HOEVEEL ZEKERHEID Triomfen De Gouwe m Auto van Velde b.v. I F SEIZOEN-OPRUIMING BIJ VAN DER LINDE 1 PAST ER IN'N BUS|E? L Film in koffiebar Straten geasfalteerd toe voor inzet NKF Raadsleden zwaaien B. en W. lof Verbouwing horeca sporthal: 30 mille Customer Service Engineer Winkels bij seniorhuizen? Afscheid J.L. Soeting SYNTHETISCHE HOOFDKUSSENS 27,50 RESTANTEN BEDRIJFSKLEDING NU V2 PRIJS POLYESTER BEDDEN SG 35 90 x 200 229,00 OVENWANTEN 7,95 - HALTERSCHORTJES 9,95 RESTANTEN KINDERPYAMA’S NU VOOR V2 PRIJS ■g GM ALLE DAMES-CONFECTIE JAPONNEN, BLOUSES, PANTALONS EN ROKKEN NU 25% KORTING HOLLANDIA JONGENS- MEISJESSLIPS SINGLETS NU 4,95 HANDDOEKEN BIJPASSENDE THEEDOEKEN NU 11,75 RESTANTEN BADBROEKJES, BIKINI’S ETC. V2 PRIJS RESTANTEN DEKBEDOVERTREKKEN 1-PERSOONS - 2-PERSOONS LITSJEUMEAUX NU VOOR V2 PRIJS ZOMER WOLLEN DEKBEDDEN HOLLAND - WOLLAND 1 -PERSOONS 99,00 RESTANTEN GORDIJNSTOFFEN COUPONS VLOERBEDEKKING 1-PERSOONS LEDIKANTEN 229,00 SYNTHETISCHE DEKBEDDEN 1 -PERSOONS VANAF 59,95-99,00 OPEL EQD ISUZU R IKfiBFI Concurrent Computer Nederland Langebaan Evaluaties Aandelen Verantwoordingsplicht in regeling Pagina 27 --- Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Passage 21 - Tel. 01828-14132 J Boskoop: Zijde 5-7 - Tel. 01727-12544 B.C.-straat 2 - Tel. 01727-12544 Concurrent Computer Nederland b.v. Onderweg 8, 2742 LA Waddinxveen. Tel. 01828-15155. inruil - Financiering - Leasing "Woensdag 5 juli 1989 M ----- s voer). Eri de betrouwbare 2-liter-benzine- of Het zal u maar gebeuren. D e order van ’t j aar 2.2-liter-dieselkrachtbron, waarmee de Midi is uitgerust Vergeet uw zorgen en bestel eens een zoveel brandstof te verbruiken als een 10-tonner. trouwbare bestelbus, waarmee allerminst is gezegd dat hij geen verrassingen in petto heeft. A Neem z’n scherpe kilometerprijs. Zijn uitge breide karrosserievariaties (ook personenver- 4- OPEL juli zal van 19.00-20.30 uur in de protes- gemeenschappelijke k. •A- ISUZU gaat de mist in, omdat uw bestelbus weer eens weigert Of uw bus blijkt, bij wijze van spreken, net Pijnlijk en vooral niet nodig. Er is een alternatief, de Isuzu Midi. De be- prijzen voor alles. De Isuzu Midi. I >-M»< WADDINXVEEN - De gemeenteraad zal een ’’Verordening op de vertegen- WADDINXVEEN - In de raadscom missie voor economische- en sociale za ken is wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) lof toegezwaaid met zijn inzet en die van andere leden van het college van B. en W. voor het behoud van NKF Kabel BV tot nu toe. Zoals bekend besloot de directie dat de NKF-vestiging Waddinxveen aan de Noordkade in een paar jaar tijd zou moeten worden ontmanteld. De produktie van telecommunicatieka- belsystemen zou worden overgebracht naar de vestiging in Delfzijl en elders in de Randstad zou een deel van het kan toorpersoneel worden ondergebracht. Wij bieden: - Een goed salaris afhankelijk van ervaring en persoonlijke kwaliteiten. - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. - Een auto van het bedrijf. - Opleiding in onze trainingscentra in Ierland en/of Engeland. Voor informatie kunt u kontakt opnemen met onze Service Manager, de heer P. Dijkstra, telefoon 01820 - 38000. Concurrent Computer Corporation is 's werelds grootste leverancier van krachtige computersystemen voor real-time toepassingen. Concurrent heeft een jaaromzet van 400 miljoen Dollar, opereert in 34 landen en biedt werk aan 3300 mensen. Concurrent Computer Nederland b.v. Is de Nederlandse vestiging van de in New Jersey USA gevestige moedermaatschappij. Vanuit deze vestiging in Gouda vindt de lokale verkoop en het onderhoud plaats. tatie daar Mark op de zestiende plaats gestart was op dit nummer. Het afgelopen weekeinde werden er in het Zeeuwse Sluis marathon-wedstrij- den gehouden. Op zaterdag werd daar aan door De Gouwe-zwemmer Dieter Hoofman deelgenomen. Dieter zwom de 3 km vrijeslag onder barre weersom standigheden in 38 min en 29 sec. waar mee hij als vijftiende, van de 66 zwem mers uit het water kwam. Op zondag zou De Gouwe-master Nico Geers (51) als oudste deelnemer van start gaan op de 8 km. vrijeslag. Maar helaas moest de veteraan door koude geplaagd na 3 km uit de race stappen. Volgende week zal hij echter weer van de partij zijn als in Spaarnwoude de vol gende langebaan competitie-wedstrijd gezwommen zal worden. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Postbus 536, 2800 AM Gouda, t.a.v. de heer P. Dijkstra. Binnen deze afdeling draagt u zorg voor zowel installatie als correctief en preventief onderhoud van onze ’’real-time” computer-systemen. Wij vragén: - Een opleiding op MTS/HTS niveau. - Bij voorkeur ervaring in soortgelijke werkzaamheden. - Een goede kennis van de Engelse taal. - Commercieel inzicht en goede contactuele eigenschappen. - Rijbewijs B-E. De Opel-dealer. Zekerheid voor alles. P. Bart van de Prins Bemhardlaan, die de gemeente eerder schreef over het maken van opstelstroken op de Juliana van Stolberglaan voor het bij Huize Souburgh afslaande verkeer, heeft weer een brief aan B. en W. geschreven. Hij doet daarin nu het voorstel tot het onderbrengen van één a twee dagwin- v.d. linde —w h^BX MMX XMX b«HX h«MX MHHX XMX b^HX 1 Voorlopig is de druk van de ketel omdat directie en vakbondsorganisaties zijn overeengekomen de ’’zetel” Waddinx veen open te houden tot in ieder geval 1 juli 1992. In die tussentijd zal er halfjaarlijks wor den geëvalueerd en zal vertrekkend personeel niet vervangen mogen wor den. Het op deze wijze openhouden van NKF Kabel BV aan de Noordkade boe zemt niet bij iedereen vertrouwen in. De vakbonden zijn blij over het be reikte resultaat, maar de werknemers In hecht teamverband wordt gewerkt aan het vergroten van het succes. Hierbij staat het belang van onze klanten voorop. Ter versterking van de afdeling field service zoeken wij kandidaten voor de funktie van WADDINXVEEN - Het tweede week einde van de Nederlandse kampioen schappen zwemmen in Amersfoort heb ben voor de zwemmers en zwemsters van De Gouwe, onder aanvoering van hun trainster Trudy Vermeulen, een aantal triomfen opgeleverd. Op vrijdag werden bij de heren de 1500 m nummers gezwommen. Mark v.d. Zijden (’73) behaalde op dit nummer een wel verdiende derde plaats in 17.08.7 en mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen. Mark zou ook op de 400 m nog een goede prestatie leveren, ook hier werd hij derde in 4.20.2 in de B-finale zou hij nog snéller zijn, 4.19.1 maar helaas kwam hij hier niet verder dan een goede zevende plaats. Op de 200 m wisselslag werd hij met 2.21.1 zesde in de series. In de B-finale zou hij op dit nummer nog verder weten op te klimmen en eindigde op de vierde plaats. Bij de jongens ’72 zwom Jan Willem v.d. Hoek de 1500 m vrijeslag in 16.59.6 (5e). Op de 200 m wisselslag zette hij in de series 2.19.72 op de klokken goed voor een zevende startpositie in de B-fi nale. In deze finale verraste Jan Willem zijn concurrenten danig door als tweede WADDINXVEEN - De Waddinxvener kels in het op te richten complex wonin gen op de hoek van de Prins Bernhard- laan en de Juliana van Stolberglaan. De woningbouwvereniging SSW gaat daar, met steun van de gemeente Wad dinxveen, 31 seniorwoningen bouwen. Met de bouw zal na de zomer worden gestart, proefrit bij de ons. Laat u informeren over aantrekkelijke lease- en betrouwbare service. Kies zekerheid WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse zal vrijdagavond 7 juli de film Joni wor den gedraaid. Deze aangrijpende film vertelt het le vensverhaal van het Amerikaanse meisje Joni, dat toen ze 17 jaar oud was, haar nek brak bij een roekeloze duik in ondiep water. In deze bijna twee uur durende film speelt zij zelf de hoofdrol. De film be gint om half negen. De koffiebar is open vanaf kwart voor acht en de toegang is gratis en voor ie dereen vanaf 15 jaar. wijze gemeentelijke vertegenwoordi gers in besturen van allerlei organen en ^richting door de eigen gemeenteraad ter verantwoording kunnen worden ge roepen. Namens het gemeentebestuur bracht wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) een bezoek aan de bezetters van de NKF Kabel BV aan de Noord kade. Hij liet er’s middags limonade ronddelen. (Foto: SjaakNoteboom). menen dat toch wel eens sprake zou kunnen zijn van uitstel van executie. Toch is in het afgelopen jaar bereikt wat hoog op het onderhandelingslijstje stond: het openhouden van de vestiging Waddinxveen en dat is vooralsnog ge lukt. WADDINXVEEN - Dinsdagavond 18 j juli zal van 19.00-20.30 uur in de protes- tants-christelijke De Savomin Loh- mannschool aan de Wingerd afscheid genomen kunnen worden van groeps- leerkracht J.L. Soeting De heer Soeting is 12 jaar werkzaam ge weest aan deze school. Leerlingen, oud-leerlingen, ouders en belangstellenden kunnen op dinsdag 18 juli afscheid nemen van de heer en me vrouw Soeting. Het gemeentebestuur trok in de afgelo pen tijd geld uit voor het betalen van on derzoek en een door het personeel ge plaatste landelijke advertentie, sprak een aantal maal op het gemeentehuis met de NKF-directie over de reorgani satieplannen en kocht drie certificaten van aandelen om zo goed mogelijk het reilen en zeilen van het kabelbedrijf te kunnen volgen. Met het kopen van die aandelen stemde het provinciaal be stuur in. ’73 door Edgar ter Braake verdedigd. Edgar zwom zich in 1.15.0 naar een ze vende plaats. Bij de meisjes ’75 kwam voor De Gouwe Ilse v.d. Dussen aan de start op de 200 m vlinderslag, die zij in 2.30.7 zwom. Bij de jeugd onder de 12 jaar werd De Gouwe ditmaal door drie zwemmers vertegenwoordigd. Wilma van ’t Hulle naar (’77) werkte daarbij het grootste programma af. Wilma stond als 21e ge plaatst op de 100 m vrijeslag en werd in 1.09.3 elfde. Verder zou zij nog uitko men op de 200 m wisselslag (2.50.2) de 100 m vlinderslag (1.18.8), waar zij op klom van de 16e naar de 12e plaats en de 100 m rugslag waarop zij in 1.16.6 vierde was. Bij de jongens ging het uitstekend met Bob de Bruyn (’78) die op de 100 m schoolslag niet te stuiten was en het goud op dit nummer in de wacht sleepte in 1.23.9 waarmee hij tevens een nieuw Speedo-record vestigde. Verder zou Bob nog zwemmen op de 400 m vrije slag (5.24.7 8e) en de 800 m vrijeslag die hij in 11.13.5 aflegde waarop hij ne gende eindigde. Tenslotte zwom de De Gouwe-zwem mer Mark Nahon (’78) zijn eerste NK. Op de 800 m vrij e slag zou hij in 11325 te finishen. Ook de 400 m vrijeslag zou als dertiende eindigen. Een prima pres door Jan Willem niet onverdienstelijk gezwommen worden. Hier zwom hij zich in de series in 4.15.0 op een derde plaats en in de B-finale bleek hij nog sneller te kunnen erueindigde in 4,13.0 op een tweede plaats. De 100 m schoolslag werd bij de jongens WADDINXVEEN - De verbouwing van het horecagedeelte van de sporthal ”de Sniep” gaat 30.220,- kosten. B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende gemeen teraad voorgesteld middels een begro tingswijziging met het beschikbaar stel len van dit krediet akkoord te gaan. Enkele andere begrotingswijzigingen zijn: - Beschikbaarstellen van een krediet van 5.450,- ten behoeve van de aan schaf van een droogstempelapparaat. - Beschikbaarstellen van een krediet van 4.000,- ten behoeve van de aan schaf van een lichtaggregaat brand weer. - Beschikbaarstellen van een krediet van 15.000,- ten laste van het fonds werkgelegenheid ten behoeve van een vergelijkend lokatie-onderzoek regio nale bedrijfsterreinen. i 4’’' WADDINXVEEN - De komende twee weken worden er in Waddinxveen di verse asfalteringswerkzaamheden ver richt. Het verkeer zal hier enige hinder van kunnen ondervinden. Zonodig zul- len tijdelijk verkeerslichten worden ge- plaatst of zullen omleidingsroutes wor- N, den aangewezen. iO W besturen” vast te stellen, waarin naast de vertegenwoordiging van de ge- woordiging van de gemeente in bestu- meente in algemene besturen van open ren” gaan vaststellen. bare lichamen en gemeenschappelijke Op die manier wordt geregeld op welke organen tevens de externe vertegen- -- -j- woordiging in de algemene besturen van overige publiekrechtelijke samen werkingsvormen en privaatrechtelijke instellingen is geregeld, alsmede de ver tegenwoordiging in overlegorganen en Raden van Commissarissen en waarin Waddinxveen regelt die informatie- en voorts wordt voorzien in bepalingen verantwoordingsplicht in een algemene met betrekking tot de vertegenwoordi- verordening. ging van de gemeente door ambtenaren B. en W. hebben de gemeenteraad of burgers, alsmede in algemene bepa- voorgesteld een ’’Verordening op de lingen inzake de benoeming en dezit- vertegen woordiging van de gemeente in tingsperiode van vertegenwoordigers.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 27