Hervormde kerk laat optie lopen MEISJE BREEKT BEEN OP BAAN Bromfietser valt meisje (17) lastig 2 DAMES BASTIAAN Caravanpark met zwembad „Reeuwijk Omstreken” '100% SERVICE GEVEN WE NATUURLIJK TOT IN DE PUNTJES',ZEI JAN. Geen nieuwe kerk aan de Sniepweg v. d. linde ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid A Betere voorlichting voor woning zoekenden Op grens met Waddinxveen I Onafhankelijk Nieuwsblad Brommer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Fietsendieven gepakt Drie vijftienjarige jongens uit Gouda zijn door de Waddinxveense politie ge pakt op verdenking van fietsenfiefstal. Ze hielden zich op bij de fietsenstalling van het NS-station Waddinxveen, waar ze fietsen tegen elkaar aan het gooien waren. Mountain-bike gesto len OLYMPIA^ wij vu Zwembad Portemonnees weg Robotje Lichte autobotsing Enquete ^Brommer SCHOENEN Mooi i I f I - t v 5 Woensdag 1 augustus 1990 46e Jaargang - No. 2193 bestaan om daar - tegenover de Bomenwijk - een nieuwe kerk te bouwen. INTERIEURVERZORGING 7UITZENDBUROS EN NOG VOOR U. GEVRAAGD: VOOR WERK IN DE HUISHOUDING OP MAANDAGMORGEN VAN 8.00 TOT 14.00 UUR. Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 WADDINXVEEN - De Centrale Hervormde Gemeente van Waddinx veen heeft er van afgezien om de optie op een stuk grond aan de Sniepweg te handhaven. De kerkvoogdij van dit grootste kerkgenootschap ter plaatse heeft het gemeentebestuur laten weten dat er geen plannen meer INL.MANEGE REIGERSBURGH TELEFOON 01828-12423 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. MIDDENSTAND 9 mnd. BASISKENNIS BOEKHOUDEN 4 mnd. PD - BOEKHOUDEN 13 mnd. KBK OPLEIDINGEN óók in Berkel, Ommoord, Capelle, Pijnacker, Schiebroek, Hoogvliet en Ridderkerk. OPTIEK TELEFOON 01828-30240 WADDINXVEEN - Een ongeveer 19-jarige bromfietser heeft zaterdag middag om zes uur op de Noordkade/Zuidkade tussen Waddinxveen en Boskoop geprobeerd een 17-jarig meisje uit Waddinxveen aan te randen. WADDINXVEEN - Op de grens van Waddinxveen, aan de Bredeweg 66 in Moerkapelle, maar op grondgebied van Zevenhuizen, ligt een bijzon der recreatiepark. Een groene oase met 160 stacaravans, het partycen trum Concordia en een reeks mooie recreatievoorzieningen, die ook voor de Waddinxveners toegankelijk zijn. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 ZOMER- OPRUIMING BIJ KHARWA" f tapijt Tai. 01828-18119 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Kijk naar Jan en je weet wat-ie er mee bedoelt. Service verlenen is voor hem geen 9 tot 5 baan. 24 Uur per dag staat Jan voor u klaar. Om 2 uur's nachts mag u hem uit z'n bed bellen. Slapen? Dat doet Jan wel als-ie gepensioneerd is. Goede service daar gaat het om. Of niet Jan? EhhJan, Jan... wakker worden! C.A. Uithol van caravanpark De Randstad aan de Bredeweg in Zevenhuizen voor het ’’bruisende en spuitende” zwembad op de grens met Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). y&A» y. 1 M ■i f ■4 De kerkebouw is al zolang de gemeente Waddinxveen sinds 1983 in de wijk Zuidplas aan het bouwen is een onder werp van grote discussie binnen de Centrale Hervormde Gemeente. De emoties laaiden daarbij steeds hoog op, omdat één deel van de lidmaten meent dat op grond van oude toezeg gingen gewerkt moet worden aan een uitbouw of verbouw van De Hoeksteen aan de Esdoornlaan, terwijl een ander deel meent dat de kerk nieuwe kansen krijgt als er nieuwbouw in de Zuidplas wordt nagestreefd. Het meisje heeft hiervan aangifte ge daan bij de rijkspolitie. Ze reed op de fiets naar huis toen de bromfietser langszij kwam en haar begon lastig te vallen. Hij pakte haar bij de armen en liet zijn geslachtsdeel zien. De Wad- dinxveense wist zich los te rukken. Volgens de rijkspolitie reed de jongen Het park ligt verscholen in het kassen- gebied en is bij weinigen in de streek bekend. Het geheel beslaat zes velden met sta-caravans, met elk een eigen tuin, een veld voor toercaravans, een eigen zwembad, een sportveld en een kantine. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Later werden de jongelui aangetroffen op twee fietsen, waarvan de sloten opengebroken waren. In Waddinxveen is weer eens een mountain-bike gestolen. De fiets stond ine en tuin achter een huis aan de Win gerd. De mountain-bike was turkoois van kleur. De waarde van de tweewieler is de rijkspolitie niet bekend. Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 M.i.v. september één avond per week in het Trefpunt in WADDINXVEEN. INFO: 010-4.22.24.29 - 010-4.22.00.34 NIMA-A, MBA en COMPUTER- BOEKHOUDEN alléén in Ommoord. I Doe-het-zelf ma tenalen I Keukens Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tel 01828-12596 -- 76a M h Waddinxveen Vi eekhlad voor addinxveen met de camping, tien jaar geleden kwam het zalencomplex Concordia er bij, drie jaar geleden de zwembadac- commodatie en dit jaar een slagboom met een geavanceerd computersys teem, zodat precies bijgehouden kan worden wie er op de camping aanwezig is en wie niet. OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GROENSVOOROE - WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Een meisje van de Charlotte de Bourbonstraat heeft haar been gebroken bij het skateboar den aan de Dreef. De gemeente is er nog steeds niet toe overgegaan daar waarschuwingsborden te plaatsen, zo als beloofd. Inmiddels is de half-pipe skateboard- baan achter het voormalige woonwa gencentrum in korte tijd een trefpunt voor de Waddinxveense schaatsplank- jeugd geworden. Het gaat hier om caravanpark De Randstad van de 32-jarige C.A. Uit hol, vijftien jaar geleden in de boom gaard van zijn vader - de boer en fruit teler A. Uithol (70) - gesticht op de rand van Zevenhuizen, Moerkapelle en Waddinxveen. op een vrij grote bromfiets, rood-wit van kleur, en droeg hij een zwarte helm. Eventuele getuigen wordt ge vraagd, en mogelijke medeslachtof fers, contact op te nemen met de poli tie. De stacaravans zijn aangesloten op het gas- en electriciteitsnet, zijn voorzien van een telefoon als dat wordt gewenst, maken gebruik van een centraal riool en sproeiwater en hebben drinkwater. Dit najaar zal een kabelnet voor radio en televisie worden aangelegd. Eerder kwam er bij de toegang tot de camping een slagboom, die met persoonlijke pasjes geopend en gesloten kan wor den. Maar heel bijzonder blijft het zwembad van caravanpark De Randstad, dat ook nog een restaurant met bar en snackbar heeft, een recreatiezaal met spelletjes voor de jeugd en modern sanitair. En dat omgeven door veel gezelligheid van de campingbewoners. En dan gaat het al gauw op zomerse dagen om een kleine 700 mensen. gordijnen vinyl h zonwering F matrassen ■k Bedtextiel Groensvoonie 12 Hl- -T--T VVBOCBnXVWVi Het zwembad zou door de Waddinxve ners - die deze zomer een eigen bad moet missen - best eens meer ontdekt kunnen gaan worden. Het is voor kin deren en ook hun ouders een ideale mogelijkheid om dichtbij huis een duik in het water te nemen. Caravanpark De Randstad heeft twee door zonnecollectoren verwarmde zwembaden met een wildwaterbaan, een bruisbad, een vloedgolfdouche en een jetstream. Ook is er een zonne weide en zijn er twee speeltuinen. De toegangsprijs is 3,50 per persoon, De openingstijden zijn dagelijks van 11.00-18.00 uur. Er is voldoende par keergelegenheid. Uit een woning aan de Oranjelaan zijn volgens de rijkspolitie twee portefeuil les gestolen. Onbekenden hebben zon der sporen achter te laten de beurzen meegenomen. Het ging om een damesportemonnee met 300,- en een herenportemonnee met f 1.300,-. De beurzen lagen in de keuken. Hygiëne staat bij Harry Uithol en zijn vader hoog aangeschreven. Het zwem bad met jet-stream en andere voorzie ningen beschikt over een heus robotje, die elke avond de bodem van het bad schoonmaakt. Recreatiepark De Randstad heeft één parool: als je iets doet doe het dan goed. Vijftien jaar geleden werd begonnen betekenen dat de jonge en moderne Zuidplasbewoners een ander stempel op het leven binnen de Centrale Her vormde Gemeente zouden kunnen gaan drukken dan in de overige her vormde kerken het geval is. Een groot aantal hervormden ’’gruwt” van de ge dachten aan een ’’lichtere” kerk. Aanvankelijk had het gemeentebe stuur er rekening mee gehouden dat één van de Waddinxveense kerken zou gaan bouwen in het hart van de Zuid plas, waar nu al een winkelcentrum staat en een sportzaal in aanbouw is. Toen bleek dat alleen de Centrale Her vormde Gemeente in de nieuwe wijk aan kerkebouw wilde gaan doen is be sloten de bouwplek op te schuiven naar de Sniepweg in het sportpark ”de Sniep”. Maar deze verschuiving tot aan de rand van de Bomenwijk blijkt nu onvol doende te zijn om alle lidmaten van de Centrale Hervormde Gemeente op één lijn te krijgen. De langjarige optie om daar een nieuwe kerk te bouwen is deze dagen door de kerkvoogdij ingetrok ken. Op een dit najaar te houden gemeente- avond zullen de lidmaten verder spre ken over de verbouwingsmogelijkhe- den van De Hoeksteen. Op de Nesse is een auto tegen een stil staande wagen gereden. De bestuurder van de rijdende wagen, een inwoner van Delft, wilde achteruit rijden, maar lette daarbij onvoldoende op. Bij de manoeuvre werd de stilstaande auto van een Gouwenaar licht geraakt. 4 Er zijn daar dagelijks groepjes jonge ren te vinden, die er adembenemende kunsten met de schaatsplank demon- stereren. Ze worden daarbij gadegesla gen door leeftijdgenoten, die van alle draaiingen en bewegingen zeer genie ten. Na lang vragen van de zijde van de jeugd heeft het gemeentebestuur in snel tempo de skateboardbaan voor 55.000,- aangelegd. De directe omge ving is geasfalteerd. Uit een onlangs gehouden enquete on der de daarvoor in aanmerking ko mende lidmaten is gebleken dat een (kleine) meerderheid voelt voor kerke bouw op de plek van De Hoeksteen. Een plek overigens die het gemeente bestuur minder aantrekkelijk vindt voor het realiseren van een nog groter gebouw. Want de plannen voorzien na melijk in een totale metamorfose van De Hoeksteen, waarvan de voorstan ders menen dat dat tot de mogelijkhe den behoort. De verbouwers van De Hoeksteen ge loven er sterk in dat een verbouwde kerk op die plaats voldoende aantrek kelijkheid zal hebben voor de Zuid plasbewoners, die nu kerken in de ge meenschapsruimte van de Rehoboth- school aan de Sperwerhoek. Het Godshuis aan de Esdoornlaan is best centraal gelegen als wordt bedacht dat de vaste kerkgangers ook in de Bo menwijk en omgeving zijn te vinden, zo wordt gevonden. De kerkebouw binnen de Centrale Hervormde Gemeente, die ook nog over de Brugkerk aan de Kerkweg- Oost en de Bethelkerk aan de Bilder- dijklaan beschikt, is volgens diverse hervormden uitgegroeid tot een rich tingenstrijd. De voorstanders van een verbouwde Hoeksteen verwachten dat met het blij ven kerken daar de sfeer, het karakter en de geloofsleer het beste gewaar borgd zijn. Niet ontkend wordt immers dat een nieuwe kerk in de Zuidplas zou kunnen WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen geeft een nieuwe folder uit voor mensen die een woning zoeken in de gemeente. Deze folder is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis. Met de nieuwe folder ’’Wonen in Waddinx veen wil de gemeente de voorlichting aan woningzoekenden verbeteren. De tekst van de folder is voor een be langrijk deel het werk van twee studen ten communicatiekunde aan de Rijksu niversiteit Utrecht, Hester Glasbeek en Marjon Uppelschoten. De camping aan de Bredeweg is in korte tijd uitgegroeid tot een weldadig mooi aangelegd recreatieparadijsje met heel veel plezierige mogelijkheden voor groot en klein. Alle bewoners van stacaravans - er is nog een aantal plaat sen vrij -, tenten en toercaravans heb ben het er tussen een weelde van bo men en struikgewassen erg naar hun zin. De nieuwe skateboardbaan bij de Dreef is volop in gebruik. (Foto: Bert Woudenberg).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1