Zwarte school onontkoombaar ^*1 FORD SERVICE 1 OOK CRIMINELEN KRIJGEN VAN JAN KOK EEN PRIMA GARANTIE. 100% service’ TOT IN DE BAJES. Rayonkantoor Vermeer BV Sn Zaterdag feest op het Raadhuisplein r Nieuwe pastoor H Geslaagd v.J. linde GL//T Geschenk voor Anne Frank-centrum Jongen (4) krijgt nekkramp Nieuwsblad Onafhankelijk f Brommer OLYMPIA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN l'HARWA" F tapijt gordijnen Commissie I I VOOR VADER of.. maakt u een keuze uit de vele geuren, leuke ge- schenksets of onze eigen kadobon. Wat u ook kiest de ver pakking op zich is al een kado! Expositie SffAUM V: M SCHOENEN J| f II PU 7UITZENDBUROS I x i UNIEK! UNIEK! UNIEK! UNIEK! UNIEK! Het NEDERLANDS VOETBALELFTAL IN BOSKOOP! lEewu* AUTOMOBIELBEDRIJF EEN AKTIE VAN DE ACTIEVE DORPSKERNWINKELS BOSKOOP Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: f «L I 11- [^RIJOPLEIDING op VIDEO 7 WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft 2.500,- gekregen van Vermeer Grond en Wegen BV, dat vorige week vrijdagmid dag een nieuw rayonkantoor op het bedrijvenpark Coenecoop in gebruik nam. WADDINXVEEN - Het 50-jarig bestaan van het Anjerfonds Zuid-Hol- land wordt komende zaterdag in Waddinxveen gevierd met een groot scheepse presentatie van amateurkunsten onder het motto ’’Geven om cultuur die je lief is”. K*» S WADDINXVEEN - Het is welhaast onontkoombaar dat de openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermanslaan een ’’zwarte school” wordt. Dat is een direct gevolg van het feit dat er geen nieuwe Ne derlandstalige kinderen meer worden aangemeld, maar louter en alleen kinderen van anderstaligen, die voornamelijk in Waddinxveen-Noord wonen. EEN AKTIE VAN DE ACTIEVE DORPSKERNWINKELS BOSKOOP HAKKEN-KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ TBi a#r»'I 't Gebeurde tijdens de grote laadbakkenshow. Gesloten bestel auto werd een gestolen bestelauto. De Mercedes 208 D verdween als een dief in de nacht. Toch houdt Jan zich aan zijn woord. Dus h.h. autodieven, u hebt 2 jaar garantie. Bovendien doet Jan in deze periode het onderhoud ook nog gratis. Crimineel goed aanbod, niet soms? J - Kill WIJ VLIEGEN NOG VOOR U. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 q Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 13 juni 1990 46e Jaargang - No. 2186 f Burgemeester C.M. van der Linden tijdens de opening van het rayonkantoor van Vermeer Grond en Wegen BV l t NOOROKADE 16 WADDINXVEEN TEL. 01828-10170 I T vinyl M zonwering P matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Byoux Drogisleri| Parfumerie Salon de Beoufe Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 In de voor vanavond - woensdag - uit geschreven vergadering van de raads commissie voor de onderwijszaken zal nog eens uitgebreid worden gesproken over de mogelijkheden om de Klaas de Vriesschool te behouden en te voorko men dat het een zwarte school wordt. Maar de ideeën om de school een an dere toekomst tegemoet te laten gaan Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 op Coenecoop. (Foto: Sjaak Noteboom). >1 3 I Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax. 01727-18161. 4 Dat gebeurt op het Raadhuisplein van 10.00-17.00 uur. Er staan daar een 30- tal kramen en er zijn 3 podia, waarop van alles en nog wat gebeurd. Tot de optredens behoren ook The Amazing Stroopwafels. I Doe-het-zelfmaterialen I Keukens Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel. 01828-12596 -- Woordeinde 76a a a wi h Waddinxveen de nieuwe vestiging, waarnaar eigen lijk tien jaar lang is uitgezien. Hij sprak van een voortreffelijk gebouw, dat in eigen beheer is neergezet. Ook burgemeester C.M. van der Lin den stak niet onder stoelen of banken blij te zijn met de komst van het nieuwe bedrijf, waarmee de lokale werkgele genheid weer wordt versterkt. Hij sprak van een gezond en levendig be drijf, dat in Waddinxveen voor de no dige variatie zorgt. WADDINXVEEN - De Prof. Kohn- stammschool voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan meldt de eerste ge slaagden: Uit Waddinxveen: Samira Anakrouch, Anil Baldan, Sangeeta Bhageloe, Niels Broeder, Marcel van Delden, Carola Doeleman, Marella Dorsiel, Marion van Drongelen, Erik Flux, Mariska Flux, Jeroen Groot, Natasja Hermse, Damien van Hoof, Pascal Kling, Jac queline v.d. Krans, Sven v.d. Krans, Xandra Langenhuizen, Camiel v.d. Lans, Robbert Luijkx, Danielle Mail- le, Edith Matze, Henk Molenaar, Ar jan Noordervliet, Stan Noordhuizen, Patty Paling, Debby Pietjouw, Helen Risakotta, Marion Roverts, Marco Schoonackers, Mette Schouten, Ro nald v. ’t Slot, Yvonne Smits, Marco v.d. Stelt, Martin van Tol, Robin v.d. Torre, Michelle Verkerk, Sandra Ver meulen, Lennaert Visser, Eke Westra. Uit Zevenhuizep: Mariska Aalderink. Judith Bink, Steven Bolsterlee, Moni que Braat, Angelina Brand, Wilfred Breedijk, Stephanie van Duin, Arian v.d. Eijk, Carola v.d. Eijk, Audrey de Graaf, Patrick v.d. Ham, Natasja Heemsbergen, Dënis v.d. Heijden, Je roen Hoogendijk, Jenny v.d. Horst, Lysbeth Huiswaard, Elize Janse, Jan- neke de Knecht, Sandra Knoop, Sylvia Pet, Andre Terpstra, Wendy Voorn, Petra v.d. Wouden, Sharita Zappeij., Uit Moerkapelle: Xander Dorgelo, Mirjam Hoogendoorn, Carola Huis man, Sandra Krijgsman, Helga Land man, Ralph Noordam, Cindy Tame- rus. In de raadzaal van het gemeentehuis wordt een expositie gehouden met werken van W.G. van Hulst. De ope ning van de tentoonstelling gebeurt ’s middags om twaalf uur door Saskia Er- kelens, leerlinge van de Samenwer kingsschool voor HAVO-Atheneum en Zuidhollands winnares van de door het jubilerende Anjerfonds gehouden affichewedstrijd. Tijdens de cultuurinformatie, waar over elders in dit Weekblad voor Wad dinxveen meer, wordt er in het jonge rencentrum De Bonkelaar een popcon cert gehouden. De hele dag is er een fietstocht langs Waddinxveense beelden en langs een lijken tot mislukken gedoemd. De werkelijkheid is dat steeds meer Nederlandstalige ouders hun kinderen naar scholen sturen waar de buiten landse kinderen in ieder geval sterk in de minderheid zijn. En omdat in ons land sprake is van een vrije school keuze zal niets dwingend kunnen wor den opgelegd en kan alleen de weg van de overtuiging worden opgegaan. Steeds meer wordt echter ook gesigna leerd dat er in Waddinxveen-Noord te veel buitenlanders bij elkaar komen. Het spreidingsbeleid van de gemeente zou nieuwe impulsen moeten krijgen om te trachten situaties zoals die nu in de Vondelwijk dreigen te ontstaan te voorkomen. Uit Boskoop: Dennis Appel, Freddy Houtman, Ramon de Jong, Wander s v.d. Kolk, Philip Kroes. Van de 83 kandidaten van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO is nog niemand direct afgewe zen en zijn er 8 die een herkansing no dig hebben om het diploma alsnog te behalen. Van alle vakken is 88% op D- niveau afgelegd. Precies 55% van alle kandidaten is geslaagd met zes vakken op D-niveau. Winkelcentrum "PASSAGE" Waddinxveen Juliana van Stoibergiaan 4. Telefoon 01828-17689 WK Rayondirecteur van de Waddinx veense vestiging van Vermeer Grond en Wegen BV is D.C. Bareman. Hij leidde vrijdagmiddag de openings plechtigheid, waarvoor het bedrijf de catering liet verzorgen door De Rus tende Jager uit Nieuw-Vennep. Het nieuwe Waddinxveense bedrijf schonk het geld aan het Anne Frank- centrum, waar de bejaarden inwoners behoefte hebben aan een derde biljart. Het bedrijfsgeschenk is een mooie aan zet om de biljartvereniging Onder Ons daaraan te helpen. Vermeer Grond en Wegen BV is een onderdeel van P. Vermeer Verenigde Bedrijven BV, het in 1961 opgerichte bouwconcern uit Hoofddorp waar in middels 1.400 mensen werken. Bij Ver meer Grond en Wegen BV is sprake van 11 rayons, waarvan er nu dus één (rayon 7) in Waddinxveen is gevestigd. Bij dit rayonkantoor, dat tot voor kort in Nieuwerbrug aan den Rijn stond, zijn 70 mensen betrokken. Directeur C. Vermeer van Grond en Wegen BV sprak zijn vreugde uit over expositie van een drietal levensgrote schilderijlijsten bij de Petteplas, in het Gouwebos en in ’t Weegje. Vooralsnog zit de gemeente met de handen in het haar. Gevonden wordt dat er eigenlijk sprake is van een lande lijk probleem, dat zich ook in Wad dinxveen voordoet. Geprobeerd zal worden de Klaas de Vriesschool met speciale maatregelen, waarvoor het mi nisterie van Onderwijs en Wetenschap pen toestemming moet geven, open te houden. Maar dat de komst van een zwarte school te voorkomen is lijken nog maar zeer weinigen in het gemeen tehuis en in Waddinxveen-Noord te ge loven. Komende ZATERDAG 16 JUNI van 9.00 tot 16.00 uur kunt U met onze levensgrote poster met "onze jongens" OP DE FOTO. Plaats: Voor de Rabobank aan de Burg Colijnstraat. Prijs 5,50. De kleurenfoto's op formaat 12x20 cm kunnen vanaf maandag 18 juni worden afgehaald bij: BOEKHANDEL KRUISWIJK. Burg Colijnstraat 33, Boskoop 4 WADDINXVEEN - Een 4-jarige leer ling van de protestants-christelijke Ko ningin Beatrixschool aan de Zuidplas- hof is met verschijnselen van nekkramp in het Goudse Bleulandziekenhuis op genomen. De nekkramp werd aan het begin van de Pinkstervakantie geconstateerd. Aan de ziekte is deze week op de be treffende basisschool aandacht ge schonken. Het jongetje, dat nog maar een paar weken op school zat, is alweer aan de beterende hand, zo heeft de Gemeen schappelijke Gezondheidsdienst Mid- den-Holland laten weten. Volgens de GGD in Gouda gaat het hier om een geïsoleerd geval en is er geen reden voor verontrusting. Extra maatregelen zijn er dan ook niet geno men. Aan het begin van de vorige week woensdagavond gehouden gemeente raadsvergadering hebben vijf ouders en directeur D.E. v.d. Weide van de Klaas de Vriesschool de noodklok ge luid over de onafwendbaar lijkende toekomst van de school. Op dit moment is het zo dat in de kleu terklassen alleen maar anderstalige meisjes en jongens zitten, terwijl de verhouding in de andere groepen neer komt op driekwart buitenlandse leer lingen en een kwart Nederlandse. Zowel de Nederlandse en de buiten landse ouders als het schoolteam willen dat deze scheefgegroeide verhouding zo snel'mogelijk wordt rechtgetrokken. Het gemeentebestuur, de politieke partijen en het bijzonder onderwijs hebben hierin naar hun mening een be langrijke taak. WaW/z/Z< Waddinxveens nieuwe pastoor T. Buitendijk met rechts zijn vertrekkende voorganger G.J. van der Voort. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Waddinxveens nieuwe pastoor T. Buitendijk heeft al zijn intrek genomen in de pastorie van de St. Victorparochie aan de Zuidka- de, waar hij per 1 juli de plaats gaat in nemen van de vertrekkende pastoor en oud-legeraalmoezenier C.J. van der: Voort.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1