rl O t KERKEVEILING 2e MONTEUR 15,90 8,50 Familie Berichten 3= 13 enkele SCHOLIEREN 1,75 VASTE MEDEWERKER/STER LEERLING MONTEUR 1NOMEN SWISS-:: DE PATER O 8,75 3 -4 NASI OF BAMI 1 7,50 t ooooooooöo GOEDE GEBRUIKTE AUTO’S Y JELLE Zaterdag 31 augustus C. H. DE VRIES UITVAARTVERZORGER AFWEZIG GEZOCHT ANDRÉ VAN ZOEST v.d. Hoeven - Boskoop uw vertrouwde'vakman VAN DER LINDE BV ALPHA-HELPENDEN (M/V) GEZINSVERZORGENDE (M/V) KAMER BEGRAFENISSEN EN CREMATIES aanvang 14.00 uur in de loods van Boevé (Torenpad) I BARBECUE of KOEKEPAN DE TOPSLAGER 2,75 1,70 Coupeuse heeft nog een paar plaatsjes over voor naailes, ’s morgens en ’s middags. LA DOUCE FRANCE CURSUS FRANS IN BOSKOOP EN WADDINXVEEN van september t/m mei worden opnieuw cursussen Ruit reparatie Dokter Bom te Boskoop is afwezig van 1 t/m 15 september De plaatselijke huisartsen nemen waar. WMl--«■ Wij geven U graag advies: MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ’’ZUIDPLAS” TOPSLAGER W. OTTERSPEER ►t NASSAUSTRAAT 10 - 01727-12537 Want van goed slapen hoef je niet alleen te dromen. r.i r rJ/ t 1991 1941 3/ J.L. NOMEN E. NOMEN-HOOGWERF MARGARETHA BOER-ESVELD Su[.9' JAN HENDRIK DEN BOER vraagt HAMLAPPEN Met: goede inzet TOYOTA TOPSLAGER huis- en autosleutels klaar terwijl u wacht Weet je je rooster en wil je wat ver dienen bel ons of kom langs. Leeftijd vanaf 15 jaar. Koninginneweg 3 5 - 01727-12343 f Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen WILHELMUS JOSEPHUS BONTEKOE Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. is morgen een echte Meester in de rechten ZIJDE 3-BOSKOOP TEL. 01727-12544 *4 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop tel. 01727-12122 Gouwestraat 10 Boskoop Tel.: 01727-15246 Sollicitaties: Dhr. J. L. Nomen, Goudse Rijweg 77-79, 2771 AN Boskoop. Tel. 01727-120 37/160 13 Tel.: 01828- 19905. IEDERE WOENSDAG GEHAKT Wij hebben weer plaats voor Frans gegeven voor alle niveaus Boskoop: lessen tijdens daguren in groepjes tot max. 5 personen. Waddinxveen: lessen klassikaal op woensdagavond in het gebouw Gouwe College, Pr. Beatrixlaan 4, aanvang 18 september. Kennismaking: Boskoop, zaterdag 7 september, Nieuwstraat 132, 16.00-18.00 uur. Waddinxveen, woensdagavond 11 september, 19.00-20.00 uur gebouw Gouwe College. Aanmelding/inlichting: Alie Beijert, tel. 01727-16425. BEGRAFENISSEN ANDRÉ VAN VLIET Voor begrafenissen Mw. T.S. Wilms, huisarts Vlugklaar SATÉ SCHIJVEN 6 halen - 4 betalen X EIER SALADE Trouwplannen? in Boskoop of omgeving. Tel.: 01727-16722 Student zoekt met spoed KAMER in Boskoop of omgeving Tel.: 05724-1251 Jong en dynamisch potkweekbedrijf in de boomkwekerij zoekt voor direkt of per 1 oldober een Leeftijd 19-25 jaar. Voor alle voorkomende werkzaamheden. Ervaring niet vereist. Randenburgseweg 25, 2811 PS Reeuwijk Tel. 01829 - 5954 en of Wij bieden: Prima salaris afhankelijk van functie en ervaring. TOYOTA trainingen. <OWO~STERGARAGE PIAN0- ORGEL- en KEYB0ARD- I LESSEN I. van Sprang I Elzehout 15 Boskoop tel. 01727-16072^1 ADRIE SMITS JACOB VAN VUUREN echtegenoot van P.J. van Vuuren-van Bloois op de leeftijd van 40 jaar. U bent van harte welkom bij aktief met milieuvriendelijke levensmiddelen 1 1 I en i ^■be? SATÉ VLEES KIP OF VARKENS SLAAPGILDE- S.L CENTRUM Ld OPWU^HTTOTO GEVRAAGD: /L van diverse merken V De nieuwe* Zwitserse slaapgolf. Woensdag 28 augustus 1991 Pagina 22 1 en op de leeftijd van 66 jaar. ï- Colijnstraat 17b, tel. 17249 op de leeftijd van 74 jaar. per kilo per kilo 100 gram per kilo FbtografenGilde j i in het huwelijk zijn getreden. Wij hopen dit met hen in familiekring te vieren. Kinderen en kleinkinderen. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdag 28 augustus op de algemene begraafplaats Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest geven wij u kennis van het overlijden, voorzien van de Gena demiddelen der H. Kerk en een liefdevolle verzorging van zijn vrouw en kinderen, van mijn innig geliefde man, onze zorgzame papa en fijne opa In dankbare herinnering wat zij voor ons allen is geweest, geven wij u kennis, dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan, mijn geliefde vrouw, mijn moeder en zuster 23 augustus 1991. Pr. Margrietstraat 23, 2741 DR Waddinxveen. 24 augustus 1991 Otweg 18 2771 VX Boskoop Vader is thuis opgebaard. Woensdag 28 augustus komen wij samen voor de Avondwake in de parochiekerk St. Jan de Doper aan de A.P. van Neslaan, om 19.30 uur, waarna er gelegen heid is voor uw condoleancebezoek in de parochie zaal. Goudse Rijweg 77 2771 AN Boskoop Donderdag 29 augustus zal de plechtige H. Mis van Uitvaart gehouden worden om 10.30 uur in voor noemde kerk, waarna we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf op de R.K. begraaf plaats aan de Roemer te Boskoop. In dankbare herinnering aan hetgeen hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het plotselinge over lijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Op D.V. 10 september is het 50 jaar geleden dat onze ouders en grootouders 23 augustus 1991 Peter Zuidlaan 177 2742 XA Waddinxveen Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijne Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijnen God, is. Psalm 146:5. Als je ziek bent en niet meer weet waar je bent Als je mensen ziet maar ze niet meer herkent Als je toch blijft strijden om bij ons te leven Dan hopen wij dat je nu de Eeuwige Rust is gegeven J.M. Bontekoe de Jong Jan en Stella Chantella A ad Rineke en Cor Pascal, Nathalie, Kimberly José en Ton Miriam en Bernhard Sabrina Angela en Jakko Na een korte, ernstige ziekte heeft de Heere, tot onze grote droefheid uit ons midden weggenomen mijn zeer geliefde, onvergetelijke, zorgzame man, onze liève zorgzame vader, zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom Veen, augustus 1991 Wielstraat 25 Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Tel. 01727-13150. Jan van Bijnenpad 1, 2742 VS Waddinxveen. Tel. 01828-12200. Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen aan den Rijn. Tel. 01720-93282. Autorijschool Jane van Lui- nen de snelste weg naar uw rijbewijs tel. 01727-10071. •4 AJ. Boer Robert Marie In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de Rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 30 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Te koop: Fiat Uno 55, bwjr. sept. ’84, 109.000 km. Vr.pr. ƒ3.750,-. Tel: 01727-10584 (tussen 18.00 en 20.00 uur). Dubbel glas, figuurglas, enkel glas SCHILDERSBEDRIJF J. Smithoeve 30 - Tel. 18613 Wegens vakantie van 7 t/m 14 september en nascholing op 25, 26 en 27 september. Waarneming door: P.C.W. Hertogh Woubrechterf 42, tel. 19239. b- Stap eerst eens bij de Gilde- fotograaf binnen. Hij heeft een prachtig boek vol wetenswaar digheden van 52 pagina’s dik voor u klaar liggen. Gratis. Blijft in Mij, en Ik in u. Johannes 15 4a Zijde 50 - 2771 EP Boskoop - Tel. 01727-13304 Wij zoeken voor onze 3 kinderen (3, 2, 0 jaar) iemand die de dagelijkse verzorging op zich wil ne men. Reakties: Nicolaas Beetslaan 218, 2741 ZP Waddinxveen. De crematie heeft 28 augustus plaatsgevonden, in het crematorium Noorderveld te Nieuwegein. Het doet goed te voelen dat hij bij velen zo geliefd was. Mariëtte Smits-Kant Martine Christian Medewerkers op de leeftijd van 83 jaar. Waddinxveen: C. den Boer-Borg Waddinxveen: Reiny Baan-den Boer Piet Baan Carla en Ineke Ton en Mirande Gorinchem: Janneke van Vliet-den Boer Henk van Vliet Marijke en Jean-Luc Annemieke en Ard Lillois-Witterzee: Fietje D’hose-den Boer George D’hose Stephane Christine Leiden: Ria Ruiter-den Boer Wilke Ruiter Johanneke Evelien Jaap ligt thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren aldaar op dinsdag en woensdag van 19.30 tot 21.00 uur. Op donderdag 29 augustus om 10.30 uur zal er D.V. een rouwdienst worden gehouden in het verenigings gebouw bij de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Ronsseweg te Gouda, waarna omstreeks 12.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de A. Thijmlaan te Waddinxveen. Geen bloemen. 24 augustus 1991 Neptunuspad 5 2741 TG Waddinxveen. Waddinxveen: P.J. van Vuuren-van Bloois Rob, Lydia, Mark, André en Jaco Waddinxveen: G. van Vuuren G.C. van Vuuren-Looy Rotterdam: D. van Bloois M. van Bloois-Velthove en verdere familie. Vers voor de boterham ACHTERHAM 100 gram BOTERHAMWORST 150 gram één specialisten die U "1 i RENAULT DEALER WADDINXVEEN/ BOSKOOP Linnaeusweg 4-6, Boskoop tel.: 01727-13268 APK II keuringsstation, ook leasing en financiering, vrijdagavond koopavond. In dankbaarheid mogen wij terugdenken aan de vele blijken van medeleven en steun, die wij van onze relaties mochten ontvangen, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze aller liefste papa. 500 gram Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet beta len bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 12539. No claim kortingen nemen wij mee over. Voor ons buro in BOSKOOP zoeken wij op korte termijn - 1 -5 ochtenden per week - minimumleeftijd: 18 jaar - uurloon: 12,46 voor 23-jarigen en ouder - ervaring met huishoudelijk werk Voor de Alphahulp gelden zeer gunstige belastingtechnische voordelen, waar over wij u graag nader informeren. Wat houdt het werk in? Bij de Alphahulp gaat het uitsluitend om het verrichten van huishoudelijk werk. Vooral bij bejaarden en chronisch zieken. Tevens roepen wij sollicitanten op voor de funktie van: - 1 full-timer (40 uur per week), - met diploma MDGO-vz, OVDB of Inas/lntas met stage, of - 2 part-timers (15-20 uur per week), - bij voorkeur met een relevant diploma, - minimaal 21 jaar, met goede kontaktuele eigenschappen, - ervaring met huishoudelijk werk. Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie volgens de CAO Gezinsverzorging en Alg. Maatschap. Werk. U heeft belangstelling? Telefonische informatie kunt u inwinnen bij de leidinggevenden van buro Boskoop, tel. 01727-13304, dagelijks van 8.30-9.30 uur. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan het bovenstaand adres, t.a.v. de leiding gezinsverzorging. VHtafe 68], 2771 tabi'. VAK Tetefm 01727-12310 Lid van het Fotografen Gilde óooooooooo In onze SWISSFLEX-studio krijgt U absoluut objectief advies. De videocamera liegt er niet 1 om: op de monitor kunt U duidelijk en stapsge wijs volgen hoe SWISSFLEX zijn werk doet, en f hoe de golflatten uw lichaam, daar waar dat j het zwaarst is, degelijk ondersteunen. Zo kan U i zelf nagaan dat onze bewering "boven zacht, onder gezond" werkelijk heel gegrond is. Van J de eenvoudige lattenbodem tot het zeer gesofi-1 siikeerde high-tech zitbed SF 103 met elektroni- I sche afstandsbediening. SWISSFLEX-dealers zijn uitgekozen "slaap- adviseurs". Eén voor t vakkundig - ook na de koop - met raad service zullen bijstaan. i Wereldpremière: SF 103. Het computer- en op afstand bediende bed. J Met spoed

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 22