GROTE OGENTEST AKTIE BETER ZIEN Waarom ja? 3 Balanstest beide ogen. 1 Rechteroog. 2 Linkeroog. 4 Prismatest dieptezien. 5 Scherptezicht nabij. Ó.Oogdruk- kontrole. I I o o Burg. Colijnstraat 21 -Telefoon 01727-4637 BOSKOOP i M aktie beter zien, grote ogentest.aktie beter zien, grote ogentest, aktie beter zien, grote ogen z o o z s z LU o o LU o z LU rxi QC LU IBil ioiisiii I Ook het drukke verkeer vraagt snelle oogreakties. Scherp zicht op alle afstanden is letterlijk van levensbelang. Daarom is het goed wat extra aandacht aan uw ogen te geven en het niet op z'n beloop te laten. In het kader van deze ont wikkeling hebben wij een speciale aktie „beter zien" georganiseerd. Tijdens deze aktie bieden wij U gratis een grote ogentest aan, waarbij uw ogen op tal van punten worden gemeten. Deze aktie geldt t/m zaterdag 21 oktober 1989. Moeiteloos scherp zien is in het belang van Uw eigen veiligheid en komfort. OOGMETING CONTACTLENZEN Omdat wij in een tijd leven, waarin aan uw ogen de hoogste eisen worden gesteld. En die trend zet door. Er is een verandering gaande, waarbij uw ogen veel intensiever gebruikt gaan worden. De toenemende informatie spitst zich toe op uw ogen. Denk maar eens aan televisie, teletekst, video en de computer. I I UITNODIGING AKTIE BETER ZIEN. GROTE OGENTEST.AKTIE BETER ZIEN. GROTE OGENTEST. AKTIE BETER ZIEN. GROTE OGENTE sil i Pagina 11 Woensdag 4 oktober 1989 f deze unieke service Hebt U belangstelling Optometrist O.V. Specialist A.N.V.C. Hierbij wordt met polariserende filters de beste balans tussen de korrektie van het linker en het rechter oog bepaald. Tevens wordt hierbij vastgesteld of de ogen goed samenwerken. Indien de beide ogen steeds goed in dezelfde richting kijken, zal ook dieptezien mogelijk zijn. Hierbij wordt de sterkte bepaald van de korrektie voor scherp zien op afstand. Afzonderlijk van het rechter oog wordt ook hier, scherp zien op afstand, gemeten. Met een zogenaamde prismatest kan het dieptezien worden bepaald. Dit is belangrijk in het verkeer. Bijvoorbeeld bij afstand schatten. Hierbij wordt het scherptezicht voor nabij en de tussenliggende afstand bepaald. De tussenliggen de afstanden zijn voor velen belangrijk. Beeldschermwerkers, muzikanten en ambachtswerkers moeten bijvoorbeeld op diverse afstanden scherp kunnen zien. Via elektronische weg, zonder aanraking van het oog, wordt de druk van uw ogen gemeten. Het is heel belangrijk uw oogdruk eens te laten kontroleren. J O I I I I vooreen grote i ogentest? Bel op l of loop even bij l ons binnen voor i l een afspraak. I Profiteer tijdens 1 onze aktie van deze unieke service (X cö LU 1 J Colpa Optiek 1 Zeg ja tegen een grote ogentest f ii i Qi LU LU 00 LU LU LU LU LU 1X1 CÜ LU LU 00 LU LU LU CD LU s LU CD LU ■m i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 11