TWINTIG LUXE WONINGEN TWEE ONDER EEN KAP luxe appartementen Informatie over bouw van luxe appartementen BIJZONDERE AANBIEDINGEN VOOR INWONERS WADDINXVEEN De Pater BV peilt interesse voor 1 makelaardij bvL 4^7 ijl 1/5 - - pyp r DOORSNEDE Unieke halfv rij staande huizen 20 LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAP WONINGEN EERSTE VERDIEPING -l a BEGANE GROND LOKATIE j ■H {F .-LZ..II r E lokaties. pagina’s Belangstelling groeit Indeling meer wil weten - en dat kunnen wij ons goed voorstellen - wordt aangeraden spoedig contact op te nemen met Make laardij De Pater BV in Waddinxveen. Het adres is Schie landweg 7, het post busnummer is 225 en het telefoonnummer in Waddinxveen is 01828-13822. WADDINXVEEN - Voorlopig nog alleen voor Waddinxveners heeft Makelaardij De Pater BV in Wad dinxveen nog mooie koopwoningen te koop van nieuwe bouwprojecten die een groot succes blij ken te zijn. Het gaat hier om wo ningen van de 20 luxe twee-onder-een-kap de Mozartlaan. Op basis van meentelijke Garanties woningen in de wijk boden aan uitsluitend Zuidplas, öm 40 vrije Waddinxveners en sectorwoningen, economisch gebonde- eveneens in de wijk nen. Zuidplas, en om 11 Zij komen in aan- seniorwoningen aan merking voor één van die mooie huizen ge- op zonder twijfel uit- voor- stekende schriften worden de Op deze nog niet verkochte treft u over de onder woningen van deze havige woningbouw- bouwprojecten de projecten nadere in komende tijd aange- formatie. Wie nog r 3 n - 4 r i i WADDINXVEEN - In de Waddinxveense woonwijk Zuidplas worden 20 luxe twee-onder-een-kap woningen gebouwd. Dat gebeurt door Noorlan- der Bouw BV in Leiderdorp naar ontwerpen van het Architectenburo D. T. van Manen BV in Noordwijk. De verkoop van deze huizen is in han den van Makelaardij De Pater BV in Waddinxveen. 1 1 V X I i I V”.' pB -F Pagina 20 I slaapkamer 3 fes? ga rage /berging woonkamer s'OQpkomer »- -ik— o ba l kon .2. Gaarne verneem ik daarover op korte termijn nadere bijzonderheden. Naam: Adres: Woonplaats: -« ■°ptt U kunt bellen en langskomen op het kantoor Schielandweg 7 in Waddinx- veen. Maar u kunt ook deze bon instu ren om van uw belangstelling blijk te ge ven. Daarna wordt er met u contact op genomen. Het gaat om hele bijzondere grote koopwoningen, die het eerst aan Wad- dinxveners zullen worden aangeboden. Zij hebben op basis van gemeentelijke voorschriften de eerste keus. ben een basismaat van 6x10 meter. Met betrekking tot de afbouw van de twee- 1930 X keuken slaapkamer 2 X badkamer x X slaapkamer 1 geen bouwplannen zijn ontwikkeld. Een gegeven is dat de belangstelling Elke woning omvat: entree, toiletruim te, woonkamer, half open keuken en een garage-berging op de begane grond. Op de verdieping is een aparte toilet- i en een balkon. JfS. i; 4C00 Deze bon sturen aan: Makelaardij Dc Pater BV, Postbus 225, 2740 AE Waddinxveen. ■DE PATER® voor luxe appartementen (in de prijs klasse 200.000-350.000 gulden in Wad dinxveen heel duidelijk aan het groeien is. Maar ze zijn er nog niet. Ze staan nog Van de 20 in aanbouw genomen wonin gen is er al een 5-tal vcikocht. De ove rige huizen variëren in prijs van 344.000,- tot 357.000,-. De koop-/aan- neemsom zijn inclusief 18,5 procent BTW, vrij op naam en exclusief even tuele rente. De kavelbreedte van de huizen bedra gen elk 9.00 meter. De woningen heb- -<-c kast I z l >v Op de zolderverdieping is ruimte om - - Slaapkamer Woensdag 4 oktober 1989 MAKELAARDIJ DE PATER BV PRESENTEERT .jf J..,. t 3000 Ja, ik heb in Waddinxveen belangstelling voor de bouw van luxere appartementen, die gebouwd zullen gaan worden in de be staande woongebieden en in de wijk Zuidplas. - eventueel een tweetal extra slaapka mers te maken. Verder is hier de cen- onder-een-kap woningen zijn er diverse trale verwarmingsinstallatie gepland, keuzepakketten samengesteld en is er de mechanische ventilatie unit en een een uitgebreide meerwerklijst. complete wasmachine-aansluiting met lekbak. De 20 luxe koopwoningen zijn huizen met zekerheid, want de Stichting Waar borgfonds Woninggarantie Nederland (WWN), het Garantie Instituut Wo- ruimte, een badkamer, 3 slaapkamers ningbouw (GIW) en de Stichting Wo ninggarantie (STIWOGA), die zal wor den geïntegreerd in de Stichting Wo- ningborg, zijn er op van toepassing. entree i t1 i- overloop! I, -o u 4830 3800 6000 WADDINXVEEN - In Waddinxveen zijn en worden diverse woning- luxere appartementen in Waddinxveen, bouwprojecten gerealiseerd. wie invloed wil uitoefenen op de bouw i van deze woningen in de bestaande Makelaardij De Pater BV in Waddinx- voor luxe appartementen (in de prijs- woongebieden en in de woonwijk Zuid- veen heeft contact met diverse aanne- klasse 200.000-350.000 gulden in Wad- plas wordt aangeraden eens contact op mers en architecten die op diverse loka- dinxveen heel duidelijk aan het groeien te nemen met Makelaardij De Pater BV ties binnen de bebouwde kom van Wad- is. Maar ze zijn er nog niet. Ze staan nog in Waddinxveen. dinxveen woningbouwprojecten willen niet te koop in Waddinxveen. realiseren. Makelaardij De Pater wil graag in con- De Pater BV wil nagaan aan welke van pirtri tact komen met mensen die in Waddinx- dit soort duurdere woningen in Wad- veen een nieuw huis willen kopen. Mis- dinxveen behoefte bestaat en waar, schien wel op een lokatie waarvoor nog Vandaar deze bijzondere wijze om de belangstelling daarvoor te peilen. Wie vroegtijdig geinförmeerd wil zijn, wie betrokken wil zijn bij de bouw van woonkamer kru.prui rri t c o jarqmoge L™:x_. 8 20 18 16 9 19 1 5 -n 6

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 20