DE UNIEKE Dansschool van der Lubbe REINIGING bmi TOCH VEEL KOMPLETER DAN EEN GEHEEL VERZORGDE VAKANTIE g's^an/Vse passage 44 Auto van Velde AMBACHTELIJK SLAGER SMAKMAN BEKENDMAKING NAJAARSSCHOUW MODERNE EN KLASSIEKE VERLICHTING Waterschap Meer en Woude I ƒ699,- Chem-Dry Ê7OPELO TAPIJT EN MEUBEL St nllfUHKEH Diversen TANDARTS ASSISTENTE COMPEER F RADIO-TV w 'Al/ CAFETARIA VORK VRAAGT MEDEWERK(ST)ER GRATIS ZONNEBRIL ALS U BIJ ONS EEN PROEFRIT KOMT MAKEN. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! DUS HAAST U. "BESTE KOOP" (~,/cR/:3F=?r-'’- 7^ JE KAN ER WEER EEN JAAR TEGEN AAN BIJ: Woensdag 28 augustus 1991 RIBLAPPEN PER KILO 13,98 TARTAAR 250 GRAM 3,98 *00 ,'rC o o o o o 0 o o ChemDr^ KANAALSTRAAT 2 - WADDINXVEEN - TELEFOON 01828-13287 J HAMBURGERS AJUINBURGERS GOULASHBURGERS 5 HALEN-4 BETALEN 500 GRAM BABI PANGANG 5,98 CORDON BLEU 500 GRAM 7,98 Gevraagd: Huishoudelijke hulp voor 1 ochtend in de week. Tel. 01828-10382, na 20.00 uur. Wij geven de lessen: - op een ruime zwevende dansvloer, - in een modern, ingericht en nieuw pand, - bij een gezellige bar voor voor, tijdens en na de lessen - aan de Sniepweg (naast het Gouwebad) Te bereiken met buslijnen: Dus zeer centraal! Er is voldoende parkeerruimte Voor nadere inlichtingen en voor inschrijvingen: tel. 01828-10365 (b.g.g. 14192) (Dagelijks tussen 12.00 en 21.00 uur) Let op onze forse scholieren-kortingen, de speciale kinderclubs en deze uitnodiging voor u: 14 september: Instuif, aanvang 20.30 uur GRATIS te bezoeken. Afgebeeld: Vectra GLS 4-deurs. U rijdt al Opel Vectra v.a. f32.300,-. Wij starten op vrijdag 20 september a.s. ons dansseizoen voor alle klassen: beginners tot vergevorderden (Aansluiting vanuit andere dansscholen altijd mogelijk) In 14 weken leert u een volledig programma. rusting veel kompleter is dan een geheel verzorgde vakan tie. En dat voor z’n vanaf-prijs van f32.300,-. Trouwens, alle Opel-modellen zijn nu kom pleter dan ooit. Maar niet alleen dat. De nieuwe Opel-generatie heeft ook nog betere rijkwaliteiten. Elke Opel is nu nog stiller, ligt nog beter op de weg, kortom, rijdt nog prettiger dan u ge wend was. Kom daarom deze week nog langs voor een vrijblij- G. Boere-M.Y. Boere-Oei TE KOOP GEVRAAGD: LOOP-EN SLOOP AUTO’S, OUD IJZER EN METALEN TEL. 01824-2689 GEVRAAGD: FIAT PANDA Inl.: 01828-19206 Na 19.00 uur - 6 DAGEN PER WEEK GEOPEND AMBACHTELIJKE VLEESWAREN 150 Gram Gebr. Gehakt1,98 100 Gram Paarderookvlees 150 Gram Saks1,98 150 Gram Boterhamworst Al deze eigen producten div. malen met goud bekroond ■c o c£l Wij reinigen uw tapijt, meubels F en gordijnen bij u thuis Pagina 19 .Qf Onze klanten komen uit de wijde omgeving van Wad dinxveen. Geen wonder. Voetverzorgingscentrum v.d. Haven, Groensvoorde 74, Waddinxveen, tel. 01828-12887. GEVRAAGD: NETTE VERKOOPSTER PART-TIME, FULL-TIME OF LEERLING SLAGER INLICHTINGEN: SLAGERIJ DE BAS Zuidkade21 - Waddinxveen Tel. 01828-12034 2,49 1,98 Wat een geluk dat u op dit moment niet op weg bent naar uw volpension-arrange- ment ergens in Zuid-Frank- rijk. Of zojuist bent begonnen aan een kompleet verzorgde exkursie. In plaats daarvan kunt u deze week op uw gemak naar onze showroom komen. Daar staan n.l. een aantal uiterst aantrekkelijke Opel-aktiemodellen klaar voor een uitgebreide proefrit. Bijvoorbeeld de Opel Vectra. Een auto die qua uit- Uw Televisiedokter S. At- tema. 24 uur service, 3 maanden garantie. Tel. 01828-13500. Ook voor vi deo, radio, wasmach., koelkast, enz. /IC' CD CD CQ ^Lichtpcpiljoen| vende proefrit tijdens onze Zomer Proefrit Parade en overtuig uzelf. U zult zien dat we geen woord overdrijven. i p A A R 0 E MLLES sis 9,98 bief LAPP£N iqOGRAW 5,98 paardf 25^** 'i Telefoon 01828-10372 O GM us i maandag 4 november 1991 en zo nodig op volgende dagen over het gewoon of dagelijks onderhoud en het buitengewoon on derhoud van de sloten en hoofdwatergangen. I In het gebied van het voormalige waterschap De Ommedijck dinsdag 1 oktober 1991 en zo nodig op volgende dagen over het gewoon of dagelijks onderhoud en het buitengewoon on derhoud van de boezemkaden, polderkaden en waterscheidingen. De onderhoudsplicht met betrekking tot watergangen, niet zijnde hoofd watergangen berust in principe bij de aangelanden, ieder voorde halve breedte en voor zover ieders eigendom strekt. E L K E D 0 N D E R D A G 250 GRAM BIEFSTUK 5,95 van 8.00 tot 1 8.00 uur van 8.00 tot 1 8.00 uur van 8.00 tot 1 8.00 uur van 8.00 tot 20.00 uur van 8.00 tot 1 5.00 uur DE OPELDEALER ZEKERHEID \ÜOR .ALLES Het betreft een volledige betrekking, welke eventueel is op te delen in een tweetal deeltijd betrekkingen. Ervaring met automatisering strekt tot aanbeveling. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: TANDARTSEN Lede 1 - 2741 MB Waddinxveen VOOR 32 UUR PER WEEK - Leeftijd tot 21 jaar - Goede verdienste onregelmatig heidstoeslag BEL OF VRAAG NAAR ARJON MOEN Kerkweg-Oost 187 - Waddinxveen TE KOOP: Bouwj. 1989. Km.stand: 16.500 km met kataly satoren 2 nieuwe banden. Z.g.a.n. Prijs n.o.t.k. Unieke openingstijden van onze werkplaats: Ma. t m Vr. van 05.45 t m 18.00 uur. s Zaterdags van 07.00 t m 13.00 uur. Bij service beurten: halen en brengen, eventueel vervangend vervoer. .258 II In het gebied van het voormalige waterschap Noordwoude maandag 11 november 1991 en zo nodig op volgende dagen over het gewoon of dagelijks onderhoud en het buitengewoon on derhoud van de boezemkaden, polderkaden, waterscheidingen, hoofdwatergangen en andere watergangen. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude, 't A.J.M. Jacobs, dijkgraaf, J. Ruijgrok, secretaris. De onderhoudsplicht met betrekking tot hoofdwatergangen berust bij de in de Legger van Hoofdwatergangen genoemde onderhoudsplichtigen, met dien verstande, dat het afhakken, afmaaien en opzetten van de taluds moet geschie den door de eigenaren van de aangrenzende landen, voor zover ieders eigendom strekt. ALTIJD KALFS- EN LAMS VLEES t VOOR- \RADIG VR - 5930 y De ’’beste koop” V nu in prijs verlaagd! J U koopt deze prachtige, A eenvoudig de bedienen videorecorder van TELEFUNKEN nu voor de Compeerprijs EIGEN TECHNISCHE DIENST! AKAI - CELEST10N - JAMO JVC PHILIPS - PANASONIC - PIONEER-SAMSUNG-SONY-TELEFUNKEN ENZ. Apollolaan Waddinxveen Tel. 01828-13125 snel droog geen shampoo, stoom of poeder vuilafstotende behandeling ook voor perzen en berbers meubel-, stoffering en gordijnreiniging reiniging van auto-interieurs bel voor vrijblijvende offerte: TAPIJT- EN MEUBELREINIGING Waddinxveen: 01828-30699 Alphen a/d Rijn: 01720-41041 Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude maken bekend, dat op onderstaande data als volgt najaarsschouw zal worden gedreven Bij de schouw wordt door het waterschap geïnspecteerd of is voldaan aan de plicht tot het verrichten van onderhoud aan de bovenbedoelde wateren en kunst- ‘4 werken, alsmede de daarbij behorende werken, zoals omschreven in de nog van kracht zijnde Keuren- of politieverordeningen van de voormalige waterschappen Noordwoude en De Ommedijck en de Keur voor de boezemkaden van het water schap Meer en Woude. Onder het gewoon of dagelijks onderhoud van de boezem- en polderkaden wordt verstaan o.a. het kort houden van het grasgewas, het vrijhouden van ste kels, netels en distels; het snoeien van de houtgewassen; het vrijhouden van de - kaden van mollen, ratten en konijnen en het egaliseren van molshopen, het her- stel van beschadigingen door verkeer, vee en dergelijke. Onder het buitengewoon onderhoud van de boezem- en polderkaden wordt verstaan het houden van deze kaden op de voorgeschreven afmetingen. De plicht tot het verrichten van het gewoon of dagelijks onderhoud aan de kaden en de daarin aanwezige kunstwerken berust bij de eigenaren, ieder voor zover zijn eigendom strekt. Het buitengewoon onderhoud aan de kaden berust bij het waterschap, tenzij anderen daarvoor zijn aangewezen. Voor de goede orde wordt erop gewezen, dat op de kaden aanwezige vaste hek- ken, scheringen en andere afscheidingen van behoorlijk om- en overklimmen moeten zijn voorzien. Onder het gewoon of dagelijks onderhoud van de wateren wordt verstaan het schoonmaken en zuiveren door het verwijderen van alle daarin aanwezige voor werpen zoals hout, plastics, puin, planten, riet, biezen, liezen, vellen en andere ongerechtigheden, alsmede het afhakken, afmaaien en opzetten van de taluds. Onder het buitengewoon onderhoud van de wateren wordt verstaan het op ten minste de voorgeschreven afmetingen brengen. voor- Officieel Opel dealer Onderweg 8 Waddinxveen Telefoon 01828-15155 Geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Donderdag koopavond. Indien wordt geconstateerd, dat niet of in onvoldoende mate aan de onderhouds verplichtingen is voldaan, ontvangt de daarvoor verantwoordelijke een kennisge- i ving van overtreding. De betrokkene wordt daarbij in de gelegenheid gesteld als nog op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, bij gebreke waarvan een procedure wordt aangevangen waarbij de werken door het waterschap op kosten van de overtreder worden verricht. Zoetermeer, 28 augustus 1991 50 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 19