Q 0 13 Q 13 IIIC13 Si BON VOOR GRATIS MEER INFORMATIE Nog drie woningen te koop aan de Mozartlaan makelaardij bv i ■lil 0 0 s T> Nog 20 van de 40 eengezinshuizen zijn er te koop Q woonkamer o: ?l f makelaardij bv L... F i 4 J f li SPI -zv V‘ MftPS li Éfa VOORGEVEL TYPEB VOORGEVEL TYPE A Vrijesectorwoningen in twee types BEGANE GROND 5 LOKATIE TYPEB BEGANE GROND TYPE A 40 VRIJE SECTORWONINGEN 11 WONINGEN AAN DE MOZARTLAAN [lj| gj •Tl toilet s nvaL.iid WHi 1 Verschillend Nog drie Prijs Prijs N rt rr 0 0 17 k. iw Tl i I I I. I mém BS ET NVM r o oD I I IJ r Pagina 21 Woensdag 4 oktober 1989 ff ft ft ff ft ft txxiwnummer 35 en 48 tuinsch trm terras terr os verlaagd plafond X woonkamer woonkamer therm kast toile hal mv keuken hak hal ik. radiator bei CHOPINLAAN 5 1 6 2 I --i 1 Geheel vrijblijvend wil ik Naam: Adres Woonplaats i nadere informatie over de op deze pagina’s omschreven woningbouwprojecten in Waddinxveen. O 20 Luxe twee-onder-een-kap woningen in de wijk Zuidplas in Waddinxveen. O 40 Vrije sectorwoningen in de wijk Zuidplas in Waddinxveen. Oil Seniorwoningen aan de Mozartlaan in Waddinxveen. Svp aankruisen van welke woningbouwprojecten vrijblijvend nadere schriftelijke informatie wordt verlangd. Makelaardij De Pater BV, Postbus 225, 2740 AE Waddinxveen. UNIEKE WONINGBOUWPL ANNEN IN WADDINXVEEN MM 4 O I 10 fj. kast 0 o_ 7 WADDINXVEEN - Van de 40 vrije sectorwoningen die Noorlander Bouw BV in Leiderdorp naar een ontwerp van het Architektenburo Stuurman Partners BV in Waddinxveen in de Waddinxveense woonwijk Zuidplas bouwt is de helft al verkocht. Makelaardij De Pater BV in Wad dinxveen is nu nog bezig de resterende 20 eengezinswoningen te verko pen. De 40 koopwoningen in de wijk Zuid plas bestaan uit twee typen: type A en type B. Beide types hebben een breed- temaat van 5,4 meter. door een 1,4 meter langere woonkamer, welke op verdieping benut wordt door een balkon. b uw. Type A onderscheidt zich uiterlijk van type B door een uitgebouwd kozijn en grotere luifel in de voorgevel, alsmede MAKELAAR DE PATER i SCHIELANDWEG 7 - POSTBUS 225 - 2740 AE WADDINXVEEN - TEL. 01828-13822 - FAX 01828-11118 radiator^ c a.i p.t t. •- 8 7 keuken MOZARTLAAN therm I— er diverse keuzepakketten samenge steld en is er een uitgebreide meerwerk- lijst. De huizen worden door Aannemings bedrijf De Langen Van den Berg BV in Bergambacht gebouwd naar ontwer pen van Architectenburo Stuurman Partners BV in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Aan de Mozartlaan in Waddinxveen worden in to taal 11 koopwoningen neergezet. Hierbij gaat het om 2 vrije sectorwonin- v gen (die al zijn verkocht) en 9 seniorwoningen. Er zijn nog 3 van deze woningen bij De Pater BV in de verkoop. Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan geheel vrijblijvend de uitgebreide documenta tie en nadere toelichting aanvragen. woonkamer Deze bon zo spoedig mogelijk sturen aan: IDERATERfl Over de verkoop van de woningen, ont wikkeld door Buro ASB BV in Wad dinxveen, verstrekt Makelaardij De Pa ter BV alle inlichtingen. De woningen variëren in prijs van 277.800,- tot 293.200,- (vrij op naam). De aan de Mozartlaan te bouwen koop- Elke woning omvat een entree, woon kamer, open keuken, 3 slaapkamers, badkamer, zolderverdieping en een berging. Alle woningen worden ge- kk keuken woningen zijn uitsluitend bestemd voor 50-plussers. Alle mensen van 50 jaar en ouder zijn in deze bijzondere woningen welkom. En wel op een lokatie in Groenswaard 3 vlak bij allerlei voorzie ningen. Bushalte en Petteplas met mooie wandelmogelijkheden liggen op loopafstand. a>ymv i t icZS De 40 vrije sectorwoningen variëren in prijs van 170.000,- tot 212.000,-. De bedragen zijn inclusief 18,5 procent BTW, vrij op naam en exclusief even tuele rente. Het Garantie Instituut Wo ningbouw (GIW), de Stichting Waar borgfonds Woninggarantie Nederland (WWN) en de Stichting Woninggaran- bouwd in de vrije sector. Met betrek- tie (STI-WOGA) garanderen dat het king tot de afbouw van de woningen zijn hier gaat om huizen met zekerheid. kk keüken X D- ^rrrrrrrrrrrnrpDfl i Irrrrrrrrrrrrri fcrrrrrrrrrrrrk IrrrrrrrrrrrnT .Jrrrrrrrrrr r rrf..<i M T” iwhr*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 21