AFWEZIG UITVAARTVERZORGING C.H. de VRIES en ZN. GR0V0 bv VAN KLEIN NAAR GROOT Carolien Ilffl Familie Berichten O BOEKHOUDER M/V ft dÈJ makelaardij bv M DIREKTEUR P DE PATER ING - BOUWKUNDIGE MAKELAAR O.G. J i F i OP ZATERDAG 30 JUNI TUSSEN 13.00 EN 17.00 UUR. L C. H. DE VRIES HANS KORVER 1 M.J.VAN OOI MANNENMODE H B.C.-straat 16 - Boskoop I KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL VAN DE KAPPER feliciteert met haar behaalde S.V.M.-diploma. Makelaardij in onroerende goederen. Het bedrijf in midden Zuid-Holland MET EERBIED EN SERVICE Cees Kroes Noordeinde 130 tel. 01727-15218 AFWEZIG 7 juli tot 30 juli Waarneming: Dr. Blom en Hemminga r.i r r1/ i Pagina 16 H.M. WINKELS HEINRICH MATTHUS WINKELS Al uw wensen zijn bespreekbaar. r» al CORNELIA VAN GEMEREN-STIGTER TE HUUR VOOR VAKMAN EN DOE HET ZELVER 1 ABRAHAM MOHR l Eikenlaa F GEHOORD, GEZIEN, GEKNIPT BEGRAFENISSEN DAG EN NACHT BEREIKBAAR 01828-14719 OVERTUIG U ZELF MET EEN BEZOEK AAN ONZE SHOWROOM Voor 2,50 per jaar bent u lid van de vereniging ’’GOUWEHOF” en die regelt alles voor u Bij geen vervoer kunt u opgehaald worden HENSTRA NATUURSTEEN J.J.A. HARDERWIJK ARTS van 25 juni t/m 15 juli Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen HEBT U VRAGEN????????? Uitvaartkosten Gedenkteken Schoonmaak gedenkteken? vooruit betalen vooruit regelen KLAZINA VAN DER KRANS echtgenote van Teunis van den Berg BRENDA Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral datu op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. PRIMA NIEUWE AARDAPPELEN (DORÉ) Rouwcentrum, Alb. Thijmlaan 1 WADDINXVEEN 01828-147-14719 JANNETJE KLAZINA AKERBOOM sinds 6 juli 1971 weduwe van Albertus Keij C.N. Vreeken huisarts Trouwplannen? Voor begrafenissen UITVAARTVERZORGER KAPSALON Biezen 63 01727-12047 Welke handige schoolverlater wil een kleurrijk vak leren met goede toekomstmogelijkheden? Neem dan contact op met Romijn schildersbedrijf-Decorette b.v. tel. 01727- 14713 na 18.00 uur 01727 - 13687 rolsteigers, kamersteigers, ladders hulpstukken, betonmolens Tuinstraat 59, 2771 BX Boskoop Tel. 01727- 13356/12212 Tot de taken behoren: - het zelfstandig verzorgen van de komplete boekhouding, - het verrichten van diverse fiskale aangiftes, - de bewaking van de debiteuren, - het verzorgen van boekhoudkundige korrespondentie. Wij denken, gezien de samenstelling van ons team, bij voorkeur aan een vrouw in de leeftijd vanaf ca. 25 jaar, die: - boekhoudkundige kennis op M.B.A.-niveau bezit, - ervaring heeft met het verwerken van boekhoudkundige gegevens op een MS-DOS computer, - bereid is zich volledig in te zetten. Aan de geschikte sollicitant(e) bieden wij een prettige full time job met goede uitgroei mogelijkheden. Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan: GROVO bv Gouwestraat 14, 2771 CG Boskoop. (T.a.v. de heer C. Groenendijk). GRAFMONUMENTEN en gedenktekens Diverse NATUURSTEEN soorten zoals GRANIET - MARMER - CRISTALLINO. SPECIALE AANDACHT VOOR OPSCHRIFT qua inhoud en vormgeving. la l'll ir Handelsmij. in bovengrondse- en 1 ondergrondse opslagtanks. In verband met uitbreiding zoeken wij een zelfstandige Op zaterdag 30 juni bestaat ons bedrijf 20 jaar. Wij willen ons gebouw openstellen waar U vrijblijvend een kijkje kunt nemen in rouwcentrum Gouwehof. Ook willen wij U op deze dag voorlichten! Onze mensen staan U met raad en daad te woord, en met de koffie. AANBIEDING DEZE WEEK DONKERBLAUW COLBERT VAN CLUB DE FRANCE van 259,- nu 199," C I iiï* TIENERKAMERS, AFGESTEMD OP DE WENSEN VAN U EN UW KINDEREN. SOLIDE, PRAKTISCH, SPEELS EN EIGENTIJDS. ONZE KWALITEIT IS UW GARANTIE VOOR JARENLANG PLEZIER ALS SPEEL- OF STUDEERKAMER ■t.De RidderRjUachtrustAdviseur. Xzl Eikenlaan 229 kki Alphen ad. Rijn, Tel. 01720-22257. OPGERUIMD STAAT NETJES. VEEL BERGRUIMTE BIEDEN WIJ U MET ONS KASTENPROGRAMMA. ,-S NVM nva^iid Woensdag 20 juni 1990 FR OPEN HUIS tL’ DANKBETUIGING op de leeftijd van 71 jaar. 'o VERTIKALE EN HORIZONTALE TANKS op de leeftijd van 78 jaar. geen bezoek aan huis sinds 25 februari 1964 weduwnaar van Klazina van der Pol 18 september 1913 12 juni 1990 .p V I tl ■5» in dê gezegende ouderdom van ruim 94 jaar Mi) IStl/H KI I 9> Kraayenberg 77-23 6601 RT Wijchen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de oude algemene begraafplaats te Boskoop In dankbare herinnering aan wat zij voor ons allen is geweest geven wij u kennis dat, in de Hope des Eeuwi ge Levens, van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en tante De begrafenis zal plaatshebben donderdag 21 juni op de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop, aanvang 11.30 uur Vertrek vanaf het Rouwcentrum omstreeks 11.00 uur Hierbij vervullen wij de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van onze zorgzame vader en lieve opa 15 juni 1990 Sniepweg 18 2742 AR Waddinxveen Met grote droefheid delen wij mede dat zacht en kalm is overleden mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma Woensdag 20 juni is in her Rouwcentrum, Gouwe- straat 18 te Boskoop van 19.30 tot 20.30 uur gelegen heid tot condoleren 16 juni 1990 Veldlaan 69, 2771 LW Boskoop 14 juni 1990 Mendel weg 17, 2771 TX Boskoop Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor haar gezin heeft betekend, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn vrouw en onze moeder Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 22 juni tussen 19.30 en 20.30 uur aan huis. 14 juni 1990 Elzenhorst 34 2742 CK Waddinxveen Nog onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man, onze geliefde vader, schoonvader en opa ”Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel het oude is voorbijgegaan zie, het is alles nieuw geworden." 2 Kor. 5:17 Heer Gij doorgrondt en kent mij; Psalm 139la Wijchen, Nellemieke Ruitenbeek-Mohr Wim Ruitenbeek Juliette, Marianne, Astrid Boskoop, Jacomien Meijer-Mohr Hans Meijer Anieke, Carlien, Heleen Pieter, Bart, Annelies J.W. Keij W. Keij-van den Heerik Albert en Gemma Keij Eric, Frank, Robert Hans Keij J. Oudshoorn C. Oudshoorn-Kalkman neven en nichten M. van Gemeren Karei en Thea s Martin, Peter, Robin T. van den Berg Ria en Adrie Maartje en Freddy H.G. Winkels-Kosten Kinderen en kleinkinderen Weegbree 31 2771 U Boskoop Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Wij wensen zijn familie alle kracht toe dit verlies te dragen. Juni 1990 Tollenslaan 39 2741 ZA Waddinxveen Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Tel. 01727-13150 Jan van Bijnenpad 1, 2742 VS Waddinxveen. Tel. 01828-12200. Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen aan den Rijn. Tel. OI72O-93282. Commissaris, direktie en medewerkers Drukkerij Veldwijk BV Gerard Geluk Jozien Geluk-Bonefaas Voor uw hartelijk medeleven aan ons betoond, hetzij persoonlijk of schriftelijk, na het overlijden van onze lieve Geopend: dagelijks van 8.30-17.30 uur. Zaterdags van 8.30-12.30 uur. Reijerskoop 265. Boskoop, 01727-16397. Stap eerst eens bij de Gilde- fotograaf binnen. Hij heeft een prachtig boek vol wetenswaar digheden van 52 pagina’s dik voor u klaar liggen. Gratis. •TF” l' rfl- J: L/i --- "I hrstIman I J T'nloft parkfft Rolslorl torttanlrh/k Ktnderifitflhvitir Reijertkoop 265 1 2771 BK Boskoop Tal. 01727-16397 VAKBEKWAAM LID NATUURSTEENBEDRIJF 12 juni 1990 Klaverblad 59, Boskoop Correspondentieadressen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de alge mene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan te Waddinxveen Naar zijn wens is zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap. betuigen wij u onze hartelijke dank. Uw medeleven is ons tot steun geweest. op de leeftijd van 74 jaar Onze dank gaat uit naar de directie en personeel van "De Riethoek" voor de liefde en de zorg waarmee zij is omringd r FoiografenGilde De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad in het familiegraf op de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop DE PATER SCHIELANDWEG 7 POSTBUS 225 2740 AE WADDINXVEEN TEL 01828-13822 FAX 01828-11118 LMJ -MAKELAAR fa- -1" Telefoon 01727-12310 Lid van het Fotografen Gilde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 16