Politietekort duurt voort SPONSORLOOP VOOR DE KERK SCOLOPHONÏ -Weekblad voor- ZZZZZ Waddinxveen SGEVONDENI 1 VERLOREN! Kijken achter deuren die anders dicht zijn staan voorlezen. Het geld was voor mijn grootmoeder, die was weduwe, ziet u. En ik heb mijn vader nooit ge kend. Ik was nog maar een jaar toen hij stierf, begrijpt u. Wij zijn er expres he- lemaar voor naar Waddinxveen geko men. KERK ys Twaalf vacatures in groep Waddinxveen Cursus seizoen Modelvlieg Club bij Waddinxveen Derde loop Coenecoop 5 oktober KLACHTEN BEZORGING WADDINXVEEN: van start stroom uit Gouda ’’Leidse” Festiviteiten rond St. Victorkerk op 7 september Weekenddienst dierenarts: Gevonden Loterij Verloren Sponsors Fietstocht Fancy-fair SWEELINCKHOF 31 - TELEFOON 18950 KLACHTEN? DONDERDAG TUSSEN 14.30-18.30 UUR BELLEN!!! NEDERLANDS MEDlSCHEaen„en iXtlllX diensten Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 28 augustus 1991 sten volgen, zodat het feitelijke tekort eigenlijk 15 man omvat. Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255. ZONDAG 1 SEPTEMBER 1991 VAN DER HAVEN spel. Organisten wisselen, hij blijft. door C. NEVEN DEN EDEL DIANA ft# W'-' Bethelkerk: j 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. H. Schipaanboord Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. H.C. van Itterzon, Gouda 19.00 uur geen dienst 19.00 uur geen dienst Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1991 EN ZONDAG 25 AUGUSTUS 1991 Zwarte helm; zilveren ketting met kruisje; div. sleutels; bankbiljet; wieldop; rieten (kinder) mandje; zilveren kettinkje met kinderkop jes; WADDINXVEEN - Het tekort aan politiemensen bij de groep Waddinx- veen-Boskoop van de rijkspolitie blijft in alle omvang voortbestaan. Er zijn nu al een poosje 12 vacatures, waarbij moet worden aangetekend dat binnen het korps 3 politiemensen elders een opleiding voor speciale dien- Uitgeverij: VETAB.VÏ Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.30-17.30 uur Vrijdag: 8.30-12.30 uur Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 34,- per halfjaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,51 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur ds. E. van Dalen, Den Haag 17.00 uur ds. B. Koekkoek, Rotterdam Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. P. A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. v.d. Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft dienst: Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft dienst: Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100. JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur kand. J.G. Brienen, Hilversum 17.00 uur kand. J.G. Brienen, Hilversum REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898. GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn 14.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. J. Haskell 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. leesdienst Donderdag 5 september 19.30 uur ds. M. van Gelder ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen en WADDINXVEEN - Met de einde van het vakantieseizoen breekt ook weer het cursusseizoen aan. WADDINXVEEN/GOUDA - verzoek van de gemeente In de derde week van september start het Opleidingscentrum voor Voetver zorging H. v.d. Haven (een erkend VOV-instituut. tel. 01828-12887) in Waddinxveen en Leiden weer een cur sus voetverzorging. Gedurende ander half jaar en twee lesavonden per week wordt opgeleid voor het landelijk Sepvo-examen onder staatstoezicht. De loterij voor de restauratie van de St. Victorkerk omvat 2.000 loten, waarvan er op dit moment zo’n 1.800 zijn ver kocht. In de St. Victorkerk aan de Zuidkade en in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde kunnen komend weekeinde na de kerkdienst de laatste loten worden gekocht. De hoofdprijzen omvatten een dames- of herenfiets, een fauteuil, een video recorder, een waardebon voor woning inrichting ter waarde van 600,- en een CD-speler. Verder zijn er nog 20 andere prijzen met een totale waarde van 2.000,-en nog eens 80 prijzen met eveneens een totale waarde van 2.000,-. Zaterdag 7 september om vier uur ’s middags wordt door kandidaat-notaris mr. J.A.M. Koek en wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) de trekking verricht. ClOS-rijksgediplomeerde Diana Zwij nenburg (tel. 01828-12958) geeft als Diana’s Free Aerobic in de gymzaal van De Wadde aan de Sniepweg en in het wijkgebouw Zuidhonk aan de Zuidplaslaan op drie avonden in de week (maandag, dinsdag en donder dag) lessen aerobic en callanatics. ”Het seizoen gaat weer beginnen, buik, be nen en billen kunnen weer in beweging komen”, aldus Diana Zwanenburg. Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. J. Boer, Benthuizen 17.00 uur ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel WADDINXVEEN - Een rondje vóór de kerk. Zo kan het best de spon sorloop omschreven worden die volgende week zaterdag 7 september van 10.00-11.00 uur ten bate van de gedeeltelijke restauratie van de 111-jarige rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade wordt gehouden. HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. G.C. Kunz 17.00 uur ds. P. Vermaat, Maassluis De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 15.00 uur ds. J.W. Goossen (aangepaste dienst) 18.30 uur uur ds. F. Stevens, Zegveld Iedere zaterdagochtend van 10.00- 11.00 uur houdt sport en fitness Den Edel (tel. 01828-13659) in sportzaal De Duikelaar aan de Zuidplaslaan aerobi- clessen. Dat is een nieuwe activiteit. In dezelfde zaal zijn elke zaterdag van 9.00-11.00 uur judolessen voor 4-jari- gen een ouder. Deze judolessen wor den door Den Edel ook gegeven in de sportzaal aan de Noordkade 74a op woensdag van 12.45-19.30 uur. WADDINXVEEN - Zaterdag 14 sep tember is het Open Monumenten Dag. Eén van de acht kerken die dan in Wad dinxveen voor het publiek geopend zijn is de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost, samen met de Remon strantse Kerk aan de Zuidkade Wad- dinxveens enige twee monumentale ge bouwen. Toen enkele jaren geleden een Rijks- museum op de Veluwe beroofd werd van Vincent van Gogh’s beroemde aardappeleters, kwamen grote drom men mensen kijken naar die merk waardige lege plek aan de wand. Wanneer wij u uitnodigen om op mo numentendag naar de Brugkerk te ko men, dan doen wij dat min of meer om dezelfde redenen als al die bezoekers die zich naar de Hoge Veluwe haastten. De vraag is, of u belangstelling heeft om te zien, waarvan wij vorig jaar zo schandelijk zijn beroofd. Geen lege plaats aan de muur wacht hier op u. Maar een kleine expositie in beeld, woord en geschrift is gewijd aan het ge- Div. sleutels; div. portemonnees/ portefeuilles met geld en/of be scheiden; grijs/witte kater; div. bank- en giropassen; twaalf kana ries (div. kleuren); gouden oorbel; grijze boodschappentas met in houd; zonnebril; viskoffer met in houd; beugel; cypers poesje; beige kleurige kater; Perzische poes (licht rood). Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 09.00 uur Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur De festiviteiten rond de St. Victorkerk kennen een reeks van sponsors. Dat zijn: Meubelfabriek Mulleman BV, Al bert Heijn (Nieuwerkerk a/d IJssel), Janmaat Klokken, snackbar Picobello, S. Noteboom foto/film. Stearine Kaar senfabriek Gouda BV, J.H.P. Mulder Herenmode, Meubeltoonzalen Van Berkesteijn BV, Schoonheidsspecia liste Jane Auad, Stichting voor Katho liek Onderwijs St. Victor, Schilders- besrijf M. Gerts BV, Leidekkersbe- drijf Toorenburg BV, A.W. Moons Woninginrichting, Gerts Tuinarchitec tuur, Bloemen- en plantencentrum Verkley, G.J.C. Okkerse, Kaarsenfa briek Van Moorsel, F. Versluis Rij wielhandel, Baan’s Meubelen, Heems kerk BV, Van Ginkel BV, Slagerij G.H.J. Smakman, Van Stijn Triplex BV, Slagerij Koot en verder enige ano nieme giften. De sponsorloop is die dag één van de diverse activiteiten, die worden gehou den. Zo is er volgende week ook nog een foto-fietspuzzeltocht van 10.00- 12.00 uur, een fancy-fair en is er het slot van een in de afgelopen weken gehou den loterij. Een speciale feestcommis sie heeft al die activiteiten op touw ge zet. De sponsorloop omvat volgende week zaterdag een parcours van zo’n 500 me ter en wordt in de St. Victorwijk uitge zet over het wandelpad bij de St. Vic torkerk, de Minervalaan, de Apollo- laan en de Fortunalaan. Het kerkplein van de St. Victorkerk is de start- en fi- nishplaats. De sponsorbedragen lopen uiteen van een kwartje tot een gulden per gelopen ronde. Het maximaal-aan- tal ronden bedraagt tien. stolen avondmaalservies en doopvont. U kunt ook ronddwalen door de Brug kerk en kijken achter deuren die an ders gesloten zijn. In de consistorie zoeken elk jaar gemeenteleden het portret op van de predikant, door wie zij eens gedoopt zijn. Of van de die naar, bij wie zij eens belijdenis deden. Een echtpaar zocht de foto van de do minee, die hun huwelijk bevestigd had. Boven op de galerij zat iemand lange tijd te mijmeren op de plaats, waar zij vroeger in haar jeugd had gezeten. Nee, de kerk heb ik al zo lang niet meer van binnen gezienAchdaar komt niet meer van; maar ik wilde zo graag nog eenmaal daar zijn. Een man van meer dan tachtig jaren klom achter het voorlezersgestoelte. Weet u ie hier vroeger stond meneer? Dat was mijn vader. Die heeft hier Een dame stapt met vaart door de kerk recht op de psalmborden af. Ze worden van verschillende kanten gefotogra feerd. Ik loop alle oude kerken in het land af, zegt ze - haar vaart even inhou dend- maar wat heeft u hier een paar prachtige exemplaren. Is dit de kerk van de vroegere stoven- zetster Lena den Appel? Ik hoop van wel want ik stam van haar af, ziet u. En daarom zijn wij nu hier gekomen, om dit te zien. Waar was het stovenhok? Is het er nog? Op een stoel zit een heer aandachtig te luisteren naar het orgel- tijk leert dat één op de zeven kandida-t ten geschikt blijkt te zijn voor het poli-1' tiewerk. De opleiding duurt een half jaar en omvat theorie en stage. De fiets-puzzeltocht gaat zaterdag 7 september tussen tien en twaalf uur op het kerkplein van de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde van start. Er wordt in kleine groepjes gestart. De deelnemers aan de 12,5 kilometer lange tocht langs rustieke plekjes in Waddinxveen, die op het hart gedrukt krijgen zich aan alle verkeersregels te houden, ontvangen een routebeschrij ving, die eindigt op het plein van de St. Victorkerk. Het inschrijfgeld voor de foto-puzzel- tocht bedraagt 2,50 voor volwasse nen en 1,50 voor kinderen tot 16 jaar. Het inschrijfbewijs is tevens een koffie- en limonadebon. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Bin nenkort wordt het polderlandschap in het Waddinxveense verrijkt met tien tallen kleurrijke modelvliegtuigjes, zwevend door de lucht en oplettend na gekeken door mannen met radiografi sche zenders in hun handen. De Goudse Modelvlieg Club neemt na melijk in september voor de 85 leden een eigen terrein in gebruik achter het veldencomplex van Floreant-voetbal aan de Hoogeveenseweg in Boskoop. Het tot nu toe gebruikte terrein bij Ha- zerswoude-Dorp is niet meer beschik baar vanwege de oprukkende woning bouw, zodat naar een andere lokatie moest worden omgezien. Op het stuk Waddinxveense agrarische grond tussen Boskoop en Waddinx veen, dat eigendom is van de Boskoper Oudijk en waar vroeger aardappels werden gepoot, zal op woensdag, za terdag en zondag gevlogen worden met modelvliegtuigjes op benzine, model- zweefvliegtuigjes en modelvliegtuigjes die electronisch worden aangedreven. De aanwijzing van het terrein voor de 15-jarige Goudse Modelvlieg Club heeft de nodige voeten in da aarde ge had, omdat omwonenden als gevolg van het luchtspektakel geluidoverlast en aantasting van het karakter van het poldergebied vreesden. In de Wad dinxveense gemeenteraad werden die geluiden ook gehoord. Uiteindelijk bleek dat deze bezwaren geen hout sne den. Deze week worden op het Nationale Zweefvliegcentrum in Terlet het we reldkampioenschap modelzweefvlie- gen in de F3B-klasse gehouden. Vol gens de deelnemers is modelzweefvlie- gen topsport, die niets te maken heeft met kriskas vliegende, herriemakende en met joystick bestuurde vliegtuigjes. De vliegtuigjes waarmee wordt gevlo gen kosten één of tweeduizend gulden per stuk. Op de fancy-fair bij de St. Victorkerk is zaterdag 7 september van alles te vin den Er zij n die dag ook allerlei horeca- voorzieningen, zoals een tenas, een biertent en poffertjes. Enkele andere onderdelen zijn: tuin- bouwprodukten (paprika’s, tomaten, komkommers), boeken, rommel- kraam, cadeautjeskraam, schoon heidsspecialiste, kinderschmink, rad van avontuur, snuisterijen (kus sens,evaasjes, zijdebloemen, schilde rijen, wanddecoratie, antieke auto’s en fietsen, sieraden, bramenjam), ver koop van suikerwerken, verkoop van drop, verkoop per opbod van interes sante artikelen en ballonnen opblazen. Sport en spel komt aan de orde bij het rad van avontuur, paalzagen-competi- tie, parapluhangen, kinderschmink en grabbelton. coop in Waddinxveen voor de derde maal in successie de Coenecooploop plaats. Het is een prestatieloop, geor- ganiseerd door de schaatsvereniging De Gouwe Streek. Het evenement kan alleen doorgang vinden door financiële steun van een aantal bedrijven. Asac Nederland, Satcom Internatio nal, Van Noort Transport Verhuizin-*» gen, Hoogwerff-Eikelboom: Ko- dakkleuren Laboratorium, A-2 Druk-;- kerij en de Grontmij treden naast vele kleine sponsors op als hoofdsponsors.' van dit evenement. De Coenecooploop omvat onder an dere een halve marathon. Er kunnen echter ook kortere afstanden gelopen worden (1.6, 3.7, 7.4, 10 en 15 km).. Aan de loop is tevens een KNAU-weg- wedstrijd van 10 km voor senioren en veteranen verbonden. De start en de finish bevinden zich evenals vorig jaar bij Volvo bedrijfsway’ gens op het bedrijvenpark Coenecoop») in Waddinxveen. Kinderen tot twaalf jaar kunnen gratis deelnemen. spel. Organisten wisselen, hij blijft. U kunt ook boven kijken, zeg ik. Dank u, ik ben daar al geweest. Ik zit al een hele tijd naar het orgelfront te kijken, Eigenlijk een echt Hessorgel, zo te'* zien. Schmidt was een meesterknecht van Hess, weet u dat? Het onderscheid kun je alleen maar zien aan de pijpen. Kijk, bij Hess gaat dat omhoog, bij Schmidt omlaag. U»* boft maar met het enige nog complete Schmidtorgel van Nederland. Een student is blij, dat hij deze Water- staatskerk nu ook van binnen kan zien. Hij maakt studie van het neo-klassicis- me. Vandaar. Begrijpt u nou, waarom ze dit vroeger koekebakkersstijl noemden, zegt hij peinzend. Weet u wat koekebakkers zijn? Die lui die daar aan de overkant zo’n misbaksel hebben neergezet. Achter een enorm fototoestel schuilt een fotograaf, die vraagt of hij foto’s kan maken vanaf de toren. Nee, kan dat niet? Jammer, op veel plaatsen is de toren geopend meneer. Wie weet wordt dit jaar wél dat deurtje in de toren geopend en biedt de kerk- voogdij u ongekende vergezichten. -- De 111-jarige rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade is op zaterdag 7 september het middelpunt van een reeks buiten-activiteiten. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). Op Waddinx veen worden mediol992 de energieta ken via het middenspanningsnet in Waddinxveen en omgeving van NV Energie- en Watervoorziening Rijn land (EWR) in Leiden overgedragen aan NV Energiebedrijf Midden-Hol- land (EMH) in Gouda. Daarmee komt voor een groot deel een einde aan een jarenlange periode van verwarring en irritatie bij calamiteiten, zoals de laatste reeks stroomstoringen in Waddinxveen. Met de nieuwe situa- tie moeten beide bedrijven overigens nog instemmen. Het overdoen van de ’’Leidse” energie- taken wordt aanbevolen door een werkgroep, die op verzoek van de ge- t meente Waddinxveen de laatste maan-? den op dit probleem heeft gestudeerd. De huidige situatie is dat zowel particu- lieren als het bedrijfsleven in Waddinx- veen en omgeving via ’’Leiden” stroom krijgen, maar de rekening via ’’Gouda” t moeten betalen. In de nieuwe situatie blijft alleen de krachtstroom voor het Waddinxveense bedrijfsleven via ”Lei- den” geleverd worden. Zodra het Energiebedrijf Midden-Hol- land ook in Waddinxveen en omgeving stroom gaat distribueren wordt het naar verwachting beter mogelijk st o- ringen snel te verhelpen. Het onder- J grondse net wordt naar het zich laat aanzien ’’ongezien” van ’’Leiden” overgenomen, hoewel de recente stroomstoringen het vertrouwen daarin zou kunnen hebben aangetast. Op dit moment levert NV Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR), waar een kleine 1.000 mensen werken, vanuit vier districten in het noordelijk i deel van Zuid-Holland électriciteit, gas en water en plaatselijk ook warmte, stroom en CAI. Het verzorgingsgebied omvat 25 gemeenten met ruim 200.000 gecombineerde aansluitingen. WADDINXVEEN - Zaterdag 5 okto-, ber vindt op het bedrijvenpark Coene- Hoewel de in 1989 samengevoegde groepen Waddinxveen en Boskoop er in september en in oktober weer 3 poli tiemensen bijkrijgen blijft het aantal vacatures dus staan op 12. Hierbij komt dat eind volgende maand ook een einde komt aan de politie-assistentie die voor enkele weken vanuit de groep Apel doorn aan Waddinxveen/Boskoop is verleend. Deze uiterst vervelende en ook gevaar lijke situatie betekent dat de nodige be langrijke politietaken moeten blijven liggen, dat er moeilijke prioriteiten moeten worden gesteld en dat niet meer op elke melding adequaat gerea geerd kan worden. Vooral de avond diensten zijn heel druk, waardoor mel dingen van burgers (zoals doorrijders na een aanrijding) helaas tot nader or der moeten blijven liggen. In het groepsbureau aan de Mozartlaan in Waddinxveen wordt gehoopt op be grip en acceptatie bij de burgers van Waddinxveen en Boskoop voor het ge brek aan voldoende politiemensen. De in gang gezette wervingsactiviteiten hebben namelijk tot nu toe onvol doende zoden aan de dijk gezet. De situatie in de beide rijkspolitiege- meenten is overigens illustratief voor die in het gehele district ’s-Gravenhage van het Korps der Rijkspolitie. In dit district bestaan maar liefst 130 vacatu res. De regionalisatie van het politiebe stel, allerlei onzekerheden en de aan trekkingskracht van burgerfuncties doen politiemensen naar een andere baan omzien. Met het sleutelen aan de bestaande opleidingscapaciteit voor het politiediploma-A en de inzet van marechaussees wordt geprobeerd hier wat aan te doen. De politie vraagt nog altijd gemoti veerde kandidaten van onbesproken gedrag tussen 17,5 en 48 jaar. De prak- - A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 5