Verzet buurt Mishandeling Waddinxveners HMENSENS nieuwe notaris Mr. Jan Koek HEEFT U AUTOSCHADE? C.P. Broer BV en MAB praten weer heeft effect Over verplaatsing van bedrijf uit de Passage Na disco en in zwembad v.d.linde Tegen nieuw jeugdcentrum Pianisten school van Marloes Wekking Auto’s weg Nieuwsblad Onafhankelijk FOCkVA I tw HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN SCHOENEN EVEN NOTEREN!! I'HARWA" f Bremmer WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF Waddinxveens nieuwe notaris mr. J.A.M. Koek in de tuin van zijn huis aan de Koningin Wilhelminasingel met Uw televisiedokter S. ATTEMA Het vakantieteam is terug van vakantie en staat weer klaar om u vanaf maandag a.s weer van dienst te kunnen zijn. WADDINXVEEN - Kandidaat-notarismr. Jan A.M. Koek (42) wordt de opvolger van de per 1 oktober a.s. met functioneel leeftijdsontslag gaande notaris Jin ’t Hol. De aan de Koningin Wilhelminasingel wonende Wad dinxvener is sinds 1 mei 1976 als kandidaat-notaris werkzaam bij het nota riskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen aan de Prinses Beatrix- laan. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ WADDINXVEEN - Projectontwikkelaar MAB BV heeft vorige week een onverwacht geprek gehad met de fabriek van bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV (een onderdeel van het Rotterdamse Unilever-concern) over een eventuele verplaatsing van dit bedrijf uit de Passage. WADDINXVEEN - In gemeentelijke kring wordt er ernstig rekening meegehouden dat het niet goed zal lukken het jeugd- en jongerenwerk in kleinschaliger vorm op tijd en succesvol over te hevelen van De Bonke laar aan de Beukenhof naar een voormalige kleuterschool aan de Peter Zuidlaan. 1 jaar schrittelijke garantie eekblad voor addinxveen Woensdag 31 juli 1991 INTERIEURVERZORGING 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 Til fï' P/asweg 16 Waddinxveen Te! 01828-21831 pianistenopleiding voor 5-jarigen en ou- -in het nieuws- De Waddinxvener H.A. VAN BER- KESTEIJN leidt Berkesteijn MeubeL toonzalen BV, Waddinxveen. Directeur A.P.C. BOUDEWIJNS uit Waddinxveen is bij Hoogwerff Eike- lenboom BV, Waddinxveen, ais alge meen directeur opgevolgd door M.J. SCHEFFERS uit Alphen aan den Rijn. Volmachten zij n verleend aan R. SMIT uit Bunnik van Vosko Electronics BV, Waddinxveen en aan P.R.H. WERK- LUND uit Den Haag van Volvo Be drijfswagens Nederland BV, Waddinx- veen. L. STOLK uit Bergschenhoek leidt de nieuwe BV Stolk Intercontinental BV in Berkei en Rodenrijs, dat als vesti gingsplaats Waddinxveen heeft. Het bedrijf houdt zich bezig met internatio naal beroepsgoederenvervoer. Hoofdredacteur: B J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. VOSKO TELECOMMS BV in Delft en met als vestigingsplaats Waddinx- veen heeft de statutaire zetel gewijzigd in Waddinxveen. Vertrokken bij dit bedrijf is commissaris P.G.J. DE JONG uit Leerbroek. Ook bij dit be drijf beschikt R. SMIT uit Bunnik over een volmacht. De statutaire vestiging van KOPPEN EN LETHEM BEHEER BV, Wad- dinxveen, is veranderd van Gouda in Nieuwerkerk aan den IJssel. De han delsnaam van dit voormalige Waddinx- veense bedrijf is geworden Petrogas Gas-systems BV. E tapijt r gordijnen vinyl zonwering matrassen Bedtextiei Groensvoonto 12 Hl ^4' - TsL 01828-18119 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 WADDINXVEEN - Op woensdag 24 of donderdag 25 juli werd uit een par- 47e Jaargang - No. 2244 De Waddinxvener TEUS VISSER van de Jeugdraad van de Centrale Her vormde Gemeente is - samen met drie anderen - naar Zimbabwe, Malawi en Namibië op reis gegaan om daar con tacten te leggen met christen-jongeren. Dat gebeurt in het kader van de actie ”Een huis om in te wonen”. Verkeersschool Bremmer start begin september met de nieuwe cursussen Geef u nu op voor de cursus Twee Waddinxveense jongens (15 en 14 jaar) zijn verhoord in verband met gepleegde mishandeling in het Gouwe- bad ”de Sniep”. De oudste bekende een tweede geval van mishandeling en daarnaast nog twee diefstallen van onderdelen van fietsen, twee diefstallen bij sportkanti nes en diefstal van wat hout. De dag na zijn aanhouding is hij voor de officier van justitie geleid en direct met een dagvaardig op zak thuisge bracht. De 25-jarige Waddinxveense muziekdocente Marloes Wekking, die een der in Rotterdam start. (Foto. Fejagrafie Ton Rennemeer). Dit gesprek vond plaats in het kader van de uitspraak van de Waddinx veense gemeenteraad om toch nog weer eens na te gaan of uitbreiding van het winkelcentrum ”de Passage” in westelijke richting toch niet tot de reeële mogelijkheden behoort. Andere opties zijn nieuwe winkels en woningen op de plaats van een aantal bejaarden woningen aan de Prins Bernhardlaan en op het complex van Be Fair-voetbal in het Warnaarplantsoen. Gesprekspartner voor MAB BV was C.P. Broer-directeur A. Broer. Hij zei ons weinig over het gesprek te kunnen melden. Het onderhoud bood hem overigens wel de gelegenheid om de ’’Zwarte Piet”, die de fabriek van bak kerijgrondstoffen in de loop der jaren was toegeschoven, definitief van tafel te vegen. Het bedrijf zou een onmoge lijke prijs voor de gedwongen verhui- De duur van de cursus is 4 maanden. Examen in december. Slagingspercentage vorige cursus in één keer: 95% De cursus wordt gegeven bij Truckcenter Zevenhuizen, Noordeinde 57 Bel vrijblijvend voor inlichtingen en/of praktijklessen in nieuwe Volvo F. 10, met of zonder aanhangwagen: VERKEERSSCHOOL BREMMER Tel. 079 - 312095 of C.A. MANTEAU, tel. 01793-2776. Geef u tijdig op i.v.m. bestellen cursusmateriaal I Doe-hei-zeltmaterialen 1 ’y-J I Keukens Kastey Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating ’’KkX Tel 01828 12596 /VHoont—Ét 7fa 88 M b WadtünxvcCT_ WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie heeft tegen een 21- jarige inwoner van Waddinxveen proces-verbaal opgemaakt wegens een gepleegde zware mishandeling. De man werd aangehouden en verhoord. 1 zijn zoon Jeroen. Mr. Koek is thans kandidaat-notaris en volgt notaris J. in ’tHolop. (Foto: Fejagrafie Ton Benne- meer). AIR PRODUCTS NEDERLAND BV van de Noordkade heeft in Dode- waard een nevenvestiging geopend. Deze nevenvestiging voor de verkoop en distributie van gassen staat recht streeks onder beheer van de Waddinx veense hoofdvestiging. KEURSLAGERIJ KOOT UW BARBECUEFONDUE EN GOURMET SPECIALIST GROENSVOORDE 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01829 12937 C. DE ROOIJ uit Waddinxveen leidt C. de Rooij Holding BV, welke bedrijf hetzelfde doet en hetzelfde maatschap pelijk kapitaal heeft als M. de Rooij Holding BV. Vlak voor de vakantie besloot de Wad dinxveense gemeenteraad in meerder heid het jeugd- en jongeren werk gron dig te reorganiseren en De Bonkelaar vrij te maken voor het realiseren van een kinderopvangcentrum. In latere vergaderingen zullen deze plannen ver der uitgewerkt en ingevuld moeten worden. In het gemeentehuis heeft men zeer verrast opgekeken van het grote aantal bezwaren van omwonenden tegen het huisvesten van het jeugd- en jongeren werk in een goedkopere lege kleuter school. Ook de kracht en de hardnek kigheid waarmee ze worden geuit door de betrokkenen, die overlast, vanda lisme en onrust vrezen, hebben de be stuurders aan het denken gezet. De bewoners zijn tot het laatst toe door het gemeentebestuur onkundig gehou den van de gemeentelijke plannen met het jeugd- en jongerenwerk in Groens- waard 1Nadat in korte tijd 300 protes- thandtekeningen waren ingediend werd door B. en W. alsnog vijf dagen Wfljfönr leeluve/v /BK 1/ n Met de grenswijziging van begin dit jaar is NV VERENIGD STREEK VERVOER WESTNEDERLAND van vestigingsplaats gewijzigd van Waddinxveen in Boskoop. WADDINXVEEN - Het Week blad voor Waddinxveen maakte al melding van het initiatief van de 25- jarige Waddinxveense Marloes Wekking. Zij start volgende maand voor pia nisten van 5 jaar en ouder de Pro Arte Pilotschool, een opleiding aan het Conservatorium in Rotterdam, die is bedoeld om jonge pianisten de vaardigheden van het pianospe len te leren. De Waddinxveense, afgestudeerd muziekdocente en assistente van de pianist en hoofdvakdocent Aquil- les Deile-Vigne, begeleidt bij wijze van proef al vier kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar. De opleiding omvat twee keer per week een half uur individueel pia noles en theorie- en samenspelles- M. JANSMA-GORISSEN uit Wad- dinxveen is directeur geworden van de nieuwe BV Transit International in Waddinxveen. Het bedrijf, met een maatschappelijk kapitaal van 2000.000,-, waarvan geplaatst/ge- stort 40.000,-, promoot Nederlandse bouwsystemen en produkten in het bui tenland. Aan de Hogeschool Rotterdam en Om streken, faculteit WAG, hebben de Waddinxveners PATRICK RIJN BEEK en LEONIE NIEUWENHUIJ- ZEN hun opleiding fysiotherapie met goed gevolg afgerond. Ze slaagden met de deferentiatie kinderfysiotherapie. De Waddinxvener keerde zwaarbe- schonken met zijn auto van een disco theek huiswaarts. Op de Groensvoorde maakte een andere jongen het middel- vinger-gebaar in de richting van deze bestuurder, toen die één van zijn vrien den bijna aanreed. Dit was voor de automobilist reden rechtsomkeerd te maken, haalde een houten honkbalknuppel uit zijn auto en sloeg de andere jongen daarmee vol in het gezicht. Gevolg hiervan was een opgezwollen en behoorlijk gekneusde linker wang. Wonder boven wonder is erger letsel uitgebleven. zing vragen en daardoor de oorspron kelijke plannen voor de Passage-West blokkeren. ”Als je Waddinxveen en de Waddinx veners op het verkeerde been wilt zet ten moet je zulke dingen vertellen”, al dus de heer Broer. ’’Maar ik ben het er mee eens dat het de nodige lef van het gemeentebestuur vereist om van de Passage werkelijk iets goeds te maken. Dat vereist tevens correct handelen. Een serieus gesprek over de haalbaar heid van een bedrijfsverplaatsing maakt daar naar mijn mening onder deel van uit”. Van C.P. Broer BV krijgt projectont wikkelaar MAB BV een uitgebreid programma van eisen voor een - op ba sis van het huidige complex, waarin door de jaren heen veel geld is gesto ken - nieuw te bouwen fabriek, zo is on derling afgesproken. In de spoedig te maken berekeningen zullen ook de kosten van verhuizing, stilstand en wat dies meer zij worden meegenomen om te komen tot een zo reëel mogelijke be rekening. Daarbij wil het Waddinx veense bedrijf natuurlijk niet voorbij gaan aan de mogelijk voordelen van een nieuw complex op het gebied van besparingen en efficiency. ”Ik ben benieuwd naar die cijfers. Er zal snel duidelijkheid moeten komen. Maar ik constateer wel dat er gepraat wordt op basis van een oud idee voor Passage-West. Daarvoor was toch al zoveel berekend Het wordt tijd voor een nieuw creatief idee. Ik vraag me af of het daarvan nog zal komen”, gaat de heer Broer kritisch verder. ”Wij hebben in Waddinxveen al zo’n twintig jaar praten over een nieuw win kelhart achter de rug. Er zijn daarvoor heel veel kosten gemaakt. Er gebeurde echter nooit wat. Intussen rukte de be bouwing rond ons bedrijf op. Als er straks langs de Prins Bernhardlaan ge bouwd gaat worden komen we nog meer in de knel. Wij hebben tegen de burgemeester gezegd die ontwikkeling zeer scherp in de gaten te houden en al les te zullen doen om zo’n onwikkeling tegen te houden". ”In feite is het triest en belachelijk wat er in Waddinxveen allemaal gebeurt rond de Passage. Over een hoofdwin kelcentrum ouwehoeren we al 20 jaar. Intussen is er in het winkelcentrum ai heel veel geld gestoken met wellicht straks de conclusie dat er maar hele maal niets meer moet gebeuren. Met onder andere ais gevolg hiervan een hele reeks gefrustreerde mensen. Som migen noemen Waddinxveen dyna misch. Daarvan zakt mijn broek af”. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gemeenteraad direct na de zomer vakantie verder zou praten over de rea lisatie van een nieuw winkelhart in Waddinxveen. Het ziet er nu naar uit dat daarvan niet eerder dan ver in het najaar sprake zal kunnen zijn. Dat be tekent in oktober of in november. en industrieel gebied. Waddinxveen is heel actief’. Mr. Jan Koek zal zich per 1 oktober in de plaats van de dan 65-jarige Jacob in ’t Hol associëren met notaris mr. P.L. van der Meulen. Van notaris In ’t Hol wordt woensdagmiddag 25 september afscheid genomen tijdens een bijeen komst in de raadzaal van het gemeente huis. Dan zal aan de bezoekers ook mr. Koek officieel worden voorgesteld. Mr. Jan Koek werd op 15 juni 1949 in R.D. VAN DER POL is directeur van eetcafé De Diamond BV, Waddinx- veen. Commissarissen van deze nieuwe BV, met een maatschappelijk kapitaal van 200.000,-, waarvan geplaatst/ge- stort ƒ40.000,-, zijn T. VERVERS SR, J. BAAS en J.T. WERKMAN. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Afgelopen vrijdag werd mr. Koek mondeling verteld dat twee weken ge leden al (woensdag 17 juli) het Konink lijk Besluit van zijn benoeming was ge tekend. Dat betekende het plezierige einde van een langdurige en spannende periode, waarin ook nog een kennisma kingsbezoek aan staatssecretaris mr. A. Kosto van Justitie werd gebracht. Het is in het notariaat beslist niet van zelfsprekend dat de nieuwe notaris af komstig is uit de medewerkers van het zelfde notariskantoor. ”Ik ben zeer verheugd over deze be noeming”, aldus mr. Koek. ’’Waddinx- veen heb ik ervaren als een boeiende plaats met volop afwisselende activitei ten, welke je van buitenaf gezien niet direct zou vermoeden. Er gebeurt hier heel veel op kerkelijk, maatschappelijk keerhaven bTj de Wingerdflat een per- sonenauto ontvreemd. Het betreft een Ford, kenteken DJ-53-LJ. In de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 juli werd een blauwe personenauto, Opel Rekord, kenteken PR-ll-ZD, ontvreemd. De auto stond geparkeerd in de Weremeus Buninglaan. Twee weken geleden werd in de Dorp straat een VW-Passat aangetroffen. Deze personenauto bleek sinds zater dag 6 juli door de gemeentepolitie te Schiedam te zijn gesignaleerd. Breda geboren. Aan de Rijksuniversi teit van Utrecht studeerde hij rechten met als specialiteit het notariaat. De Waddinxvener trouwde in 1973 en heeft twee kinderen, Jeroen enSander. Kandidaat-notaris in Waddinxveen was zijn eerste baan. Op het kantoor van de notarissen J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen zijn thans drie kandidaat-notarissen werk zaam. In totaal werken er zo’n 20 men sen. De Waddinxvener M. DE ROOY is di recteur van de nieuwe BV M. de Rooij Holding in Waddinxveen. Het bedrijf verkrijgt, vervreemdt en exploiteert vermogenswaarden en is een groothan del met inbegrip van het verpakken, bewerken en/of verwerken van koffie, thee, margarine, roomboter en andere eetbare vetten, kaas, siroopwafels, koek, banket, zoetwaren, zuurwaren en soortgelijke produkten. Maatschap pelijk kapitaal 200.000,-, waarvan geplaatst/gestort 40.000,-. na de raadsvergadering een informatie bijeenkomst in het gemeentehuis ge houden. Op die bijeenkomst slaagden wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) en zijn ambtenaren er niet in te overtui gen en de handen op elkaar te krijgen voor hun plannen en ideeën. B. en W. moeten nog antwoord geven op de 11 kritische schriftelijke vragen die het PvdA-raadslid Ch.A.A. Wij nen heeft gesteld over de op maandag 8 juli gehouden informatiebijeenkomst over het onderbrengen van het jeugd- en jongerenwerk in de voormalige kleuterschool aan de Peter Zuidlaan. Het college heeft laten weten dat door de vakantieperiode en met name door de afwezigheid van wethouder Van Soest als eerstverantwoordelijke porte feuillehouder de beantwoording van de vragen nog wel enkele weken op zich zal laten wachten. Het bespreken van deze zaak zal ais ge volg hiervan niet eerder dan in de ge meenteraadsvergadering van woens dag avond 18 september kunnen plaats vinden. - Ld V 9 M sen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1