Clubtitels Vlisttour bindt zich volleybal Zaterdag in Zevenhuizen B-Kring- successen De Gouwe Indeling voetballers kaartspel De Sperwer Flyers komt met nieuw Indeling waterpolo i aan Be Fair- Aardige visvangst de Gouwe Zevenhuizen Sponsor CVB Bank Antilope boekhandel veldwijk Prijswinnaars Senioren Voorrijders Professioneel Landelijk Stadswandeling in Schoonhoven Reserves Pagina 23 I 4 VOOR EEN GOED BOEK WADDINXVEEN - Het zondag gehouden jeu de boulestournooi aan de Alberdingk Thijmlaan kreeg de belangstelling van 32 equipes, die op het terrein van de jeu de boulesvereniging Waddinxveen streden om mooie prijzen. boekhandel veldwijk b.v. WADDINXVEEN - Zaterdag zijn in Gouda de E-kampioenschappen turnen van de regio Gouda en omstreken gehouden. Aan deze wedstrijd deden de zes jongste leden van de TOOS-herenkeurploeg mee. Voor deze jongens, die uitkwamen in nivoóbij de jongens onder de 10 jaar, was het de eerste echte wedstrijd. ZEVENHUIZEN - Zaterdag wordt in en om Zevenhuizen het groot scheepse skeelerevenement, de Rottemeren Marathon, over 200 en 50 ki lometer gehouden. Gestart wordt er vanaf camping ’’Zevenhuizen” aan de Tweemanspolder om 8.00 uur. De deelnemende skeelers passeren om 10.00 uur het kruispunt Bredeweg/Plasweg en passeren om 11.40 uur de Dorpstraat in Waddinxveen. van Rijswijk tekenen het sponsorcontract. (Foto: I I t X. SPORT. RECREATIE TOOS-heren Boulestournooi Damtitel ’90 Raymond van Es Rottemeren Hattum (3000 NAAR PASSAGE 53-TEL. 12620 Aspiranten: 1. Raymond van Es (kam pioen), 2. Teun van der Krol, 3. Vin cent van Es, 4. Lucien Claassen. Pupillen (nieuw): 1. Jairo Lips (kam pioen), 2. Evert van Hoven, 3. Stefan Attema, 4. Kors van Hoven. Finalepoule: 1. Dick Dibbets, 2. Piet Swart, 3. Cor Barelds, 4. Adriaan Blom, 5. Fred van Beek, 6. Teun Twigt. nen, mannen en vrouwen als deelne mers. De plaatselijke EHBO zal tevens van de partij zijn om bij eventuele valpar tijen assistentie te kunnen verlenen. Om 8.00 uur zal dus worden vertrok ken. Het tijdschema dat zal worden ge tracht aan te houden beslaat 10 uur dus de finish zal zijn om 18.00 uur, bij cam ping ’’Zevenhuizen”. Het kan dus geen verkapte wedstrijd worden, de organisatie gaat er dus van uit dat zoveel mogelijk deelnemers de tocht zullen uitrijden. 4B: Be Fair, De Jodan Boys, Floreant, KRV, Kagia, Linschoten, Oudewater, Oegstgeest, Soccer Boys, TAVV, Ter Leede, Zevenhoven. West II 3A: Altior, Blauw Zwart, Donk, Docos, Lugdunum, Nieuw koop, SJC, Soccer Boys, Vep, VVSB, Woerden, WSE. West II 4D: Donk 2, DSO 2, Esto 2, GSV 2, Groeneweg 2, Lekkerkerk 2, Nieuwkoop 2, Ona 2, Vep 2, Voorburg 2, Woerden 2, WSE 2. Eerste klasse heren: ZCG, Merwede, ZPA, LZ’86, De Gouwe, ZPB, Profus, Neptunus, HZ Zian, Losser, Het IJ, UZSC, De Ham. Prijswinnaars bij de jeugd: Poulewinnaars: 2e poule: J. van der Eist, 3e poule: Dirk Heeren 1,4e [jou le: Cor Stolker. In het komend seizoen zal Excelsior met 2 teams uitkomen in de competitie van de Dambond Midden-Holland. De eindstand senioren is als volgt: De tocht wordt begeleid door voorrij ders. Dit zijn deelnemers die het tempo bepalen in samenwerking met de toer- leiding. 2C: De Gouwe 2, DZV Koudijs 3, Merwede 2, Het IJ 3, AZC Tarvo 4, Warande 2, Breda 2, UZSC 3, MZPC 2, PSV2, BZV2, BZPC3. de 50m rugslag pakte hij onbedreigd het goud in 0.43.0, de 50m schoolslag leverde voor Mare een zilveren plak op in 0.37.9 en tenslotte wist hij zich ook op de 50m vrije slag naar een plaats op het erepodium te vechten. Marc won dit nummer in 0.28.4. In de klasse jongens onder de 12 jaar was de eerste plaats op de 50m vlinder slag, eveneens voor een Gouwe-zwem- mer. Mark Nahon zou op dit nummer het goud pakken in 0.38.0, zijn clubge noot Stefan v. Engelen won op de 100m schoolslag in deze groep het zilver in 0.45.5. Bij de meisjes in deze klasse ging het brons naar De Gouwe zwemster Marije v.d. Boon die in 0.43.9 als derde aan- 6. Carla en Pieter Wijbenga 13/07 07/13 (13+29) 7. Neel en Pieter v. Oosten 13/05 09/13 (11+07) 8. W. Hendriks en I.v. Ber.Heneg. 05/ 13 04/13(11-01) 9. R. Huist en W. v. Bockom Maas 13/ 01 13/11 (11-06) 10. D. Giancaspero en M. Roos 07/13 07/13(10+16) 11. Rob en Ron v. Dijken 13/09 07/13 (10-16) 12. Rob Hielema en Ben Sas 12/13 11/ 13(09-14) 13. Jacques en Quint v.d. Loo 04/13 08/ 13(09-19) 14. Fr. Laningen H. v. WageningenOl/ 13 13/06(09-33) 15. Thea en Edward Springer 07/13 07/ 13 (09-56) 16. R. Flipse en C. Ruitenburg 05/13 13/08 (08-30) 17. Rob Slot en Hans Hillerts 13/07 06/ 13(08-43) 18. R. sr. en Anneke v.d. Akker 13/04 13.07 (08-53) 19. H. v. Woudenberg en B. Stuut 09/ 13 13/11 (07-36) 20. Barend en Corrie Monster 00/1313/ 04 (07-63) 21. J. Joziasse en Ch. Giancaspero 07/ 13 06/13(06-40) 22. C. ’t Hart en Loes Roos 04/13 13/07 (06-87). De organisatie, die berust bij camping met 32 equipes P.issaqo W.»drtr’»v«v»n Tel 0’828- ’2620 Deelnemers, die zich de afgelopen we ken hebben aangemeld voor deze pres tatietocht over 200 kilometer, komen zaterdagmorgen vroeg, maar ook al in de loop van de week naar camping ’’Ze venhuizen” om deel te nemen aan deze monster-skeelertocht. Deelnemers voor de 50 kilometer kun nen zich nog aanmelden tot een half uur voor de start. De deelnemers voor de 200 kilometer is alleen op voorin schrijving gebeurd. Er hebben zich on geveer 70 deelnemers ingeschreven. Zaterdag zullen er dus 140 deelnemers vertrekken voor de skeeler-Rotteme- ren-Marathon. Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 20 juni 1990 WADDINXVEEN - De Waddinx- veense basketbalvereniging Flyers zal in november een uniek kaart spel uitbrengen met foto’s van be kende en minder bekende plaatsen uit alle delen van Waddinxveen. Het bijzondere aan dit spel is, dat het niet alleen als volwaardig kaart spel gebruikt kan worden (52 kaar ten plus 3 jokers) maar ook kan die nen als een uitgebreid kaart- en kwartetspel. De thema’s op de foto’s zijn: histo rische plekjes, kerken, scholen, winkels, sport en recreatie, cultuur, bedrijven, etc. al met al een com pleet foto-joumaal over leven, wo nen en werken in de gemeente Waddinxveen. Dit bijzondere kaart/kwartetspel zal als geschenk zeker worden ge waardeerd. Het wordt uitgegeven in eenmalige oplage. Middels inte kenlijsten en een huis-aan-huis-ac- tie kan men in het bezit komen van dit fraaie spel. De opbrengst wil Waddinxveen Flyers hoofdzakelijk gebruiken om het jeugdbasketbal in Waddinx veen te stimuleren en te verbete ren. De prijs van het kaart/kwartetspel zal 7,50 bedragen, wat neerkomt op nog geen 15 cent per foto. Het is verpakt in een orgineel kaartdoosje met op de voorzijde het gemeente wapen van Waddinxveen en op de achterzijde het meest bekende beeld van Waddinxveen. Bedrijven, maar ook particulieren die nu reeds belangstelling hebben voor intekening, kunnen daarvoor terecht bij secretaris J. van Loo, Overtoom 16 te Waddinxveen, tel. 01828-14101. Intekenaars die minimaal 100 spe len bestellen, kunnen gratis hun ei gen tekst/beeldmerk reclame op de achterzijde van het kaartdoosje ge drukt krijgen. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Reims. Weersgesteldheid: kalme ver anderlijke wind. Afstand 317 km. In concours 234 duiven. Gelost om 7.30 uur. Aankomst eerste duif 11.45 uur. Laatste duif 11.59 uur. Snelheid eerste duif 1231 m.p.m. Uitslagen: J. Toor 1- 14-27-29-33-39; N. van Vliet 2-4; D. Heeren 3-8-20-21-42; H. Metselaar 5- 22-26-46-52; J. Verbakel 6-15-17-30- 36-41-44; R.A. van der Made 7-23-31- 53; J. Jansen Zn. 9; mevr. G. Twigt 10; Erik van Beek 11-35-37-43-48; M. Verbeek 12-24-49; A. Hofman 13-19- 40; N. Hoogerdijk 16-47-55; D. Grif fioen 18-28-57; W. Breedijk 25; D. Boere 32-38-50-54-58-59; C.G. Hof man 34; D. van der Spek 45; T. den Ou den 51F. Middelkoop 56. Aan de ondertekening van het contract ;nam namens Be Fair-volleybal voorzit ter J. van Rijswijk deel. Hij hoopt dat ide dames, die uitkomen in de derde di- visie, binnenkort ook over een nieuwe trainer kunnen beschikken. WADDINXVEEN - In het afgelopen weekeinde hebben de zwemmers en zwemsters van De Gouwe deel geno men aan de B-Kring kampioenschap pen in Noordwijk. Tijdens deze wedstrijden wisten de Gouwe zwemmers beslag te leggen op maar liefst zeventien ere titels. Al direct van het begin af aan scoorde de Gouwe goed. Michelle Nahon won op het eerste programmanummer, de 50m schoolslag meisjes onder de 10 jaar, een gouden medaille in 0.50.7. Op de vlinderslag zou zij later nog eens toeslaan, op dit nummer veroverde zij eveneens het goud in 0.50.5. Bij de jongens onder de 10 jaar was het Pascal Holleman die voor de Gouwe de prijzen in wacht sleepte. Op de 50m vlinderslag zou hij als derde eindigen, de 50m schoolslag nam hij. een ge deelde eerste plaats in 50.4. Ook dit jaar zou Mark Tobe zich weer in de prijzen zwemmen bij de jongens onder de 16 jaar. Mare eindigde op de 50m vlinderslag als tweede in 31.1. Op Dick van Dierman is de man die op- nieuw de in de promotieklasse spe- lende Be Fair-heren onder zijn hoede izal nemen. scoren goed Het skeeleren begint zo langzamer hand het land te veroveren. Steeds meer mensen doen mee aan wedstrij den en toertochten maar ook steeds meer mensen doen mee aan langere af standen. Bekende namen van de schaatsmara- thons kun je terug vinden in de skeeler- sport. Zo zijn regelmatig Evert van Benthem, Jan Eise Kromkamp, Erik Hulsebos, Piet Kleine en Edward He- gen te vinden in de landelijke wedstrij den en rijden ook regelmatig vooraan. Maar ook het toerskeelers groeit snel. Drie jaar geleden de eerste toertocht in Wapenveld (Gelderland), in dat jaar 5 tochten, het 2e jaar 10 tochten op de kalender. Nu in 1990 25 tochten op de seizoen een excursie en stadswandeling kalender met gemiddeld 90 a 100 perso- in het stedeke Schoonhoven. Waarschijnlijk zullen de deelnemers worden rondgeleid door de stadsarchi varis. Verzamelen om 10.30 uur in res taurant Belvedère, gelegen aan de Lek in Schoonhoven. Marathon 1 WADDINXVEEN - De KNVB heeft de indelingen voor het voetbalseizoen 1990-1991 bekendgemaakt. Dit zijn de KNVB-indelingen waar in Waddinxveense voetbalclubs uitko men: GOUDA/SCHOONHOVEN - Het Humanistisch Verbond Midden-Hol land houdt zondag ter afsluiting van het Pupillen (gevorderd): 1. Vincent van Esveldt (kampioen), 2. Rogier Boog aard, 3. Jeroen van Dijken, 4. Edzer Westra. ’’Zevenhuizen” en ijsclub ’’Bleiswijk”, hebben de voorbereiding rond en zul len zich professioneel opstellen gelijk aan de Elfstedentocht. Met alle aspecten is rekening gehou den, zowel in medisch opzicht als in technisch en mechanisch opzicht want skeelers bevatten schoenen, lagers, wielen en moeten op alle soorten on dergrond worden bereden, zowel op asfalt als klinkers. Lange mat was het eerste toestel en het waren vooral Marcel Minnee en Joa chim van der Have die op dit toestel met respectievelijk 8.70 en 8.50 uitste kend uit de bus kwamen. Het volgende toestel was voltige en hier zijn de TOOS-heren nog niet zo sterk in, maar omdat dit ook zo was bij de rest van de dertien deelnemers in nivo 6, kwamen Klaas Buitendorp en Anton Stoter met beide 7.35 en Joa chim van der Have met 7.45 als besten uit de bus. Aan de ringen was het weer Marcel Minnee die met 7.60 het hoogste scoor de, terwijl Anton Stoter met 7.40 ook goed meekwam. Toen na drie toestellen de tussenstand kwam, stond Marcel Minnee met 23.40 op de eerste plaats, gevolgd door An ton Stoter met 22.95 en Mark Kranen burg met 22.30. Deze tussenstand maakte ondanks de goede uitgangsposities van enkele TOOS-tumers weinig indruk en als er varen turners begonnen de heren aan hun vierde toestel: sprong. Er moesten twee sprongen worden ge maakt en de scores van beide sprongen werden bij elkaar opgeteld. Het was Anton Stoter die met 8.40 de hoogste score behaalde, gevolgd door Joachim van der Have met 8.00 en Mark Kra nenburg en Johan Faay met 7.90. Het volgende toestel was brug en om dat de wedstrijd toen al ruim vijf kwar tier duurde, was de concentratie niet bij alle TOOS-heren even groot en WADDINXVEEN - Tijdens de laatst gehouden jaarvergadering van damclub Excelsior zijn - ter afsluiting van het damseizoen 1989-1990 - door voorzitter Piet Swart de prijzen uitgereikt aan de respectievelijke kampioenen. tikte. In de groep boven de 16 jaar, de dames, legde Erika Vlasman beslag op een bronzen medaille op de 50m rug slag in 0.36.2. Bij de heren zou Michel Jongejan twéé maal op het erepodium komen. Aller eerst won hij brons op de 50m rugslag in 0.32.5 en vervolgens zou hij in het laatste programmanummer, de 50m schoolslag eveneens als derde aantik ken. Bij de meisjes waren er tenslotte nog drie zwemsters die met een medaille naar huis kwamen. Barbara Pouw zou op de 50m schoolslag een zilveren plak veroveren in 0.53.5, Maaike Hunink pakte het zilver op de 50m vrijeslag bij de meisjes onder de 10 jaar in 0.44.7 en Sharon Stayen werd in 0.37.6 derde op de 50m vlinderslag in de groep meisjes onder de 14 jaar. Na het afsluiten van het wedstrijdsei- zoen gaan de Gouwe zwemmers zich nu voorbereiden op de Nederlandse kam pioenschappen die op 6-8 en 13-15 juli in Amersfoort gehouden. West II 4B: Be Fair 3, DSO2.DSVP3, Die Haghe 3, Floreant 2, Hazers- woudse Boys 2, Jodan Boys 3, Leiden 2, Maasdijk 3, RCL4, SV Voorschoten 2, Zevenhoven 2. WADDINXVEEN - De KNZB heeft de volgende indelingen bekend ge maakt voor de waterpolocompetitie 1990-1991. Eerste klasse dames: Njord V, Zijl/ LGB, De Gouwe, Damixa/Ravijn, PSV, Donk/Diana 2, Merwede, De Skelp, DAW Sportline, Pluvius, Esca, Nautilus. I I WADDINXVEEN - In het kantoor van de Centrale Volksbank van be- heerder Nico Vink aan de Zuidplaslaan zijn vorige week woensdagavond de i sponsorcontracten getekend met Be Fair-volleybal. Met ingang van het nieuwe seizoen zui den de Waddinxveense volleyballers Jzich CVB Bank/Be Fair gaan noemen. ;Het sponosrcontract heeft een looptijd ivan drie jaar en kent diverse vorwaar- den, waaraan zowel Be Fair als de CVB Bank zich moeten houden. Bankbeheerder M.N. Vink en Be Fair-volleybalvoorzitter J. Sjaak Noteboom). Reeds eerder was bekend, dat Dick Dibbets voor de derde achtereenvol gende keer clubkampioen was gewor den. Bij de jeugd werd in drie klassen gespeeld, te weten aspiranten, pupillen (gevorderd) en pupillen (eerstejaars). De laatste categorie betreft vele jeug dige en enthousiaste dammertjes, die zich na het laatste schooldamtournooi als lid bij Excelsior hebben aangemeld. stemden niet alle brugoefeningen tot volle tevredenheid. Er waren echter ook hele mooie oefe ningen bij, want Johan Faay scoorde 8.30 en Mark Kranenburg verdiende voor zijn oefening 870Het laatste toe stel was rekstok en op dit toestel zette Joachim van der Have nog een keer zijn beste beentje voor en scoorde 8.00, terwijl Mark Kranenburg met 7.75 ook uitstekend meetelde. Toen de einduitslag bekend werd ge maakt, waren de heren toch wel ge spannen, want ze wilden allemaal wel graag winnen. Er kon er echter maar één winnen en dat was Mark Kranen burg, die via regelmatig turnen en een uitstekende brugoefening46.65 punten bij elkaar sprokkelde. De tweede plaats was met 45.90 voor Sander de Vries, een turner van OSS uit Zevenhuizen, maar de derde plaats was echter weer weggelegd voor een TOOS-turner. Het was namelijk Joachim van der Have die met 45.75 de derde plaats pakte. Verder eindigde Johan Faay als vierde met 45.45, Anton Stoter werd vijfde met 44.25, Marcel Minnee pakte met 44.05 de zesde plaats en Klaas Bui tendorp sloot zijn eerste wedstrijd af als zevende met 43.60. Daarmee was de eerste vuurdoop van deze turners achter de rug en hebben zij laten zien dat de gymnastiekvereni ging TOOS ook bij de jongste turners op regio-niveau de meeste ereplaatsen wegpakte. Het zonnige weer heeft zeker meege werkt aan een geslaagd tournooi. Door het uitlopen van één partij in de eerste ronde tot ruim twee uur waren er lange wachttijden die menigeen met ver brande gezichten moest bekopen. De wedstrijdcommissie maakte, zij het wat provisorisch, voor het eerst gebruik van hun nieuwe loket in de uitbreiding van het boulehuis. Het boulehuistournooi is gewonnen door A. Roos en W. van Gink uit Rhoon. Tweede in de A-poule werden M. Nap en T. Poletto uit Woerden. Derde werden de heer en mevrouw Mingaars uit Breda. De poedelprijs in de A-poule was voor Jan Hielema en Henry van Wageningen. In de B-poule werd de eerste prijs ge wonnen door Donna de Jong en Manon van Loon uit Gouda. Tweede werden B. van Delfi en T. Rademaker uit Lei den. Derde werden Truus van Eeden en Willem van Bockom Maas uit Wad dinxveen. Zij hebben dus de Waddinx veense eer in dit sterk bezette tournooi nog enigszins hoog gehouden. De voorj aarscompetitie werd gewon nen door Truus van Eeden en Piet van der Made, die de vorige week ver overde eerste plaats (door twee par tijen te winnen) niet meer af hebben gestaan. Jack en Astrid van Leeuwen behielden de tweede plaats en Hans de Bruin en Norbert Schifferling de derde plaats. De volledige uitslag van de voorjaars- competitie ziet er zo uit: 1. Tr. v. Eeden en P. v.d. Made 13/00 13/07(18+150) 2. Jack en Astrid van Leeuwen 13/05 13/07(18+108) 3. H. de Bruin en N. Schifferling 13/12 11/13(15+62) 4. Kees en Nel de Lange 13/04 13/06 (14+79) 5. Joop en Wilfried Dries 13/07 13/09 (14+47) WADDINXVEEN - Zaterdag werd door het Sportweekcomité, in samen werking met de hengelsportvereniging Waddinxveen, een viswedstrijd gehou den in de Gouwe aan de Zuidkade. In verband met het W.K. voetbal was de wedstrijd wat meer van de avond naar de middag verschovenwat wel tot gevolg had dat er tijdens de wedstrijd nog een paar grote schepen passeerde. Dit bevorderde de vangst zeker niet, maar ondanks dat werd er vooral aan het eind nog aardig vis gevangen. Als eerste vijf eindigden: 1. J. Rupke (3980 gr), 2. H. de Haan (2740 gr), 3. J. van Egdom (3140 gr), 4. W. Houtman (2030 gr) en 5. H. van Hattum (3000 gr)- Ook werd afgelopen week nog een wedstrijd gevist voor de HSW-avond- competitie in de Oude Rijn. Hier werd gelijk aan vorige week ook weer niet al te best gevangen. Als eerste vijf eindigden: 1. J. Rupke (4640 gr), 2. H. de Haan (2200 gr), 3. M. Reichard (2000 gr), 4. A. van Leeu wen (1640 gr) en 5. W. Houtman (1600 gr)- ZEVENHUIZEN - De Tourclub Ze venhuizen ’80 houdt zondag 24 juni de Vlisttour over drie afstanden: 35,80 en 110 km. De starttijden zijn voor de 35 km tussen 10.00 en 13.00 uur, voor de 80 km tus sen 09.00 en 12.00 uur en voor de 110 km tussen 09.00 en 10.00 uur bij café De Roerdomp aan de Tweemanspol der 12 in Zevenhuizen. De 35 km-route gaat via Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen, Capelle en Zevenhuizen, de 80 km-route via Krimpen, Bergambacht, Vlist, Haa strecht, Gouda en de 110 km-route via Bergambacht, Schoonhoven, Lopik, Polsbroek, Vlist, Haastrecht, Gouda, Zevenhuizen. Halverwege het parcours, na 165 kilo meter (ca. 16.00 uur) zal het parcours wederom leiden langs camping ’’Ze venhuizen” waar op dat moment een optreden zal worden verzorgd door het duo Chris Co, een zingend echtpaar uit Rotterdam dat Hollandse liedjes ten gehore zal brengen om de deelne mers aan te moedigen en voor de laat ste kilometers moed te geven om de 200 kilometer af te maken. West 11 3BA RC 3Be Fair 2, FC Lisse 3, Jodan Boys 2, Katwijk 3, Lyra 3, Oegstgeest 2, Quick Boys 5, RCL 3, Rijnsburgse Boys 3, Sportlust 3, Spirit 3. Ter afsluiting van het jeugddamseizoen werden alternatieve spelvormen bedre ven. Ongeslagen winnaar werd hier Wim den Hertog. WADDINXVEEN - Zaterdag werden op de atletiekbaan aan de Alberdingk Thijmlaan de jaarlijkse clubkampioen- schappen van de sportclubs Antilope gehouden. In de diverse leeftijdscategorien werd in meerkampen bestaande uit een sprintnummer, een springnummer, een werpnummer en een loop over middel lange afstand het klassement van de beste atleten opgemaakt. Bij de jongens en meisjes van 7 jaar ging het kampioenschap naar respec tievelijk Annemieke van Dam en Vin cent Pelupessy. Bij de meisjes van 8 jaar was Carla Graafland de sterkste. 2jij overtuigde vooral met een vertesprong van 2,86 meter. Tjeu van Haren was bij de jon gens van 8 jaar verreweg de sterkste. Zijn balworp van 29 meter was van uit zonderlijke klasse. Bij de negenjarigen ging het goud bij de meisjes naar Erlina Hoek en bij de jongens naar Sven Metsemakers die een fantastische 1000 meter liep in de tijd van 3 minuten 55 seconden. De strijd bij de meisjes in de leef tijdsklasse 10-11 jaar werd pas op het laatste onderdeel beslist in het voor deel van Kathinka Hoek. Bij de jongens van die leeftijd kon Frank Kuiper zijn voorsprong op Erik Wiederiks op het laatste onderdeel niet handhaven. Derde werd hier Vincent Boere die opviel door een goede hoog- tesprong van 1.15 meter. Bij de jongens van 12 en 13 jaar was Rudi Ververs een klasse apart, onder andere met een hoogtesprong van 1,40 meter. Bij de jongens van 14 en 15 jaar waren Martij n van der Mei en Peter Groot lange tijd aan elkaar gewaagd. In het laatste nummer, de 800m, nam Marlijn met een tijd van 2 minuten, 21 seconden alsnog afstand van zij n rivaal De dames en heren vochten een verbe ten strijd uit. In beide groepen bleken de kampioenen van vorig jaar uiteinde lijk de sterksten. Marleen de Wit won voor Willie Prevosth, Piet Blauboer liet wederom Etienne Boer en Hans Boere achter zich. Laatstgenoemde, als jeugdtrainer automatisch verzekerd van een grote schare supporters, liet op de 1000 meter een uitstekende tijd van 2 minuten en 55 seconden noteren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 23