GEMEENTE WADDINXVEEN Vakantiewerk in De Bonkelaar zijn wij op Botsing met 3 gewonden SRTW-RADIOS Boonstoppel start bouw Truckcenter In Gouwe-aquaduct let op van dinsdag 31 juli tot en met zaterdag 18 augustus Caravan van Keser BV Verhuizing Volvo BV Collecte Rode Kruis Op Coenecoop complex met 12 werknemers i MIEKE Bromfietser gewond KRUIDERIJ ”de peperboonf Mildere straf Bejaarde dief Fietser gewond COLLECTEVERGUNNING SPREEKUREN NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN Aanhouding Wasstraat KWIJTSCHELDING AFVALSTOFFENHEFFING EN BIJDRAGE FONDS DEELNAME VERENIGINGSLE VEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN i TTH-r.- 01820-15767 01727-14044 17613 01820-28011 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 DINSDAG 21 AUGUSTUS STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR. Waddinxveen Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 25 juli 1990 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 Papaverveld 45 Papaverveld 55 Boezem weg 31 over uiteenlopende onderwerpen aanwezig. Marga Klompéhoeve 88 Heemraadweg 14 Troelstrahoeve 36 Boekweitakker23 Otto-erf21 de Akker 20 Fazantdreef 67 ZATERDAG 28 JULI 1990 Elk heel uur nieuwsberichten ZONDAG 29 JULI 1990 1111 stuurmanpartnersbv HUI uil -programma- 9.15 uur: Kerkuitzending. Een uitzen ding van de hervormde Immanuelkerk- gemeente. Predikant ds. A.W. de Bruin. De dienst begint om 9.30 uur. 12.00-13.00 uur - RTW-Klassiek. Klas sieke muziek om de zondag rustig in te gaan. Presentatie: Hans van Meurs. Wegens het zomerseizoen geen Khabar oua Nagham. BOUWPERCEEL: Middelburgseweg 9 De Bonkelaar, Beukenhof 5. Telefo nisch kan ook: 01828-17272 (vragen naar Ilse Stecher, kinderwerkster). Voor vakantie-activiteiten zoekt men ook nog begeleiding van vriendelijke en gemotiveerde vrijwilligers. Zonder deze mensen kunnen de activiteiten im mers niet doorgaan. WADDINXVEEN - Keser’s Informa- tiecaravan is vrijdag weer aanwezig bij het winkelcentrum de Passage. De ca ravan is in Waddinxveen te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. Kesér is een uitzendbureau dat zo dicht mogelijk bij de mensen wil zijn met nieuwe banen. Een informatiecaravan is daar een middel voor. Brede weg 23 Abr. Kroesweg 54 De start van de bouwactiviteiten voor de bedrijfswagensafdeling van Boon- stoppel was vorige week woensdag. In deze sector van het Waddinxveense concern werken 8 mensen. Dat aantal zal op Coenecoop worden uitgebreid naar 12 vaste medewerkers om zo de klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. drijfsgebouwen zijn. De draagconstructie boven de onder heide betonvloer zal worden uitge voerd in staal. Voor de gevel wordt op begane grondniveau metselwerk toege past. Daarboven wordt gebruik ge maakt van vlakke stalen gevelbekle ding, in kleur behandeld. Het receptie- en kantoorgedeelte, dat 2 bouwlagen hoog is, krijgt een gebogen gevel, aan de werkplaatszijde begrensd door een vertikale gemetselde schijf, doorlopend tot boven ’t gebouw, waarop een verlichte merkaanduiding wordt aangebracht. De aannemer verwacht complex in 8 maanden te kunnen realiseren. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 Lokale omroep vlade FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. Op de Kerkweg-Oost is een 19-jarige bromfietser uit Waddinxveen licht ge wond geraakt aan hand en scheenbeen bij een aanrijding. De jongeman werd door een Bos- koopse automobilist aangereden bij het afslaan. De Boskoper zag de brom fietser over het hoofd. De automobilist ging mee naar het poli tiebureau voor het afnemen van een ademtest, omdat vermoed werd dat hij te veel had gedronken. Winkelcentrum "PASSAGE" Waddinxveen Juliana van Stolberglaan 4, Telefoon 01828-17689 WINKELCENTRUM "PASSAGE" WADDINXVEEN. Juliana van Stolberglaan 6 telefoon: 01828 -17689 Een 38-jarige Rotterdamse gokver slaafde, die ook in Waddinxveen di verse inbraken op zijn naam had, is door de rechtbank in zijn woonplaats De Goudse gemeentepolitie heeft een 83-jarige Waddinxveense man aange houden. De man had in het warenhuis Hema aan de Kleiweg voor 16 gulden aan arti kelen willen meenemen zonder te beta len. Van de politie kreeg de bejaarde Wad- dinxvener een waarschuwing. Bij een aanrijding op het kruispunt Kerkweg-Oost-Kanaalstraat is een 30- jarige Waddinxveense fietster gewond geraakt. Een automobilist zag bij het linksaf slaan de vrouw op de fiets over het hoofd. De fietster liep bij het ongeval schaaf wonden en een wond boven haar ogen op. De chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie heeft aan Unesco Centrum Nederland vergunning verleend voor een collecte in de periode 29 oktober tot en met 4 november 1990. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen of door middel van intekenlijsten. De collectanten dienen te zijn voorzien van een deugdelijk legitimatiebewijs. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. Burgemeester C.M. van der Linden, wethouder P.F.J. van Schie, wethouders K.W.Th. van Soest en wethouder J. Neele: uitsluitend na afspraak met de secretaresse. 1 In het gemeentehuis is op de begane grond bij de balie van de sectie Burgerzaken van de afdeling Algemene Zaken, een brochurewand in gebruik. In de wand is een groot assortiment folders en brochures vakantie ■POLITIENIEUWS Byoux Drogisterij Porfumerie Salon de Beauté WADDINXVEEN - De in Waddinx veen gehouden collecte voor het Rode Kruis heeft 2.774,90 opgebracht. Be gin vorige maand werd daarvoor op de weekmarkt en in de winkelcentra ge collecteerd. Met de straatcollecte heeft het Rode Kruis van Gouda en omstreken de col- lecteperiode voor dit j aar weer afgeslo ten. Op dit moment komen er nog ac ceptgiro’s en bankbetalingen binnen. De stand was onlangs 40.000,-, hier bij inbegrepen de opbrengst van de straatcollectes van plm. 6.860,-. Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) 14.00-18.00 - RTW-Totaal. Ontspan nend en informatief programma waarin actualiteiten, sport, reportages en mu ziek samengaan. Direkt na het nieuws een uuroverzicht en op de halve uren lokaal nieuws en weerbericht. Tijdens de uitzending kunt u telefonisch reage ren: tel. 01828-10379. 18.00-24.00 uur - Hitfront. Een avond vullend hitgevoelig programma met muziek en informatie gericht op jonge ren. Informatie over vacatures, biosco pen en andere uitgaansmogelijkheden. Presentatie: Gert Voogd, Diederik Huizinga, Ferry van Loon. WADDINXVEEN - Op het bedrijvenpark Coenecoop is begonnen met de bouw van een nieuw pand voor Boonstoppel Truck Service BV van de Oranjelaan. De eerste paal voor het complex werd geslagen door direc teur Arie Boonstoppel jr. en zijn 3-jarige zoon Ard. AARD VAN HET BOUWPLAN: het oprichten van een schuur Volgens de Waddinxveense rijkspolitie ontstond de aanrijding toen een 59-ja- rige bestuurder van een vrachtwagen van de Goudse Betonmortel Centrale, rijdend op de A12 richting Utrecht, bij Gouda eraf wilde. De Waddinxvener ging van de derde naar de tweede baan, en raakte daarbij een personenauto. Deze wagen schoot naar voren en naar links, waar een andere personenauto reed. Die wagen schoot eveneens naar voren, en ook naar links, waar opnieuw een personenauto reed. ambachtse bouwbedrijf Van Erk BV in samenwerking met de Waddinxveense vestiging Rehorst Bouw BV. Het ont werp is van het Waddinxveense archi tectenbureau Stuurman Partners BV van de Brugweg. Boonstoppel beschikt in Coenecoop over 4.300 vierkante me ter grond, waarvan in twee lagen 1.900 vierkante meter wordt bebouwd. veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voor waardelijk. De man bleek in het afgelopen jaar voor zo’n drie en een halve ton te heb ben gestolen uit geparkeerde vrachtwa gens. Aanvankelijk was tegen de Rotterda- mer 2 jaar celstraf geëist, maar hij kreeg van de politierechter nog een kans. WADDINXVEEN - Volvo Bedrijfs wagens BV is maandag verhuisd van Den Haag naar Waddinxveen. In het bedrijfspand op Coenecoop hebben zich ook gevestigd de Volvo-dochters Nebim Waddinxveen BV, Nordica Be- drijsfmanciering BV en Action Service Europe, de 24-uurs hulpdienst van Vol vo. Maandag 23 juli betrok de importeur van Volvo truck- en buschassis, de nieuwe behuizing op het bedrijvenpark Coenecoop. Strategisch gelegen tussen Waddinx veen en Gouda en vlakbij de snelwegen A12 (Utrecht-Den Haag) en A20 (Gouda-Rotterdam) werden door Volvo Bedrijfswagens BV op een ter rein van zo’n 50.000 vierkante meter twee nieuwe gebouwen neergezet. Het eerste en meest dynamische ge bouw is de nieuwe huisvesting van de importeur, Volvo Bedrijfswagens BV. Dit gebouw bevat twee vleugels met een lengte van 42 meter, die elk vier verdiepingen tellen. De twee vleugels van het Volvo-ge- bouw hebben als middelpunt een cen trale ruimte, waarin zich de algemene voorzieningen als liften en opslagmo gelijkheden bevinden. Bovendien bevindt zich hier een audi torium met een capaciteit van 116 per sonen. Tussen de kantoorvleugels is een grote schelpachtige ruimte geschapen, waarin zich het bedrijfsrestaurant, de ontvangstruimte en het instructiege- deelte van het trainingscentrum bevin den. Boonstoppel Truck Service BV is ge specialiseerd in verkoop, onderhoud en leasing van bedrijfswagens in de breedste zin van het woord. De merken DAF, Peugeot en Mitsubishi worden actief gevoerd, terwijl ook overige merken (Mercedes en Volvo) niet vreemd zijn voor Boonstoppel Truck service. Het Boonstoppel Truckcenter op Coe necoop wordt gebouwd door het Berg- *Arie Boonstoppel jr. en zijn zoon Ard sloegen vorige week woensdag de eerste paal voor de nieuwbouw van Boon stoppel Truck Service BV op het bedrijvenpark Coenecoop. (Foto: Sjaak Noteboom). *Een schets van het complex van Boonstoppel Truck Service BV, zoals dat er volgend voorjaar moet staan. (Teke ning: Stuurman Partners BV). Recente folders zijn o.a.: - Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving. - De Hollandse Plassen, het veelzijdige watersportgebied van Zuid-Holland. - Zuid-Holland, groot in groen. WADDINXVEEN - Op dinsdag 31 juli, woensdag 1 augustus en donder dag 2 augustus, vinden er voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar vakantieactiviteiten plaats in en rond De Bonkelaar aan de Beukenhof in Waddinxveen. Waddinxveense politiemensen ontdek ten bij een achtervolging in Gouda een zich verdacht gedragende automoblist. Nadat de bestuurder een gegeven stop teken negeerde werd een achtervolging ingezet waarbij de automobilist met zijn auto uit de bocht vloog en in een vijver terecht kwam. De beide inzittenden wisten zich uit de auto te wringen en werden opgewacht door de politie. WADDINXVEEN - Drie gewonden en vier beschadigde auto’s waren het resultaat van een aanrijding in het Gouwe-aquaduct, op de plek waar de rijkswegen uit Rotterdam (A20) en Den Haag (A12) samenkomen. De gewonden konden na in het Goudse Bleuland Ziekenhuis behandeld te zijn weer naar huis. Van de botsing heeft het doorgaande verkeer maar even last gehad. Het programma is heel gevarieerd. Op dinsdag 31 juli wordt er geknutseld met kosteloos materiaal, verf en klei. Zoals gewoonlijk kan en mag alles, als er maar lol aan beleeft wordt. Op woensdag 1 augustus gaan de kin deren samen eten koken en wat er ge kookt is gaat iedereen gezamenlijk weer opeten. Het menu bestaat uit groentesoep, pizza en vruchtensalade. Op donderdag 2 augustus wordt er een uitstapje georganiseerd naar Ouwe- hand’s dierenpark in Rhenen. En als het mooi weer is gaan de kinderen daar ook nog zwemmen. Op dinsdag en woensdag beginnen de activiteiten om 14.00 uur en ze duren tot 15.30 uur. Donderdag vertrekken de kinderen om 9.00 uur en zijn ze rond 16.00 uur weer terug. Alle activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Voor alle activiteiten van het kinder werk geldt een beperkte inschrijfmoge- lijkheid, met name voor de activiteiten van woensdag en donderdag, op tijd in schrijven is aan te raden. Inschrijven kan op maandag tot en met donderdag van 930 uur tot 1230 uur in het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, vervangen garagedeuren het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakraam in het voorgeveldakvlak en een dakraam in het achtergeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakkapel op het achtergevelvlak het gedeeltelijk veranderen van een woonhuisplaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dakkapel op het achtergeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakraam in het voorgeveldakvlak en een dakraam in het achtergeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakraam in het voorgeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakraam in het achtergeveldakvlak het oprichten van een magazijn het vergroten van een warenhuis In het nieuwe Truckcenter zullen wor den ondergebracht een service- en re- paratiewerkplaats, een onderdelen ma gazijn, receptie en kantoorruimten, was- en kleedruimten, een bedrijfskan tine en een auto-wasstraat. De was straat is geschikt voor trucks en perso nenauto’s. Het terrein biedt ruimte voor een even- isSE! tuele uitbreiding in de toekomst en er is voldoende parkeerplaats voor voertui gen achter het gebouw. Het is een func tioneel ontwerp, waarbij ook aan de gevelbehandeling veel aandacht is be steed. Gezien vanaf de Kanaaldijk zal het Truckcenter een duidelijk herkenbaar element tussen de flankerende be- Het laatste voertuig ging over de kop, waarbij de drie inzittenden gewond raakten. Het ging om een 67-jarige be stuurder uit Rijswijk en twee passa- giers van 65 en 63 jaar. Voor mensen met een minimuminkomen of net daarboven bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor de regeling kwijt schelding afvalstofheffing en voor een bijdrage uit het Fonds Deel name Verenigingsleven. Aan mensen die eerder in aanmerking zijn gekomen voor deze re geling is reeds een aanvraagformulier toegezonden. Degenen die menen in aanmerking te komen voor bovenstaande regelingen en geen aanvraagformulier hebben ontvangen, kunnen een aanvraag formulier afhalen in het gemeentehuis bij de afdeling Sociale Za ken op de begane grond. De sluitingstermijn van inzending is ge steld op 1 september 1990. Meer informatie over deze regeling kunt u krijgen tot 1 september 1990 in het gemeentehuis bij de administratie van de afdeling So ciale Zaken, uitsluitend na telefonische afspraak, telefoon 14433, toestel 271. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw:-elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. Abr. Kroesweg 42 het vergroten van een warenhuis Abr. Kroesweg 46 en 48 het vergroten van een warenhuis de Akker 47 en 49 het vergroten van twee woonhuizen Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden ge vraagd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 3