in W’veen Tij sterman in sub-top Dromen over dekbedden? Hard weg wandelen Verbakel mode Verzekert al 80 jaar tot volle tevredenheid. RUIMT RADIKAAL! ANBO tegen sloop 20 bejaardenwoningen Woestijnrally draait weer Gedichtenbundel Jan de Bas Protestbrief aan het gemeentebestuur Dief verliest weddenschap Auto van 90 mille gestolen Ongevallen op Piasweg SlaaP Nieuwsblad Onafhankelijk ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487-1633 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Onzalig Merkwaardig ’’Dorreka” ïtjremmer atf SCHOENEN Soepstengels 7 Weegje Donderdag 3 januari 1991 Secretaris-Administrateur Het slapen onder een com- fortabel dekbed is helemaal het einde. Maar wordt het wol, synthetisch of dons? Het Slaapgilde assortiment geeft het antwoord op al uw dekbedverlangens. Loop eens binnen want het Slaapgilde is niet voor niets dé expert op het gebied van slaapcomfort. Kijk meteen even naar al die andere produkten voor uw komplete nachtrust: lattenbodems, matrassen, waterbedden, boxsprings, kussens, (senioren-)slaapkamers en natuurlijk de mooie collectie dekbedovertrekken. WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Algemene Nederl- nadse Bond voor Ouderen (ANBO) heeft zaterdag 29 december in een brief aan de gemeenteraad van Waddinxveen geprotesteerd tegen de af braak van 20 bejaardenwoningen aan de Prins Bernhardlaan als mocht worden besloten het winkelcentrum de Passage uit te breiden in noorde lijke richting. ZUIDKADE 6 - WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-14000 DONDERDAG KOOPAVOND Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Dl. 8 JAN. Het bedste advies komt van het Slaapgilde. INTERIEURVERZORGING EN SLAAPGILDECENTRUM VAN DER LINDE B.V. x 46e Jaargang - No. 2215 WADDINXVEEN - ’’Hard wegwandelen” heet het poëziedebuut van oud-Waddinxvener Jan de Bas. Hij voert de lezer langs Waddinxveense plekjes in zijn poëzie. Een rondleiding door een gedichtenbundel. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ I g RIJOPLEIDING op VIDEO WADDINXVEEN - Vandaag (donderdag) en gisteren zijn Kees en Mieke Tijsterman met een marathonetappe definitief begonnen aan de dertiende editie van de w'oestijnrally Parijs-Dakar. In het algemeen klas sement hadden ze de 33e plaats bereikt voordat ze van Marseille de over steek maar Noord-Afrika maakten. De rally eindigt donderdag 17 januari in Dakar. i'HARWA" DIA - PRESENTATIE V sa chlad voor addinxveen De bejaardenwoningen aan de Prins Bernhardlaan. (Foto: archief). De door voorzitter J. Kunz en secreta ris P. van der Pols ondertekende brief is in afschrift ook gestuurd aan ANBO- Gewest Zuid-Holland, de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen en de plaatselijke afdelingen van de ouderen bonden PCOB en KBO. ”De afdeling Waddinxveen van de ANBO is zeer verontrust over het voor de bejaarden verwerpelijke plan D (Passage-Noord) en geeft de gemeen teraad in overweging dit plan - en dan voor goed - naar de prullemand te ver wijzen”, aldus de ANBO-bestuursle- den. Naar aanleiding van persberichten over de brief van het college van Burge meester en Wethouders aan de raad, betreffende het plan tot uitbreiding van het winkelcentrum de Passage, (plan D, Passage-Noord) meent de afdeling Waddinxveen van de Algemene Ne derlandse Bond voor Ouderen een ern stig protest te moeten laten horen. Dit laatste deed ik zonder nut al keek de man mij aan. Toen vond er iets merkwaardigs plaats en ben ik weggegaan. Hoofdredacteur: BJ. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* q Jan de Bas, Hard wegwandelen (Slie- drecht 1990) f 13,90. ’’Voor dit onzalige plan moeten 20 van de 40 bejaarden woningen worden ge sloopt. Deze 40 bejaardenwoningen liggen in een ideale en rustige omge- Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad 1 WADDINXVEEN DORPSTRAAT 38 - TEL. 01828-12373 - WADDINXVEEN ZIJDE 3-TEL. 01727-12544 - BOSKOOP WADDINXVEEN - De rijkspolitie hield op vrijdag 21 december een Wad- dinxvener aan wegens een door hem gepleegde diefstal bij Formido aan de Noordkade. De man verklaarde tot de diefstal geko men te zijn na een weddenschap. Hij wedde dat de beveiliging zodanig zou zijn dat men zijn diefstal niet zou ontdekken. Helaas voor hem liep hij toch tegen de lamp en verloor zijn weddenschap. Wel krijgt hij een procesverbaal. I Doe-het-zelfmatenalen Keukens - Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tet 01828 -12596 -Woordeinde 76a hWaödmrvren WADDINXVEEN - In de nacht van vrijdag 21 december werd vanaf de We- rumeus Buninglaan een rode Toyota Landcruiser customwagen ontvreemd voorzien van het kenteken XL-79-KG. De wagen heeft een waarde van 90.000,-. Vanaf de Johannes Postlaan werd op Tweede Kerstdag een beige Ford Tau- nus ontvreemd met het kenteken FB- 75-ZR. De auto werd op 30 december teruggevonden in Den Haag. In de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 december is vanaf de Graanakker een beige VW Golf diesel ontvreemd voorzien van het kenteken JZ-57-TS. Op donderdag 20 december werd op het veilingterrein aan de Bredeweg in Waddinxveen een te Leiden ont vreemde Mercedes bedrijfswagen aan getroffen. Een automobilist stond stil langs de gekleurde stoep. Hij stapte uit en stapte in een woord dat rijmt op roep. WADDINXVEEN - Ook in de laatste maand van 1990 bleek de Piasweg niet die veiligheid te bieden, die er vorig jaar met asverspringingen, een 60 km- snelheid en ribbels aan is gegeven. Rond 18.00 uur op vrijdag 21 december vond een aanrijding plaats op een as verspringing op de Piasweg tussen de Van Dort Kroonweg en de Bredeweg. Een uit de richting Waddinxveen ko mende personenauto kreeg bij de as verspringing geen vrije doorgang van een tegenligger. Om een frontale aan rijding met dat voertuig te voorkomen ramde de bestuurder van de personen auto de as-verspringing. Zowel de ver keersheuvel als de auto werden zwaar beschadigd. De tegenligger is doorge reden. Op zaterdag 29 december raakte een auto op de Piasweg te water nadat de bestuurder daarvan bij het passeren van een asverspringing was gaan rem men en in de slip raakte. De auto be landde op zijn kant in de sloot. De be stuurder kwam met de schrik vrij. Voor iedereen die een Indonesië-vakantie over weegt. Een avond met veel informatie en een prachtige dia-serie. Om te proeven van de sfeer en om te kiezen uit de acht tours die Van Ginkel voor u heeft voorbereid. Aanvang 20.00 uur. De grote belangstelling voor deze avonden maakt plaatsreservering noodzakelijk. Reserveer nó bij uw eigen reisburo of bel: 01828-11966 De entree a 2,50 p p incl. koffie kan aan de zaal worden voldaan Bovendien gaat dit plan, naar de me ning van het ANBO-bestuur, ten koste van de zwakste groep in de samenle ving: de ouderen. Het ANBO-bestuur beschouwt het als haar plicht op te ko men voor de belangen van alle ouderen in Waddinxveen en die belangen waar nodig is te verdedigen. Zo’n 25 jaar woonde de dichter aan de Jan Dorrekenskade-Oost. Uiteraard spelen een aantal verzen zich rond de ’’Dorreka” af. Wel moeten we er van doordrongen zijn dat poëzie een meng sel van feiten en fictie is. Martinus Nijhof zei over zijn gedich ten: ’’Lees maar, er staat niet wat er staat”. Een andere veel gehoorde uit spraak over het werk van de dichter is: ”Een dichter liegt de waarheid”. Kortomeen lezer moet op zijn kwivive zijn, als hij poëzie leest. De gedichten van Jan de Bas handelen over: vrou wen, dichten, natuur en geloof. Het openingsvers van de bundel heet ’’Arrival”. Het gaat over de ’’Weder komst des Heren”. Een oud-christe- lijke gedachte, die gebaseerd is op de passages uit de Bijbel. Jezus van Naza reth zegt dat Hij eenmaal op aarde te rug zal komen. De wereld zal dan nieuw worden. Worden zoals ze oor spronkelijk bedoeld was. De terugkeer van de Heer gaat echter nog niet door. Pas in het laatste gedicht van ’’Hard wegwandelen” breekt het andere bestaan door. Het slotvers heet dan ook ”Het nieuwe leven”. Tussen deze twee gedichten speelt het poëti sche leven van de dichter zich af. Op de achterkant van de bundel staat te lezen: ”De dichter verlangt naar een ander leven, maar kan het bestaan van nu niet loslaten. Hij zet zich aan tot hardlopen, maar zijn tempo zakt on- middelijk”. Hoe de dichter het ’’be staan van nu” ervaart? ”Nu eens be kijkt de dichter deze wereld naief als een groot kind, dan weer relativerend als een kleine volwassene”. Dit ’’bestaan van nu” speelt zich voor een groot gedeelte af in Waddinxveen. „Reeuwijk Omstreken” Kees en Mieke Tijsterman van het Ru- canor/Toyota-team zijn dus hun zesde Parijs-Dakar avontuur weer uitstekend begonnen door in de proloog weinig toe te geven op de Finse dagwinnaar Ari Vatanen, die reeds driemaal de be roemde en beruchte woenstijnrace dwars door Afrika wist te winnen. Met hun Toyota 4-Runner was het echtpaar uit Waddinxveen slechts 52 seconden langzamer dan Vatanen in zijn Citroën ZX. ”We hebben bewust rustig gereden, want in zo’n proloog kun je meer verliezen dan winnen. Ik ben dan ook blij dat we de schade heb ben weten te beperken en dat we ons zelfs bij de besten konden aansluiten”, stelde Kees Tijsterman tevreden. ”In het klassement hebben we niet veel achterstand opgelopen en we konden daardoor redelijk voorin starten in Li bië. Daar begon op 2 januari het eigen lijke werk, deze proloog was slechts voorspel”. Het Rucanor/Toyota-tweetal be hoorde tot de 406 deelnemende combi naties die afgelopen zaterdag vanaf Chateau de Vincennes onder Parijs van start gingen voor de dertiende editie van de woestijnrally Parijs-Dakar. Alvorens de oversteek naar het Afri kaanse continent te maken, werd een dag later in Pérignat-sut-Allier een pro loog gehouden om in Tripoli met een klassement te beginnen. In de buurt van Clermont-Ferrand in Centraal-Frankrijk had de Thierry Sa- bien Organisatie een zandgroeve ge vonden, waar een 3,7 kilometer lange klassementsproef met 44 bochten was uitgezet. Op dat moment waren reeds twee equipes uit de strijd. Voor de ogen van 70.000 toeschouwers kwamen Kees en Mieke Tijsterman zeer goed voor de dag met een plaats in de sub-top van het klassement. De 9.186 kilometer lange woestijnral ly, die de Tijstermannen reeds vijf keer tot een goed einde wisten te brengen, kwam pas goed op gang op 2 januari op Libische bodem met de eerste chrono- rit, marathon etappe, tussen Ghada- mes en Idri. De rally voert door Libië, Niger, Mali, Mauretanië en Senegal. ving voor de meestal hoog bejaarde be woners. Wanneer de bedoelde 20 wo ningen gesloopt zouden zijn en daar voor in de plaats de uitbreiding van het winkelcentrum is gerealiseerd zal de uitstraling van dat centrum zo groot zijn dat ook voor de overblijvende be woners geen rustige bewoning meer mogelijk zal blijken”. ”De huidige situatie van de 40 wonin gen is een voorbeeld van hoe hoogbe jaarden zelfstandig en prettig kunnen blijven wonen: een huis-met-tuintje centraal in de gemeente; op loopaf stand van winkels, banken, postkan toor, bibliotheek en openbaar vervoer en een bejaardenhuis met haar speciale voorzieningen binnen handbereik. Ook het kantoor van de Stichting Wel zijn Ouderen is hier gevestigd”, aldus de ANBO in Waddinxveen. ’’Juist nu de wijk is afgerond als een compleet en ideaal bejaardenwijk: een bejaardentehuis, woningen voor zelf standig wonende hoogbejaarden en een flat voor ouderenhuisvesting, dit alles in een rustige en groene omge ving, worden plannen gesmeed die een ernstige verminking van deze vermin king van deze ideale situatie teweeg zullen brengen”. De ANBO in Waddinxveen wijst er op dat de adviseurs van het gemeentebe stuur, Kolpron Consultants BV, het plan Passage-Noord onaanvaardbaar en onhaalbaar achter. Ook de ambte lijke Stuurgroep Centrum achtte het plan zo problematisch dat deze maar gestopt is het verder uit te werken. ’’Toch wel aanwijzingen hoe slecht dit plan eigenlijk wel is”, vindt de ANBO in Waddinxveen. Waar je mee om gaat, wordt je mee be smet. Een afgezaagd gezegde, maar nog steeds eentje die hout snijdt. Je di recte leef- en belevingswereld heeft in vloed op je handelen. Vormt je zijn in hoge mate. Ook dichters hebben daar ’’last” van. In hun werk herken je de invloed van hun leefomgeving. Sommige dichters hebben er zelfs patent op. Wiel Kusters schrijft bijvoorbeeld vrijwel altijd over de Limburgse mijnen en Willem van Toorn meestal over de strijd tussen stad en platteland in de Haarlemmer meer. Jan de Bas schrijft ook over zijn woon- en werkomgeving. Soms expliciet, soms meer verborgen. Tot medio 1989 woonde hij in Waddinxveen. Welke plaatsen uit Waddinxeen inspireerden de dichter? Vanuit zijn ouderlijk,huis kijkt de dich ter op straat. Een meisje loopt voorbij Ze gaat aan de kant van de Gouwe zit ten. Ze trekt haar rok iets omhoog. En bungelt met haar benen boven het troe bele water. Het tafereeltje inspireert de dichter tot het schrijven van het vers ’’Soepsten gels”: Ze zit aan de Gouwe. Haar benen lijken stengels, de Gouwe groentesoep. De stengels zien er lekker uit, maar Jantje lust geen soep. Een ogenschijnlijk helder gedicht. De stengels staan voor de benen van het meisje. Ze zien er goed uit. De groentesoep is een beeld voor de ver vuilde Gouwe. Maar zal de dichter nu echt bedoelen dat hij geen water uit de Gouwe lust? Toch geen heldere soep dus? In ’’Iets merkwaardigs” doet de dichter ’’verslag” van een andere gebeurtenis. Een automobilist stopt langs de stoep. Hij mag er niet stil staan, want de stoep is gekleurd. De stoep heeft een gele rand. Wellicht het stuk trottoir voor restau rant De Gouwe Dis op de hoek van de Zuidkade en de Jan Dorrekenskade? De dichter ziet de man uitstappen. Par does trapt de automobilist in de poep. Het woord ’’roep” in regel vier refe reert hier aan. In een essay in ’’Hollands Maandblad” van oktober 1985 behandelt de dichter dit fenomeen. Het staat bekend als rijm in absentia. Een woord in het vers ver wijst naar een woord buiten het ge dicht. Roep hoort dus in het gedicht bij poep. De dichter is niet de eerste De Bas die zich druk maakt op poep op de stoep. Een paar jaar geleden haalde Wim de Bas, broer van dichter Jan, de voorpa gina van De Telegraaf. Hij had zich geërgerd aan de uitwerpselen, die de paarden van de politie voor zijn winkel aan de Luifelbaan achterlieten. Terug naar het gedicht. De dichter roept dus. Alleen vanwege de poep? Waarschijnlijk ook om de chauffeur te attenderen op de gele stoeprand. De man negeert het signaal. Wat gebeurt er dan? Loopt de man achteloos restau rant De Gouwe Dis in? Gaat hij de poep naar de dichter gooien? Maakt hij een obsceen gebaar? Het blijft een geheim. Het enige wat we lezen is dat ”er iets merkwaardigs plaats” vindt. De dichter heeft er geen woorden voor. En als een dichter niets meer weet te schrijven heeft hij geen functie meer, houdt zijn dichter-zijn op. Jan de Bas trekt de juiste consequentie uit het voorval. Hij verlaat het gedicht met de woorden; ”en ben ik wegge gaan”. Een derde en laatste plekje Waddinx veen dat hier behandeld wordt is ’t Weegje. Het kwatrijn gaat als volgt: Woensdagmiddag aan 't Weegje: een boom speelt tikkie in de lucht, een golfje poloot met een vrucht en ik, ik erreger me niet. In de bundel is een noot aan versje toe gevoegd. Op pagina 23 staat te lezen: ’t Weegje is een recreatiegebied tussen Waddinxveen en Gouda, ’t Weegje is voor menig kunstenaar uit de regio Midden-Holland een bron van inspira tie. We hoeven maar te denken aan de poëzie van de helaas te vroeg overleden Goudse auteur Henk Kooyman of aan de pentekeningen van de Waddinx veense beeldende kunstenaar Theo en Boon. Jan de Bas publiceerde in mei 1984 zelf een cyclus over ’t Weegje in het Weekblad voor Waddinxveen. Van deze cyclus heeft een versje de bundel ’’Hard wegwandelen” gehaald. Nog een paar opmerkingen over het versje. Het gedicht heeft'de voor de hand liggende titel ”’t Weegje” meege kregen. Het beschreven tafereeltje speelt zich af op woensdagmiddag. Deze middag is niet willekeurig geko zen. Woensdagmiddag hebben de kin deren vrij van school. De dichter schreef het vers toen hij aan de Pedagogische Academie studeerde en stage liep op een basisschool. Ook de dichter had dus een vrije middag. Woensdagmiddag is dus een speelmid dag. Niet alleen de kinderen spelen, ook de natuur speelt. De wind speelt met de bomen en het water. Een boom pro beert een andere boom te tikken. En ”een golfje poloot met een vrucht”. De dichter speelt in voorgaande regel met de namen van twee bekende types van het merk Volkswagen. Gaat het te ver als we doorassocieren: Volkswa- genvolk-”het volk wil brood en spe len”? In de slotregel van het gedicht speelt ook de dichter mee. Hij doet dit op een gecultiveerde manier. Hij erregert zich niet. Dichten betekent voor hem dus: ’’Mens erger je niet” spelen. Het bete kent een ontspannen manier van leven. Dichten is dus spelen. Een spel met de taal, een spel met de werkelijkheid. Wie af en toe zo leeft, kan de wereld weer aan. Op weg naar ”Het nieuwe le ven”. Hard wegwanden van Jan de Bas bevat nog meer gedichten, die gemaakt zijn naar aanleiding van plekjes en gebeur tenissen in Waddinxveen. Wie wil we ten welke verzen dit zijn en waar de plaatsen zich bevinden, weet hoe hij zijn nieuwsgierigheid kan bevredigen. woim ©jiidteH TWEEDE Bt-OKSWEG 4 XWzCT Br/?» 2?42taWADD»NXVEEN ’tapijt gordijnen vinyl I zonwering 1 matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 WaddinxvMti Tel. 01828-16119 iHPoHesië v:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1