14 Familie Berichten GEZAMENLIJKE JEUGDDIENST RUIT STUK INLUSTEN?? i. «4 Eikenlaan 1 O ia m MODE UJ MET KARAKTER I DE RIDDER NACHTRUST ADVISEUR KETTINGZAGEN! C. H. DE VRIES alle medewerkers PART-TIME MEDEWERKERS TEUN VAN BREDA PERFECTIE IN UITVOERING EN KWALITEIT M rj r i GRATIS W?>- lil llia VERKOOP REPARATIE VERHUUR Voor begrafenissen TH. L. DE WIT VOEDINGSBOND FNV Verzilvering vakantiebonnen Vrijdag 6 oktober, van 18.00 tot 21.00 uur. Maandag 9 pktober, dinsdag 10 oktober, van 18.00 tot 21.00 uur. ANDRÉ VAN VLIET HOTEL-RESTAURANT „NEUF” Zij willen voor zichzelf zorgen, met uw hulp kantint Kinderen van de Speeltuinvereniging „De Robbedoes” ’’Kijk maar omhoog!” liii 1 1989 1934 W. OTTERSPEER P.J. OITERSPEER-S LIKKER VEER ANTONIE SCHOONACKERS EIKENLAAN 229 ‘ALPHEN AAN DEN RUN TEL: 01720-22257 Moons BEGRAFENISSEN Man biedt zich aan i EVELINA CHRISTINA SOPHIA KLAZINA ROSBERGEN-VAN STAAL BATAVUS BERNARDUS CORNELIS HOOGENDOORN Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dalai op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. HENSTRA NATUURSTEEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE TUIN SLAAPKAMERS VAN DE RIDDER KENMERKEN ZICH MET PERFECTIE IN UITVOERING EN IN KWALITEIT. DIT KUNNEN WIJ U ONMOGELIJK LA TEN ZIEN IN ONZE ADVERTENTIE. MAAR BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WINKEL ZUL T U ZIEN DA T WIJ EEN UITGELEZEN COLLECTIE HEBBEN STAAN. NEEMT U DAN OOK EVEN DE TIJD OM U TE LATEN VOORLICHTEN OVER EEN GOED STUK SLAAPCOM FORT BIJVOORBEELD LATTOFLEX LATTENBODEMS EN POSEIDON WA TERBEDDEN, ZIJ BIEDEN U EEN PER FECTE LIGGING. DE RIDDER NACHT RUST ADVISEUR DAAR MOET U GE WEEST ZIJN. - MIDGET-GOLFCLUB - GARAGE NOMEN - MUZIEKVER. CONCORDIA - AAD DE SLAGER - MELKMAN ’’SJAAK” - HOOGVLIET „SUPER”MARKT BEN BEN HOOGENDOORN BEN HOOGENDOORN lid van onze vereniging en vooral onze vriend. Rianne en Frans Rineke en Lex UITVAARTVERZORGER WILHELMINALAAN 47 - BOSKOOP Trouwplannen? GEVRAAGD: zelfstandig werkende hulp in de huishouding. TEL. 01727-15405 bedanken HOTEL-RESTAURANT „NEUF” TE BOSKOOP VOOR ONS RESTAURANT I huis- en autosleutels klaar terwijl u wacht p©s U BOSKOCDF» ANDRÉ VAN VLIET ’Laat lepra ook jóu een zorg zijn’. in de Hervormde Dorpskerk op zondag 8 oktober 1989. Aanvang: 18.15 uur. Voorganger: Sipke van der Land uit Wassenaar. Medewerking verlenen: Dirk van Vliet, orgel en zijn dochter Hester op Hobo. Thema: De Gereformeerde en Hervormde Jeugdraden nodigen iedereen van harte uit deze dienst bij te wonen. JdH. 32,50 per persoon - ’Steen’goed dineren in La Carte en Steengrill Restaurant I I rJ< GRAFMONUMENTEN en gedenktekens Diverse NATUURSTEEN soorten zoals GRANIET - MARMER - CRISTALLINO. SPECIALE AANDACHT VOOR OPSCHRIFT qua inhoud en vormgeving. MANNENMODE - B.C. STRAAT 16 - Tel. 13534 - 2771 GD BOSKOOP jack 199,- WK •i i Pagina 26 Woensdag 4 oktober 1989 V Eben-Haëzer 1 7 J en S Zo heeft zij het altijd gewild 10 september 1910 - 19 september 1989 op de leeftijd van 66 jaar. >.i/n l - t Ons neefje Boskoop, 1 oktober 1989 Pask<-on 1 oktober 1989 iiWRMWSj Heel onverwacht is van ons heengegaan onze lieve mamma en oma Wij vinden goede inzet belangrijker dan ervaring, al is dat wel mooi meegeno men. Door een ongeval is zaterdagavond, op 19-jarige leef tijd van ons heengegaan naar Vader’s Huis, onze lieve zoon, broer en kleinzoon 3e jaars leerling aan het MBO-College te Gouda, afdeling Energietechniek. Wij zullen zijn spontaniteit en blijheid in ons gezin missen. De crematie heeft op vrijdag 22 september in crema torium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis-Westerveld plaatsgehad. Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Ben op woensdag 4 oktober van 19.30 tot 20.30 uur in het Bouwcentrum, Gouwestraat 18 te Boskoop. Boskoop Burgemeester Colijnstraat 48a De Dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op donderdag 5 oktober om 14.00 uür in de Aula van de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop, geleid door broeder Van Houwelingen. Daarna zullen wij Ben’s reiskleed daar begraven. Haar bijzondere persoonlijkheid en haar steun voor een ieder die haar nodig had, zullen altijd in onze herinnering blijven. Tot het laatste moment heeft zij van het leven kunnen genieten en ons allen met zorg en liefde omringd Degenen die onze ouders willen feliciteren zijn van harte welkom op D.V. zaterdag 14 oktober 1989 van 16.00 tot 18.00 uur in hotel - restaurant „De Stuw”, Nieuwe Tiendweg te Krimpen a/d IJssel. in de nacht van zaterdag op zondag door een ongeval van ons is weggenomen. Wij zullen hem erg missen en zijn in gedachten bij het gezin waar zo plotseling een lege plaats is ontstaan. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van Wij wensen zijn ouders en zusters veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen. het 2e team van Z.V.V. De Rozenburcht/Van Rootzelaar ...en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden. Genisis 22 12b Bestuur en leden van Zaalvoetbalvereniging De Rozenburcht/Van Rootzelaar Oom Wim en tante Pim Margrit Niels Mare en Wilma Annemieke en Bart Hun kinderen, Wiggerina en Co Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons allen is geweest, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn levensgezel, onze zorgzame va der, opa en broer Gelegenheid tot condoleren op donderdag 5 oktober tussen 19.30 en 20.30 uur in het rouwcentrum „Gouwehof”, Alb. Thijmlaan 1. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 6 oktober om 11.00 uur op de algemene begraafplaats, Alb. Thijmlaan 2. Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Tel. 01727-13150. Jan van Bijnenpad 1, 2742 VS Waddinxveen. Tel. 01828-12200. P<ins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen aan den Rijn. Tel. 01720-93282. Ö4 O J. de Bruin Kinderen en kleinkinderen en verdere familie Reacties onder nr. 512 van dit blad. Stort uw bijdrage op postgiro 50500 of bankgiro 70.70.70.929 1 oktober 1989 Rijneveld 2 2771 XT Boskoop We zullen Ben erg missen en nooit vergeten Met schrik en droefheid hoorden wij dat onze vriend en teamgenoot Han en Ineke Hoogendoom-Felix Marijke en Peter Hetty S.J. Felix-Korevaar Geopend: dagelijks van 8.30-17.30 uur. Zaterdags van 8.30-12.30 uur. Reijerskoop 265, Boskoop, 01727-16397. Voorkade 68a, 2771 ZC Boskoop. Telefoon 01727-12310 Lid van het Fotografen Gilde Peet en Wim Evelien Patrick, Michiel, Jeroen Theo en Mariska Karei en Maja Sandra en Louis Patricia en Arno Mirjam Taaf en Nel Marjan Taaf Felix 1 oktober 1989 Tesselschadelaan 136 2741 AW Waddinxveen Stap eerst eens bij de Gilde- fotograaf binnen. Hij heeft een prachtig boek vol wetenswaar digheden van 52 pagina’s dik voor u klaar liggen. Gratis. 2 ochtenden per week. aan einde speelaktiviteiten 1989. Wij zijn op zoek naar Enkelglas, figuurglas of dubbelglas BEL SCHILDERSBEDRIJF Gouwestraat 10 BOSKOOP Tel. 01727-15246 Kaagjesland 60 - Reeuwijk - Tel. 01829-2274 Wij hebben een ruime sortering aluminium wissellijsten en houten lijsten. SCHILDERSBEDRIJF Gouwestraat 10 BOSKOOP Tel. 01727-15246 Heb je belangstelling dan kun je zaterdag tussen 12.00 en 18.00 uur telefonisch kontakt opnemen met Peter of Paulien van der Louw Barendstraat 10 - 2771 DJ Boskoop 01727-12031 - was 19 jaar ook ons buurjongetje - was heel erg sportief - en kon heel goed voetballen - en brommen en varen in z’n roeiboot - genoot met volle teugen van zijn on bezorgde jeugd - en studeerde daarbij ook nog lekker vlot - was sympathiek, open, lief en heel leuk voor iedereen Wist u, dat het merendeel van de geestelijk gehandicapten buiten een instelling leeft? Dat zij hulp behoeven? Dat geestelijk gehandicapten - met hun beperkte mogelijkhe den - stapje voor stapje leren- voor zichzelf te zorgen? Gelukkig zijn er veel centra die hen daarbij helpen. Maar daar is wel geld voor nodig. Help ons een stap verder 9Vm14okt. nationale Kallekte Geestelijk Gehandicapten, giro 1122222, 5 grote zakken bemeste tuingrond bij aankoop van f 100,- tuinplanten en/of bloembollen Rijneveld 86-2771XS Boskoop Noord-Oost Telefoon: 01727-16114 IF Rijndijk 177 OtnA 00 U<__ 2394 CB Hazerswoude maandag gesloten Tel. 01714-14730 reserveer tijdig Op 11 oktober hopen onze geliefde ouders de dag te gedenken waarop zij 55 jaar getrouwd zijn. Nederlandse Stichting voor Lepra bestrijding/Amsterdam Wibautstraat 135,1097 DN Amsterdam. Tel. 020 - 93 89 73 Burg. Colijnstraat 17b, tel. 17249 Nf* w T.k.a. Mazda 323, A.P.K. 26- 6-’9O incl. extra’s. Vr.pr. f 3.750,-. Tel.: 01727-12682. Reijerskoop 265 2771 BK Boskoop Tel. 01727-6397 VAKBEKWAAM LID NATUURSTEEN BEDRIJF

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 26