r Geen Nelson Mandelastraat in W’veen Stormschade in W’veen ~T S Gerard Schalkwijk op Véronique-tv SMENSEN= I v.d. linde CNV-cursus technologie in W’veen AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW Rotterdamse expositie van Eveline Swidde Inleveren Unicef- machtigingen op 14 plaatsen Nieuwsblad Onafhankelijk Parti) van de Arbeid - Lijst 1 Bep Vermeij De enige progressieve partij in Waddinxveen HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN HAR WA" r tapijt gordijnen vinyl zonwering matrassen -r Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen s o Moskee Perfecte combinatie Dakbedekking Roeiboot f Bommer arf SCHOENEN OLYMPIADS? UITZENDBURO’S WIJ VMEGEN NOG VOOR U. Woensdag 28 februari 1990 DER LOO I I I WADDENBROOD DAT ÉÉT JE NIET, ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER ^RIJOPLEIDING op VIDEO 7 N TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. BTW DEAANHANGWAGEN4PECIAUST alle verzekeringen HAKKEN - KLAAR TERWIJL II WACHT SCHOENMAKERIJ '137'15 f.' INTERIEURVERZORGING Vogellaan 22 Boskoop De stormschade bij Van Velde aan de Onderweg in detail. Foto: Sjaak 't d 1 -in het nieuws De ingestorte achterpui van autobedrijf Van Velde aan de Onderweg. (Foto: Sjaak Noteboom). Deze adressen zijn alleen verzamel- ”punten en derhalve kunnen hier geen inlichtingen over de Unicef-actie ver strekt worden. Daarvoor kan men te recht bij J.G. Zevenbergen-Verbeek (tel. 01828-10335) van het plaatselijk Unicef-comité. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 kwam enkele jaren werkzaam was in De Gouwe Dis in Waddinxveen, kan dus tevreden zijn met zo’n chefkok. Met zandzakken werd de dakbedekking op het flatgebouw langs de J. W. Frisoweg verstevigd tegen stormschade. (Foto: Sjaak Noteboom). Noteboom). Tel. 01828-16119 DAAR SMUL JE VAN! ECHT JE PROEFT HETII f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354~'i Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen L Statensingel 115 - Gouda xTel. 01820-15132 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 2 O X o eekblad voor Waddinxveen 'y Hierdoor kunnen vooroordelen en on nodig onbegrip worden weggenomen, zo denkt men op het gemeentehuis. 45e Jaargang - No. 2172 De raadsvergadering van vorige week kende maar 13 agendapunten. Toch namen diverse .discussies geruime tijd in beslag. Met stemmen van de PCW en D’66 tegen werd besloten in een ruimte van de voormalige kleuterschool De Duiventil aan de Staringlaan een mos kee van de Turkse Waddinxveners te vestigen. Daarvoor vertrekt het Gereformeerde Jeugdwerk naar een te verbouwen lo kaal in de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool aan de Tol- ienslaan. De hiermee gemoeide ver huiskosten van ruim 12 mille betaalt de gemeente uit de pot ’’accommodatie- beleid”. WADDINXVEEN - De aan de Nico- laas Beetslaan wonende Waddinx- veense kunstenares Eveline Swidde gaat exposeren in Rotterdam. Ze toont haar acrylschilderijen in gale rie Hélène van Stralen aan de Voorha ven 30 in de Maasstad. De expositie, die ze samen houdt met Hans Buining van wie kleuretsen te zien zijn, wordt zondagmiddag 4 maart om vier uur geopend. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 25 maart en is geopend van donderdag tot en met zondag 14.00- 17.00 uur en na afspraak. WADDINXVEEN - Volgende week wordt er ook in Waddinxveen gecollec teerd voor Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Dat gebeurt on der het landelijke motto van de collec teweek ’’Wereldwijde immunisatie van kinderen”. Unicef wil eind 1990 wereldwijd 80% van alle kinderen ingeënt hebben tegen de geva^rlijkste kinderziekten maze len, tetanus, kinkhoest, difterie, polio en tuberculose. De 80%-grens is be langrijk omdat dan het gevaar voor epi demieën van deze ziekten kan worden bedwongen. Deze actie wordt ondersteund door ra dio, TV en landelijke pers. De collecte vindt plaats middels een eenmalige machtigingskaart die in alle radio-TV- programmabladen gehecht wordt. Met deze kaart machtigt men Unicef een malig het ingevulde bedrag van bank of giro af te schrijven. Voor het inzamelen van deze kaarten is in Waddinxveen een aantal verzamel boxen geplaatst. Men wordt verzocht de kaart te deponeren in de veertien Unicef-verzamelbox op één van de vol gende plaatsen: Na de startdatum 26 maart heeft de cur sus plaats op 2, 9, 23 april en 21 mei (maandagavonden). Voor CNV-leden is de cursus gratis. Docent is de heer P. v.d. Dool. De contactpersoon is de heer A.J.J. de Lange (tel. 01727- 14793). Niet-leden betalen 10,- per avond, in clusief het cursusmateriaal. Bij het goed doorlopen van de cursus wordt er een certificaat uitgereikt. Iedereen met een opleidingsniveau vanaf lager on derwijs kan, onder deskundige begelei ding van onze docent de cursus succes vol afsluiten. Men kan zich aanmelden bij het CNV- districtskantoor Zuid-Holland, Post- bus43,2600 AA Delft, tel. 015-621631. Wethouder Van Schie sprak van een ui terst sympathieke gedachte, maar wees erop dat in dit Gouwedorp alleen men sen worden vernoemd die niet meer le ven. ”In de Oranjewijk is dat-niet zo”, be toogde CDA’er Hielema tegen zijn partijgenoot. Wethouder Van Schie - die voorzitter is van de straatnamen commissie - gaf aan dat leden van het Koninklijk Huis een uitzondering op de regel vormen, maar zei de gedachte van de CDA fractievoorzitter te zullen meenenemen. Na de Lima-weg en de Toma-laan zou een LOTA-weg ook wel kunnen, grapte hij. LOTA staat voor Lokale Overheden Tegen Apart heid. WADDINXVEEN - De derde zware storm in een korte tijd heeft ook Waddinxveen niet onberoerd gelaten. Evenals de vorige keer ontstond er door het bar slechte weer met harde windstoten en buien schade aan bo men, huizen en bedrijven. Ook het verkeer ondervond de nodige hinder. WADDINXVEEN - Chef-kok Gerard Schalkwijk van restaurant ’t Baarsje aan de Zwarteweg in Waddinxveen is zondagmiddag 4 maart culi naire gast in het televisieprogramma van RTL-Veronique ’’Deksels” van Ria van Eijndhoven (15.30-16.00 uur). - ABN Bank (Kerkweg-Oost 224), A - AMRO Bank (Passage 240), - Apotheek Van Doorn (Prins Bern- hardlaan 3), - Apotheek Kerkweg-West (Kerk- weg-West 64), - Banketbakkerij Van den Berg (win kelcentrum Luifelbaan), - Banketbakkerij De Graaff (winkel centrum Zuidplas), - J. Hemminga (Dorpstraat 66), - P.C.W. Hertogh (Woubrechterf 40- 42), - P. v.d. Linde en B. Glaser (Sou- burghlaan 15), - C.N. Vreeken (Weidezoom 50), - T. Wilms (Joke Smithoeve 30), - Openbare bibliotheek (Van M. Schwerinlaan 1), - RABO Bank (Kerkweg-Oost 161), - Tandarts A. ’t Hart (Otto-erf 27). JOAN A. BOERE uit Waddinxveen is aan de Hogeschool voor Economische Studies te Rotterdam afgestudeerd voor de economisch-linguistische stu dierichting met de afstudeeropdracht .’’Een tip van de sluier. Onderzoek naar kenmerkende aspecten van executive ’search”. Sandra Benschop uit Waddinxveen is aan de Hogeschool voor Economische Studies te Rotterdam afgestudeerd voor de economisch-linguistische stu dierichting met de afstudeeropdracht ’’Het worstprincipe, een studie over het motivatiemiddel incentives voor de verkoopstaf Alle raadsleden wonden zich behoor lijk op over racistische uitingen onder de bevolking van Waddinxveen-Noord die deze snel geregelde verhuizing mondeling en schriftelijk hadden opge leverd. Gemeend werd dat er een actief beleid gevoerd moet worden om hier aan wat te doen. De meest opvallende schade liep het autobedrijf van M. van Velde aan de Onderweg op. De achterpui en een deel van het dak van het pand waren niet bestand tegen zware windstoten en begaven het. Er was hierbij alleen sprake van materiële schade, ook bij gestalde auto’s. Gewonden vielen er niet. WADDINXVEEN - Er komt in Waddinxveen geen Nelson Mandela straat of-laan. Dat blijkt uit het antwoord van wethouder P.F.J. van Schie (CDA) op een vraag van CDA-fractievoorzitter J.A. Hielema (CDA) tij dens de rondvraag van de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering. Het ligt in de bedoeling dat de Turkse moskee nog voor de Ramadan - jaar lijkse vastenmaand - op 23 maart in ge bruik genomen worden. De Turkse ge meenschap is aangeraden over hun ge bedsruimte, die niet zal worden voor zien van een minaret en gedurende de week maar een beperkt gebruik kent - met een open huis te laten kennisne men van hun religieuze gewoonten. Gerard Schalkwijk is nog maar mid- den-twintig. Wie de tijd neemt om mid den in het prachtige Hollandse polder landschap van zijn gerechten te genie ten, denkt echter al snel met een oude rot in het vak te maken te hebben. Ge rard Schalkwijk tovert in de kleine, maar fijne keuken van ’t Baarsje het ene na het andere culinaire wonder uit zijn koksmuts. Wie een bezoek heeft gebracht aan ’t Baarsje, zal het dan ook niet verbazen dat Gerard Schalkwijk regelmatig hoge ogen gooit bij koks- wedstrijden. Eerder veroverde Gerard Schalkwijk weer het zilver tijdens de wedstrijd in Amsterdam om de Gouden Hertentro fee. Zijn wildgerecht, bestaande uit een rollade van groene lasagne, gevuld met een farce van cantharellen en een haasfilet, met een saus van preiselbee- ren, viel bij de jury goed in de smaak. Eigenaar Daam Scharloo, die voordat hij in mei ’83 in ;;t Baarsje terecht dween dakbedekking door de harde wind. Diverse woningen kampten met weggewaaide dakpannen, al was de schade hier minder erg dan tijdens de vorige zware storm. Hier en daar liepen ook bedrijven stormschade op. Op rijskweg A 12 - vlak voor het Gouwe-aquaduct - belandde een auto tegen de vangrail door aquaplanning tijdens hevige regenval. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Zijn wagen had door de koprol grote schade opge lopen. Schalkwijk en Scharloo vormen een perfecte combinatie. De één kookt dat het een lieve lust is, de ander toont zich een uitstekend gastheer, die oog heeft voor details. Hij heeft leesbrillen achter de hand voor wie de zijne of hare heeft verge ten, vangt jonge etertjes op met spel letjes of kleurboeken en zorgt er bo vendien voor, dat bij het aanschuiven direct ijswater op tafel wordt gezet. Zelfs de wandversieringen in ::t Baars je, dat even heeft dienstgedaan als schoenmakerij en vervolgens 65 jaar lang een visserscafé is geweest voordat het werd omgetoverd tot een oord voor fijnproevers, zijn een lust voor het oog en wisselen om de twee maanden. Op het dak van de flats langs de J.W- Frisoweg werd de nieuwe dakbedek king met zandzakken - naar boven ge bracht door een kraan - tegen de storm beschermd. Weggewaaide dakbedek king had al een aantal geparkeerde au to’s in dit deel van de Oranjewijk be schadigd. Ook van het Anne Frank-centrum ver- Op de Zuidplaslaan was een roeiboot terechtgekomen. Het vaartuig was door de wind uit het water geblazen en zocht op het droge in de wijk Zuidplas een eigen weg. De rijkspolitie liet de roeiboot, na een tip van een Waddinx- vener, weghalen. De storm blies in Waddinxveen-Zuid een auto het water in. De bestuurder was bezig iets uit de achterbak te halen toen de zware wind het voertuig - op het moment dat de klep openging - deed kantelen en de sloot in deed gaan. In deze laatste vergadering voor de op woensdag 21 maart te houden gemeen teraadsverkiezingen betoogde de CDA’er dat de vrijlating van Nelson Mandela in het nog niet vrije Zuid- Afrika bij menigeen tranen van blijd schap teweeg hadden gebracht. Hij hoopte op een geweldloze omwente ling en noemde de steun uit de hele we reld een begin van principiële verande ringen in het land van de apartheid. Vandaar dat de christen-democraat het college het voorstel deed Nelson Man dela in Waddinxveen te vernoemen. De discussie over deze aangelegenheid leverde nog een onverkwikkelijk debat op tussen PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein en D’66-fractievoorzitter Wim de Wit. Over en weer beschuldig den zij elkaar van een inbreng die te weinig niveau zou hebben. Andere raadsleden, inclusief de voorzitter, de den er over deze bekvechterij het zwij gen toe. WADDINXVEEN - Het Dienstencen trum Zuid-Holland van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) gaat in Waddinxveen vanaf maandag 26 maart in Waddinxveen een cursus technolo giebeleid geven. Op die manier wil ae vakorganisatie meewerken om werknemers te laten doorzien hoe de ingewikkelde en snel veranderende maatschappij in elkaar zit. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 De gehele cursus duurt 7 avonden van 2 uur en wordt gehouden in Het Trefpunt aan de Stationsstraat. De aanvangstijd is telkens 20.00 uur. De cursus wil inzicht geven in de gevol gen van nieuwe technologie op het ar beidsleven van mensen. Het CNV stelt voorwaarden aan de invoering van nieuwe technologie in arbeidsorganisa ties, reikt instrumenten aan om tot een menswaardig gebruik van nieuwe tech nologie te komen en schetst de moge lijkheden die werknemers zelf hebben om invloed uit te oefenen. De cursus gaat in op de volgende on derwerpen: Participatie Overeenkom sten Technologie, medezeggenschap, werkgelegenheid, de kwaliteit van de arbeid, scholing, privacy, de rol van de vakbeweging en activiteiten van het CNV. Doe-het-zelfmaterialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 f - ,v. x’ - - y SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 T I V" •y-*" A i 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1