A4 A3 De Groene Golf ’TVERSCHILZIT’MINDESERVICE l Familie Berichten Goed nieuws over kanker. DE PATER CHRISTIANA KLEURKOPIEËN TBROEDERKE I AANKOMEND HOVENIER C. H. DE VRIES TROUWEN VAKBEKWAAM HOVENIER Wij krijgen er een kleur van! t aankomend assistent accountant m/v Enkele Schoolverlaters HULP in de huishouding voor 2 a 3 keer per week Mevr. M.K. Spaargaren- i 1 voor 15.250,- GEOPEND PETIT GALERIE „’T 5E WIEL” Drukkerij Het Groene Hart b.v. KRINGLOOPWINKEL BOSKOOP Voor begrafenissen Renault 11 TL Gewoon dat beetje extra, voor wie er ook eens gekleurd op wil staan. 01727- 14215 GEVRAAGD: ri r rJ/ i Hi Pagina 15 Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon PATRICK PETER JAN HUISMAN ANNET VAN DER ZIJDEN 1990 1950 W. SLOB N.M. SLOB-TICHEM FAM. VISSE-BOER ACCOONTANTSBUREAU LTB •MM i Binnen deze vestiging in Boskoop is plaats voor een: MARIA WILLEMINA VERHOEF-OSKAM RENAULT 5 TL RENAULT 9 GTL RENAULT 11 TC RENAULT 11 GTX Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen HUMPHREY RICHARD VAN LEER 1985 1987 1988 van wie wij het volgende vragen diploma MTus richting A en O of gelijkwaardig ervaring in tuinaanleg gewenst goede contactuele eigenschappen rijbewijs BE enthousiasme Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat-u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. De assistent gaat zich bezighouden met het uitzoeken van bescheiden, coderen en invoeren via onze computer (IBM- 36). Na enige tijd worden ook de jaarrekeningen voor de cliënten uitgewerkt. Daarnaast behoort ook het verzorgen van loonadministratie voor de cliënten tot de werkzaamheden. Voor de juiste invul ling van deze functie denken wij aan kandi daten die dit jaar hun MEAO opleiding bedrijfsadministratieve Accountants-en Belastingadviesbureau LTB B.V. en Accoun tantskantoor Pannebakker, beide uit Boskoop, zijn vanaf 1 maart 1990 gaan samenwerken. Tot samenwerking is be sloten, omdat de kennis en ervaringvan beide bureauselkaar goed aanvullen. Aan de cliënt zal een dienstenpakket van hoogwaardige kwaliteit kunnen worden aangeboden. Binnen de nieuwe samenwerkingsvorm worden accountancy, belas- tingadvisering, bedrijfskundige advisering en ervaring in de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf bij elkaar gebracht. Het nieuwe bureau, dat onder de naam Accoun tantsbureau LTB verdergaat, verzorgt alle accountantswerk zaamheden, zoals het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van belastingaangiften. Het bureau verstrekt ook adviezen over belastingvraagstukken, die kunnen ontstaan bij het aangaan van samenwerkingsvormen en wijzigingen in bedrijfsstructuur en/of rechtsvorm. De bedrijfskundige advi- seringomvatmetname het opstellen van individuele bedrijfs economische analyses en begrotingen. Bijvoorbeeld: van kinderen met leukemie geneest nu al zo’n 70%. Blijf dus geven. Schriftelijke sollicitaties kunnen, binnen 10 dagen, gericht wordenaanAccountants-en Belastingadviesbureau LTB B.V. t.a.v. de heerTh.C.A. Mvan Werkhoven, afdeling Personeel Organisatie, Postbus 191, 2100 AD Heemstede, onder ver melding van het nummer P&0-90-007. Wil je alvorens te solliciteren eerst nadere informatie, bel dan met de heer J.H.A. van der Tol, kantoormanager van onze vestiging te Boskoop (telefoon: 01727-16951). Wat betreft de arbeidsvoorwaarden kunnen wij de assistenten accountants een prima salaris bieden. Daarnaast kennen we een aantal uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een bedrijfsspaarregeling, eindejaarsuitkeringen studiefaci liteitenregeling. Maar bovenal bieden wij een boeiende en ver antwoorde lijke baan, waarin je de opgedane administratieve kennis in de praktijk ten uitvoer kan brengen. richtingafronden, of reedsafgerond hebben. Ook kandidaten met een afgeronde PD-boekhouden- of MBA-opleiding kun nen solliciteren. Hele belangrijke eigenschappen voor iemand die bij ons bureau alsassistent-accountant komt werken zijn: accuratesse en het goed kunnen werken in teamverband. Verder vereist het werken voor vele verschillende cliënten een flexibele instelling en een grote mate van verantwoordelijk heidsgevoel. van wie wij het volgende vragen diploma LTus met sterke interesse voor tuinaanleg enthousiasme BEGRAFENISSEN Nassaustraat 7 2771 DW Boskoop Tel.: 01727-14980 Ans v.d. Bosch: kaarsen, kaarten, e.d. Open vrijdags: 14.00-21.00 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur. Via Lamoree, Barendstr. 8, Boskoop, Tel.: 01727-17239. GERRIT (GERARD) KARREMAN echtgenoot van Geertje Adriana van ERK BEPLANTINGSADVIESBUREAU DE GROENE 'GOLF’ Nassaustraat 7 - 2771 DW BOSKOOP UITVAARTVERZORGER GEVRAAGD: voor lichte tuinwerkzaamheden Tel. 01727-17956/ 16826 SPECIALE AANBIEDING! Traploos vergroten en verkleinen. 64% - 154% Mogelijkheden voor fullcolor of alleen geel/rood/blauw/groen etc. Natuurlijk bij met koetsen, Jan Plezier of paardetram en jubilea Rosbergen Laag Boskoop 11 Tel. 01727-17001 De G roene Golf is een bed rijf dat zich bezighoudt met ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen in de particuliere sector. Wegens uitbreiding van werkzaamheden vragen wij op korte termijn TE KOOP: Klassiek notenhout LEDIKANT 2 matrassen, lits-jumeaux, z.a.g.n., nieuwprijs 3.150,- NU 1.100,- 01727-15820 ka'nkÉrbestmiiding CHRISTINA BAKKER-UITHOL HENDRIK HOFSTEDE JAN JASPER KOENRAAD 1983 1988 1984 1985/1987 RENAULT 18 GTL COMBI Fiat Ritmo 60 L Citroen BX diesel TE KOOP: div. huish. goed. w.o. luchtbe- vocht., sprei, bank armst., bureau m. st., dress., el. kachel, Dim- plex rad., keukenst., 3- ladenk., 1-p. spin, lin- nenk. servies., stofz., wandk., schemed. CONTANT af te halen Zijde 67 donderdag 17 mei 19-21 uur. Boskoop Schriftelijke reakties met vermelding van opleiding, ervaring en refe renties richten aan Expositie: John ter Horst. Olieverfschilderijen en diverse andere technieken. Keramiek: Gees van Vliet. Bundelingen v. riet: Nelleke Kroes. Marina Potter: sieraden. Geboren 15 december 1909 Overleden 12 mei 1990 en In plaats van kaarten op 25 mei a.s. zijn 22 jaar. en 40 jaar getrouwd. Wegens misverstand nu pas geplaatst BA) 163 op de leeftijd van 78 jaar. op de leeftijd van 71 jaar Geen bloemen Van 15.950,- Boskoop, Reijerskoop 151 i G.A. Karreman-van Erk Familie Karreman Familie van Erk Hannie en Ton v.d. Loo Ons toekomstig adres: Zuidkade 74 2771 DP Boskoop Gelegenheid om te feliciteren is op 26 mei van 17.00 tot 18.30 uur in het Trefpunt, Stationstraat 18 te Waddinxveen. Middelburgseweg 2 2741 LB Waddinxveen Wim Verhoef fam. Oskam fam. Verhoef Gerard is thuis opgebaard waar gelegenheid is tot condoleren iedere dag van 10.00 uur tot 21.00 uur. Voor de vele brieven en kaarten die wij ter gelegen heid van ons gouden huwelijksfeest ontvingen, willen wij U zeer hartelijk dank zeggen. 2 mei 1990 Henegouwerweg 31, 2741 KG Waddinxveen De begrafenis heeft op 5 mei j.l. plaatsgehad. Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest geven wij u kennis van het overlijden, na een moedig ge dragen ziekte, voorzien van het H. Sacrament der Zieken in haar eigen huis, van mijn geliefde vrouw Rob en Jantine Hielema-de Knegt 12 mei 1990 Peter Zuidlaan 26 2742 VZ Waddinxveen Vader, Wij -uilen U missen, maar nooit vergeten, en vertrouwen U toe aan de aarde waarop U uw hele leven hebt gewerkt. Wees niet verre van mij. want nabij is de nood. Psalm 22 :12 Jan Immerzeel Joke Immerzeel en kinderen 15 mei 1990 Noordkade 53 2741 EV Waddinxveen Onze zoon en broer is opgebaard in het rouwcentrum Gouwehof, Alb. Thijmlaan 1 te Waddinxveen. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 17 mei om 13.00 uur op de algemene begraafplaats, Alb. Thijmlaan 2 te Waddinxveen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum Gouwehof. Gelegenheid tot condoleren op woensdag 16 mei tus sen 19.00 en 20.00 uur in de aula van de begraafplaats Westhage, Akkerweg te Moerkapelle. Op donderdag 17 mei zal er om 14.00 uur een korte levensloop worden gehouden in voornoemde aula, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvin den op de oude begraafplaats Moerhage, Beatrixlaan te Moerkapelle. Verslagen en met diepe droefheid delen wij u mede dat plotseling is overleden onze lieve zoon, broer, zwager en oom 13 mei 1990 Alpher wetering 125 2741 ML Waddinxveen Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in „De Riethoek” te Gouda, is overleden onze moeder, schoonmoeder en oma Boerhaavelaan 50 Doetinchem Altijd zal ik je tegenkomen een mens zegt veel te vlug: „Het is voorbij" Immers, alleen je lichaam is maar weggenomen niet wat je was, of wat je zei. Het leven is een strijdtoneel Een ieder krijgt hiervan zijn deel Als liefdevolle handen niet meer mogen baten Dan moeten wij het leven laten. R.A. van Leer LM. van Leer-Verberkt Monique en Gertjan Geluk Dylan Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Tel. 01727-13150. Jan van Bijnenpad 1, 2742 VS Waddinxveen. Tel. 01828-12200. Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen aan den Rijn. Tel. 01720-93282. Galerij 5, 2771 XJ Boskoop Postbus 202, 2770 AE Boskoop Telefoon 01727-15536/13999 Telefax 01727-17771 Mi Woensdag 16 mei 1990 Naaste wordt je aandacht een huis worden je handen een vuur worden je woorden brood mens naaste, ben je dan Zegen van God Hemel op aarde KJ! januari 1988, 51.000 km., kleur: rood, trekhaak, 1 jaar Top Occasion Garantie RENAULT DEALER WADDINXVEEN/BOSKOOP Linnaeusweg 4-6, Boskoop, tel.: 01727-13268 j APK II teunngsstaion. ook eas'g en Snaxenng. vrijdagavond koopavond. Op zaterdagavond 19 mei a.s. draaien wij voor U de film Voor •ötfwn «n «nijd V Super adv VRUCHTENWIJN KOEL SERVEREN Inname en verkoop van curiosa (meubels, klein goed etc.). Tevens da mes- en kinderkleding, speelgoed, boeken, pla ten. Inl. tel. 01727-15930. Iedere dinsdag open van 10.00-16.00 uur. Giro: 26.000. Bank. 70.70.70.007 10.5%vol. Verslagen en met diepe droefheid delen wij u mede, dat toch nog plotseling is overleden, mijn lieve man, broer, zwager en oom t sinds 16 april 1970 weduwe van Jan Cornells Bakker op de leeftijd van sinds 24 maart 1967 weduwnaar van Maria Margaretha van Leeuwen op de leeftijd van ruim 95 jaar. Bram en Cor Frans en Lena Marie Henk en Lijn Jan en Annie Leen Miep en Nico Gré en Dick Corrie en Ton Willie Klein- en achterkleinkinderen geboren. Hij is dezelfde dag om 23.00 uur overleden in Te koop aangeb. prima elec- tronisch orgel Riha-andanti- no met zwel en voetpedalen, wegens aanschaf keyboard. Vraagprijs 350,-Inruilen klein elect, orgeltje is mogelijk. Tel. 01727-15406. Gouda, „De Riethoek” Corr.adres: J.C. Bakker Mauritsstraat 14, 2751 BT Moerkapelle ets cl. Zaterdag 19 mei zal er om 11.00 uur een korte rouwdienst worden gehouden*in het rouwcentrum Gouwehof, Alb. Thijmlaan 1, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats, Alb. Thijmlaan 2 te Waddinxveen. 3 het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam in gebouw "Bethel” aan de Burg. Colijnstr. 83/85 te Boskoop. Aanvang 20.00 uur. Entree 3,50. Voor meer info. 01727-18259. Dankbaar voor alles wat hij voor ons is ge- 5 weest geven wij u kennis dat na een liefdevolle S s verzorging in Huize Souburgh toch nog onver- v wachts is overleden onze lieve vader, schoon- vader, groot- en overgrootvader j Waddinxveen, 6 mei 1990 p Huize Souburgh, Prins Bernhardlaan 2 Corr.adres: D. van Wilgen, f Wilhelminalaan 40, 2771 VD Boskoop. Op zondag 13 mei is J. C. Bakker K. Bakker-Donker Carla Sjaak en Angéle Robert C.J. Bakker M. Bakker-van Pruissen Brigitte Michaël willen elkaar het ’ja-woord’ geven op woensdag S1 23 mei 1990 om 14.30 uur in het gemeentehuis van Boskoop. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15.15 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Boskoop. U bent van harte welkom op onze receptie van 17.00 tot 18.30 uur in ”De Rozenburcht”, Rozenlaan 4 te Boskoop.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 15