Miljoenen schade na vuurzee Goud voor ICOLOPHONS -Weekblad voor ZTTZ Waddinxveen iBIOSCOPENï M.C. de Rooy Vervroegde uittreding „„..SOCIAAL RAADSVROUW! Bij aardewerkfabriek Wigo Koninklijke onderscheiding Love ’70 werft leden 1MEI- VIERING Tourclub Goed Werk en Wereldwinkel haken in op Moederdag Expositie Moerkapelle Voetbal in 46e Sportweek W’veen Arcade Bioscopen Weekenddienst dierenarts: Filmhuis Gouda j||> ■F Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Ondertrouwd: J. Beekman en H. Kisjes; A. Groenendijk en P. Smit; L.A. de Heer en M.J. Uitenbroek; C.D. Kraaij en B.M. Chardon; T. Goor en I. Driesse. Dienstdoende apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 65, tel. 14162. van der Linden opgespeld bij M. C. de Rooy, ter- WADDINXVEEN - Tijdens een receptie in restaurant Bibelot is vrijdag middag onderscheiden met de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau de Waddinxvener M.C. de Rooij. De bij de on derscheiding behorende versierselen werden hem uitgereikt door burge meester C.M. van der Linden. Overleden: van der Ent, Adrianus, oud 74 jaar; Vis, Alida Anna, oud 71 jaar; Olie wv Kwaak, Jannige, oud 64 jaar; van ’t Slot wv Noteboom, Johanna Margaretha, oud 85 jaar; Wardenaar wv Rusche, Willy,oud 88 jaar. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft dienst: Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100. Geboren: Naomi, d.v. D. Alphenaar en I. van Gijzen; Esli Mitchel, z.v. R. Westmaas en B.P.W. Helsloot; Pleuntje Geertrui, d.v. A. van Noppen en W.J. van Stuijvenberg; Jonathan Sebas- tiaan, z.v. P. de Pater en C.G. van Leeuwen. WADDINXVEEN - Een flinke uitslaande brand heeft maandag voor miljoenen gulden schade aangericht in de aardewerkfabriek Wigo, geves tigd in een deel van het voormalige bedrijfscomplex van het ministerie van Landbouw aan de Noordkade. Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 17 april 1991 aardewerkfabriek Wigo aan de ZONDAG 21 APRIL 1991 De koninklijke onderscheiding wordt door burgemeester C.M. k Door drs. CORRIE DE BAKKER, sociaal raadsvrouw van Waddinxveen werk- gestaag. In de tachtiger jaren heeft de vennootschap haar handel uitgebreid met de import van levensmiddelen uit België, Luxemburg, Duitsland, Frank rijk en Spanje. Sinds 1990 is hieraan de exclusieve im port van een bepaald merk Italiaanse deegwaren toegevoegd. Op het ogen blik biedt de BV vh Firma H.J. M. de Rooij werk aan 9 full-time medewer kers. wijl zijn echtgenote toekijkt. (Foto: Sjaak Noteboom). Uitgeverij: VET A B.v/ Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.30-17.30 uur Vrijdag: 8.30-12.30 uur Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 34,-per halfjaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,51 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uurds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur ds. E.H. Cossée (gezins- dienst met schoolcatecheet Hans van Dolder over thema ”Met alle geweld”). ZATERDAG 6 APRIL 1991 EN ZONDAG 7 APRIL 1991 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft dienst: Arts: W. A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30uurds. D. Rietdijk GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn 14.45 uurds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. H. van Dorp 18.30 uur ev. H. van Dorp JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. W.C. Moerdijk, Nieuwegein CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00uurds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want Vr. en za. 9 uur. Zo. 3 en 9 uur: IK WAS STALINS LIJFWACHT. -Gouda- Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. De heer De Rooy kreeg de onderschei ding ter gelegenheid van het feit dat hij na een 40-jarig dienstverband, afscheid neemt van de BV vh Firma H.J. M. de Rooij Sinds 1950 is de heer De Rooij (aan vankelijk als bedrijfsleider) werkzaam in het bedrijf dat in 1919 door zijn va der is opgericht. Het bedrijf had des tijds de naam ’’Firma H.J. M. de Rooij”; in 1956 kreeg het de huidige benaming. In hetzelfde jaar werd de heer De Rooij directeur van de BV, een functie die hij nu 35 jaar bekleedt. Uit hoofde van zijn functie van directeur van de BV is de heer De Rooij sinds 1988 als commissaris werkzaam voor de in- koopcombinatie STER SIO te Amers foort. De BV is sinds jaren lid van deze organisatie. Onder de deskundige leiding van de heer De Rooij is de BV uitgegroeid tot een groothandel en importbedrijf van landelijke betekenis. Aanvankelijk hield het bedrijf zich in het begin van de vijftiger jaren bezig met de in- en ver koop van margarine, onder zeer uit eenlopende merknamen. Daarnaast verkocht men roomboter en vet. Het assortiment werd echter al spoedig uitgebreid: eerst met stroopwafels en chocolade, later met koek en koffie. In de loop der jaren groeide het aandeel van de BV op de Nederlandse markt Dagelijks 8 uur: DANCES WITH WOLVES. Za zo. en wo. 2 uur. Dagelijks 7 en 9.30 uur: LOOK WHO’S TAL KING TOO. Dagelijks (behalve di.) 7 en 9.30 uur: THREE MEN AND A LITTLE LADY. Za zo. en wo. 2 uur: THE WIT CHES. Za zo. en wo. 2 uur: DUCK TA LES - DE FILM. Di. 6.45 en 9.30 uur: ALICE. Brandweerlieden zijn tot halverwege de avond bezig geweest met (na)blus- werkzaamheden. Later op de dag had het vuur weer de kop opgestoken. Volgens de Waddinxveense rijkspolitie brak de brand omstreeks 3.58 uur op maandag 15 april uit. De brand werd ontdekt door een werknemer die on middellijk de brandweer en de politie alarmeerde. De vuurzee, die aanvankelijk niet erg groot leek, veranderde in korte tijd tot een uitslaande brand. De brand werd bestreden door de brandweerkorpsen van Waddinxveen, Gouda en Boskoop. Omstreeks 6.30 uur - dus twee en een half uur later - werd het sein brand meester gegeven. De schade kan nog niet exact worden vastgesteld. Verwoest zij in ieder geval de produk- tie- en opslagruimte van de aardewerk fabriek Wigo. De naastgelegen opslag plaats van Bakker Meubelen liep lichte brandschade en rook- en waterschade op. De vuurhaard moet zijn begonnen in het keldergedeelte van het grote pand, waar Wigo aardewerk opslaat. Vanwege instortingsgevaar van dak en voorgevel lieten de nablussingswerk- zaamheden op zich wachten. Eerst moest het dak gesloopt worden. De dikke muren van het driekwart eeuw oude bedrijfscomplex bleven overeind staan. De preciese oorzaak van de brand is nog niet bekend. De rijkspolitie te Waddinxveen stelt in samenwerking met de Technische Recherche van de rijkspolitie in het district Den Haag een laatst verdiende salaris en kan jaarlijks worden aangepast aan de algemene loonontwikkeling. In de meeste geval len komt de uitkering neer op 70 tot 80% van het laatstverdiende loon. VUT is in geen geval hetzelfde als ver vroegde pensionering. De enige over eenkomst is, dat in beide gevallen voor het bereiken van de 65- jarige leeftijd wordt gestopt met werken. Normaal gesproken g£at men op z’n 65e met pensioen en krijgt dan met een pensioenregeling te maken die per on derneming of bedrijfstak is vastgesteld. Per individu kan die leeftijd naar voren worden gehaald en dan is er sprake van vervroegde pensionering. Kenmerkend voor een pensioenrege ling is, dat de hoogte van de uitkering, het pensioen, afhankelijk is van de ge durende de werkzame periode opge bouwde rechten. Terwijl voor de VUT men simpelweg uitgaat van het laatst- De Waddinxveense sociaal raadsvrouw drs. Corrie de Bakker houdt spreekuur op elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur, donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur of na telefonische afspraak in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 telefoon 01828-1443, toestel 293. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen en Boskoop van de Partij van de Arbeid vieren woensdag 1 mei om kwart voor acht in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan de 1 mei-dag. Aan het programma werken mee de fanfare De Tegenwind uit Utrecht en een Erithresche muziekgroep. De te genwind treedt tweemaal op. De groep brengt swingende muziek en het reper toire is gevarieerd van tango tot salsa en van smartlap tot ska. De deelnemende organisaties zijn Groen Links afdelingen Waddinxveen en Boskoop, Rooie Vrouwen afdeling Waddinxveen, Wereldwinkel, FNV-af- delingen, de PvdA, de voedingsbond, de kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen en de Stichting Vluchtelingenwerk SMEDlSCHEatenS,e„ MOERKAPELLE - Love’70, de ac tieve tennisvereniging van Moerka- pelle (sportpark De Wilde Veenen), heeft het sein gegeven tot een grote le denwerfactie. Dezer dagen heeft in Moerhuizen een huis-aan-huis bezor ging plaatsgevonden van een uitvoerig informatieblad over tennis, met daarbij ingesloten een brief van het clubbe stuur om nu nog aarzelende, aan staande tennissers over de streep te trekken. Vóór 1 mei lid worden betekent finan cieel voordeel. Bovendien is er het niet te verwaarlozen voordeel, dat er op de (mateco)-buitenbanen in Moerkapelle ook ’s winters getennist kan worden (zonder contributie- verhoging), mits het natuurlijk droog weer is. De vele evenementen, die in het zo- mer-tennisseizoen worden georgani seerd, zijn in de meeste gevallen ook voor beginnendé spelers geschikt, ter wijl ook aan aanstormend jeugdtalent grote aandacht wordt besteed. ZEVENHUIZEN - De tourclub Ze venhuizen ’80 houdt zondag 28 april de Noordzee- en Duinentour naar het Kopje van Bloemendaal met routes over 35 km (starttijd 10.00-13.00 uur), 85 km (9.00-11.00 uur), 115 km (8.00- 10.00 uur) en 150 km (8.00-9.00 uur). Alle afstanden zijn uitgepijld. Startplaats: Café De Roerdomp aan de Tweemanspolder in Zevenhuizen. In lichtingen: 01802-2483 (na 18.00 uur). ■BURGERLIJKE.,.. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 09.00 uur Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur lijkheid van vervroegde pensionering zeker niet uitgesloten worden. Meer informatie over VUT-regelingen en mogelijkheden voor vervroegde pensionering kunt u krijgen bij het Be drijfspensioenfonds waarbij uw gever is aangesloten. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. K. Exalto, Benthuizen 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 15.00 uur ds. H. Schipaanboord (Aangepaste dienst) 18.30 uur ds. A. Baas, Wapenveld Bethelkerk: 9.30uurds. G.C. Kunz 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30uurds. H. Schipaanboord 17.00 uur ds. S. Meijers, Zeist Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. A. A. van Houwelingen 19.00 uur ds. A. A. van Houwelingen Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is de heer De Rooij sinds 1967 actief als bestuurslid van de Vereniging tot stich ting en instandhouding van Nederlands hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen. In deze vereniging had hij zitting in de bouwcommissie die de verbouw van de Bethelschool en de Eben Haëzerschool heeft begeleid. Ook bij de nieuwbouw van de Reho bothschool is hij betrokken geweest uit hoofde van zijn bestuursfunctie. WADDINXVEEN - De Stichting Goed Werk en de Stichting Wereldwin kel Waddinxveen willen ook in 1991 aandacht vragen voor de vrouwen en moeders in de Derde Wereld. Vrijdag 19 april is men aanwezig op de weekmarkt en zaterdag 4 mei in de hal van de kruiskerk (Passage) van 10.30 tot 15.30 uur. Op allerlei manieren moeten de vrou wen en moeders, naast de zorg van het gezin, werken om te overleven, aldus de beide stichtingen. Nederland is één van de tien rijkste landen ter wereld. Kopen van Goed Werk en in de We reldwinkel betekent kopen van kleine producenten voor een goede prijs. Mensen uit armere landen worden er door aangemoedigd hun kleine planta ge, hun eigen kleine industrie van de grond te krijgen Wie meer wil weten over het werk van Goed Werk en van de Wereldwinkel kan komen kijken bij de stand op 19 april op de weekmarkt en op 4 mei in de hal van de kruiskerk. Men staat door met produkten zoals Max Havelaar- koffie, thee, cacao en rietsuiker. Ook zijn er handgemaakte en beschilderde sieraden, textiel en kunstnijverheid. Dit alles is ook te vinden in de Wereld winkel bij het Koningin Wilhelmina- plein. Openingstijden van de winkel: maandag en dinsdag 13.30-16.30 uur, donderdag 19.00-21.00 uur, vrijdag 11.00-17.00 uur en zaterdag 11.00- 13.30 uur. verdiende loon. Ook worden in de VUT eventuele bij verdiensten volledig in mindering ge bracht op de uitkering. Vervroegd ge pensioneerden daarentegen, kunnen rustig bijverdienen of zelfs een volle dige werkkring aanvaarden, zonder ge kort te worden. Een ander opvallend verschil is, dat de pensioenopbouw tijdens de VUT pe riode gewoon doorgaat. Bij ambtena ren telt de VUT periode gewoon door gaat. Bij ambtenaren telt de VUT pe riode overigens slechts voor de helft mee voor de pensioenopbouw. Wie eenmaal met vervroegd pensioen is ge gaan, bouwt niets meer op. In het algemeen is men met een VUT- regeling beter af dan wanneer men met vervroegd pensioen gaat. Er is echter één belangrijke uitzondering. Als u van te voren weet dat u nog het een en an der gaat bijverdienen moet de moge- KERKdiensten MOERKAPELLE - In MOerkapelle wordt in het dorpshuis Op Moer de ex positie Ambachten en Gebruiksvoor werpen gehouden, die is opgezet door de Stichting Oud Zevenhuizen/Moer- kapelle. Deze expositie is tot stand gekomen dank zij de steun van de voormalige ge meentebesturen en raadsleden van Moerkapelle en Zevenhuizen alsmede het Anjerfonds Zuid-Holland. Deze steun leidde tot de aanschaf van 10 vi trines. Hierdoor is het mogelijk om tweemaal per jaar een tentoonstelling in te richten. Onder het motto ’ambachten en ge bruiksvoorwerpen’ is door de vitrine- commissie van de stichting een exposi tie opgezet die bestaat uit voorwerpen en goederen geschonken door begun stigers. De opening van de expositie zal plaats vinden op donderdagmiddag 18 april door A.W. Lips, burgemeester van de gemeente Moerhuizen in dorpshuis Op Moer aan de Raadhuisstraat in Moer kapelle. WADDINXVEEN - In het kader van de Sportweek Waddinxveen 1991 zal op de velden van de voet balvereniging WSE in de periode van 21 tot 30 mei het voetbaltour- nooi van de Waddinxveense bedrij ven, straten en wijken worden ge houden. Behalve op zondag 26 mei zal er da gelijks worden gespeeld. Elke avond begint om 18.30 uur. De fi nale zal verspeeld worden op zater dag 1 juni. Alle deelnemers van het vorig jaar hebben inmiddels een aanschrij ving ontvangen voor dit evenement in het kader van de 46e Sportweek Waddinxveen. De deelname was verleden jaar al groter. Mochten er nog nieuwe bedrijven en straatelf- tallen zijn die deel willen nemen, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de secretaris van de Sportweek, de heer J. Verhagen (Beethovenlaan 20, tel. 16210). Een aparte plaats zal worden inge nomen door het damesvoetbal. Ook hiervoor kunnen zich nog teams opgeven. Het schoolvoetbal voor het basisonderwijs zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 29 mei voor de laagste groepen en aange zien de animo voor de hogere groe pen steeds groter wordt zal deze worden gehouden op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni, terwijl de finale eveneens op 1 juni zal plaatsvin den. van het bedrijfscomplex van De ravage die overbleef na de vuurzee in een deel Noordkade. (Foto: Sjaak Noteboom). onderzoek in naar de oorzaak. De bluswerkzaamheden namen een groot deel van de dag in beslag. Het scheepvaartverkeer op de Gouwe on dervond geen hinder van de brand. Het doorgaande verkeer over de Noord kade werd omgeleid. WADDINXVEEN - Hoewel men er in sommige bedrijfstakken al weer van te rug komt, bestaat er voor werknemers bij de overheid en bij talloze bedrijven nog de mogelijkheid om eerder met werken op te houden. Iemand gaat dan in de VUT. VUT staat voor Vervroegde Uittreding, hegeen betekent dat men eerder stopt met werken en daarmee dus niet wacht tot de pensionering. Of men al dan niet gebruik maakt van de VUT-regeling is meestal een vrijwil lige keuze. Voorwaarde is dan vaak wel dat men tot dan toe tenminste tien jaar onafgebroken bij dezelfde onderne ming of in dezelfde bedrijfstak werk zaam is geweest. Met het in de VUT gaan eindigt in ieder geval de dienstbetrekking, maar het is in principe wel de ex-werkgever die de uitkering uitbetaalt. De VUT-uitkering is gebaseerd op het WKS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 5