geldautomaten HOODiE ÜMENSENB W’veen omarmt Gouwebloem 10 KARDINALEN 15.00 op reis in Indonesië Lot bij elke bestede tien gulden W’vener (47) verongelukt Vijf mille voor De Schaatsbeurs bij Willy Autorijschool J. van Asselt Met distributiecentrum aan de Bredeweg MEXICAANSE VAREN GEEN 4.50 MAAR 3.00 i Bert Woudenberg KLUSTOPPER xkl Nieuwsblad Onafhankelijk BRUIDSBOETIEK ANGELA L in UIT ONZE TROPISCHE VISAFDELING DIERENSPECIAALZAAK OLYMPIA r Nationale Rijschoolgids HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN 7UITZENDBUROS l'HARWA" 1 x gedragen bruidskleding voor bruid en bruidegom Alleen op afspraak Boskoop, tel. 01727-19577 Kleurplaten Bouwplannen ÏBremmer SCHOENEN Data [VAM DER LOO| Brederodelaan 10 - 01828-17789 WADDINXVEEN '13'7'15 sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss alle verzekeringen bewijst zijn kwaliteit door vermelding in de EN NOG VOOR U. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 F tapijt Tel. 01828-16119 r WADDENBROOD DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER >n gedegen pensioenadvies? WI J VU SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 Gipsplaten 2.40 x 60 cm, 7.25 p.st. Geldig t/m 21 november. Vele andere doe het zelf materialen. Tel. 01828-12596 -r- -x Noordeinde 76a jJJ Waddinxveense SCHOENMAKERIJ wï t Weekblad voor addinxveen Woensdag 15 november 1989 45e Jaargang - No. 2158 zaterdag vanaf Nesse Rabobank-directeur Arnoud Ammerlaan (rechts) en Ruud Krins (hoofd afdeling particulieren) stellen de tweede Boskoop Vogellaan 22 rii <5 i t Route van Sinterklaas Intocht Sint Nicolaas Unigro NV wil naar W’veen Mevrouw G. BEKKING, werkzaam bij de sectie Plantsoenen van de dienst van openbare werken en bedrijven, zal in gaande 1 december 1989 in vaste dienst worden aangesteld. Aan de heer W.R. SONNEVELD te Waddinxveen, W.I.O.-leekracht in tij delijke dienst, is op eigen verzoek eer vol ontslag verleend. Tot financieel medewerker bij de admi nistratie van de dienst van openbare werken en bedrijven is ingaande 1 de cember 1989 in tijdelijke dienst be noemd de heer J. VISSER te Waddinx veen. Voor het te bouwen distributiecentrum koopt Unigro van de veiling 3,5 hectare grond. Het pand zelf zal 20.000 vier kante meter omvatten. Het distributie centrum, waarover burgemeester C.M. van der Linden met Unigro’s president- directeur E.Th. A.C. Albada Jelgersma de onderhandelingen heeft gevoerd, zal WADDINXVEEN - Bij een verkeers ongeval onderaan de afrit van rijksweg A 20 bij Moordrecht is de 47-jarige Waddinxvener P. Pols van de Noord- kade om het leven gekomen. De man raakte in zijn auto door onbe kende oorzaak de macht over het stuur kwijt, reed in de berm, raakte een boom, sloeg over de kop en kwam aan de andere kant van de weg tot stilstand. De snel ter plaatse zijnde politie paste nog reanimatie toe, maar dat mocht niet baten. Bij aankomst in het Goudse Bleuiand Ziekenhuis bleek de man te zijn overleden. 13553 12101 WADDINXVEEN - Sint Nicolaas komt komende zaterdagmorgen om tien uur bij de Nesse per motorschip aan. Ter verwelkoming zijn het organiserende bestuur van de middenstandsvereniging Waddinxveen aanwezig, een lid van het gemeentebe stuur en de boerenkapel van Concordia en de Cormula’s. Het programma van de intocht op zaterdag 18 november ziet er zo uit: - 10.00 uur - Aankomst van Sint Nicolaas en zes Zwarte Pieten aan de Nesse. - 11.00 uur - Vertrek per bus naar winkelcentrum Zuidplas (Zuidplaslaan). - 11.15 uur - Aankomst winkelcentrum Zuidplas. - 11.35 uur - Vertrek naar winkelcentrum Bomenwijk (leplaan). - 11.45 uur - Aankomst winkelcentrum Bomenwijk. - 12.00 uur - Vertrek van het winkelcentrum Bomenwijk voor een rustpauze. - 13.30 uur - Aankomst winkelcentrum Dorpstraat. - 13.50 uur - Vertrek naar winkelcentrum Groensvoorde. - 14.00 uur - Aankomst winkelcentrum Groensvoorde. - 14.20 uur - Vertrek naar Oranjegalerij (Koningin Wilhelminaplein). - 14.30 uur - Aankomst winkelcentrum Oranjegalerij. - 14.50 uur - Vertrek naar het winkelcentrum Luifelbaan (Brederolaan). - 15.00 uur - Aankomst winkelcentrum Luifelbaan. - 15.20 uur - Vertrek naar het winkelcentrum ”de Passage”. - 15.30 uur - Aankomst winkelcentrum ”de Passage”. - 16.00 uur - Vertrek van winkelcentrum ”de Passage” voor rondtoer door Neder-, land. vestigingen: Boskoop Zwammerdam gordijnen vinyl te zonwering matrassen -f Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Bert Woudenberg ECHT JE PROEFT HETII f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Daar vindt u een schitterende kollektie -in het nieuws- Ingaande 1 november 1989 is mevrouw M. VAN DE WOUW te ’s-Gravenhage in tijdelijke dienst gedurende één jaar benoemd tot beleidsmedewerkster ter gemeentesecretarie, afdeling Welzijn en Onderwijs. Vleggeert burgemeester is. Tijdens de Waddinxveense rondgang delen de Zwarte Pieten aan alle kinde ren kleurplaten uit. Hiermee kunnen leuke prijsjes worden gewonnen. De rondtour door Waddinxveen wordt evenals vorig jaar gemaakt in een bus van Westnederland. Daarin reist ook de boerenkapel mee. Bij de aankomst van de Sint aan de Nesse is er muziek van de Cormula’s, die tevoren ook een rondgang maken door het Brugcentrum. De Sint Nicolaasactie 1989 betekent dat bij elke bestede tien gulden bij de 57 deelnemende winkeliers een lot wordt uitgereikt. Bij elke trekking door het notariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meuten worden uit de deelne mende lotnummers vier loten getrok- WADDINXVEEN - Vanaf komende zaterdag 18 november tot en met vrij dag 22 december is er iedere zaterdag van 11.00-15.00 uur een schaatsbeurs bij Willy Geerling aan het Nicolaaserf 15 in Waddinxveen (tel. 01828-17764). Deze schaatsbeurs is als er natuurijs is elke dag, maar nu kunnen passende schaatsen in alle rust worden uitge zócht. Willy Geerling: ’’Grote of te kleine schaatsen nu reeds omruilen voor de juiste maat. Wacht de vorst niet af”. kxo Vo WADDINXVEEN - Komende zater dagmorgen 18 november wordt aan de Nesse in Waddinxveen Sint Nicolaas en zijn gevolg weer verwelkomd. Met het oog daarop start de midden- WADDINXVEEN - De Waddinx veense journalist Bert Wouden berg gaat voor het maken van een aantal uitgebreide reisreportages naar Indonesië. Hij zal op uitnodi ging van Van Ginkel Vakanties en in samenwerking met de lucht vaartmaatschappijen KLM, Ga- ruda en Singapore Airlines twee en een halve week de ’’Gordel van Smaragd” doorkruisen. De reisreportages van Bert Wou denberg, die komende maandag middag 20 november vertrekt, zul len ook in het Weekblad voor Wad dinxveen geplaatst worden. Van hem verschenen eerder in deze krant artikelen uit het Zuidameri- kaanse Peru, waar in 1985 de hoofdstad Lima en de Inca-stad Cuzco werden bezocht, en uit het Westafrikaanse Senegal, waar in 1986 de finish van de woestijnrally Parijs-Dakar (met de Waddinxve- ners Kees en Mieke Tijsterman) werd bijgewoond. De 43-jarige Waddinxveense jour nalist bezoekt de eilanden Java, Su lawesi, Bali en Lombok in gezel schap van de antropologe drs. Inge Oosterman, een employee van de KLM en een 20-tal medewerkers van reisbureaus uit diverse plaatsen in ons land. Voor het bezoeken van de vier In donesische eilanden is een zwaar programma opgezet. Zo zal er ook in bussen worden rondgetrokken, worden binnenlandse vluchten met Garuda Airlines gemaakt en wordt overnacht in totaal zeven luxe ho tels. De tweede geldautomaat van de Rabo bank werd officieel in gebruik gesteld door directeur Arnoud Ammerlaan en het hoofd van de afdeling particulieren, Ruud Krins. Zij symboliseerden hier mee de grote vlucht die ”het halen varf geld uit de muur” in Waddinxveen heeft gemaakt. In juni 1987 plaatste de Rabobank de eerste geldautomaat. Al in de eerste maand vonden er met dit gemakkelijk te bedienen apparaat 1.400 transacties plaats. Een jaar later was dit aantal op gelopen tot 3.600 transacties per maand. Vorige maand kwamen 8.850 mensen naar de geldautomaat van de Rabobank. Landelijk beschikt dc Raboank Neder land over 750 geldautomaten. De geld automaten van de Waddinxveense bank behoren tot de drukst gebruikte in ons land. Gelet op het toenemend gebruik, de uitbreiding van de dienstverlening en het uitbouwen van het hoofdkantoor tot financieel servicecentrum is besloten de bank te voorzien van een tweede geld automaat. Samen zijn de beide automaten op weg Ook bij de uitvoering van de sociale ze kerheidswetten komt fraude voor. Om deze fraude te bestrijden hebben Bur gemeester en Wethouders van Wad dinxveen besloten samen met de ge meenten Alphen aan den Rijn en Lei derdorp een ambtenaar bijzondere kon- trole aan te stellen. Op 15 oktober is deze ambtenaar, de heer A. DE WA- GENAAR in dienst getreden. Na een inwerkperiode zal hij ook voor Wad dinxveen worden ingezet om bijzondere onderzoeken in te stellen. Het zullen die gevallen betreffen waarbij er ern stige vermoedens bestaan dat de uitke ring ten onrechte wordt ontvangen. geldautomaat in het bankgebouw aan de Kerkweg-Oost officieel in gebruik. (Foto: Sjaak Noteboom). De giromaat van het PTT-postkanipor. (Foto: Sjaak Noteboom). standsvereniging Waddinxveen (KNOV) komende donderdag ai met de Sint Nicolaasactie 1989, waarmee het winkelend publiek kans maakt op 28 geldprijzen van 250,-. Sint Nicolaas komt met zes Zwarte Pie ten en de 13 leden tellende boerenkapel van Concordia zaterdagmorgen om 10 uur per boot bij de Nesse gaan. Iemand van het gemeentebestuur zal de Goed- heiligman daar hartelijk verwelkomen. In de loop van de dag zal hij alle Wad dinxveense winkelcentra bezoeken. Tussen de middag is er een onderbre king om de Spaanse kindervriend op de televisie te zien binnenkomen in Gorin- chem, waar oud-Waddinxvener L. Overeenkomstig de destijds bij de be handeling van de Fraudenota door de gemeenteraad ingenomen beleidsstand punten zullen Burgemeester en Wet houders van geval tot geval beoordelen of er aanleiding is om de zaak in handen van de ambtenaar bijzondere controle te geven. Hij zal dus uitsluitend werken na een daartoe van Burgemeester en Wethouders verkregen opdracht. 1__R_ WADDINXVEEN - De netto-op- brengst van de tweedaagse bazar, die de Stichting ”De Gouwebloem” in het Anne Frank-centrum heeft gehouden, bedraagt 5.000,-. - De opening van de bazar was in handen van de voorzitter van De Gouwebloem W.J.Th. Verhoef, omdat wethouder drs. M. Kraaijestein op het laatste mo ment moest afzeggen. De naam van de pop was Ellen en is niet geraden. De kaas is gevallen op lotnum mer 802 en kan worden afgehaald bij de heer D. Immerzeel, Acaciastraat 20. WADDINXVEEN - De Rabobank Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost heeft ook de Waddinxveners enthousiast gemaakt voor het gebruik van de geldautomaat. Deze week stelde de bankinstelling de tweede geldauto maat in de hal van het bankgebouw in gebruik, terwijl het postkantoor aan de Kerkweg-Oost werd voorzien van een giromaat. WADDINXVEEN - Unigro BV uit Houten wil op het terrein van de tuin bouwveiling aan de Bredeweg een distributiecentrum gaan bouwen. De bouwaanvraag daarvoor is al bij htt Waddinxveense gemeentebestuur in gediend, zo heeft burgemeester C.M. van der Linden dinsdagavond in de raadscommissie ruimtelijke ordening, woningbouw en bedrijfsterreinen laten weten. Met de bouw van het complex moet het provinciaal bestuur van Zuid-Holland nog instemmen. werk bieden aan 250 mensen, onder wie 40 mannelijke en vrouwelijke admini stratieve krachten. De commissieleden hebben met grote instemming kennis genomen van de plannen van Unigro en hopen dat de provincie geen roet in het eten zal gooi en. Het bedrijf denkt al in januari met de bouw te kunnen beginnen, zodat het distributiecentrum eind volgend jaar perationeel kan zijn. Aan de Bredeweg gaat het om een dis tributiecentrum voor verse produkten. De startomzet van Unigro op het gebied van afname van groenten en fruit in de regio Zuid-Holland is bijna een miljoen gulden per week. Een niet onbelangrijk deel hiervan wordt nu reeds gekocht bij diverse veilingen in Midden-Nederland. Hieronder valt ook de tuinbouwveiling Gouda en omstreken, die het ’’eigen” aandeel in de toekomst alleen maar kan vergroten. Unigro heeft de gemeente Waddinx veen al laten weten dat bij de selectie procedure voor de medewerkers van het nieuwe distributiecentrum vrouwe lijke sollicitanten uit Waddinxveen bij voorrang zullen worden behandeld. Het bedrijf is overigens sterk vervoersaan- trekkend, want per dag zal Unigro on geveer 70 vrachtwagens voor het ver voer van de produkten naar de winkels. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788’-Na 18.00 uur: 01828-11951 naar de 100.000 transacties. Een gewel dige ontwikkeling, die aangeeft da( Waddinxveen blij is met de geldauto maat. In Waddinxveen bestaan nu drie mogelijkheden om 24 uur per dag en alle dagen van de week over contant geld te beschikken. In de raadscommissie zijn plannen ge presenteerd voor het bebouwen van het Brugcentrum met een ”hol schilletje” van 12 koopwoningen met elk drie ver diepingen. Verder zijn er schetsen ge maakt voor het invullen van het ”gat” in de Gouwewand door het vertrek van Baan’s Meubelen. Hier kunnen 6 luxe koophuizen worden neergezet indien een particuliere ontwikkelaar er in slaagt het gedeelte tot restaurant De Gouwe Dis eveneens onderhanden te nemen. Gesprekken over de aankoop van dit onroerend goed zijn gestart. Zodra Formido Bouwmarkt aan de Noordkade de huidige vestiging heeft verlaten zal het pand worden gesloopt voor de bouw van zeven ’’grachtenpan den” langs de Gouwe. Ook deze plan nen zijn in de raadscommissie van een toelichting voorzien. Verwacht wordt dat deze huizen tussen de vier en vijf ton gaan kosten. ken die in aanmerking komen voor 250,-elk. De trekkingsdata zijn: - dinsdag 21 november - vrijdag 24 november - maandag 27 november - woensdag 29 november - vrijdag 1 december - maandag 4 december - woensdag 6 december. De bekendmakingen van de prijswin nende lotnummers gebeurt in het Weekblad voor Waddinxveen, op de Kabelkrant Waddinxveen en op raam biljetten in de Waddinxveense winkel centra. Wie een prijswinnend lot heeft kan contact opnemen met midden- standspenningmeester W. Rip, Dorp straat 48, Waddinxveen, tel. 01828- 14278. ÏSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'f ri --- WW™ 1 F L.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1