Raadslid: afblazen Spaanse sfeer PLAYBOY ZILVEREN ICW Dromen over dekbedden? in Dorpstraat winkelhart dreigt ParadTes für den gesunden Schlaf MIEKE IN I Meepraten over nieuwe centrumplannen op 5 februari Nieuw bedrijfspand Alcapharm ;SlaaP Toneelavond ouderen in AF-centrum Blijspel op feestavond ErUIT^ I. Nieuwsblad Onafhankelijk MEDEDELING WS’ HARWA BS nu M.A.R. Mahmoud - arts voor acupunctuur RIOOL VERSTOPT HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Inspraak Goede naam l'HARWA" F tapijt gordijnen Vrijen Brugcentrum KNOV f Brommer SCHOENEN Enorme lippen Koopkracht RIJOPLEIDINGopVipEOj Het slapen onder een com fortabel dekbed is helemaal het einde. Maar wordt het wol, synthetisch of dons? Het Slaapgilde assortiment geeft het antwoord op al uw dekbedverlangens. Loop eens binnen want het Slaapgilde is niet voor niets dé expert op het gebied van slaapcomfort. Kijk meteen even naar al die andere produkten voor uw komplete nachtrust: lattenbodems, matrassen, waterbedden, boxsprings, kussens, (senioren-)slaapkamers en natuurlijk de mooie collectie dekbedovertrekken. Volgens de nieuwe vergoedingsregel van acupunctuur, wordt aan de aanvullend verzekerden door het Regio naal Ziekenfonds Gouda-Woerden 40,- per consult vergoed (max. 600,- per kalenderjaar). (Behandeling tegen o.a. pijn, migraine, chronische ontste kingen, roken, overgewicht, allergie, uitputting, slapeloos heid, angst en depressie). U kunt niet BLIJVEN DROMEN over DEKBEDDEN. KIES PARADIESÜ Dan wordt uw DROOM WERKELIJKHEID. BEL SBS dienstverlening 01828-12624 24 UUR PER DAG Het bedste advies komt van het Slaapgilde. VAN DER LINDE B.V. SLAGER SMAKMAN ONGELOOFLIJK!! PROFITEER NU, VUL UW DIEPVRIEZER!! A-KWALITEIT VERSE KIPPEPOTEN 3K1LO10,- LETOP!!OP OP rjalphens r j. studiecentrum HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ l Zeekblad voor Waddinxveen Woensdag 16 januari 1991 46e Jaargang - No. 2217 Het prachtige bedrijfscomplex annex woonhuis van Alcapharm. (Foto: Sjaak Noteboom). I de 25-jarigegndernemerskring Industrieel de Limaweg. (Foto: Sjaak Noteboom). Praktijk: Stationsstraat 12, 2741 HS Waddinxveen. Tel. 01736-96315. Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Het winkelcentrum Brug, dat in vroe ger tijd een nieuw winkelhart had zul len vormen door een koppeling met het winkelcentrum de Passage, wil volgens Reeuwijker en oud-KVP-gemeente- raadslid Jan Linderhof wel betrokken worden bij de gemeentelijke keuze voor een projectontwikkelaar. Op basis van publikaties in de vakpers stelde J an Linderhof dat M AB Project ontwikkeling BV, waarmee B. en W. in 1987 een intentieverklaring voor de Passage-West sloten, in financiële pro blemen verkeert. INTERIEURVERZORGING EN SLAAPGILDECENTRUM DORPSTRAAT 38 - TEL. 01828-12373 - WADDINXVEEN ZIJDE 3 - TEL. 01727-12544 - BOSKOOP GROENSVOORDE 12 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-16119 KANAALSTRAAT 2 WADDINXVEEN TEL. 01828-13287 X»1 c o O o Doe-het-zelfmaterialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels x. Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 -Moontande 76a l aa wi h. Waddkuveen Zie onze advertentie op pagina 4 In de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 30 januari zullen de plannen voor een nieuw winkelhart in de Passage-Noord en op het voetbal- complex van Be Fair aan de Kanaal- dijk/Sniepweg overigens nog niet be sproken gaan worden. Tijdens een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies voor de ruim- Dit voorjaar verschijnt er nog een spe ciaal magazine over het zilveren ICW. Ook is er voor de leden-bedrijven nog een feestavond gepland. Het in 1965 opgerichte ICW, dat toen nog Indus triële Club Waddinxveen werd ge noemd, is voor de 100 leden-bedrijven inmiddels uitgegroeid tot een flinke steun in de rug. Elders in dit Weekblad voor Waddinx veen meer over het 25-jarige ICW. WADDINXVEEN - Als de ’’vrouw in brandend zand” presenteert het man nenblootblad Playboy in de komende editie van februari de Waddinxveense rallyrijster Mieke Tijsterman-van Nie- len (35) van de Tweede Bloksweg. De in Capelle aan den IJssel als receptio niste werkende echtgenote van Kees Tijsterman, die donderdag in Senegal op succesvolle wijze hun zesde editie van de wpestijnrally Parijs-Dakar af sluiten, komt daarin op geheel andere wijze naar voren. Mieke Tijsterman heeft in de afgelopen jaren telkens haar mannetje gestaan bij het langskomen van journalisten van radio, televisie, kranten en autosport- blazen. Tot nu toe had Playboy nog geen aandacht in woord en beeld aan haar geschonken, maar daaraan is nu een einde komen. Het blad meldt dat Mieke Tijsterman al haar leven lang in Waddinxveen woont, waarvan bijna de helft in het zelfde huis dat Kees bouwde. ”En die WADDINXVEEN - Vorige week vrij dagavond is de ondernemerskring In dustrieel Contact Waddinxveen (ICW) in restaurant Bibelot begonnen met de viering van het 25-jarig bestaan. Voorzitter A.W. Brand hield een fee strede en ook spraken de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland, drs. R.A. Schreuder, en burgemeester C.M. van der Linden. De Rederijkerskamer Excelsior geniet een goede naam. Jaarlijks voert dit ge zelschap toneelstukken op en de recen sies, die hierover worden geschreven, zijn uitstekend. Het belooft dus weer een mooie avond te worden. De entree is 2,- per persoon. Zij die niet in staat zijn op eigen gelegenheid te komen kunnen thuis worden gehaald en na afloop weer worden terugge bracht tegen betaling van een kleine vergoeding van 2,-. Hiervoor moet men dan nummer 15555 bellen. De afgelopen avonden die doopr de culturele commissie zijn georganiseerd zijn bijzonder goed bezocht. Steeds was de zaal weer vol. Gehoopt wordt dat dit maandagavond ook weer het ge val zal zijn, omdat het ook nu weer be slist de moeite waard is. Het te spelen stuk bestaat uit drie be drijven. Na ieder bedrijf is er tot de ontknoping spanning te over. De zaal gaat open om kwart over zeven. Voor alle duidelijkheid wordt nog eens ge steld dat tijdens de opvoering van het stuk in de zaal niet mag worden ge rookt. WADDINXVEEN - PCW-gemeenteraadslid en Brugcentrumwinkelier H.C.J. de Bas heeft er vorige week donderdagavond op de nieuwjaarsbij eenkomst van de winkeliersvereniging Winkelcentrum ’’Brug” voor ge waarschuwd dat aan en om het Raadhuisplein de gedachte begint post te vatten om van de ambitieuze plannen om Waddinxveen aan een nieuw winkelhart te helpen maar helemaal af te zien. WADDINXVEEN - Aan de Dorp straat is een prachtig nieuw bedrijfs- en woonpand van Alcapharm gebouwd, welk bedrijf binnenkort daarvoor de lokatie aan de Noordkade zal verlaten. Het complex voor het Waddinxveense verkoopkantoor van chemische pro dukten, waar zo’n 20 mensen werken, ademt een Spaanse sfeer. Met de bouw vinyl H zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoonie 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 ervan werd al na de bouwvakvakantie van 1989 gestart op de daarvoor be schikbare 1.600 vierkante meter. Het daar eerst staande woonhuis werd afge broken. Het bedrijf is aan de achterzijde voor zien van een woonhuis dat bewoond gaat worden door de zoon van direc teur J. Tofield van de Wagnerlaan. Het ontwerp is van het architectenbu reau Visser en Wijtman. Zij hebben - Spaanse invloeden aangebracht in het twee etages tellende complex, dat ook nog is voorzien van een enorm terras. In het afgelopen jaar discussieerde Al capharm nog met de Waddinxveense gemeenteraad over de inrichting van de noordelijke lokatie met kampeerwa gens van Mulder BV. Hiervan zou ten onrechte een ontsierende werking uit gaan. Maar de door het bedrijf geuite bezwaren werden door de gemeente lijke raadscommissie voor de beroeps chriften ongegrond verklaard. Voorzitter A. W. Brand van j Contact Waddinxveen (ICW) tijdens zijn feestrede in restaurant Bibelot aan HENK DE BAS (PCW) een grote klantvriendelijkheid, zoals eenduidigheid in de openingstijden. Overigens vindt menigeen nu al dat de meest geboden service van de eigen winkeliers niet in de schaduw kan staan van de grootwinkelbedrijven, waarvan er voorlopig nog altijd niet één staat te trappelen om zich in Waddinxveen te gaan vestigen. De eigenheid van het Waddinxveense koopaanbod zou beter onder de aandacht van het publiek ge bracht moeten worden. telijke ordening en de woningbouw en voor economische zaken en sociale za ken is vorige week dinsdagavond beslo ten ook de bevolking een goede gele genheid te geven een oordeel te geven over de centrumplannen. Dat gebeurde op aandrang van de PvdA-raadsfractie. De overige partijen sloten zich hierbij aan. Het meepraten kan gebeuren in een gezamenlijke commissievergadering van dinsdag avond 5 februari. man kent ze al sinds haar vijftiende”, aldus het blad dat vindt dat Mieke enige ontdekkingsdrang niet ontzegd kan worden. Mieke Tijstermandie tegenover Paolo Bouman beweert tijdens een puzzel- ritje in Nederland in no-time ruzie met Kees te zullen krijgen, zegt in de zwaar ste rally ter wereld alles op zij te zetten voor het gezamenlijke doel: aankomen in Dakar. ’’Kees rijdt en sleutelt, al het andere komt voor mijn rekening”. ”Het idee om niet aan een nieuw win kelhart te beginnen wordt binnen en buiten de gemeenteraad weer vaker ge hoord. Gemeend wordt dat, de nu ge dachte grootschaligheid toch geen kans van slagen heeft en dat de charme van de bestaande Waddinxveense koop centra moet worden uitgebouwd zon der kaalslag in Passage-Noord (sloop van 20 bejaardenwoningen) en een ver huizing van Be Fair-voetbal”, maakte Henk de Bas zijn gehoor duidelijk. Van het kussen in de woestijn moet Mieke Tijsterman weinig hebben. ”Ik vind dat gekus in de woestijn helemaal niks. Je bent altijd vies en je hebt nau welijks tijd om je tanden te poetsen”. Maar vrijen tijdens Parijs-Dakar kan volgens de Waddinxveense wel. Tegen Playboy zegt ze daarover: ”Als we ten minste de kans krijgen ons te wassen, dan wel. Het is wel belangrijk, je knapt er soms meer van op dan van een lange nachtrust. Net als een gebakken eitje op z’n tijd”. ”In Agadez, in Niger, waar meestal de rustdag wordt gehouden, heeft men dit gat in de markt nu ontdekt. De café’s worden tegenwoordig bevolkt door keurig opgemaakte meiden, die iedere rijder direct bij zijn geslachtsdeel grij pen. Die worden daar speciaal voor de rally naar toegebracht, compleet met kaartjes die beweren dat ze geen aids hebben. Er zijn genoeg rijders die dat graag geloven”, aldus een openhartige Mieke Tijsterman-van Nielen in Play boy van februari. Tijdens de donderdagavond in De Unie gehouden nieuwjaarsbijeen komst van de winkeliersvereniging winkelcentrum Brug maakte voorzitter J.A.M. Linderhof (directeur van Ver- bakel BV) duidelijk dat dit koopcen trum voorstander is van de Be Fair-lo- katie voor een nieuw en ambitieus win kelhart. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen hierover meer. De overkoepelende KNOV-afdeling Waddinxveen heeft over de te kiezen lokatie voor een nieuw winkelhart nog geen standpunt ingenomen, zo liet voorzitter J.H.P. Mulder tijdens de bij eenkomst in De Unie weten. Het mid- denstandsbestuur heeft dat ook in een gesprek met burgemeester C.M. van der Linden en wethouder P.F.J. van Schie (CDA) laten weten. Volgens Jan Mulder zal het nader stu deren op de twee mogelijke lokaties, waarvoor B. en W. 150.000,- willen gaan uittrekken, veel meer duidelijk heid moeten gaan verschaffen over de preciese financiële gevolgen die met de realisatie van een nieuw winkelhart ge paard zullen gaan. ’’Zolang die gegevens ontbreken is het moeilijk kiezen”, aldus de midden- standsvporzitter, die op de bijeen komst van het winkelcentrum Brug te kennen gaf dat het KNOV vooralsnog uit blijft gaan van een maximale huur prijs van 300,- per vierkapte meter bruto vloeropppervlak in het nieuwe winkelhart. ”En wij willen nu vanaf de eerste mi nuut met het gemeentebestuur mee praten over een nieuw, noodzakelijk en aantrekkelijk winkelhart om de koopkracht meer dan tot nu toe in de eigen gemeente te kunnen houden. Het is allemaal heel belangrijk. De midden stand mag niet langer langs de zijlijn worden gehouden”. WADDINXVEEN - Een toneelavond. Dat gaat de culturele commissie van de Stichting Welzijn Ouderen Waddinx veen maandagavond 21 januari om acht uur alle Waddinxveense ouderen en mensen met een handicap voorscho telen in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnen- pad. De culturele commissie heeft dit sei zoen wat meer toneelavonden in haar winterprogramma, omdat gebleken is dat door vele ouderen hieraan de voor keur wordt gegeven. Maandagavond treedt dan op de to neelvereniging Rederijkerskamer Ex celsior uit Stolwijk. Gespeeld wordt het kluchtige blijspel ’’Help mijn doch ter zoemt” van Trudo Groffi. Het is een blijspel met vele plotselinge situaties en figuren van uiteenlopend karakter. Het stuk handelt over een man die zo opgaat in zijn werk dat hij totaal niet ziet wat er om heen gebeurt of dat hij dat alleen maar als lastig er vaart. Dit brengt hem in verschillende komi sche- en benarde situaties en het gaat zelfs zover dat zijn opgebouwde car rière ineen dreigt te storten. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 De Waddinxveense geeft in Playboy te kennen zich als vrouw in de woestijn nooit bedreigd gevoeld te hebben. ”We hebben het bij het wachten voor de start van een nieuwe etappe gehad dat een kerel zijn enorme lippen tegen mijn zijruit aanplakte. Iedere keer dat we een paar meter naar voren konden opschuiven, liep hij gewoon mee. Dat hield hij heel lang vol, maar verder ge beurt er niks”. ”In Nederland kijk ik wel beter uit. Hier ligt de sexuele lading er veel dik ker bovenop. Maar in Afrika lopen alle mannen hand in hand en alle mannen kussen elkaar. Een vriend van me, ge woon een Nederlander, had de ge woonte om me bij het groeten evenjiij m’n borsten te pakken. Dat is net zoiets”. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 1 februari om half acht houdt de afdeling Waddinxveen van het Christelijk Na tionaal Vakverbond (CNV) in het Anne Frank-centrum de jaarlijkse feestavond. Op deze avond, waar voorzitter M.P. Oosterom het openingswoord zal spre ken, wordt ook gesproken door P.A.G. Cammaert, algemeen secreta ris van het CNV. Hij zal na zijn worden de gouden insignes aan trouwe leden uitreiken. Na de pauze met een grote verloting onder leiding van P. Grootendorst ver zorgt de Reeuwijkse toneelvereniging VIOS een optreden met het blijspel ”Wie niet sterk is...”. Aan dit blijspel nemen negen spelers en speelsters deel. Souffleuse is Corry Coffeng, grimeur Hans Bandell, regie assistente Chantal Hunting en regis seuse Coby Schouten. In de discussies over een nieuw winkel hart was het het PCW-raadslid opge vallen dat wordt beweerd dat de koop kracht toch niet voor de volle honderd procent in Waddinxveen is te houden. Daarvoor ligt het Gouwedorp te dicht bij Gouda en winkelcentra in Rotter dam, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Den Haag. Hierbij moet ook de aantrekkelijkheid van het recreatief winkelen niet uit het oog worden verlo ren. Bovendien wordt gaandeweg duidelijk dat Waddinxveen beslist niet zit te wachten op imitaties van koopcentra - in dit Gouwdedorp ook nog eens ge combineerd met 200 woningen om uit de kosten te raken - uit de grote steden, waar het winkelen toch al veel meer in de plaats komt van het boodschappen doen. De wel van nieuwe injecties te voor ziene en te herschikken Waddinx veense winkelstrips zouden de eigen in woners in de plaats van een nieuw win kelhart nog meer aan zich weten te bin den - en daardoor de koopkracht weer doen toenemen - door aantrekkelijke prijsstellingen, nog meer variatie en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1