winkelmeisje 1990 1.55 1.60 I Familie Berichten TOPSLAGEBIJ OTTERSPEER VIDEORENT M.J.VANOOI Tuinstraat 59, 2771 BX Boskoop Tel. 01727- 13356/12212 OPPAS voor baby en peuter. Max. 3 dagen per week. KAMER gestoft, gemeubl. tÉ 4 MEDEWERKERS Vermeulen Hout/A K0FF wseHBflS—ma 1970 K. Edelman B.V. GULDEN C. H. DE VRIES Oppas voor 2 jonge kinde ren c.q. hulp in de huishouding voor 1 a 2 dagen per week Reactie onder num mer 537, bureau van dit blad MEDEWERKSTERS PlflMKO spanplafonds nooit meer witten Èt innVunen fc/lrteVxxM M t a Wij vieren ons 20-jarig jubileum met k I LA HENNY EN ANNIE DEN UYL Slankclub afvallen in groepsver band 5,- per keer CURSUS Fantasie poppen maken Nette JONGE MAN BEGRAFENISSEN Voor begrafenissen VLEESSALADES AMBACHTELIJKE TOPSLAGEBIJ OTTERSPEER TE HUUR PALINGWORST SPEKROLLADE ALBERT HEIJN ZWITSERSE BOLLEN 100 gram OPDRACHTFQTO PROBLEEMLOZE OPLOSSING u gedurende deze 20 jaar in ons stelde feestelijke voordelen. Als dank voor het vertrouwen dat 4: VERKOPER M/V voor alle afdelingen ook voor de vrijdagavond en zaterdag 111 Pagina 16 Woensdag 7 november 1990 Hn het aanbot 1990 1945 Gevraagd full-time 4 KIPFILET 9.75 6.75 SPEKLAPPEN 500 gram 8.00 TOPBURGERS Nu... 3.35 GRILLWORST nu voor SAMEN 3.40 VANUIT ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲A/ Op 10 nov. a.s. bent u van harte welkom op de receptie van 25 jaar vaart onze huwelijksboot nog steeds voor de wind. die gehouden wordt van 17.00-18.00 uur in Hotel-Rest. Neuf, Barendstraat 10 te Boskoop. Tuinstraat 121 2771 BZ Boskoop Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen HENSTRA NATUURSTEEN Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dataj op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. is een groothandel in Kamerplanten, Cactussen en Aardewerk-Decoratieartikelen. SPECIALITEIT VAN DE WEEK samen normaal Jubileumvoordeel 27.85 7.85 voor groente- en fruitzaak K. Vergunst, Boskoop tel. 01727-15026 na 18.00 uur 01720-32440 We hebben de volgende vacatures: - Medewerkster voor het monster-magazijn van de Afdeling Aardewerkprodukten. - Medewerkster voor het schoonhouden van onze nieuwe showroom (1000 m2) voor de Afdeling Aardewerk- en Decoratie-artikelen. (Incl. invallen voor kantinewerkzaamhe- den en onderhoud van een toiletgroep). Dit betreft een funk- tie voor halve dagen. - Medewerksters voor de Cactus-afdeling. Binnen deze af deling wordt ons grote assortiment cactussen verwerkt in diverse verpakkings-mogelijkheden. Wij bieden voor gemotiveerde medewerksters een goede baan binnen een groeiend bedrijf. U kunt een kort briefje schrijven of een telefonische afspraak maken met: Direktie K. Edelman B.V. Schinkeldijk 56 - Postbus 40 2810 AA Reeuwijk. Tel. 01829-8200 (Hr. Bulk). w VANAF KOA4 EENS Bel geheel vrijblijvend: 01714-12184 J. VERZIJDEN E. VERZUDEN V. STUN HUGO VAN VELDE 31 december 1971 - 6 november 1990 TIMOTHEUS DAVID NEELTJE SEKERIS 01720 - 43806 UITVAARTVERZORGER LINNAEUSWEG 98A. BOSKOOP TEL. 01727-16867 Gevraagd Wegens constante groei zoeken wij enkele actieve TE HUUR VOOR VAKMAN EN DOE HET ZELVER rolsteigers, kamersteigers, ladders hulpstukken, betonmolens Nassaustraat 10 - Boskoop - Tel. 12537 GEVRAAGD: TELEFOON 01727-14271 na 17.00 uur: tel. 01727-12781 Trouwplannen? GRAFMONUMENTEN en gedenktekens Diverse NATUURSTEEN soorten zoals GRANIET - MARMER - CRISTALLINO. SPECIALE AANDACHT VOOR OPSCHRIFT qua inhoud en vormgeving. UIT EIGEN WORSTMAKERIJ BEN JE GOED GENOEG VOOR ONZE KLANTEN? het budget-vriendelijke span-plafond S y s t e e 1NEEL KA0°? weken lang hebben wij iedere week een jubileum-feest pakket. Hierbij de 3© ’zÏjn'gESTA’ topklasse co s 240.0001^154^^ Zo“ NOG VERMEULEN HOUT iseen import groot- en detailhandel van hout, dat wordt gebruikt in de Weg- en Waterbouw en siertuinen. Wij leveren en plaatsen beschoeiingen, vlonders, steigers en erfafscheidingen. Onze opslag is 20.000 m2. Wegens de sterk toegenomen vraag naar ons kwaliteitsprodukt zoeken wij die zullen worden belast met het klaarmaken van houtbestellingen en andere voorkomende werkzaamheden. Inzet is voor deze functies belangrijker dan diploma’s. Leeftijd 17-25 jaar. Laag Boskoop 98 2771 GZ Boskoop Tel.: 01727-13200 Fax: 01727-16701 - I A Hijis 3 m '^.verkoop! 14.95 CNU LE',EBEN doordeweeks aroter en BIJ HET l HUREN van I MIN ,5plms\ 1 DAG I GRAT'S1 I ro® fWHOOPi golobebg) Sof rsT®Ne/HUSSEU een OR'Cy -^t/onale zeer binnenkort (M.UV- Geen bloemen. 13 Tel.: 01828-11537. 500 gram 20 5 stuks stuk 2.00 100 gram 100 gram 1 k i FotografenGilde TOPSLAGER Met grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon en broertje 1 november 1990 Onderweg 24 2742 LC Waddinxveen. Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor zijn gezin heeft betekend, geven wij u kennis dat, kort nadat hij zijn vijftig-jarig huwelijksfeest nog heeft kunnen vieren, na een lange tijd van ziekte uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze pa en opa Noordeinde 183, 2771 WL Boskoop Pa Velde is thuis opgebaard waar woensdag en don derdag de gehele dag gelegenheid is tot condolean- cebezoek. De begrafenis is bepaald op vrijdag 9 november om 14.00 uur en zal plaatshebben op de algemene begraaf plaats aan de Roemer te Boskoop. Piet van Gorkum Martine van Gorkum-van Bostelen Nicoline Pieter Christiaan Groot is het wonder jij bent zo klein Dankbaar zijn wij dat jij ons kindje mag zijn Leen en Sjoukje Jaap, Alex, Natasja. Rennie en Cor Wouter, Michiel Aad en Liesbeth Ciska met David Karin. 5 november 1990 Peter Zuidlaan 91 2142 XC Waddinxveen nog enkele plaatsen vrij. Bel snel start 13 nov. Gouwestraat 18. 2771 CH Boskoop. Tel. 01727-13150. Jan van Bijnenpad 1. 2742 VS Waddinxveen. Tel. OI828-I22OO. Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen aan den Rijn; Tel. OI72O-93282. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Filippensen 4 6 en 7. Geopend: dagelijks van 8.30-17.30 uur. Zaterdags van 8.30-12.30 uur. Reijerskoop 265, Boskoop, 01727-16397. zoekt zo spoedig mogelijk kamer of kosthuis i.v.m. aanstelling in Waddinxveen. Tel. 05140-3561 óoïcww Ik heb interesse voor uw wandplafondprogramma ANTWOORDCOUPON tel.nr. Op woensdag 7 november zijn onze ouders: en 45 jaar getrouwd. Wij zijn dankbaar en blij, dat wij deze dag met ons allen mogen vieren. Papa en Mama namens ons van harte gefelici teerd. Wij noemen hem Tim echtgenote van Willem Cornelis van der Hoeven Plafond- of wandproblemen? Bel voor info of stuur uw antwoordcoupon naar RENOVA Plafond/wandsystemen 8 soorten DEZE WEEK 100 gram naam straat postcode/plaats uitknippen en in gesloten enveloppe zonder postzegel zenden naar: Renova, Antwoordnummer 10380, 2400 WB Alphen a/d Rijn. A. van Velde-Klos Jan en Lenie Hugo, Arie Dien en Jan Pieter en Desirée William Jo Lieke Henk en Agaath Manuela, Wilco, Natascha Yvonne en Jos Stap eerst eens bij de Gilde- fotograaf binnen. Hij heeft een prachtig boek voi wetenswaar digheden van 52 pagina’s dik voor u klaar liggen. Gratis. Retjewkoop 265 2771 BK Boskoop. Td. 01727-1(397 VAKBEKWAAM LID HATUURSTEEHBeDRIJF Wie bij Albert Heijn aan de slag gaat op een van de bedieningsafdelingen, moet allereerst goed met mensen om kunnen gaan. Want onze klanten vinden het prettig om vriendelijk te woord te worden gestaan. Maar het is ook leuk als je hen wat meer kunt vertellen van de kazen, vleeswaren, broden of salades die je verkoopt. De mensen die wij zoeken hoeven dat niet allemaal al te weten. Want het maakt ons niet uit of je met of zonder diploma OPENINGSTIJDEN: DE HELE WEEK, ELKE DAG 14.00-17.00/19.00- 21.30 UUR 365 DAGEN PER JAAR JK kan goéd met De Heere heeft, na een moedig gedragen ziek zijn, tot Zich genomen mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, grootmoeder, zuster, schoon zuster en tante Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het rouwcentrum Gouwehof, Alb. Thijmlaan 1 te Waddinxveen, waar gelegenheid is tot condoleren op donderdag 8 november tussen 19.00 en 20.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. vrij dag 9 november om 11.00 uur in bovengenoemd rouwcentrum, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats, Alb. Thijmlaan 2 te Waddinxveen. op de leeftijd van 79 jaar. Waddinxveen, W. C. van der Hoeven Waddinxveen, C. K. Oosterom-van der Hoeven M. Oosterom Mariska en Henk Yvonne en Johan Wilfred Gouda, K. W. van Mourik- van der Hoeven J. van Mourik Manuela en Roland Charlotte komt en wel of geen ervaring hebt. Zolang je maar leergierig bent en initiatief toont. Van onze kant stellen wij daar natuurlijk de nodige aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover. Ben je tussen de 16 en 25 jaar, bel of schrijf dan naar Burg. Colijnstraat 26 2771 GE Boskoop t.a.v. dhr. A. Koole, tel. 01727-15145 SS® VHriuée 681, Zffl tt BnkHp. VAK TeWM 01727-12310 Lid van het Fotografen Gilde gyj Keuze uit meer dan 20 kleuren. Levering/montage. W a n d e n Onze eigengemaakte salades t- Ben je goed genoeg voor onze klanten? cn »s h'P I '5 H'i is cooi oud j SlUTE OF THE JUG DKom Ynkihg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

WvW | 1990 | | pagina 16