<3 WEEK-AANBIEDING Gebr. Bakker Zn 0 129* GRATIS GELEGD! DE KAASHAKKER 22.000 119. SCMH 79 J 200.- ..225.- K» 129.- bBURGER BL r 109 Alle h meubelspecialist «sa I GEMEENTE WADDINXVEEN KILOVOORDEELSLAGER Bi MEDEWERK(ST)ER BURGERZAKEN PER KILO VOORDELIGER! INTERTEST CARMEN ien synthetisch frisé tapijt VINYL 8 S 8 FLAMINGO INTERTEST PASCAL LAS PALMAS i TURBO LOUIS DE POORTERE W00LT0P DESSO MORAT SHARK AROSA-AXMINSTER 1 NOG ENKELE B-KEUS KARPETTEN BERGOSS CAIRO INTERTEST SANDIAGO BONAPARTE EMPEREUR HEUGA KEUKEMETTE 40x40. Adviesprijs: f 12,25 DESSO MINETTE 8 -J BESPAAR b-É' éllen rpVcTAMELLÊN)->*-C ONVERSLAANBARE I T 1°’ X. PRIJZEN^— f ill •KV3OPX;jXlQU.ZIEÉN] ‘-iROLGOROi TOSCANA NOSTALGIE v^$(waReN) PARADE TAPIJT BERGOSS SILKANA BOULEVARD I JONGE STOLWIJKSE BOERENKAAS Kilo 9,50 OUD BELEGEN MET KOMIJN Kilo Don.-Vrij.-Zat-knaller Zaans grof volkoren 6 ZACHTE WITTE BOLLETJES KAISERBROODJES MET SESAM 5 voor wn 1/2 Albany Blinds «1028-11256 Pagina 10 10,95 1,95; 1,99 I inkl. leggen nü p.m.: I F NOORDKADE 92A - WADDINXVEEN - TELEFOON: 01828-16248 Een synthetisch bouclé tapijt op jute rug 7 kleuren, 400 breed. 70x240 200x300 J. Jt»»»»»»»»»»»»»»»»»» 3 kleuren, 500 breed. DAGELIJKS VERS BROOD- MELK EN MELKPRODUKTEN ió.soA 14.50 9.90 8.25 5.90 2.39 1.39 1,99 1,49 200 breed en 400 breed. TOT ZIENS BIJ: leplaan 85, tel. 01828-19140 Waddinxveen Een hoogpolig tapijt op jute rug, geschikt voor de slaap- m en woonkamer. Een gedessineerd nylon tapijt op jute rug in een beige gemêlleerde rug. Adviesprijs: 145,- UW ADVERTENTIE BEREIKT GEZINNEN Een kort gesneden pool met reliëf, 400 breed op jute rug. Kleur beige. De zaak voor Midden-Holland! autote’ :-4 8 Een kort gemêlleerd nylon tapijt, 400 breed op jute rug, in 7 kleuren INKL. LEGGEN NÜ P.M.: V WF Een uit 100% zuiver wol bestaand frisé tapijt op jute rug, 400 breed, 2 kleuren. Adviesprijs: ƒ299,- wf op juterug, 400 breed. Adviesprijs: ƒ169,- VERSE ROOMKAAS MET ANANAS 150 Gram (IN DE WINKEL GEBAKKEN!) Een geweven 100% wollen moguette tapijt. Adviesprijs: f525,- ^a\e®n beloon e*W'N -F 1^. Een prachtige slaapkamer kwaliteit op jute rug in 16 kleuren. ^ÈM^^INKL LEQGEN Nü P.M.: ^Fl’ Gedessineerde bloemaxminster. J 80% wol, 20% nylon, 400 breed. 'Adviesprijs: ƒ339,- INKL. LEGGEN NÜ: ÏfB- Een semi grof bouclé tapijt in een licht 'gemêlleerde kleur (ook voor trappen), 400 Servicecentrum Midden Holland Coenecoop 119D Waddinxveen Tel. 01828-17552 Fax 01828-17805 Onze produktlijn is: autotelefoon autobeveiliging fax semafoon telecommunicatie kabelsystemen Een gumtack reliëf tapijt in 2 kleuren: bruin/beige/fraise op jute rug. T INKL. LEGGEN NÜ P.M.: W WF Een vorstelijk hoogpolig tapijt in de kleur grijs, 400 breed, stabilon rug. Adviesprijs: ƒ309,- p.m. INKL. LEGGEN NÜ P.M.: MIIWF WFI NÜ: W Een 100% wollen bouclé tapijt op jute rug, 400 breed. KANTOORKASTEN BURO’S SCHRIJF- EN TELMACHINES COMPUTERSUPPLIES telecommunicatie kabelsystemen numm KIU TAPIJT - Een prachtig frisé tapijt op jute rug in 20 '/'*Ur0NNPM ^LLC Lij DAMKIPh Een bedrukt nylon tapijt in de kleur blauw, 400 breed met foam rug. B INKL. LEGGEN NÜ P.M.: WF ^F PALMERA Bestaande uit 100% nylon in 8 kleuren op juterug. EO Een hoogpolig gedessineerd nylon tapijt op jute rug, 400 breed. Adviesprijs: ƒ169,- --- NÜP.M.: IAhWfH Een degelijk bouclé tapijt, 400 breed, 50% wol, 95% synthetisch. adviesprijs: f215,- INKL. LEGGEN NÜ: I ^Fi Een multi-colour frisé tapijt op jute rug in 16 kleuren.^ Adviesprijs: f239,- HWlwB i NÜP.M.: I WF WFl Woensdag 28 augustus 1991 SCMH tel. 01828-17552 I ^TUNTU iimmimimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiin Een grof noppen berber, 400 breed op ju- -A. INKI IFGGFN Nil PM- I WF WF I PVCLAMO^EN i' plissee i 4 a NÜ P.M.: NÜ P.M.: NÜ: I I. INKL. LEGGEN NÜ: Bij de sectie Burgerzaken van de afdeling Algemene Zaken is een vacature ontstaan van: Aeel kilo BIEFLAPPEN heel kilo magere RUNDERLAPPEN heel kilo RIBKARBONADE 500 gram SCHNITZELS 500 gram SHOARMA 100 gram BOERENHAM l 100 gram LUNCHWORST heel kilo RUNDERLAPPEN "iets doorregen" heel kilo SLAVINKEN per stuk I Speksteen kachel KATENSPEK 150 gram 1.80 LEVERKAAS 150 gram 1.50 GEBRADEN GEHAKT 100 gram 0.80 AAN BIEDINGEN GELDIG VAN 29 AUG. T/M 4 SEPT. HAMLAPPEN heel kilo 9.90 VARKENSROLLADE "iets doorregen" heel kilo 7.90 GRILLWORST 100 gram 0.89 FM 11055 1OO modellen o.a.: BOLEY, BARBAS, HELEX, LEENDERS VERMONT enz. Marmeren schouwen, schermen, tangen en houthakken. open haarden ■vfll kachels WiBAS Weth. Venteweg 171 - Gouda - Tel: 01820-11117 ■s I i l INKL. LEGGEN NÜ P.M.: MM WF I INKL. LEGGEN NÜ P.M.: W.SPIJ WOENSDAGMIDDAG AANBIEDING 4 SEPTEMBER 1991 magere VARKENSLAPPEN 7.90 INKL. LEGGEN NÜ P.M.: ^MWF WF Bel voor informatie: Funktie-informatie: De te benoemen funktionaris zal in team-verband - de sektie bestaat uit 11 medewerk(st)ers, waarvan enkele personen in deeltijd - voornamelijk worden belast met werkzaamheden op het gebied van op het terrein van het woonruimtebeleid, inclusief de uitvoering van de regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten, de inschrijving van woningzoekenden, de woonruimtetoedeling en de behandeling van aanvragen om huursubsidie. Het gaat dan met name om de complexere zaken, zoals het ontwerpen en wijzigen van verordeningen. Ook dient inzake de materie te worden gecorres pondeerd en dienen contacten met het publiek te worden onderhouden. Daarnaast dient een aantal werkzaamheden te worden verricht in verband met de uitvoering van de Vreemdelingenwet. Funktie-eisen: Voor het goed vervullen van deze funktie wordt gedacht aan een'funktionaris, die naast het diploma Bestuursambtenaar over een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie beschikt. Aanvullende vakdiploma’s worden zeer op prijs gesteld. Ook kandidaten die menen op basis van (ee.i) andere opleiding(en) en ervaring tot een goede vervulling van de vacature in staat te zijn, worden uitgenodigd te solliciteren. Naast goede contactuele en redactionele vaardigheden dient de te benoemen funktionaris een klant-vriendelijke benadering te hebben. Salariëring: Afhankelijk van opleiding en ervaring is aan deze funktie salarisschaal 7 verbonden, waarvan het maximum f. 3.863,- bedraagt. Het funktieniveau zal te zijner tijd door middel van funktiewaardering definitief worden vastgesteld. Algemeen: Inlichtingen over deze funktie kunnen worden ingewonnen bij de heer B.S.J. Kramer, chef van de sektie Burgerzaken, of de heer H.J.B.C. Maas, chef van de afdeling Algemene Zaken, telefoon 01828-14433, resp.tst. 158 en 145. Voor deze vakatures zijn de bij de overheid gebruikelijke rechtspositie regelingen van toepassing. Tevens zal bij het vinden van woonruimte, zonodig, medewerking worden verleend. Wanneer u interesse heeft in bovengenoemde funktie en u voldoet aan de bovengenoemde eisen, dan kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie uw schriftelijke sollicitatie richten aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. INKL. LEGGEN NÜ: 99f° KOOPAVOND AANBIEDING RUNDERGEHAKT heel kilo 7.90 SCHOUDERKARBONADE heel kilo 7.90 FRICANDEAU heel kilo 9.90 STROGANOFFBURGERS perstuk 0.70 De sektie Burgerzaken behandelt onder meer aangelegenheden inzake de bevolkingsadministratie (GBA), burgerlijke stand, militaire zaken, vreemdelingenzaken, rij- en reisdocumenten, naturalisaties en geslachtsnaamwijzigingen, begraafplaatsadministratie, verkiezingen, distribu tie en woonruimtezaken. s LpRIJSi INKL. LEGGEN NÜ P.M.: ^F i I 8 iPLUSl GRATIS meten GRATIS installeren AA -09.00. vm-, 19.00 nrn BY GEEN GEHOOR BEL: 06-0226222 WADDINXVEEN: leplaan 81-83. Tel. 01828-16738. GOUDA: Walvisstraat 12. Tel 01820-17187. BODEGRAVEN: Willemstraat 47a. Tel. 01726-17086. WADDINXVEEN DONDERDAG KOOPAVOND. BODEGRAVEN VRIJDAG KOOPAVOND. OPENINGSTIJDEN VOOR ALLE ZAKEN: DINSDAG T/M VRIJDAG TOT 18.00 UUR ZATERDAG TOT 16.00 UUR. MAANDAG GESLOTEN. WIJ LEVEREN UIT VOORRAAD: KANTOORSTOELEN IN DIVERSE UITVOERINGEN. EN ALLES WAT U VOOR KANTOOR NODIG HEBT. Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon 01828-12298 INKL. LEGGEN NÜ P.M.: WF ^F> 10.90 0.80 ^JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll: oui vuur iiiiuiinaut:.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 10