Naam gevraagd voor nieuw ziekenhuis Karretjes met muntslot ^BIOSCOPENS Tuinbouwverlichting irriteert ook hier ■COLOPHON! KFPK l\La I I l\ diensten Waddinxveens gironummer voor Boliviaanse Alicia (7) Meisje krijgt in ziekenhuis linkergelaatshelft terug PvdA en VVD willen maatregelen treffen Chinese restaurants in actie KLACHTEN BEZORGING WADDINXVEEN: AUTO GESTOLEN Modellen wedstrijd scholieren Weekenddienst dierenarts: Vuur en vlam Afstoting Arcade Bioscopen Filmhuis Gouda Verordening Zonnetje Giro stand Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. SWEELINCKHOF 31 - TELEFOON 18950 KLACHTEN? DONDERDAG TUSSEN 14.30-18.30 UUR BELLEN!!! NEDERLANDS h Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 31 juli 1991 Ondertrouwd: A.H.B. Ie Conge en A. W. van den Berge. ZONDAG 4 AUGUSTUS 1991 I I Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft dienst: Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1tel. 12112. ken hebben voor velen nu eenmaal te maken met de cyclus van licht en don ker. Daarentegen is de assimilatie-verlich- ting voor de kwekers niet meer weg te denken. Het hoog houden van hun sier- teeltnaam in de wereld vergt nu een maal veel vindingrijkheid en de groei- lampen zijn daar de laatste jaren een bekend voorbeeld van. De Neder landse bloemenveilingen hebben een jaarlijkse omzet van 4 miljard gulden, waarvan 70-80% naar het buitenland gaat. i i I I I I I i l I I l I l I I I i J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. v.d. Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-17834. I I I ■BURGERLIJKE I I i I I I I t t I HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. van Doorn, Strijen 17.00 uur ds. J.W. Goossen De Hoeksteen: 9.30 uurds. J. Harteman, Wijk 18.30 uur ds. M.A. v.d. Berg, Groot-Ammers Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. J. van Doorn, Strijen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. J. Kortleve, Ede 17.00 uur geen dienst Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. A. van Haarlem, Groningen 19.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur geen dienst 17.00 uur ds. J.M. Vlijm, Voorschoten Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J. Végh, Den Haag 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met (le Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. G. van ’t Spijker, Zutphen 19.00 uur ds. G. van ’t Spijker, Zutphen De verlichte kassen, die de horizon in vuur en vlam lijken te zetten, veroorza ken natuurlijk ook overlast. Het felle, nachtelijke licht schijnt bij omwonen den ook slapeloosheid en spanningen te kunnen veroorzaken. Slapen en wa- Dr. Hovius, die het moeilijke micro- chirurgische gedeelte voor zijn reke- MEVROUW J.C, KRAMER Pe-ioyen 46 WADDINXVEEN - Aan de Wingerd in Waddinxveen is vorige week in de nacht van woensdag op donderdag een geparkeerde auto gestolen. Het gaat volgens de rijkspolitie om een Ford Taunus met het kenteken DJ-53- LJ. De wagen stond in een parkeerha ven bij een flat. L- -Gouda- Van belang zijn deze gegevens: Schriftelijke reacties deelnemers wor den vóór 30 september a.s. verwacht bij Jury naamgeving fusieziekenhuis, Postbus 222, 2800 AE Gouda. WADDINXVEEN/ROTTER- DAM - In het zwemparadijs Tro picana organiseert de uitgever van de schoolmagazine agenda’s The Next Generation van 9 tot en met 12 augustus de landelijke ’’Miss en Mister Next Generation”-verkie- zing voor scholieren. In ’Tropicana” te Rotterdam wordt door The Next Generation een speciale fotostudio gebouwd. Scholieren van 14 jaar en ouder kunnen zich in de studio door een visagiste laten opmaken en door een professionele fotograaf laten fotograferen. Een deskundige jury bekijkt alle foto’s en bepaalt wie in de prijzen valt. De jury staat onder leiding van de modellenbureau’s Euromodel te Amsterdam en Atlantic Models uit Barcelona. De drie hoofdprijswinnaars van de ’’Miss Mister Next Generation- verkiezing” gaan meteen een week aan de slag op het zonnige eiland Ibiza. Daarnaast worden ze inge schreven bij de twee modellenbu reau’s, waardoor ze mogelijk een internationale modellencarrière te gemoet zien. Alle deelnemers krijgen in ieder geval een gratis foto en maken kans op één van de 200 andere oprijzen zoals: een bromfiets, stereotorens, make-up sets, vrijetijds kleding, tassen, horloges, pennen, parfum en body-care. Op vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 augustus van 10.00 tot 20.00 uur zijn de opnames in Rotterdam. De deelname is gra tis voor alle scholieren vanaf 14 jaar. Tropicana is gemakkelijk te bereiken met het openbaar ver voer. The Next Generation is een school magazine-agenda voor scholieren tussen 12 en 19 jaar. In deè kleur en fotorijke agenda is niet alleen ruimte opgenomen voor het note ren van huiswerk, maar wordt er ook veel aandacht geschonken aan sport, reizen, mode, voeding en li chaamsverzorging. De agenda weerspiegelt de lifestyle van de jeugd. Voor nadere informatie: Interna tional Merchandising, Herman F. van Rijmenam, tel. 071-153531 of Sparrow Roeland, tel. 070- 3514287. GOUDA/WADDINXVEEN - De inwoners van de Goudse streek zijn door de directies van het Bleulandziekenhuis en het St. Jozef Ziekenhuis in Gouda uitgenodigd een nieuwe ziekenhuisnaam te bedenken. Begin volgend jaar hopen beide ziekenhuizen door fusie op te gaan in een nieuw ziekenhuis. De winnaar of winnares, die de naam voor 30 september moet hebben ingeleverd, wordt beloond met een bedrag van 2.000,-. Weekblad voor- Waddinxveen Uitgeverij: VETAB.V. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.30-17.30 uur Vrijdag: 8.30-12.30 uur Klachten bezorging: Sweelinckhof 31 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: ƒ34,- per halfjaar. Ad vertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,51 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. De tuinbouwverlichting is deze zomer behoorlijk in de schijnwerpers komen te staan door procedures voor de Raad van State. In dit gebied weet men er ook alles van. Want in het agrarische achterland van Waddinxveen wordt het ook in het komende seizoen weer niet meer donker. De Waddinxveense nachthemel is dank .zij de assimilatie-verlichting fel oranje geel gekleurd. De groeilampen laten snij bloemenzoals rozen en chrysanten ook in de winter sneller groeien. Nieuwe knoppen lopen sneller uit (twee knoppen tegelijk) in zes weken (was zeven weken) tijd. De bloemen, die door het felle licht geprikkeld wor den om de produktie ook in de kleine nachtelijke uurtjes voort te zetten, hebben een betere kwaliteit en zwaar dere takken. De kweker vaart wel bij deze betere resultaten. Vr. t/m do. 2 en 7 uur, vr. enza. ook 9.30 uur: THE ROCKETEER. Zo. t/m do. 9.30 uur, vr- en za- nacht 00.15 uur: THE DOORS. Vr. t/m do. 2 uur. Dagelijks (beh. di.) 7 en 9.30 uur: KING RALPH. Dagelijks 7 en 9.30 uur, vr- en za- nacht 00.15 uur: HUDSON HAWK. Vr. t/m do. 2 uur: ASSEPOES TER. Dinsdag 7 en 9.30 uur: DE ON FATSOENLIJKE VROUW. Vr. 9 uur: COWBOYS GO AME RICA. Za 9 uur: NOSTALGHIA. MEDISCHE. Geboren: Priscilla, d.v. P. Appel en B.F.P.N. van Vliet; Lex Rei- nier, z.v. W. de Koningen H.M. Nahar; Kelly, d.v. G. van Herken J.M. van der Weijde; Marissa Janine, d.v. A.J.L. ten Berge en J.H. Nederlof; Thomas Willem, z.v. G. Fortgens en B.J.M. Tuin te; Flore Jacobien, d.v. W.C. van der Eijk en C.W. Breijer; Kadir, z.v. N. Demirdögen en A. Demirdögen; Mandy, d.v. R.H.A. Grimmelius en S. de Jong; Patrick, z.v. F. Tamerus en Y. Voskui len; Ylona, d.v. F. Tamerus en Y. Voskuilen; Pieter Hendrik, z.v. C. Verlooij en J.E. van Woudenberg; Thomas Pieter, z.v. R.C. van der Meer en M.M.C. de Jong. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 09.00 uur Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogehdoorn 14.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00uurds. H.G. Koekkoek 18.30uurds. H.G. Koekkoek WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Voor het 7-jarige Boliviaanse meisje Alicia Quenta Paya, dat van een team plastische chirurgen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam een nieuwe linkergelaatshelft heeft gekregen, bestaat het Waddinxveense gironummer 256252 ten name van de Stichting ’’Actie voor Alicia”. WADDINXVEEN - ”De hinder die overmatige tuinbouwverlichting ver oorzaakt moet in het kader van een verscherpte hinderwetvergunningbe- leid worden aangepakt”. Dat vindt de VVD in Waddinxveen. ’’Extreme ’nachtverlichting’ bij tuinbouwbedrijven wordt tegengegaan”. Dat vindt de PvdA in Waddinxveen. Beide standpunten komen voor in de partij programma’s van beide plaatselijke partijen toen ze in 1990 aan de ge meenteraadsverkiezingen van maart deelnamen. heeft een natuur- en milieugroep tever geefs geprobeerd bij de Raad van State paal en perk te stellen aan het gebruik van assimiiatieverlichting. Het verzoek om een hinderwetvergunning vanwege de lichtoverlast van groeilampen te schorsen werd niet ingewilligd. Niet vast staat in hoeverre' de nachtver lichting schadelijk is voor de volksge zondheid. Bovendien is de wetgeving nog niet zo ingespeeld op die zeeën van licht in de kwekerijen. Het Landbouwschap bracht wel een Verordening Belichtingstoepassingen uit, maar deze verschaft weinig helder heid over de vraag of nachtelijke be lichting hinderlij k of zelfs schadelij k is. De verordening van het Landbouw schap laat de belichting slechts in twee gevallen toe: als de lichtintensiteit op de erfgrenzen van het tuinbouwbedrijf lager is dan 4 Lux (achtmaal de lichtin tensiteit van de volle maan) of als de buren van het bedrijf verklaren dat zij geen bezwaar hebben. De tuinders willen hun kassen aan de bovenkant niet lichtdicht afdekken om dat dan de temperatuur te hoog op loopt in de kas. Misschien kan in dit verband ook nog een Bijbeltekst van de profeet Jesaja aangehaald worden, die heeft gezegd: ”Wee degene die het kwade goed noemt en het goede kwaad; die het licht tot duisternis maakt en de duisternis tot licht...”. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Het meisje stond dit weekeinde in veel landelijke kranten en was op de VARA-televisie te zien, omdat een in fectie in de mondholte door ondervoe ding zo ver was voortgeschreden dat de linkerhelft van haar gezicht van de on derkant van de oogkas tot en met de onderkaak was verdwenen. In twee succesvol verlopen en langdurige ope raties is een nieuwe bedekking aange bracht. Inmiddels gaat het heel goed met Alicia Quenta Paya, die via een zendeling in ons land is terechtgekomen. Zij is door een Nederlands gezin geadopteerd. De belangwekkende operatie, die deze da gen volop de aandacht trok, werd uit gevoerd in het Academisch Ziekenhuis (AZR) in de Maasstad. Volgens één van de plastische chirur gen dr. S.E.R. Hovius, ’’betrof het de langste eenmalige operatie in de ge schiedenis van het AZR en het daaraan verbonden Sophia Kinderziekenhuis. Het is ook de eerste keer in Nederland dat een dergelijke gecompliceerde ope ratie op deze wijze is opgelost”. Alicia Quente Paya kwam enkele maanden geleden vanuit Bolivia naar Rotterdam voor het krijgen van ’een nieuw gezicht’. In haar geboorteland was zij als gevolg van de zeldzame in fectieziekte Noma (het plaatselijk af sterven van weefsel) een groot gedeelte van de linkerkant van haar gezicht kwijtgeraakt. Na enige maanden van voorbereiding tekenden op donderdag 4 juli het Bleu- land Ziekenhuis ep het St. Jozef Zie kenhuis de intentieverklaring om te ko men tot een fusie van beide ziekenhui zen. Daarmee werd een belangrijke stap ge zet op een door beide ziekenhuizen ge kozen traject dat er uiteindelijk toe moet leiden dat op 1 januari 1992 de beoogde fusie ook een feit wordt. Omdat er op 1 januari 1992 sprake zal zijn van één nieuwe ziekenhuisorgani satie, bestaat er behoefte dat zieken huis een naam te geven. Een naam die, in welke betekenis dan ook, ’’passend” zal blijken te zijn voor het nieuwe zie kenhuis. Behalve dat het ziekenhuis aan veel mensen werkgelegenheid zal bieden is het in de eerste plaats bedoeld als een instelling van gezondheidzorg ten be hoeve van alle inwoners van de regio Midden-Holland. Ter ondersteuning van die gedachten nodigen beide ziekenhuizen alle inwo- Plaatselijke chirurgen moesten haar boven- en onderkaak verwijderen, als mede haar wang en stukken van haar neus en mond. Zij zat daardoor met een groot gapend gat in haar gezicht en was min of meer ten dode opgeschre ven. Door bemiddeling van een Neder lands zendelingenpaar in Bolivia, Ma rijke en Piet Punt, kon Alicia naar Ne derland komen waar zij een laatste kans kreeg. Aan de twintig uur durende operatie in het AZR werkte een medisch team van vijftien mensen aan één stuk door. On der hen waren vijf specialisten: de plas tische chirurgen prof. dr. J.C. van der Meulen, dr. S.E.R. Hovius, drs. J.M. Vaandrager, drs. J. Schoenaers en dr. P.M. Gilbert, ieder met een eigen ex pertise. De leider van het team, Van der Meu len: ”We zijn nog lang niet klaar met Alicia. Het belangrijkste is echter ge beurd, namelijk het dichten van het gat in haar gezicht. Haar wang is nu gere construeerd, de mond en neus volgen in de komende maanden. Voorlopig zijn we tevreden met het behaalde re sultaat”. Het kunstmatige zonnetje, dat ook in de omgeving van nachtelijk Waddinx veen volop valt waar te nemen, is een onderdeel van de computergestuurde kwekerij van tegenwoordig. Het ge bruik van steenwol, nieuwe meststof fen en computers die de vochtigheids graad en de temperatuur regelen zijn daarvan direct in het oog springende onderdelen. De groeilampen verlengen het groei seizoen met name in de periode sep tember en april. Ze blijven dan 's nachts branden. In Noord-Limburg ning nam: ”Ook wij zeggen: de eerste klap is een daalder waard. De meest cruciale operatie voor Alicia is achter de rug. Voor zowel het invullen van haar boven- als onderkaak, alsmede het opbouwen van haar linkerwang hebben we eigen weefsel en beenderen van het meisje gebruikt. Daardoor is de kans op afstoting van de getransplan teerde delen te verwaarlozen. Pas na dat wij constateerden dat de aan- en af voer van de bloedvaatjes in haar ge zicht goed functioneerde, wisten wij dat de operatie was geslaagd”. Uitzonderlijk aan deze operatie - be halve de omvang - de manier waarop de ’nieuwe’ gelaatsonderdelen aan elkaar zijn gekoppeld, aldus dr. Hovius. Voor zo’n grote operatie is gekozen omdat dit meisje een zeer ernstig geval was. In een eerste operatie, die op 19 juni plaatshad, is weefsel tussen de schedel en de schedelhuid bedekt met een stuk huid van de onderbuik van het meisje. Bij de tweede operatie een week later is deze lap omgeklapt om de binnenkant van een wang te vormen. In dezelfde operatie werden drie nieuwe onderde len aangebracht. Twee ribben zijn met spier en al gebruikt om respectievelijk het onderste deel van de oogkas en de brug tussen slaap en neus te maken. Uit een stuk van zes centimeter uit haar schouderblad is het ontbrekende deel van de onderkaak gemaakt. Vervol gens is het geheel met een huidlap uit de linkerschouder bedekt. De bloed- voorziening heeft plaats door twee bloedvaten - een voor de aanvoer en een voor de afvoer - die onder de mi croscoop zijn verbonden met bloedva ten in de hals. Deze operatie duurde WADDINXVEEN/DEN HAAG - De Waddinxveense Chinese restaurants en afhaalcentra volgen de speciale inza melingsactie voor slachtoffers van de watersnoodramp in China indirect en pp een afstand. In de meeste Chinese restaurants elders wordt op initiatief van een comité van de Chinese ge meenschap in Nederland aan de weg getimmerd met een ”benefiet-menu”. Een collecte heeft tot nu toe 160.000 gulden opgebracht. De aanhoudende stormen en overstro mingen in grote delen van China heb ben volgens de laatste berichten 2078 levens geëist en vele duizenden zijn ge wond geraakt. Meer dan 160 miljoen Chinezen moeten worden geëva cueerd, de totale schade wordt door de autoriteiten geraamd op 140 miljard gulden. Overal in de wereld zijn hulpacties op gezet. In de Engelse kroonkolonie Hongkong, waar 90 procent van de in woners van Chinese afkomst is en die in 1996 bij China zal worden gevoegd, is 80 miljoen gulden bijeengebracht. In Nederland wordt de actie gecoördi neerd door het Comité Hulp Water- ramp China, waarin achttien organisa ties zijn vertegenwoordigd. Chinese restauranthouders zullen speciale me nu’s aanbieden, waarvan de netto-op- brengst ten bate komt van de actie. De totale opbrengst wordt overgemaakt aan het Chinese Rode Kruis. De actie 'wordt op 21 september afgesloten. twintig uur. Dr. Hovius benadrukt dat, hoewel deze twee operaties zijn geslaagd, het team plastisch chirurgen nog lang niet klaar is. In volgende operaties moet de kaak, die vast gaat zitten als die lang niet wordt gebruikt, nog worden losge maakt. Voorts moet links een mond hoek worden gemaakt, een onder-oog- lid en een neus. Het materiaal daarvoor is in de grote operatie al wel aange bracht. Maar echt klaar is men pas als het kind is uitgegroeid, aldus Hovius. De aangebrachte weefsels kunnen wel meegroeien, maar het is onwaarschijn lijk dat dat precies in hetzelfde tempo gebeurt als haar rechter gezichtshelft. Het meisje zal dus nog regelmatig moe ten terugkomen. Hovius: ’’Voorlopig hebben we van een heel verlegen meisje met een groot verband om haar hoofd een vrolijk rondhuppelend kind gemaakt”. Alfred Voorrips, de woordvoerder van de stichting ’’Actie voor Alicia”: ’’Met Alicia gaat het onder de omstandighe den wonderbaarlijk goed. Haar nieuwe wang ziet er prachtig uit en voor het eerst sinds lange tijd speelt ze in de gang van het ziekenhuis zonder dat grote verband om haar gezicht. Daar is ze zich erg bewust van. Ze is opgewekt en heeft weer plezier in het leven. We zijn erg blij, dat zo’n klein meisje met zulke afschuwelijke ervaringen, weer op eigen benen staat. Dat is echt in drukwekkend”. Op het gironummer 256252, ten name van de stichting ’’Actie voor Alicia”, in Waddinxveen. is inmiddels ruim 15.000 gulden binnengekomen. Volgens Voorrips nog lang niet genoeg, wil het Boliviaanse meisje later echt de kans krijgen op een menswaardig bestaan. De nazorg zal duren tot Alicia een vol wassen leeftijd heeft bereikt. ANP-fotograaf Paul Stolk, die de ge hele operatie van het begin tot het einde heeft meegemaakt: ’’Alles ging volgens het draaiboek. Ik ben erg on der de indruk geraakt hoe intensief en hoe geconcentreerd zo’n plastisch-chi- rurgisch team werkt. Met daar tussen door de broodnodige tijd voor ontspan ning. Het was grappig om te zien hoe de chirurgen af en toe gymnastiekoefenin gen maakten om de handen en gewrich ten soepel te houden, Waar ik nu wel achter ben gekomen is dat met name de verpleging een waanzinnig zwaar vak is. Als er één groep in Nederland is die meergeld verdient, dan zijn het echt de zwaar onderbetaalde verpleegkundi gen”. Aan het Hoofd van de afdeling Klan tenservice van Albert Heijn BV in Zaandam heb ik de volgende brief ge stuurd over de nieuwe slotjes op de winkelwagentjes. Karretjes met munt-slotjes in een dorp als Waddinxveen? Onzin! Waar zijn ze voor nodig? Alleen voor het gemak van de AH-meisjes die ze moeten ophalen op het parkeerterrein dat er direct te genaan ligt? Dat was tenminste de re den die men mij noemde. Onzin! Haal de jongens maar eens achter groente en kaas vandaan. En laten ze in plaats van meteen twintig van die din gen mee te nemen (dan worden ze toch maar onbestuurbaar) eens proberen of het met tien toch niet veel beter gaat. Kon men écht niets beter verzinnen? Nü loopt de klant. Van de kassa, naar het kantoortje, naar de kassa, naar om, nadat hij eindelijk heeft kunnen wisselen, achteraan de vierde rij een passend karretje te vinden. Klant vriendelijk. Kent u dat woord nog? AH let op de kleintjes”. Ik kan erover meepraten. Maar over welke kleintjes gaat het dan? De guldens? Vanmorgen stapte ik het filiaal aan het KW-plein binnen om er mijn weke lijkse boodschappen te doen. Tot mijn verbazing en teleurstelling moest ik daar ontdekken dat de karretjes tegen woordig met slotjes zijn ’versierd’. Met mijn kleintje van 15 maanden on der één arm en mijn boodschappentas onder de ander, stond ik daar even te twijfelen of ik wel zo’n ding nemen zou. Om te voorkomen dat mijn dochtertje alle vakken leeg zou halen, besloot ik een munt op te zoeken. Ik opende mijn portemonnaie: alleen briefjes, stui vers, dubbeltjes en kwartjes. (Tsja, en die gaan er toch niet in). Ik vroeg dus aan de cassière of ze een tientje kon wisselen. Zij stuurde mij door naar het kantoortje. Daar zei de juffrouw: ”U moet terug naar de kas sa”. Toen ik voor de tweede keer - nog steeds met mijn kleintje onder de arm - bij de kassa kwam, wilde ze wèl wisse len. Trouwens, weet u wat bij AH het wis selgeld is van een tientje? Eén gulden. Dat noem ik nog eens op de kleintjes letten. Enfin, toen ook dat geregeld was, kon ik mijn karretje gaan halen. Problemen over? O nee hoor. Einde lijk terug bij de karretjes blijken ze te zijn opgesteld in vier rijen. Ik pak de eerste: geen kinderstoel. De tweede? Hetzelfde euvel. Nummer drie: Een omgekeerde achter-leuning (kinderstoel). Onbruikbaar dus. In de laatste rij vond ik ten slotte (toe vallig?) een kar met een bruikbaar kin- derstoeltje voor mijn kleintje. Wat was er gebeurd als er alleen eentje in het midden van één van de rijen had ge staan. Had ik dan moeten wachten? Met mijn kleintje onder de arm soms? Al met al kostte deze operatie mij vijf minuten in plaats van de gebruikelijke tien seconden. Waar was toen die aller aardigste, behulpzame AH-man/vrouw die even op nri’jn kleintje lette? Ik was behoorlijk geïrriteerd. U kunt vast wel begrijpen, denk ik, dat ik dit soort - elke keer terugkerende - ellende voortaan vermijd. In andere woorden: U bent een goede klant kwijt. Er zijn, in Waddinxveen, genoeg supermarkten zonder muntjes- beleid! En mèt een écht kleintjes-be- leid. Oh ja Ik was vandaag nog jarig ook! Dus: Adieu AH. ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1991 EN ZONDAG 4 AUGUSTUS 1991 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft dienst: Arts: P.C.W. Hertogh, Woubrechterf 40-42, tel. 19239. ners van de regio uit tot het noemen en schriftelijk bekend maken van één voor het fusieziekenhuis toepasselijke naam, onder vermelding van de over wegingen op grond waarvan men tot die naamskeuze is gekomen. Een door beide ziekenhuizen te benoe men jury beoordeelt de inzendingen en kiest de naam; indien meerdere perso nen ”de meest passende naam” blijken te hebben ingediend, zal de uiteinde lijke winnaar/winnares door loting worden aangewezen. De winnende persoon wordt beloond met een bedrag van 2.000,- (tweedui zend gulden). Bekendmaking van de uitslag van de prijsvraag vindt plaats op een nader be kend te maken tijdstip in oktober/no- vember. LEZERS schrijven

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 5