Betere Ouderen in Sea Palace Verbakel mode Zelfde parcours hond én baas Schoolfeest 300e leerling 2 HALEN 1 BETALEN I BASTIAAN Rabobank O wegwijzers bedrijven i ANWB-bewegwijzering kost 44 mille v. d. linde Expositie docenten Kreater Sociale huurhuizen Raadhuis: automatische schuifdeuren Jongen haalt karper van 26 pond uit Petteplas Kantoor en tuinbouwkas Tarieven Gouwebad gaan omhoog Meer bank voor je geld WADDINXVEEN Onafhankelijk Nieuwsblad V.d. Pluym Modeschoenen l ,s Jï HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN I’HARWA" U) OPTIEK HOGE L.A. GEAR VAN 189,95 VOOR 79,95 MAAT 28 T/M 42 - WIT-ROSE - WIT-ZWART Geboorte?? Laat de RABOBANK uw feestvreugde verhogen. De RABOBANK geeft het Rabofantje kado aan alle kleine baby’s die in Waddinxveen wonen. Vader, moeder, opa of oma hoeven maar met het geboortekaartje bij de bank langs te komen en een KINDER-SPAAR-PLAN-REKENING te openen met ten minste een bedrag van 25,-* Behalve een leuk troetelbeest krijgt u ook het gewilde ’’Boek van Ikke” waarin u alle belangrijke gebeurtenissen in de eerste levensjaren van uw kleintje kunt optekenen. En om alvast met een goede gewoonte te starten is er natuurlijk ook een spaarpot bij. f .-r-- .„„i* ADAM/EVA SPORTSCHOEN VAN 39,95 VOOR 1 5,00 MAAT 24 T/M 35 ÏBremmer SCHOENEN dl w- RIOOL I I^VERSTOPTT^J s^b(s. ^^^JIENSTVERLENING^^ 01828-12624 1 I 24 UUR PER DAG 1 M ALLEEN DEZE WEEK OP DE WEEKMARKT (De duurste blouse wordt afgerekend!) ‘Alleen geldig op de afdeling Dameskonfektie Ronald van der Vaart met zijn schubkarper van 86 cm en 26 pond. (Foto: R. van der Vaart). WADDINXVEEN - Het ’’■waagstuk” van het Comité Seniorenreis Wad dinxveen is vorige week woensdag volledig geslaagd. De bijna 300 oude ren namen tijdens de jaarlijkse uitgaansdag enthousiast deel aan een heerlijke warme chinees-indische lunch in het drijvend restaurant Sea Pa lace in Amsterdam. Dat was eens wat anders dan de jaarlijks gebruike lijke broodmaaltijd tussen de middag. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Tel^oon 01828-1 2012 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ RIJOPLEIDING op VIDEO KW p Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 12 juni 1991 47e Jaargang - No. 2237 'l 'Binnen 3 maanden na de geboorte. Maximaal 1 per baby. plan de tarieven van het Gouwebad De ff Op de foto de Moordrechtse Marijke Broer met haar Tervuerense herder Hoofdredacteur: B J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* WADDINXVEEN - B. en W. zijn van WADDINXVEEN - Voor de 13- jarige Ronald van der Vaart uit de Meidoornstraat werd een droom werkelijkheid. In de Petteplas ving hij met een eigengemaakte bodies een schitterende schubkarper. De vis was 86 centimeter lang en woog 26 pond. Na 40 minuten ’’drillen” slaagde de Waddinx- veense scholier uit de Bomenwijk erin de karper op de oevers van de Petteplas te krijgen. ”Is het geen beauty”, aldus Ronald van der Vaart in een commentaar op deze foto. F tapijt F gordijnen vinyl zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5-Tel. 01727-12544 De 300e leerling van de Koningin Beatrixschool heet Harm Jan de Neutel. (Foto: Koningin^ Beatrixschool),. OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE WADDINXVEEN-TEL. 01820-01828-30240 VOOR VADERDAG-AANBIEDING ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD Voor de honden en hun bazen was een parcours van vier en een-halve kilome ter met 17 hindernissen uitgezet. Niet alleen de trouwe viervoeters moesten bijvoorbeeld hardlopend een gat- sprong, een houten haag, een balans- balk en een waterhindernis nemen, Kerkweg-Oost 161 - Tel. 01828-14566 Bijkantoor: Groensvoorde 14 WADDINXVEEN - In en om Wad dinxveen zal het plaatselijké en door gaande verkeer beter de weg worden gewezen naar Waddinxveense bedrij ven Er zullen op initiatief van het ge meentebestuur verscheidene nieuwe ANWB-borden worden geplaatst. Het gaat hier eerst en vooral om verwij- zingsborden naar de Waddinxveense bedrijfsterreinen in Noord (Staring- laan), Zuid (Mercuriusweg, Zuidkade en Coenecoop) en de tuinbouwveiling Op de foto de Moordrechtse Marijke Broer met haar Tervuerense herder Karei en Cas van Veggel uit het Gelderse Hulshorst met zijn bastaard SU. (Foto: Ton Bennemeer). WADDINXVEEN - De hondensportvereniging Waddinxveen (HSVW) kan terugzien op een geslaagde tweede editie van de Nederlandse mini- hondenbiathlon op het eigen terrein aan de Middelburgseweg. Er nam aan dit door burgemeester C.M. van der Linden geopende evenement een 40-tal honden deel. Bijzonder was ook het weer. Terwijl het de gehele week slecht weer was vormde vorige week woensdag daarop een uitzondering. Het was een dag lang mooi, aangenaam en zonnig weer. Hoewel het ’s middags in Waddinxveen nog behoorlijk regende hadden de Waddinxveense ouderen geen enkele last. De sporadische spetters regen die er vielen kwamen naar beneden toen ze al lang en breed in één van de vijf bus- sen zaten. De chinees-indische lunch vormde een verrassend onderdeel van de 59e Senio renreis Waddinxveen, die volgend jaar in het teken staat van de 60e keer en derhalve een bijzonder verrassingska- rakter zal krijgen. Voorzitter H.C. Kooyman deelde dat althans mee tij dens het slotdiner in Avifauna in Al- phen aan den Rijn. Hierbij aanwezig waren burgemeester C.M. van der Lin den en wethouder K.W.Th. van Soest (VVD). De seniorenreis van een week geleden ging via de wijk Zuidplas en langs het bedrijvenpark Coenecoop naar het Utrechtse weidegebied waar in Haar- zuilens koffie met gebak werd ge bruikt. Haarzuilens is een klein dorpje met lage huizen, gelegen om een brink in Oudhollandse stijl, terwijl de deuren en ramen zijn geschilderd in de kleuren van de adellijke familie Van Zuijlen van Nijeveldt. In de tuin van het in de negentiende eeuw herbouwde kasteel De Haar werd een wandeling gemaakt. Via Breukelen, Loenen en Loosdrecht Zuidkade 6 - Waddinxveen - Tel: 01828-14000 - Donderdag koopavond maar ook de hondeneigenaar. Over het traject, waarvan africhtings- oefeningen voor de hond en schietoefe ningen met een luchtdrukpistool voor zijn baas een onderdeel vormden, de den sommigen nog geen 25 minuten. Een aantal officiële keurmeesters wooude de mini-hondenbiathlon bij. WADDINXVEEN - Donderdagavond 13 juni om 19.30 ur opent Roel van Schravendijk, directeur van Kreater, het aan de Kerkstraat gevestigde cen trum voor kunstzinnige vorming, de ex positie van de docenten van Kreater. De expositie staat opgesteld in de raad zaal van het gemeentehuis en is te be zichtigen tot en met zaterdag 29 juni. Vier docenten van Kreater werken mee aan deze expositie. Aleid Abels, Let Bijkersma en Ton van Steenbergen stellen een aantal schilderijen tentoon, Koby Koorengevel exposeert een foto reportage over Kreater. De tentoonstelling is geopend van vrij dag 14 juni tot en met zaterdag 29 juni '1991op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, op donderdag 20 en 27 juni van 19.00 tot 20.30 uur en op zaterdag 15, 22 en 29 juni van 13.00 tot 16.00 uur. Bezoekers van deze expositie kunnen een museumjaarkaart winnen. (Bredeweg). Ook zal de weg naar de Waddinxveense bedrijven op Moor drechts grondgebied worden aange duid. De nieuwe ANWB-bewegwijzering gaat ruim 44 mille kosten. Dit bedrag is nodig voor het vervaardigen en het plaatsen van de verwijzingsborden. Het geld wordt op tafel gelegd door Waddinxveen, Moordrecht 4.086,-) en de tuinbouwveiling De Kring-Wad- dinxveen 18.152,-). Over de aan de tuinbouwveiling ge vraagde bijdrage wordt overigens nog gediscussieerd, omdat het veilingbe- stuur eigenlijk vindt dat de bewegwij zering een overheidstaak is. De ANWB-borden krijgen een plaats bij de afslag van rijksweg A 20 (Gouda- Rotterdam), bij de Provinciale Weg- Middelweg (Moordrecht) en bij de kruising Provinciale Weg-Noordring- dijk. De borden voor de Moordrechtse be drijfsterreinen moeten komen bij de af slag van de A 20-Bredeweg en de krui sing Provinciale Weg-Middelweg. De borden voor de tuinbouwveiling kun nen een plaats krijgen bij de kruising met de Beijerincklaan-Bredeweg-A 12, de afslag A 20 bij Moordrecht en bij de ingang van het veilingcomplex. WADDINXVEEN - Aan de Zuidplas- laan worden vier sociale huurwoningen gebouwd in opdracht van de Johannes Stichting in Zwammerdam. Het ont werp is van Stuurman Partners BV. De bouw wordt uitgevoerd door Noorlan- der BV, Leiderdorp. ZEVENHUIZEN - Aan de Dorps straat in Zevenhuizen wordt een kan toorgebouw verbouwd. Er wordt een verdieping opgezet. Voorts krijgt het pand een kantoor en een kantine. Op drachtgever is Wed. Bac en Zn. BV te Moerkapelle. Het ontwerp is van Frewi Architectuur te Zevenhuizen. Aan de Noordelijke Dwarsweg in Ze venhuizen wordt een tuinbouwkas uit gebreid. Opdrachtgever is J.W. Hof te Zevenhuizen. Het ontwerp is van Hor dijk Prefab BV te Berkel en Rodenrijs. werd koers gezet naar de hoofdstad. Daar werd niet alleen gegeten, maar ook een rondvaart door de Amster damse grachten gemaakt. Na de lunch en rondvaart ging het naar Alphen aan den Rijn voor het avondeten. Rond acht uur kwam er een einde aan de jaar lijkse seniorenreis, die ’s morgens om acht uur op de Kerkweg-West was be gonnen. Sniep aan de Sniepweg te verhogen per 1 januari 1992. Dat betekent dat zowel volwassenen als kinderen voor een duik in het subtropisch zwembad meer zullen moeten gaan betalen. De verhogingen zijn een gevolg van te genvallende energierekeningen, geste gen waterkosten (mede door een gro tere toeloop van bezoekers dan ver wacht), toenemende personeelskosten en hogere vaste lasten. De vaste lasten zijn hoger uitgevallen omdat de ver- bouwingskosten van het Gouwebad een halve ton hoger uitvielen. Voor kinderen tot 17 jaar wordt uitge gaan van een nieuw prijskaartje van 3,75 (was 3,50), terwijl volwasse nen tenminste 5,20 gaan betalen (was 4,95). Het tarief voor het school zwemmen zal worden gebracht op 350,- per uur (was 325,-). Uit de aan de gemeenteraad verstrekte zwembadgegevens blijkt dat het ver huur van het Gouwebad aan verenigin- gentegenvalt. De verenigingen zijn vaak niet in staat de kosten van één of twee uur zwembadhuur op te brengen. Maar het ziet er niet in dat de huurprij zen omlaag gaan om verenigingen meer te bewegen het pouwebad af té huren. WADDINXVEEN - De ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein zal worden voorzien van automatische schuifdeuren. B. en W. zullen de raads leden vragen hiervoor 30 mille beschik baar te stellen. De nieuwe deuren moeten de zware toegangsdeuren van nu vervangen. Deze deuren werken op oliedruk, maar omdat de oliereservoirs lek zijn is er veel kracht nodig om ze open te doen en slaan ze vaak met een harde klap dicht. Van die herrie hebben bezoekers bij de receptie, bruilofsgasten in de trouwzaal en deelnemers aan vergaderingen in de raadzaal last van. Mensen met een han dicap en ouderen moeten voorts wor den geholpen de zware deuren open te doen. Uiteraard is nog overwogen de huidige deuren te laten repareren, maar daar van is afgezien omdat automatische schuifdeuren de toegankelijkheid van het gemeentehuis meer vergroten en het bezoekers een stuk gemakkelijker maakt binnen te komen. WADDINXVEEN - Vorige week maandag wapperde op de protestants- christelijke Koningin Beatrixschool .- aan de Zuidplashof in Waddinxveen de hele dag de vlag omdat de 300e leerling werd begroet. De leerling Harm Jan de Neutel werd persoonlijk welkom geheten door de 1 directeur van de school, W.C. van der Eyk, en kreeg een cadeautje aangebo den. Voor de ouders was er een mooie bos bloemen. Alle kinderen van de Koningin Bea trixschool kregen ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis een lekker ijsje- Doe-het-zelfmatenalen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating N, Tel 01828 12596 gö-Koordeinde 76a DONDERDAG 13 JUNI, VRIJDAG 14 JUNI en ZATERDAG 15 JUNI A.S.: BLOUSE 3-DAAGSE N Kt J 'i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1