Certificaat Bierkunde Sint-actie is geslaagd GESLOTEN Echtpaar Zoutendijk wint vakantiereis 1RTW-RADI01 Jaap van der Eist koploper Excelsior Voor Gert Jan van Eeuwen Vogel- expositie in Zevenhuizen Brons voor VAN DER LINDE UITSLAG KLEUR- WEDSTRIJD Met prijsvraag van Mitsubishi Judoka’s Den Edel succesvol Bingo in Zuidplas zwemploeg WEER GOED! ra® AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD fÊiv VAN DER LINDE INTERIEURVERZORGING Bij FOCWA Garantiebedrijf VAN LEEUWEN -X c Pagina 15 f- FÓ-9^CWi INTERIEURVERZORGING DORPSTRAAT 38 WADDINXVEEN 176365 173518 172189 161770 029710 109270 156996 099338 092245 168076 126318 151796 188945 143973 197823 149510 149550 153212 133302 095308 142806 165923 199666 199817 104400 103654 106949 103669 124370 005601 077930 159185 116731 189685 060525 154594 080320 080528 033091 164093 197202 069681 103034 077580 190010 006539 061671 148832 059194 059101 008973 032509 196941 189962 102135 081504 068170 079601 061501 058501 VAN AF 1 JANUAR11991 IS ONZE ZAAK VOORTAAN MAANDAG DE GEHELE DAG 017731 177943 066773 184481 144302 090882 050807 013811 187908 181006 Z7 ei U v VRIJDAG 14 DECEMBER £2 ZATERDAG 15 DECEMBER Elk heel uur nieuwsberichten PW t Z:" ,W Z ZONDAG 16 DECEMBER Woensdag 28 november: Maandag 26 november: Vrijdag 23 november: Maandag 3 december: Woensdag 21 november: Vrijdag 30 november: 1 I A i -programma- In zijn winkel komt duidelijk tot uiting dat we te maken hebben met een bier- specialist: Bier in ”in” en bij Van Eeu wen vindt men ruim 100 soorten, va riërend van weinig tot een hoog alco- holpercentage. Natuurlijk is er ook al coholarm en alcoholvrij bier in 6 soor ten. De bekende 5 Trappistenbieren, abdij bieren, fruitbieren, witbier en pilsener ontbreken evenmin. Voor de feestdagen of bij andere gele genheden komt men bij Van Eeuwen goed voor de dag met de kadoverpak- kingen zoals stenen kruiken of bierdo- zen. veelal met bijbehorende glazen. Voor de gezellige lange winteravonden is zojuist binnengekomen het winter- bier en geheel nieuw bij Van Eeuwen is het Kerstbier. Linda de Jong, Linzenakker 14 (4 jaar), Lex Berghout, St. Huybertsge- regt 5 (4 jaar), Tessa Uitterhoeve, Graanakker 171 (5 jaar), Ben Schinkel, leplaan 50 (5 jaar), Yoran Verschoor, Herbarenerf 24 (6 jaar), Dave Koole, A. Jacobshoeve 30 (6 jaar), Erik Dol mans, Vondellaan 27 (7 jaar), Sander Blom, Heemraadweg 16 (7 jaar), Henny Zijlstra, Graanakker 135 (8 jaar), Carolien Marchand, Noordkade 56 (8 jaar), David-Saur Verschoor, Herbarenerf24 (9 jaar), Elvia Dijkhui zen, De Akker 1 (10 jaar). WADDINXVEEN - De prijswinnaars van de door de KNOV-afdeling gehou den kleurwedstrijd ter gelegenheid van Sint Nicolaas zijn bekend. De prijzen zijn donderdagmiddag 12 december om half vijf af te halen bij Heemskerk in de Dorpstraat. De prijswinnaars zijn: 09.00 uur: Kerkuitzending. Een uitzen ding verzorgd door de Gereformeerde Kerk. Na de dienst: gesprekken met mensen over Kerst vroeger en nu en een impressie van het optreden van het kinderkoor ’’Jong Geluid” in de Re monstrantse Kerk. Voorganger is ds. P.A.C. Bongers. Pias weg 16 Waddinxveen Tel 01828-21831 WADDINXVEEN - Na de 13e ronde van Excelsiors onderlinge damcom- petitie voert Jaap van der Eist met een uitstekende score en moyenne 15 punten uit 9 wedstrijden de ranglijst aan. In zijn nek voelt hij als het ware de hete adem van zijn achtervolgers Cor Barelds, Dick Dibbets en Adriaan Blom. Lokale omróep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. Donderdag 6 december: I’ I AN LEEUWEN UTOSCHA DE! De belangstellenden maakten tijdens deze Japan Days kennis met een aantal aspecten van de Japanse cultuur. Voor 350 snelle beslissers stond bovendien een speciale versie van de Mitsubishi Galant klaar, onder de naam Limited Edition. Alle 350 versies van deze spe ciale auto waren in een mum van tijd uitverkocht. Voor de bezoekers lag on der andere een speciale Japanse ge- luksmunt klaar. De bezitters van de prijswinnende loten kunnen contact opnemen met penningmeester D. Sonneveid van de KNOV-afdeling Waddinxveen, Koningin Wilhelminaplein 5, Wad dinxveen, tel. 01828-13061. In een leuk opgezette partij kon Jaap na een foutzet van Dirk Heeren I schijn winst behalen. Met het verkregen voor deel kon Jaap in het eindspel toeslaan. Kees Blonk kreeg, naarmate het spel vorderde tegen Jan de Heer een steeds betere stelling. Hoewel Jan zich taai verdedigde, kon hij niet voorkomen, dat Kees het voordeel eerst naar schijf- winst en later naar partijwinst wist uit te bouwen. Bertus van Eijk kreeg het erg zwaar te gen Ruud van Dijk. Ruud bleef een goede grip op het middenveld houden. Mede een door en zwak ontwikkelde linkervleugel van Bertus kon Ruud schijfwinst forceren, waarna hij via het eindspel de volle winst liet aantekenen. Teun Twigt had terecht op veel tegen stand van Adianus Crone gerekend. Langzaam maar zeker kreeg Teun iets positioneel voordeel. Juist in de fase, dat Teun naar winst leek te gaan afwik kelen, was hij iets te gretig. Gelukkig voor Teun overzag Crone een niet al te moeilijke doortochtcombinatie met eerr mogelijke remise als gevolg. Uit- WADDINXVEEN - De Sint Nico- laasactie van de KNOV-afdeling Waddinxveen is weer voorbij. De plaatselijke middenstand kan te rugzien op een succesvol evene ment, dat zelfs een beter resultaat opleverde dan een jaar geleden. De actie omvatte het uitdelen van gratis lootjes bij elke bestede tien gulden. Er waren zeven trekkingen met in totaal 70 briefjes van 100 gul den aan prijzen. Het notariskantoor J. in 't Hol en mr. P.L. van der Meulen verrichtte vorige week donderdag de zevende en laatste trekking: 18.00-24.00 uur: Hitfront. Een avond vullend hitgevoelig programma met muziek en informatie gericht op jonge ren. Presentatie: Gert Voogd, Diede- rick Huizinga en Peter Teunisse. Tus sen 20.00-21.00 uur: Negen jaar "De Dijk”. WADDINXVEEN - De reeks judo- tournooien, die ieder jaar in de regio worden georganiseerd, is gestart met een tournooi in Bergambacht. De orga niserende vereniging was dit keer Thor, en het ging om de Rinus v. Bu- renbokaal. Er hadden zich ruim 250 judoka’s inge schreven vanuit Waddinxveen, Gouda, Woerden, Bergambacht, IJsselstein, Reeuwijk en Schoonhoven. De vol gende judoka’s van de Waddinxveense sportschool Bert den Edel vielen in de prijzen: Op een le plaats kwamen: Danny Aerts, Peter v.d. Heul, Jelle Kolet, Dennis Booster, Maurice Schuyt, Mar tin de Kruyff, Jan Willem Hordijk, Mi- chiel Weiman, Richard v. Wijnen, Vin cent Versluys, Tjeerd Lameris, Johan v. Berkel, Remco Hoogendoorn, Den nis Bremmer, Erwin v.d. Heuvel, Ro nald v.d. Bor, Bas Jaap Vormer, Jan- neke Maas, Sjoerd Göddeke, Mark Douma, Johan v. Mullem, Jon Balen, Sander Hoenselaar, Dennis Leeu- wangh, Lennart v.d. Meij, Ronald Paauw. Op een 2e plaats kwamen: Marlies Brinks, Babs Woest, Kenneth Strijk, Tim Terra, Ruud Kammeraad, Ri cardo v. Klaveren, Martin Jongbloed, Stephan Ramdutt, Lodewijk Stolk, Gi- lian Breems, Arnold v. Campen, Ste phan Kleinhoonte, Wouter v. Kleu nen, Joris v. Dorp, Peter v.d. Leede, Guido v. Geenen, Ivo Bennekom, Geert de Boer, Nardi Veltman, Maar ten v. Campen, Jan Peter v.d. Velde, Wilbur v.d. Bas, Matthijs v. Campen, Angela Vermy, Johan de With, Lode wijk Vormer, Barbara Wortman, Jaap Anker, Robin Willemse, Peter de Roo, Jasper v. Meurs. Op een 3e plaats kwamen: Kevin Aerts, Willem Maas, Matthijs Tette- roo, Niels Ros, Eva Stoffels, Jordi v. Oostwaard, Gerben Boot, Maaike v. Oeveren, Pieter Haringsma, Jan Hen drik v.d. Berg, Rob Verwey, Laurens v. Arnhem, Marijke Kramer, Stephan Kruit, Roelien v.d. Berg, Walter Stam, Theo v. Berkel, Arnold v. Bavel, Mar leen Knijff, Robert de Gruyter, Yvo Kerst, Jacoline Groenendijk, Enno Manusiwa, André v. Vliet, Johan Ver hoef, Vincent Flick, Martijn Hartog, Mick Aerts en Annelies v. Campen. WADDINXVEEN - Op initiatief van de Stichting Wijkwerk De Zuidplas zal er op zaterdagavond 15 december een grandioze bingo-avond gehouden wor den, in De Duikelaar aan de Zuidplas- laan. Er zijn vele mooie prijzen te winnen met als superprijs een portable kleu rentelevisie. Gehoopt wordt dat er veel mensen komen, zodat het een hele ge zellige avond wordt. De zaal is open om 19.45 uur. Aanvang bingo om 20.00 uur. Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 12 december 1990 -- ZEVENHUIZEN - De vogelvereni ging Zang en Kleur in Zevenhuizen or ganiseert dit jaar de jaarlijks terugke rende distriktstentoonstelling. Deze tentoonstelling zal gehouden worden op donderdag 13 (20.00-22.00 uur), vrijdag 14 (13.00-22.00 uur), za terdag 15 (10.00-22.00 uur) en zondag 16 december (10.00-16.00 uur). Op deze tentoonstelling is een grote verschijdenheid aan vogels te zien, van kanarie tot papegaai.In totaal zo’n 1800 stuks. ze vogels zijn ingezonden door 237 lief hebbers uit diverse plaatsen uit geheel Zuid-Holland. 20.00-21.00 uur: Khabar Oua Nag-. ham.Een informatief programma voor, etnische minderheden in Waddinx veen. Presentatje: Hamid Meskine. --- FOCWA GAR i Obiectief in gedeeld in categorie I WADDINXVEEN - Het echtpaar Zoutendijk uit Waddinxveen is als win naar uit de bus gekomen van een prijs vraag die Mitsubishi in de maand sep tember tijdens de zogenaamde Mitsu bishi Japan Days in Nederland heeft gehouden. Zij maakten bij een bezoek aan Mitsu- bishi-dealer Boonstoppel jr. BV in Waddinxveen de slagzin ”Als je in een Mitsubishi riidt” af met de toevoeeine: 14.00-18.00 uur: RTW-Totaal. Ont spannend en informatief programma waarin onder andere actualiteiten, sport, reportages en muziek samen-, gaan. Direkt na het nieuws een uur- overzicht en op de halve uren lokaal nieuws en weerbericht. Presentaties Joke Hogeweg André dde Knoop. 12.00-13.00 uur: RTW-Klassiek. Klas sieke muziek om de zondag rustig in te gaan. Presentatie: Ben Evertse Bij autoschade altijd rechtstreeks naar een FOCWA Garantiebedrijf. Dat zijn de enige gespecialiseerde scha- deherstelbedrijven die een vol jaar schriftelijke garantie^- geven, die de fabrieksgarantie op de herstelde^^'-^'\Z delen volledig overnemen, die alles voor u regelen met de verzekering, en die nog eenV'' ruilauto kunnen aanbieden ook. WADDINXVEEN - Afgelopen week werd in de slijterij van Van Eeuwen aan de Brederodelaan het certificaat van Bierkunde overhandigd aan eige naar Gert Jan van Eeuwen Hij heeft namelijk een aantal dagen een cursus gevolgd bij verschillende ex perts op het gebied van traditioneel bierbrouwen. ’’stijg je uit boven de middelmatig heid”. Dat leverde de heer en mevrouw Zou tendijk een midweek in één van de schitterendste bungalowparken van Gran Dorado op. In heel Nederland bezochten in sep tember duizenden mensen de show rooms van de Mitsubishi-dealer om een blik te kunnen werpen op de diverse Mitsubishi modellen. WADDINXVEEN - Zondag heeft jongens-zwemploeg van De Gouwe t i jé dens de nationale winterestafette kamj pioenschappen zich als derde weten te kwalificeren. Dit opmerkelijke resulï taat werd behaald door de De Gouwe; zwemmers in de leeftijdsklasse onder 12 jaar. Bob deBruijn, Mark Nahon, Arno v.d. Dussen, Stefan van Engelen, Mark v.d-: Schrier en Koen Groenleer zouden achtereenvolgens eerste worden op de 4 x 100 m. schoolslag, vierde op de 4 k 100 m vrije slag en vijfde op de 4 x 100 m rugslag. Door een nog twijfelachtige jurybeslis- sing werd de ploeg op de 4 x 100 wissel slag bestraft met 6 seconden waardoor zij niet als tweede maar als vierde wer den gekwalificeerd, waardoor de pupil len van trainster Trudy Vermeulen tox taal niet als tweede maar als derde zou den eindigen. Ook de teams van De Gouwe in de an dere leeftijdsgroepen zouden goede prestaties leveren. In de klasse onder 14 jaar eindigen Silvio v.d. Sluys, An dres v.d. Sluys, Mare de Gruyl, Peter de Bruijn, Koen Groenleer en Arno v.d. dussen viermaal als twaalfde, een uitstekende prestatie, daar, door het ontbreken van voldoende zwemmers in deze klasse enkel zwemmertjes uit de groep onder 12 jaar de ploeg zoudeü versterken. Nog beter verging het De Gouwe in de klasse onder 10 jaar. Het met Harry dé Bruijn, Viktor Terlaky, Pascal Holle man, Robin v. Lienden en Raymond Houdijk dat bij inschrijving als twaalfde was geplaatst, eindigde als vijfde. eindelijk won Teun. Menig speler wil zich tegen clubkam pioen Dick Dibbets bewijzen. Zo ook Adriaan Zwanenburg, die lang ovet- eind bleef. In de eindfase kreeg Zwa nenburg ten koste van 3 schijven even als Dick Dibbets doortocht. Over macht bracht Dick volle winst. De strijd tussen Cor Stolker en Sjaak de Wit leek lang gelij k op te gaan .Vele dreigingen en kansen wisselden elkaar in het eindspel af. Cor zag een van de gunstige afwikkelingen voor Sjaak over het hoofd, waarna Sjaak beide punten incasseerde. De enige remise van deze ronde werd genoteerd door Piet Swart en Cor Ba relds. In een wat gelijkopgaande, iet wat spanningloze positiepartij bleef de strijd constant in evenwicht. Gerrit Heeren leek tegen Dirk Heeren II als het ware een soort omsingeiings- telling té hebben. Via een sterk ontwik kelde linkervleugel forceerde Gerrit winst van een schijf en dat voordeeltje zette hij gedegen om in partijwinst. Zaterdag werd door de heer Hordijk, van Automobielbedrijfbedrijf Boonstoppel jr. de prijs overhandigd aan het echtpaar Zoutendijk uit Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). i i i f -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 15