HSVW komt weer met mini-hondenbiathlon Vrijdag 2e feestmarkt Handbalsters delen punten Lijkwagen voor 80.000 gulden Vakverbreding bij ”De Groene Zijde” IRTW-RADIOI -programma- ifl Plaatsing TOOS in Uitbreiding bij C.H. de Vries Tennissen- W’veners winnen prijs in Gouda cup voor Jan Domna Crisis en oorlog in Gouds Verzets- museum Informatie borden bij molens in Z’huizen finale Eerste ronde prijzen marktkooplieden ’’Kreater”: Concert op vijftien drumstellen i i I Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, t 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. I I I I I I I I 1 J in Waddinxveen opnieuw een mini-hondenbiathlon. Voor de eerste feestmarkt van de marktkooplieden op de Willem de Zwijgerlaan bestond van de zijde van de Pagina 11 WADDINXVEEN - Zaterdag 8 juni organiseert de Hondensportvereni ging Waddinxveen (HSVW), op haar terrein aan de Middelburgseweg 6b WADDINXVEEN - Vrijdag was de eerste feestmarkt van de 30-jarige warenmarkt in de Willem de Zwijgerlaan, komende vrijdag is de tweede en laatste. WADDINXVEEN - Vorige week maandagavond was het damesteam van handbalvereniging Rowah uitgenodigd door Oliveo uit Pijnacker om tegen het tweede team uit te komen. Zonder Babs Beckers (griep) en de nog steeds geblesseerde Francis Kok, leek dat een moeilijke wedstrijd te worden. De formatie van Oliveo was immers flink aangevuld door sterke jeugdspeelsters die allen op een redelijk hoog niveau aan de competitie deelnemen. Rowah, dat gelukkig weer kon beschikken over keepster An- nemarie Kalsbeek, wist echter in een prima wedstrijd de punten te delen: 3-3. WADDINXVEEN - Voor ongeveer 80.000 gulden heeft uitvaartverzor ging C.H. de Vries in Waddinxveen een nieuwe lijkwagen gekocht. Het is in het land één van de vier nieuwste rouwauto’s om een nog betere dienst verlening te kunnen leveren. BOSKOOP - De christelijke agrarische school ”De Groene Zijde” en de vakschool voor de Boomteelt in Boskoop ijveren voor het intensiveren van de opleidingen, vooral op het praktische vlak. AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! GLASBEEK marktbezoekers grote belangstelling. De 30-jarige weekmarkt houdt komende vrijdag weer een feestmarkt met een groot aantal prijzen. (Foto: Sjaak Noteboom). T Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 8 mei 1991 VRIJDAG 10 MEI ZATERDAG 11 MEI ZONDAG 12 MEI I Het bekende uitvaartbedrijf verzorgt zo’n 300 uitvaarten per jaar in de regio Waddinxveen. C.H. de Vries bezit sinds 1987 het rouwcentrum Gouwehof in Waddinxveen en heeft ook een rouwcentrum in Moerkapelle met twee vaste medewerkers en enkele vaste da mes voor condoleantie en bediening van de koffietafel. ”Als een uitvaart niet perfect is, dan kun je het nooit meer overdoen, daarom mag er niets fout gaan", aldus Chris de Vries. "De herinnering moet een hele goede herinnering zijn en daar zijn wij voor. Daarom is een uitvaart verzorger diegene die men moet kun- succes en trok uit de gehele regio veel deelnemers en ook veel publiek. De or ganisatie hoopt, dat ook dit jaar velen op 8 juni hun weg zullen vinden naar de oefenlocatie van de HSVW. Tot 18 mei is het nog mogelijk om zich als deelnemer in te laten schrijven. De wedstrijd is toegankelijk voor een ieder die met zijn of haar hond minimaal het gedrag- en gehoorzaamheidsdiploma heeft gehaald. Enige lichamelijke voorbereiding is aan te raden doch top prestaties op lichamelijk gebied wor den niet verwacht. Tijdens de wedstrijd is er een heren- en een damesklasse- ment. gramma van Ed Schuurman en Gerben van Kruistum. 13.00 uur - Kate Goudriaan. 15.00 uur - RTW Aktueel. Presentatie: Ton van Bemmel Door Oremus. 18.00 uur - Jeugdloon. Presentatie: Ferry van Loon. 20.00 uur - Khabar oua Nagham. Pre sentatie: Hamid Meskine. 21.00 uur - Non-stop-muziek. 22.00 uur - Da Capo. Presentatie: Hans van Meurs. Ook sponsors voor dit unieke sportieve gebeuren op kynologisch gebied zijn nog steeds van harte welkom. Voor zo wel de sponsors als de nog eventuele deelnemers geldt: "Wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Voor meer infor matie of opgave kan men terecht bij se cretariaat HSVW (tel. 01727-16476) of de penningmeester van de mini-hon denbiathlon J. Kuckler (tel. 079- 419172). C. Mooy (Sweelinckhof), C.M. Staart- hof (A. Paulownastraat), J. Nieuwen dorp (Alpherwetering), B. van Leeu wen (Spireaweide), Diana van Leeu wen (Groensvoorde), Boer (Zuidka- de), E. Winkels (Zilverschoon, Bos koop), P. Grootendorst (Goudserij- weg, Boskoop), B. Kloeg-Zannis (Weegbree, Boskoop), L. Olieman (Middelburgseweg, Reeuwijk). (Petra Besse, Charlotte van Barne veld) brachten echter geen doelpunt. De verdediging van Rowah functio neerde beter dan in het eerste half uur met een belangrijke rol voor Josephine Top en Karin Jongkind die in het mid den de aanval van Oliveo geen kans gaf. Daarbij leverde Annemarie Kals beek een topprestatie onder de lat. Halverwege de tweede helft kwam het enige doelpunt van die helft. Een uitge speelde aanval van Rowah werd op nieuw met een overtreding gekeerd. Opnieuw was het Nathalie Zweers die de toegekende strafworp verzilverde. Vlak voor tijd had ze zelfs nogmaals de mogelijkheid om een strafworp te ver zilveren. Ditmaal stond de keepster van Oliveo een treffer en daarmee de Waddinxveense overwinning in de weg. Simon Krol, trainer/coach van de da- mesgroep was achteraf zeer te spreken over de verdediging van Rowah: ”De tweede helft kwam Oliveo zelfs geen enkele keer tot scoren. Aanvallend zat het echter nog niet helemaal goed. We missen nog een aantal echte opbouw- speelsters. Daarnaast misten we nog nog te veel kansen”. ’’Toch is Rowah sinds de eerste wed strijd een stuk beter gaan spelen”, vindt Krol. ”Er ontstaat een team dat straks uitstekend in de competitie om de hoogste plaatsen kan meedoen”. Maar liefst 10 prijzen konden meteen aan de op dat moment aanwezige win naars meegegeven worden die allen ui terst tevreden waren met hetgeen zij wonnen. De niet-aanwezige prijswin naars hebben inmiddels bericht ont vangen, waar en wanneer zij hun prijs alsnog kunnen komen afhalen. WADDINXVEEN - Bij tafeltennis vereniging Kwiek is afgelopen vrijdag het traditionele tournooi om de Ger Teunissencup gehouden, ditmaal be stemd voor de competitieklassen 5 en 6. Winaarvan de cup werd Jan Douma. Van diverse verenigingen uit de Goudse afdeling hadden zich zeventien deelnemers aangemeld. Verdeeld over 4 poules werd een aantrekkelijk tour nooi verspeeld waar vaak zeer boeiende wedstrijden waren te zien. Er bleven tenslotte vier poulewinnaars over: Jan Douma (Gouda), Rob Scheepstra (Reeuwijk), Hans Sanders (Gouda) en Arjan Sieverink (Smash/ Schoonhoven). De finale werd een spannende strijd tussen Jan Douma en Rob Scheepstra. Hoewel Jan Douma op papier de sterk ste was, wist Rob Scheepstra de eerste game te winnen (20-22), maar daarna nam Jan Douma het initiatief over en won met duidelijke cijfers (21-11/21-9) de beslissende games. Zijn naam zal aan de ere lijst op de wisselbeker wor den toegevoegd. Hans Sanders wist beslag te leggen op de derde plaats. Mevrouw M. de Vries, reikte ook dit jaar de wisselbeker uit. Rowah begon de wedstrijd met slechts één wisselspeelster. Dat betekende dat de Waddinxveense ploeg tegen het snelle team van Oliveo een behouden taktiek moest aanmeten met vooral een accent op de defensieve taken. Toch was het een snelle break-out van Oliveo dat 1-0 op het scorebord bracht. Niet lang daarna had Rowah een drie tal uitstekende mogelijkheden. Drie keer achter elkaar belandden de af standsschoten van Karin Jongkind (2x) en Mar ja Sloof tegen de lat. Uiteindelijk kwam Rowah toch tot haar verdiende gelijkmaker door Na thalie Zweers, die na een knappe com binatie door de Oliveo-defensie brak. Een afstandschot van Oliveo bracht echter in dezelfde minuut - eigenlijk te gen de wedstrijdverhouding - 2-1. Vijf minuten voor rust werd de stand weer gelijk. Hanneke Gomes werd na een snelle aanval van Rowah onregele- mentair gestopt, waarna Nathalie Zweers 2-2 kon scoren. In die zelfde minuut kwam een nieuwe tegenslag voor Rowah. Marja Sloof raakte ge blesseerd aan haar (al dik ingepakte) knie, waardoor de Waddinxveense ploeg zonder wisselspeelster kwam. In de consternatie bracht Oliveo ook nog net voor rust de stand op 3-2 door ei genlijk een simpel ingeschoten bal. De tweede helft begon Rowah extra ge motiveerd. Een aantal goede kansen van werken voor de AWL. Duizend uitvaartondernemers willen er niet mee te maken hebben. Voor uitvaartverzorging C.H. de Vries is het noodzakelijk om bij de tijd te blij ven. ”Als het noodlot bij u toeslaat, dan moet alles maar dan ook alles pri ma, ja perfect, geregeld zijn”, aldus Chris de Vries. ’’Daar is ons bedrijf groot in geworden. Een team van men sen die dag en nacht voor u klaarstaan. Nu ook met eigen vervoer”. ”De noodzaak voor deze uitbreiding is omdat wij steeds meer uitvaarten zijn gaan verzorgen. Daar dienden wij op in te spelen. De nieuwe auto is een aan zienlijke verbetering. De waarborg is dat iedereen het rouwproces op zijn ei gen manier kan beleven. Wij propage ren het verzorgen van uitvaarten naar ieders wens en tegen een verantwoorde kostprijs”. ”Een mini-hondenbiathlon is de ma nier om in de praktijk de relatie baas/ hond op een sportieve wijze te testen. Een gelegenheid die dus eigenlijk door geen enkele serieuze hondenbezitter gemist mag worden. En als u niet wilt of kunt deelnemen komt u dan in ieder ge val langs de zijlijn genieten van de te le veren prestaties”, aldus HSVW-voor- zitter R.B. Franken. Autobedrijf Boonstoppel BV reikte de sleutels voor de nieuwe rouwauto van uitvaartverzorging C.H. de Vries uit bij rouwcentrum Gouwehof in Waddinxveen-Noord. (Foto: Sjaak Noteboom). De prijzen van de vorige week vrijdag gehouden feestmarkt zijn gegaan naar: magnetron: T. Zandbergen (De Ak ker), tuinset: A.J. Wolters (Meidoom- straat), beren: I. de Wolff (Peuleyen), A. de Knijff-de Graaf (Zesde Tocht- weg), koffiezetapparaat: N.J. Claus (Noordeinde, Boskoop), barbecue: P.G. Sliedrecht (Pr. Marijkestraat), F.J. Schwiebbe (St. Victorstraat 28), keukenweegschaal: Akker (Heuvel hof), waardebonnen: M. Ranselaar (Weidezoom), B. den Hertog (Kon. Wilhelminasingel), W. Zijderhand (Noordkade), J. Zalm-Hertog (Hegge- winde), P. van Tienhoven (Heemraad- weg), L. Hageman (Heggewinde), G. Tollenaar (Sperwerhoek), L. Grood (Roosje Voshoeve), G. Taal (Schu- van Radio berthof), J. Blokzijl-v.d. Wouden (Berkengaarde), Uilenbroek (Win gerd), B. Hendriks (Kon. Wilhemina- singel), J. Snoeker-Harmsen (Hegge winde), A. Hofman (Pr. Beatrixlaan), In het gegeven onderwijs komt de praktijk vooral tot zijn recht in de vak verbreding. De school, van oudsher in het centrum van de boomkwekerijbe schouwt het als vanzelfsprekend dat hierop het accent wordt gelegd en be reikt met deze formule een groeiend publiek. Voor het komende cursusjaar is op nieuw een groeiend aantal aanmeldin gen geconstateerd. Kennelijk beseffen steeds meer mensen dat via dit onder wijs ook doorstroming mogelijk is. De kennis op boomkwekerijgebied wordt vervolgens op de Vakschool voor Boomteelt verder uitgediept, waar door cursisten aan het eind van de op- Drie weken lang overhandigden de on dernemers van de Nieuwe Markt Pas sage aan hun klanten bij minimale be steding van 10,- een kanskaartje. En met die kaartjes maakte men kans op een leuk plantje of één van de vele an dere fraaie prijzen, door de onderne mers voor deze aktie beschikbaar ge steld. GOUDA - De Sudetencrisis in 1938 en de Golfoorlog zijn tot 15 augustus de thema’s van de tentoonstelling ’’Vech ten voor Vrede” in het Zuidhollandse Verzetsmuseum aan de Turfmarkt in Gouda (dinsdag tot en met zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur). München 1938, zoals de Sudetencrisis ook wel wordt genoemd, is vaak als af schrikwekkend voorbeeld aangehaald bij het nemen van beslissingen, heel re centelijk nog tijdens de Golfoorlog. Foto’s, cartoons, affiches en krante- koppen geven de stemming in ons land weer vóór en tijdens beide perioden. Reden om deze expositie samen te stel len is het feit dat de Vredesbeweging in de jaren tachtig een half miljoen men-' sen op de been kreeg om te demonstre ren tegen de kruisraketten. Gedurende» de Golfcrisis evenwel was er weinig: animo om te protesteren tegen wat dan’ ook. De tentoonstelling is samengesteld en ontworpen door Peter de Rooden on-' der auspiciën van de Stichting Kunst projecten Rotterdam. Onder leiding van presentator Arie Boertje ging om 3 uur ’s middags de prijsuitreiking van start. Ui de vele dui zenden in de wedstrijdbus gedepo neerde kaartjes werd een aantal prijs winnende exemplaren getrokken, on der meer door wijkagent Nijkamp. Dit zijn de gelukkige Waddinxveense winnaars en hun gewonnen prijzen: fam. Bruning (CD-speler), M. van Dam-Teeuwe (radio/cassetterecor- der), fam. Maas (damesblouse), W. Paalvast (waardebon), Van Ringelen- stein (plant). De eerste feestmarkt was geslaagd. De trekkingen van de prijzen was in han den van wethouder K.W.Th. van Soest (VVD). Op vrijdag 10 mei klaart wet houder P.F.J. van Schie (CDA) deze klus. Weggegeven worden dan een kof fiezetapparaat, weegschalen, barbe cues, waardebonnen en vele andere prijzen. Er is ieder uur een trekking met volop kans voor de kopende marktbezoeker op deze prijzen. Om half zes vrijdag middag wordt het prijzenpakket uitge breid met een magnetron en een tuin set. Alle prijzen worden door de recla- mecommissie van de marktkooplieden beschikbaar gesteld. Iedere koopman neemt aan de feestmarkt deel. ZEVENHUIZEN - Bij de molenvier gang langs de Rottemeren in Zevenhui zen zijn twee grote overzichtspanelen met illustraties en plattegronden ge plaatst. De borden in de Tweemanspol- der zijn zaterdag onthuld door Moer- huizens burgemeester A.W. Lips en Zevenhuizens oud- burgemeester en inwoner van Waddinxveen A.H. van Gent. De panelen vormen een onderdeel van een landelijke serie borden met als thema ’’Waterbeheersing”, die de af gelopen maanden in Zuid- Holland zijn geplaatst. In totaal werden 60 panelen met informatie over watermonumen- ten neergezet. Het Prins Bernhard Fonds besloot in 1990, het jaar waarin het fonds zijn 50- jarig bestaan vierde, over te gaan tot een samenwerking met de ANWB om zodoende in elke provincie historische monumenten te voorzien van informa tiepanelen. Het landelijk project om vat 700 borden en zal 5 jaar in beslag nemen. Na Gelderland is Zuid-Holland de tweede provincie die van informatiepa nelen is voorzienVorig jaar september opende de commissaris van de Konin gin van Zuid-Holland, mr. S. Patijn, het project in het Poldermuseum te Puttershoek. Leidens burgemeester mr. C. Goekoop zal vandaag (woens dag) in zijn hoedanigheid als lid van de commissie Cultuurbehoud van het Prins Bemhard Fonds, de laatste pane len in Kinderdijk onthullen. Ondanks het grote aantal toeristen dat Kinderdijk jaarlijks trekt, ontbrak tot nu toe goede publieksgerichte informa tie. Op de borden wordt de werking van de molens en gemalen grafisch en tekstueel verklaart. Het Prins Bernhard Fonds besteedt jaarlijks 2,5 miljoen aan Monumenten zorg in Nederland. 00.00 uur - Non-stop-muziek. 09.00 uur - Kerkuitzending verzorgd door de Gereformeerde kerk Vrijge maakt. In het voorprogramma kerk muziek met als thema de belijdenis van Nicea. Om 9.40 uur de Jeugdrubriek. Vanaf 10.00 uur de kerkdienst vanuit de Kruiskerk en vanaf 11.10 uur een ge sprek over de positie van de vrouw in de gemeente. 12.00 uur - RTW-Klassiek. Presenta tie: Ben Evertse. 14.00 uur - RTW Vakantie magazine. Presentatie: Kate Goudriaan. 15.00 uur - De Komische Noot. Samen stelling Gert-Frank van der Poel. 16.00 uur - RTW Sportcafé. 18.00 uur - Jeugdloon. Presentatie: Ferry van Ljaon. 20.0Ó uur - Trendy Jongerenmagazine. Presentatie: Adrienne, Natascha en Claudia. 21.00 uur - Diederick Huizinga. 22.00 uur - De Avonduren. Presenta tie: Ron Menke. 24.00 uur: Het programma 2. WADDINXVEEN - Waddinxveners zijn tijdens het winkelen in de Goudse Nieuwe Markt Passage in de prijzen ge vallen. Zaterdag 4 mei vond in dit win kelhart de prij strekking plaats van de voorjaarsactie ”De Nieuwe Markt Pas sage brengt fleur in Uw huis”. WADDINXVEEN - In het cen trum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat vindt woensdagavond 15 mei om half acht de jaarlijkse uitvoering plaats van de leerlingen slagwerk en elek trische gitaar van docenten Albert Spee en Janus van Binsbergen. Op het programma staan zeer uit eenlopende composities van Bruce Springsteen en van Johann Sebas- tiaan Bach, of sterker nog: van leer lingen zelf. Albert Spee compo neerde een stuk voor elf drumstel len, dat deze avond uitgevoerd zal worden. De uitvoering is gratis toegankelijk voor iedereen en gebeurt van 19.30 tot 20.30 uur in het zojuist ver nieuwde Kreater-gebouw aan de Kerkstraat. Voor iedereen die geïnteresseerd is of er wel eens over denkt zich te verdiepen in pop, jazz, slagwerk of gitaar is deze avond de mogelijkheid om kennis te maken met het lichte muziek aanbod van Kreater. nen vertrouwen”. Dat is volgens hem het verschil tussen kleine zelfstandige uitvaartonderne mers en de grote bedrijven. Zo heeft hij besloten niet meer voor de AWL te werken. ”Dit omdat de leden van de AWL, geen vrije keus hebben voor hun eigen uitvaartondernemer. Je krijgt er één uit de massa toegewezen. Wij hebben (ondanks dat in uitvaartkringen de AWL op een laag pitje staat) altijd correct gehandeld met tevreden klan ten tot gevolg”, stelt C.H. de Vries. In Nederland zijn 1.080 uitvaartonder nemers en verenigingen. Tachtig Her leiding op assistent-niveau of primair niveau uitstromen. Deze opleiding duurt twee jaar, elk op leidingsjaar wordt afgesloten met ten- tames of een examen. Vooral de moge lijkheid de leerstof in fasen af te werken, blijkt goed over te komen. Cursisten die de opleiding op assistent- niveau willen afleggen, zijn hiermee zeer gebaat. Ze gaan een dag per week naar school en werken vervolgens vier dagen op een bedrijf. Het bedrijf kan zelf wor den gekozen maar desgewenst bemid delt de school. Het is mogelijk te kie zen voor een leerbedrijf waar men bij voorbeeld een jaar blijft werken, maar eveneens bestaat de mogelijkheid bij de GO A Boskoop in een roulerend sys teem mee te werken. De cursist komt zo in aanraking met een bereed scala van bedrijven, zoals potten- en kasbedrijven, koude grond bedrijven en meer op export gerichte ondernemingen. Zelf beschikt de school over een een ha grote boomkwe kerij en een sortimentstuin, speciaal, gericht op het onderwijs. Daarnaast worden Boomteeltcursus- sen georganiseerd door de zogenaamde Agrarische Bedrijfsverzorging. Deze cursussen werken meestal op assistent- niveau en worden in de vorm van con tractonderwijs door de school gegeven. Cursisten die hieraan deelnemen, heb ben dikwijls niet de gelegenheid gehad elders een opleiding te volgen en vullen door het volgen van een dergelijke cur sus, die meestal in de wintermaanden wordt gegeven, hun vakkennis aan. Het accent ligt daarbij op stekken en enten, sortimentskennis, gewasbe scherming en bedrijfsbezoek. WADDINXVEEN - In de laatste wed strijd van de turncompetitie heeft ook de tweede ploeg van gymnastiekvereni ging TOOS zich geplaatst voor de fina le. Op zaterdag 1 juni komt TOOS-2 uit tegen DOS-1 uit Schoonhoven, Veloci- tas-1 uit Gouda en TOOS-1Dit is voor het eerst dat de twee TOOS-ploegen zich allebei voor de finale weten te plaatsen. De definitieve plaatsing van TOOS-2 kwam tot stand in Gouda, waar de ploeg als tweede eindigde met 142.50 punten achter Velocitas, die met 154.15 punten ruim eerste werd. De derde plaats was voor Houvast uit Ha- zerswoude met 139.05 punten. De Waddinxveense turnsters begon nen bij sprong. Claudia Sleeuwenhoek behaalde met 8.30 punten de tweede plaats. Bij de brug was het Isabelle van den Nieuwendijk die als hoogste ein digde en wel met 7.75 punten. Met 7.25 punten was Claudia Sleeu wenhoek de beste TOOS-turnster bij balk en bij de vrije oefening eindigde Miriam van Herk als hoogste met 7.30 punten. In het eindklassement eindigde Clau dia Sleeuwenhoek met 29.45 punten op een vijfde plaats, gevolgd door Isabelle van den Nieuwendijk met 28.50 en Mi riam van Herk met 28.40. De overige totalen waren: Marit Met- semakers (28.10), Judith van der Linde (26.90) en Mariël Peeters (26.85). Een mini-hondenbiathlon houdt in, dat zowel geleider(baas) als hond hardlo pend een parcours van ongeveer vier kilometer afleggen. In dit parcours, dat grotendeels over natuurlijke onder grond zal gaan, zijn diverse hindernis sen verwerkt. Hierbij worden zowel geleider als hond op hun kunnen beproefd. De hond zal tevens enkele gehoorzaamheidsproe- ven (op het niveau van de bekende ge drag- en gehoorzaamheidstrainingen) moeten afleggen, terwijl er door de ge leider twee maal met een luchtdrukge- weer geschoten dient te worden. Dit alles heeft te maken met het feit, dat de organisatie deze mini- honden- biathlon zoveel mogelijk wil laten lij ken op de originele biathlon. De origi nele biathlon hoort namelijk thuis in militiare kringen en is via de ’’grote” hondenbiathlon (uitsluitend voor poli tiehonden en hun geleider) overge waaid naar de Hondensportvereniging Waddinxveen. Door de HSVW werd namelijk in 1987 voor het eerst een mini-hondenbiath lon georganiseerd. Deze was een groot Bij FOCWA L Garantiebedrijf Noordkade 24 Telefoon (01828)12588 Waddinxveen NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET ’T CARROSSERIEBEDRIJ» DONDERDAG 9 MEI 00.00 uur - Non Stop muziek. i 09.00 uur - D’r uit met Teunisse. Pre- sentatie: Peter Teunisse. 11.00 uur - Hitherinneringen. Een pro- gramma van Ed Schuurman en Gerben van Kruistum. 13.00 uur - Peter Teunisse. Presentatie: Door Oremus. i 15.00 uur - RTW Aktueel. Presentatie: Door Oremus. 18.00 uur - Jeugdloon. Presentatie: Ferry van Loon. 20.00 uur - Gert Voogd. 22.00 uur - De Avonduren. Presenta- tie: Ron Menke. 00.00 uur: Dag Week Hallo Weekend. I 01.00 uur - Non Stop Muziek. 09.00 uur - D’r uit met Teunisse. 11.00 uur - Hitherinneringen. Pro- 00.00 uur - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Ineke van Meurs. 01.00 uur - Non-stop-muziek. 09.00 uur - D’r Uit met Teunisse. Pre-- sentatie: Peter Teunisse. 11.00 uur - Hitherinneringen. Presen tatie: Ed Schuurman en Gerben van Kruistum. 13.00 uur - Huis op je radio. Presenta tie: Diederick Huizinga. 15.00 uur - RTW Aktueel. Presentatie: Door Oremus. 17,00 uur - Sportuitslagen. Presentatie: Menno Tamming. 18.00 uur - Jeugdloon. Presentatie: Ferry van Loon. 19.00 uur - Hitfront Dansable. Presen tatie: Gert Voogd. 22.00 uur - De Avonduren. Presenta tie: Ron Menke. T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 11