Staatssecretaris bezoekt Zuidplas 1BEDRIJVEN§ Ziektekosten verzekering VAN DER L00 verzekert voor de Gemeente garandeert geen vrij uitzicht Op weg naar 21 zetels Ridderschap voor G.Th.B. Mulleman In koopcontract voor nieuwe Zuidplas-huizen In maart 1990 gemeenteraadsverkiezingen PREMIE VAN DER L00 VERZEKERINGEN GESLAAGD! Bruidspaar in de wolken op Raadhuisplein J f DANSLESSEN AANHANGWAGENS Nieuwsblad Onafhankelijk Bremmer SCHOENEN i'HAR WA” OLYMPIA I ,ncsW" NIEUWENHUÜZEN VISSER De consumentenbeurs die u niet mag missen Groen Links LIJST 6 HUIS-AAN-HUIS IN 1 WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN ?UITZENDBURO’S Wijzer Functies Uitgerust Meer zetels Juridisch DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! I '3-17 SCHOENMAKERIJ TELEFOON 01828-13500 DE AANHANGWAGEN-SPECIAUST Informatie? Bel: 01727-13715 Uw televisiedokter S. ATTEMA HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT 1e les: Beginners jongeren 18.45 uur, 2e jaars jongeren 20.15 uur en Beginners paren 21.45 uur. Ringvaarthal Doortocht 1 Nieuwerkerk a/d IJssel PRESENTATIEAVOND 4 SEPTEMBER IN DE BONKELAAR WADDINXVEEN INCLUSIEF: huisarts,specialistgenees - middelen, ziekenhuis, alter natieve geneeswijzen,etc.etc. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 vrijdag 8 september 15.00 - 22.00 zaterdag 9 september 10.00 - 18.00 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 OPLEIDINGEN IN WADDINXVEEN MIDDENSTANDSOPL. BASISKENNISBOEKH. PD-BOEKHOUDEN Vogellaan22 Boskoop RIJOPLEIDING op VIDEO! WIJ VLfËCEN NOG VOOR U. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 tapijt gordijnen vinyl zonwering Huiswerkcursus TON KEGGE X Nieuwstraat 61 xXxsavj 2771 XH Boskoop Tel.: 01727 -13987 HARTELIJK GEFELICITEERD MET JULLIE DIPLOMA! ANNEMIEK - BINDU BRENDA - CHARLOTTE - CLAUDIA - SANDRA- ARJAN - DIEDERIK FRANK JAN PIETER - MARTUN - TAAF r WADDENBROOD DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER Start van de lessen woensdag 6 september 1989 W in de Rozenburcht aan de Rozenlaan te Boskoop. Inschrijven een half uur voor aanvang van de 1 e Ies aan d® zaal °f telefonisch (dagelijks) van SC'' 19.00 - 21.00 uur onder nummer 071-143705. ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. A. ''O -j-- Woensdag 30 augustus 1989 45e Jaargang - No.2147 24 uur service - 3 maanden garantie L 1/2 Entree f 5,- kinderen f 2,50 AUTORIJSCHOOL j Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. WADDINXVEEN - CDA-staatssecre- taris drs. Enneüs Heerma van Volks huisvesting komt alsnog een bezoek brengen aan het nieuwe woon- en win- kelentrum in Waddinxveens nieuwe woonwijk Zuidplas. De CDA-staatssecretaris zal voorts van de gelegenheid gebruik maken een kort bezoek te brengen aan de nieuwste bouwlokaties. ject, dus inclusief de boven de winkels gesitueerde woningen. Deze zijn inmiddels bewoond. Een be zichtiging van winkels en woningen is eveneens in het programma opgeno men. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 -in het nieuws M.i.v. sept. in Het Trefpunt KBK opl. ook in Ommoord, Berkel, Schiebroek, Pijnacker, en Hoogvliet. INFO: 010-4.22.24.29 Of 010-4.22.00.34 G.T. Urtbetjerse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen F 1 Deze huizen worden aan de rand van de huidige woonwijk Zuidplas gezet met uitzicht op het landbouwcompiex van Van Leeuwen BV, dat de gemeente eer der dit jaar aankocht om Zuidplas-extra te kunnen realiseren in de loop van de jaren negentig. f Doe-het-zeltmaterialen Keukens - Kasten j Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tet 01828 12596 78» IWIÉIT III f van het gemeentehuis met zijn kers verse vrouw aangenaam verrast opkeek van de verrassing die hem en zijn echt genote werden bereid. Direct gingen ze op het toestel af. Remco Hellingman nam direct plaats achter de stuurknuppel om op die ma nier eveneens gauw in de wolken te kun nen komen, voor zover hij dat nog niet was. Weekblad voor addinxveen Deze week vergaderde het college van Burgemeester en Wethouders weer compleet en worden er vijf vergaderin gen van raadscommissies gehouden ter voorbereiding van de volgende maand te houden gemeenteraadsvergadering. gerlijke stand zetten vrienden van de bruidegom op het Raadhuisplein een zweefvliegtuig in elkaar. Remco Hellingman is een fervent zweefvlieger, zodat hij bij het verlaten mer-verkiezingen op woensdag 6 sep tember in de regio op stap is, heeft hij zijn partij-organisatie gevraagd hem ge legenheid te geven om alsnog het pro ject van de Stichting Samenwerkende Woningcorporaties (SSW) in Waddinx veen te bezoeken. Het bestuur van SSW zal hem maandag middag 4 september om 14.00 uur voor het winkelcentrum ontvangen om hem te informeren over het gehele bouwpro- WADDINXVEEN - Ook in het gemeentehuis is de vakantieperiode voorbij. Na de op woensdag 12 juli gehouden gemeenteraadsvergadering braken zo’n zes a zeven weken van betrekkelijke bestuurlijke rust aan. WADDINXVEEN-DirecteurG.Th.B. Mulleman (61) van Van Berkes- teijn Meubeltoonzalen BV is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. De bij deze koninklijke onderscheiding behorende versierselen zijn hem vanmiddag - woensdag 30 augustus - uitgereikt door loco-burge- meester P.F. J» van Schieomdat burgemeester C.Mvan der Linden ver hinderd was om dit te doen. houden verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. De herindeling van het sportpark ”de Sniep”, de verbouw en uitbreiding van het zwembadcomplex, de vestiging van een discotheek aan de Dreef, de voort gang van het hoofdwinkelcentrum ”de Passage”, nieuwe woningbouwprojec ten in de oude kernen Brugcentrum en de Dorpstraat, het nieuwe bedrijfster rein Coenecoop 2 en het maken van meer centrumvoorzieningen in de wijk Zuidplas zijn een handvol onderwer- Maar in het gemeentehuis is iedereen in de loop der jaren wijzer geworden. Zo hebben recent bewoners van het Otto- moeten bij voor- erf geprotesteerd tegen een afbraak van een boerderij aan de Piasweg en de komst van koopwoningen daar en pro testeerde bewoners aan de Sniepweg te gen de bouw van een restaurant aan de Limaweg. Het vrije uitzicht stond hier bij steeds centraal. Geen eigen risico! U betaalt alleen de hele premie over het jaar dat u kosten claimt en dan ook nog achteraf! Halve maandpremie per persoon: 18 t/m 40 jaar f 62,- 41 tot 55 jaar f 74,- Kind tot 18 jaar f 31,-If 37,- bekleedt en bekleedde de heer Mulle man tal van maatschappelijke functies. Zo was hij van 1950 tot 1985 lid en be stuurslid van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten en mede-oprichter van de Meubel Trade Markt. Sinds 1971 is hij bestuurslid van de Ver eniging van Meubelfabrikanten, sedert 13 mei 1987 in de functie van secretaris. Voorts is de heer Mulleman sinds 1977 WADDINXVEEN - Voor de bewoners van een aantal nog in de woon wijk Zuidplas te bouwen koopwoningen komt in de koopcontracten te staan dat ze niet kunnen rekenen op een blijvend vrij uitzicht. Dat blijkt uit het besluit van B. en W. om 3.400 vierkante meter grond voor 675.000,- te verkopen aan bouwbedrijf Frans Vink en Zonen BV uit Moordrecht voor de bouw van 9 premie C- en 15 premie-A-woningen. De Waddinxvener ontving het schou derklopje van de koningin in zijn bedrijf aan de Wilhelminakade ter gelegenheid van het feit dat hij dit jaar zijn functie als directeur van Van Berkesteijn Meu beltoonzalen BV na 40 jaar zal neerleg gen. Gerard Mulleman is sedert jaar en dag de stuwende kracht van Van Berkes teijn Meubeltoonzalen B.V., dat regio naal een grote bekendheid geniet. Voorheen was hij eveneens directeur van Stoel- en Meubelfabriek Van Ber kesteijn. Deze fabriek werd echter in 1977 gesloten. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden pen, die op de agenda van de raadsleden prijken. Groensvoonie 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Het INSTITUUT AVC gaat voor het 16e jaar cursussen Engels en Frans ge ven in het kerkelijk centrum De Veste aan de Ridder van Catsweg in Gouda, zo laat mevrouw I. Kuipers (tel. 05910- 40393) weten. Er is gen cursus voor de absolute beginners, waarvoor geen en kele vooropleiding noodzakelijk is en een cursus voor mensen met enige voor kennis. Men gaat er op de cursussen van uit dat de mondelinge taal veruit het meest wordt gebruikt. Aan het spreken eh ver staan wordt daarom veel aandacht be steed. De sfeer tijdens de lesen is door In de dinsdagavond gehouden vergade ring van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening, woningbouw en bedrijfsterreinen stelde wethouder P.F Jvan Schie (CDA) dat dit soort za ken alleen in privaat-rechtelijke over eenkomsten geregeld kan worden. Zoiets is bijvoorbeeld gebeurd met de eigenaren van de huizen aan het Distel veld. Bepaald werd toen in de jaren tachtig dat er aan de overzijde geen bouwactiviteiten zouden kunnen plaats vinden. Iedereen is weer uitgerust terugge keerd. De volksvertegenwoordigers maken zich langzaam maar zeker op voor de op woensdag 21 maart 1990 te Het tweetal, dat later op de dag reci pieerde en de bruiloft vierde in Party home aan de Passage, woont op het adres Peppelhorst 21 in Waddinxveen. JUWELIER J. DEN HAAG in het winkelcentrum ”de Passage” toont de nieuwe generatie horloges en klokken van de Deense topdesigner Jacob Jen sen, die onder andere in het Museum of Modern Art in New York en Tokio en het Centre Pompidou te Parijs zijn geexposeerd. De nieuwe scheppingen van Jacob Jen sen vormen een unieke creatie van mo dern materiaal, Zwitsers precisiewerk en artistieke vormgeving. Kenmerkend voor de horloges zijn de karakteristieke wijzers die, al naar ge lang de kleur van de achtergrond, van kleur lijken te veranderen. De staal blauwe seconden-wijzer accentueert het schitterende design. De kast van het horloge bestaat uit puur titanium, dat zelfs vijfmaal sterker is dan roestvrij staal. Het krasvrije glas van saffier kristal geeft het horloge een gedistingeerd aanzien. Alle modellen zijn waterdicht tot een druk van 3 atmo sfeer. Van de hand van Jacob Jensen zijn ook een wereldklok, een quartz wandklok en een tafelklok. Zij zijn een staaltje modern design voor in huis of op kan toor. Evenals het horloge hebben deze klokken de karakteristieke wijzers en wijzerplaat. De wereldklok kan naar wens geleverd worden met verschil lende plaatsnamen voor de vijf tijdzo nes en is dus bij uitstek geschikt as rela tiegeschenk. de cursisten ongedwongen en daardoor wordt de bij volwassenen vaak aanwe zige spreekangst overwonnen. De cursus duurt 24 avonden van een uur en wordt voorafgegaan door een intro- duktieavond. Op deze avond wordt be keken op welk niveau de cursus wordt gestart en waar de cursisten de meeste behoefte aan hebben. U bepaalt dus zelf mede de inhoud van de cursus. Er is geen examen aan de cursus verbonden, wel bestaat er de mogelijkheid aan het eind van de cursus een certificaat uitge reikt te krijgen. sie en sinds 1979 is hij bestuurslid van de Stichting Sectorbeleid Meubelinkoop. In 1984 werd de heer Mulleman voorzit ter van de Kartotheek van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten. In het zelfde jaar werd hij tevens voorzitter van de Stichting Meubelstad Waddinx veen, waarin meer dan 20 Waddinx- veense meubelbedrijven vertegenwoor digd zijn. Locaal is de heer Mulleman tevens, sinds 1966, lid van de Ondernemers- kring Industrieel Contact Waddinx veen. Van 1980 tot 1984 maakte hij deel uit van het bestuur van deze Onderne- In juni lukte het hem tot z’n spijt niet ruimte in zijn agenda te vinden om bij de opening aanwezig te zijn. Nu hij in het kader van de Tweede Ka- heid van het college van Burgemeester en Wethouders van mening te zijn dat in koopcontracten moet worden meege deeld, dat een vrij uitzicht niet kan en zal worden gegarandeerd. PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein heeft namelijk te kennen gegeven dat volgens hem het gemeentebestuur zich een te grote vrijheid veroorloofd door dat zo te gaan regelen. Vrienden van het bruidspaar hadden tijdens het ”ja”-zeggep in de trouw zaal van het gemeentehuis een zweefvliegtuig laten "landen 7op het Raad huisplein. (Foto: Sjaak Noteboom). f In het gemeentehuis wordt er alles aan gedaan om het aantal raadszetels (inclu sief drie wethouderszetels) na de ver kiezingen volgend jaar van 19 op 21 te brengen. Dat wordt mogelijk met het verwelkomen van de 25.000ste inwoner in de-tweede helft van dit jaar. Waddinxveen gaat een in allerlei op zichten weer veelbelovend nieuw sei zoen tegemoet. Het weekblad voor Waddinxveen is daarbij aanwezig en zal daar uit de eerste hand over berichten. Een prettige vakantie toegewenst! WADDINXVEEN - Terwijl de 27-ja- rige Remco Hellingman en de 26-jarige Janine Verschoor vrijdagmiddag ”ja” zeiden in de trouwzaal van het gemeen tehuis tegen de ambtenaar van de bur- fCHTJE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354- Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Tel. 01820-15132 Op het gemeentehuis wordt nu nage gaan welke juridische formulering ge bruikt kan worden, die naast de alge mene verkoopvoorwaarden van de grond gehanteerd dienen te worden. De toekomstige huiseigenaren in dit de grote verscheidenheid in leeftijd van deel van de Zuidplas i------- •- j baat weten dat ze een huis kopen met de mogelijkheid van een veel minder vrij uitzicht dan nu. Niemand weet immers nog hoe Zuidplas-extra zal worden in gericht. Overigens blijkt alleen een meerder- ming, in de functie van secretaris. Se dert 1959 is de heer Mulleman bestuurs lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda. Naast de meer ondernemersgerichte ne venactiviteiten heeft de heer Mulleman zich voorts dienstig gemaakt als lid van het Stichtingsbestuur van de lokale Rooms-Katholieke Kerk, in de periode 1969-1977 en als mede-oprichter van de Ontmoetingskerk in Waddinxveen. Van 1946 tot 1976 was hij lid van het zangkoor ’’Sint Victor”. Ook in het jongerenwerk was de heer Mulleman actief. Zo was hij van 1945 tot 1951 leider van de plaatselijke ver- kennersgroep Charles de Foucauld, waarin hij tevens één van de mede-op- lid van de meubelbeschermingscommis- richters is geweest. Verder was hij van nd van de Kascommissie Jeugdbeweging Waddinxveen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1