na 48 maanden kontrakt wordt de auto Uw eigendom nadat de slottermijn van tl. 13000,- is voldaan. onderhoud op basis van 20.000 km per jaar en kontraktduur van 48 mnd. betreft officieel kontrakt Mercedes-Benz Leasing. wijzigingen voorbehouden. Burg, van Reenensingel 49 Gouda Tel. 01820-13955 I Doe-het-zelfmatenalen j I Keukens Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 'J’C-HoorOemde 76a w b. Waddaureen Drie medewerkers van Ineke. (Foto: Sjaak Noteboom). In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven PULLMAN EXPRES/AMOVA NV, Den Haag, die als naam Westnederland Wilms haar werkzaamheden zal begin nen. Zij zoekt op het moment een prak- tijkadres in de wijk Zuidplas. Zodra dit bekend is, zullen Burgemees ter en Wethouders de definitieve vesti gingsvergunning afgeven en zullen hier over nadere mededelingen worden ge daan. WADDINXVEEN - Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben besloten om aan mevrouw T.S. Wilms een vergunning tot vestiging als huisarts te verlenen. Mevrouw Wilms wordt daardoor de eerste vrouwelijke huisarts in Waddinx veen. Met dit besluit volgen Burge- De arrondissementsrechtbank in Rot terdam heeft het faillissement uitge sproken van P. DE WAAL, Waddinx veen, die aan de Zuidkade het bedrijf Videotheek De Waal heeft gehad. Tot curator is aangewezen mr. P.M. Frin- king uit Gouda en tot rechter-commis- saris mr. F.J.L.M. Heijnen. Per 1 april is de heer T. de Ruiter als ad- junct-directeur in dienst getreden bij VOSKO ELECTRONICS BV te Wad dinxveen, een bedrijf gespecialiseerd in de installatie en implementatie van da tacommunicatie- en computernetwer ken. Ton de Ruiter heeft reeds 19 jaar ervaring met datacommunicatie. ’’Sphinx”, een steak- en shoarma-hou- se, waar van steen gegeten kan worden, beschikt over 120 zitplaatsen. In het achtergedeelte van de vroegere zaak van H. de Wilde Zn. kunnen gezel schappen worden ontvangen en kunnen AUTO VAN VELDE BV heeft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland laten wijzigen dat het be drijf van de Dorpstraat is verhuisd naar de Onderweg 8. Daarmee is de tot dan toe bestaande nevenvestiging aan de Onderweg de hoofdvestiging van het bedrijf geworden. LABSYSTEMS BENELUX BV aan de Staringlaan heeft het bedrijf verplaatst naar Zwanenburg. De statutaire zetel van het bedrijf is gewijzigd in Amster dam. De liberale aversie tegen de ’’Waddinx- veense Poort” blijkt uit het eerste concept-verkiezingsprogramma van de ze partij, waarover in de maandagavond 24 april te houden voorjaarsvergadering van de VVD de leden hun mening zullen geven. Deze ..gadering wordt om acht uur in Partyhome aan de Passage gehou den. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is aangegeven dat MODEHUIS ROSITA ROTTER DAM BV, Rotterdam, onder de han delsnaam De Bruidsvilla een filiaal/bij- kantoor heeft gevestigd aan de Brugweg 90 in Waddinxveen. Omschrijving be drijf: verkoop van show-modellen bruidsjaponnen. Het beheer van deze nevenvestiging valt rechtstreeks onder de hoofdzaak in Rotterdam. De Bruidsvilla in Waddinxveen is on dergebracht in de woning van mevrouw Jenny de Vries-Vrijdag. Sinds novem ber vorig jaar is ze met deze activiteit gestart. Op afspraak kan ze bruidjes uit Waddinxveen en omgeving zo’n 70 bruidsjaponnen laten zien met alle toe behoren. WADDINXVEEN - In het buurteen- de^nsVg^pdeV^ worden voorkomen”. Waddinxveen "Sphinx" aan Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 partijen, recepties en vergaderingen worden gehouden. Deze week wordt ook begonnen met het bezorgen aan huis. Hiervoor kan men een keus maken uit tien schotels. ’’Sphinx” is zeven dagen in de week ge opend. De eigenaren willen er een ge- zelligheidsrestaurant van maken, waar voor vrij weinig geld grote maaltijden worden geserveerd. ”En ook nog om half elf ’s avonds”, aldus de twee eige naren. Bij AUTO VAN VELDE BV aan de Onderweg heeft zich gevestigd AUTO LEASE SERVICE (ALS), Waddinx veen. De niet merkgebonden lease maatschappij heeft als manager J. Rip. Hij heeft reeds bij bekende organisaties ervaring opgedaan en specialiseert zich in kleine wagenparken met personenau to’s en bedrijfswagens. WADDINXVEEN - overstelpend druk is het de afgelopen week geweest bij de nieuwgeopende grillroom ’’Sphinx” aan de Nesse 12 in Waddinx veen. meester en Wethouders het onlangs ontvangen advies van de Regionale Vestigings Commisie Huisartsen. De sollicitatieprocedure, om te komen tot een aanstelling van een negende huisarts, lag in handen van deze com missie. Het is nog niet zéker wanneer mevrouw Het publiek kreeg aan de Groens voorde twee toegiften van Vicki Brown. Twee keer zong ze ’’Stay with me” en dat wilde ook iedereen. Want de fans van het lid van het beroemde ensemble "The New London Chorale”, die een solo-carrière is begonnen, kregen er geen genoeg vanHaar optredenwaar aan door Meeting enthousiast werd meegdaan, was voor velen het belang rijkste. Vicki Brown geeft in deze tijd zo’n KM) concerten met plaatselijke koren. Haar repertoire ligt gemakkelijk in het ge hoor en is muzikaal. De begeleiding door Jan Veenje op de synthesizer liet soms wat te wensen over. De kwaliteit van het geluid was ook niet altijd even best, maar Vicki Brown stond daar in de schijnwerpers, de lichteffecten en soms ook in ’’rookgordijn”. En daar ging het toch allemaal om. De Engelse zangeres komt woensdag avond 24 mei terug voor een concert in Waddinxveen. Komende vrijdagavond zingt ze in Zevenhuizen. Haar Wad- dinxveense concert was goed voor een omzet van zo’n 15.000 gulden aan toe gangsgelden, verkoop van grammo foonplaten, cd’s en posters en koffie en limonades in de pauze. Volgens de VVD, die het eerste concept verkiezingsprogramma liet opstellen door mr. T. v.d. Torren, mevrouw M.C. Wientjens-van der Velden en T.H.M. v.d. Krogt, moet het landelijke gebied rondom Waddinxveen met de grootst mogelijke zorg worden gekoesterd. ”Ie- Vanaf de receptie vorige week woens dagmiddag en de opening op donder dagmiddag is het een gaan en komen ge weest van mensen. Ook inwoners uit de wijk Zuidplas gingen direct de ’’Egypte- Pullman Expres draagt. De vestigings- naar” uitproberen, plaats van dit nieuwe bedrijf is Wad- dmxveen. Omschrijving bedrijf: groeps-, toer- en evenementenvervoer, dagtochten en busverhuur. Maatschap pelijk kapitaal 100.000,- plaatst/gestort 100.000 P. van Vliet te Boskoop. Z’ 06-32Ï2166°\ WADDINXVEEN - Meer dan 600 mensen waren vrijdagavond naar de Ontmoe tingskerk aan de Groensvoorde gekomen om de Engelse zangeres Vicki Brown in levende lijve te kunnen zien en horen. Ze maakten in de kerk, waar stoelen waren bijgezet, natuurlijk ook kennis met het interkerkelijk koor Meeting, het jonge ta lent Jan Veenje op pianoaynthesizer en presentator Sipke van der Land, maar alle aandacht bleef merkbaar uitgaan naar de vrouw van het gouden album ’’Stay with me till the morning”. WADDINXVEEN - Het Waddinx- veense gemeentebestuur wil van het echtpaar Los-Regters aan de Plasweg 3 een stuk grond met opstallen achter hun huis Dorpstraat 18 kopen. Deze grond is nodig in verband met de voorgenomen realisering van de nieuw bouw aan de Veenkade en de herinrich ting van de Dorpstraat. Overigens is uit bodemonderzoek ge bleken dat de aan te kopen grond licht verontreinigd is. De saneringskosten worden geschat op 10.000,-. Gelet op het ruimtelijk belang van de aankoop en de beperkte saneringskosten menen B. cn W. dat deze gewenst is. De donderdagavond vergaderende ge meenteraad wordt voorgesteld een kre diet van 60.000,- beschikbaar te stel len. B. cn W. zijn met het echtpaar Los- Regters overeengekomen dat de aan koop van de 233 vierkante meter grond met opstallen achter de Dorpstraat 18 55.000,- moet gaan kosten. Rond deze transactie zijn overeenkom sten gemaakt op 15 december 1988 en II april 1989. De resterende vijf mille heeft de gemeente nodig voor het beta len van aankoop-, deskundigen- en overdrachtkostcn. DOECO HANDELSONDERNE- MING BV, Waddinxveen, heeft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland laten wijzigen dat het adres van directeur S. Doekemijer is ge wijzigd in Wuustwezel (België). In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven K DESIGN JUWELEN BV, Waddinx veen. Omschrijving bedrijf: de in- en export van, de handel in, daaronder be grepen de import en export van, edel stenen, gouden, zilveren, en onedele sieraden enz. Maatschappelijk kapitaal 300.000,-, waarvan geplaatst/gestort 40.000,-. Directeur: P.G.J. Kammeijer, Waddinxveen. - Aanleg verbindingsweg Coenecoop- Beijerincklaan en directe spoorver binding Waddinxveen-Den Haag. - Voorrang voor aanleg groenvoorzie ningen in de wijk Zuidplas. - Een meer centrale plaats voor de weekmarkt. - Bestrijding van overmatige tuin- bouwverlichting. - Instelling gemeentelijke advies commissies op het gebeid van de werkgelegenheid, bedrijfsleven en middenstand. - Oprichten van klachtencommissie over politie en brandweer. - Bevordering van verkoop van huur woningen aan huurders. - Gedeeltelijk ombouwen van bestaande flats tot bejaardenflats. - Opstelling ’’monumentenlijst” voor jongere bouwkunst (oude raadhuis), landschappelijke elementen en be schermde dorpsgezichten. Oude raadhuis kan trouwzaal, oudheidka mer, concertruimte en receptieruim te worden. - Meer verkeersonderwijs in het basis en voortgezet onderwijs. - Aanleg van trim- en joggingcircuits in de eigen buurt. - Instelling van kinderopvang fonds met bijdragen van werkgevers, ou ders en gemeente. wordt donderdagavond 20 april om half negen weer een kamermuziekconcert gehouden, dat tegen betaling van drie gulden toegankelijk is. Op deze avond Andere punten uit het liberale program- ma voor de in maart volgend jaar te hou den verkiezingen voor de gemeenteraad: - Geringe groei inwonertal door na tuurlijke aanwas van de bevolking. - Geen ongebreidelde industriële ex pansie. - Voldoende huizen voor jongeren, 50-plussers en mensen met een han dicap. - Een actief milieubeleid met milieu effectenrapportages. Off. mbouwstation FL, autotelefoon- I Karminstalla^ WADDINXVEEN - De VVD in Waddinxveen wil niet dat er in de Polder Bloemendaal een bedrijfsterrein wordt aangelegd dat in de wandelgangen wordt aangeduid als ’’Waddinxveense Poort”. Met name de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland maakt zich voor dit bedrij- WADDINXVEEN - Ouderen die op venpark bij rijksweg A12 ten oosten van de Gouwe erg druk, omdat daaraan de'laarlhksVrds van he” cimftVse^io- na Coenecoop 1 en 2 in het jaar 2000 grote behoefte zou zijn, renreis Waddinxveen kunnen zich bin nenkort hiervoor aanmelden. De deel namekosten bedragen 40,- per per soon. De inschrijvingsdagen zijn: - dinsdag 25 april in het AF-centrum van 9.00-11.00 uur. - woensdag 26 april in Huize Souburgh van 9.00-11.00 uur. - woensdag 3 mei in het AF-centrum van 9.00-11.30 uur. F-h©! -i'- 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1