Nieuwe NVM- koopacte weg bij HAVO- Atheneum CURSUS RIAGG NIEUW x\x\ (jBvoi mm Hans Lingen traint ZTTC Huizenkopers: 3 dagen bedenktijd vierdaagse in Gouwebad IG MET KANS ÓP EEN BÜL. SNELLS ^■■Autorijschool 13 JOOP BOERE Toon de Jong jjDENEDEL Deze week ONZE kleine ADVERTENTIES I I7/J DIAMOND CARS 8 AEROBICS Speciale Kinderknipmiddag KANKERBESTRIIDING Grote inruilaktie bij: HAIRSTYLING DIAMOND CARS U U L aai/ in ifTir haar r\r SCORE! Bescherm uw natuur! Het Zuldhollands Land- schap heeft zorg voor de natuur. Ook in uw om geving. Wij hebben al 60 gebieden met een op pervlakte van 2.500 ha veilig gesteld. Maar er moet nog véél werk wor den verzet. Wordt be* gunstiger en help ons. U krijgt er rust en groene ruimte voor terug. Verloting I- y a I Spreekvaardigheidscursussen: KONINGIN WILHELMINA FONDS VANAF 31 AUGUSTUS INDEZUIDPLAS ■TALEN DIREKT Perfektie in Spreekvaardigheid NEDERLANDSE ooooooooooooooooo IEDERE ZATERDAGOCHTEND VAN 10.00-11.00 UUR IN SPORTZAAL ”DE DUIKELAAR" NU OOK MOTORRIJLES GRATIS THEORIE (maandag) AKTIE KNIKARMSCHERM Breedte 300 350 400 450 500 550 1 Me f Woensdag 28 augustus 1991 I BLIJFGEVEN’ Collecte: 26 auEustus t/m 7 september 1991. rolluikspecia listen zonw e ri ngsspecia listen t Paginal INSCHRIJFAVOND: Donderdag 5 september 1991 ’t Trefpunt, Stationsstraat 16,19.00-20.30 uur Gemakkelijk leren voor een laag lesgeld 14,7511/2 uur), 20 weken, inschrijfgeld 50,- In de brief wordt de visie van de rege ling gegeven op de onroerend-goed- markt en de overheidsrol waar het gaat om de positie van de consument-koper op deze markt. NOORDKADE 74A - WADDINXVEEN INLICHTINGEN: 01828-13659 Iedere 1e woensdag middag van de maand speciale kinderknip middag met een leuke verrassing! J Audi 100 4-drs. sedan 1e eig 5 BMW 316 rookzilver 5-bak 5 BMW 318i rookzilver 4-drs D BMW 528i lapisbl div. acc ie eig 5 BMW 524 TD veel acc k BMW 635 CSi sportdak leer grijsmet K Citroen Axel veel acc K Citroën BX 16 TRS alle opties K Citroen BX 16 TRS alle opties J Daihatsu Charade 3-drs groenmet J Fiat Riimo 60 CL J Fiat Regata 85 S lichtgrijs acc 3 Fiat Uno 55 S sunroof groen 2 Ford Escort aut blauwmet jr Ford Sierra 2.3 GL diesel veel acc k Ford Onon 1 6 D 4-drs. sedan groen C Honda Accord 3-drs H B aut K Isuzu Bus diesel verhoogd/veriengd Lancia Delta 1.5 sportvelg div acc S Mercedes 280 TE stat aut blauw ENGELS/FRANS/DUITS/SPAANS/ITALIAANS/NEDERLANDS voor anderstaligen, 3 nivo’s, kleine groepen Start: ma. 16 sept. en di. 17 sept. 1991 in Waddinxveen, ’t Trefpunt Voor gratis info-folder en inschrijven: tel: 01892-16459/19080 fax: 01892-19080 (ook ’s-avonds/weekend) Prijs 1040.- 1134.- 1208.- 1270.- 1334- 1408.- WADDINXVEEN/GOUDA - De Re gionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) aan de Ronsseweg in Gouda (tel. 01820 - 16422) geeft dit najaar weer de cursus "Omgaan met kinderen bij echtscheiding”. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De start is op dinsdagavond 24 decem ber om kwart voor acht. De andere dinsdagavonden zijn 1, 8, 22 oktober, 5, 19 november en 3 en 17 december, telkens van 19.45-22.00 uur. De cursus - in acht bijeenkomsten met ongeveer tien ouders in groepsvorm - wordt begeleid door een psycholoog en een pedagagoog van het RIAGG. Als ouders gaan scheiden is dat namelijk ook voor de kinderen een ingrijpend gebeuren met allerlei emotionele en praktische problemen, zodat veel gere geld en bepraat moet worden. Boskoop Reye'Skoop 71 Telefoon 01727-13187 WaddmxYeen Ke'Kweg Oost Telefoon 01828-11618 Hazerswoude •ie°' Kkoosst-aa' 2a 'eiefoon 01714-2456 Heeft u nog nooit Engels gehad of is uw kennis van deze taal ver weggezakt? Bevoegd lerares start in september weer een CURSUS ENGELS VOOR BEGINNERS (4 PERSONEN) Er zijn ook nog enkele plaatsen bij de gevorderden. Ook voor bijles. BEL VOOR INFORMATIE: ELLY SMULDERS TELEFOON 01828-14703 Brugweg 14, 2741 KX Waddinxveen, Tel. 01828-16494 VERTREKKEN VANUIT GOUDA OF WADDINXVEEN De ministerraad is op 11 juli akkoord gegaan met een brief van de bewinds lieden Van Rooy (Economische Za ken), Kirsch Ballin (Justitie) en Heerma (VROM) over de consumen- tenkoop van onroerend goed en de be middeling daarbij. van de samenwerkingsschool voor HAVO- STEUN ONS ALS BEGUNSTIGER. Bel 010-4135045. Computer- en geluidsman Toon de Jong heeft afscheid genomen Atheneum aan de Sniepweg. (Foto: Sjaak Noteboom). --- Tijdèlijk minimaal f1.500,- terug voor uw oude wagen ongeacht de staat of bouwjaar!! Tevens inkoop en inruil van alle merken auto’s, motoren, caravans, campers en vaartuigen. TYPE 65/110 Uitsluitend 50 cm oplopend, 250 cm uitval, rechts oogwindbediening, doek rood, gratis gemonteerd. Op deze manier wordt belangenver strengeling voorkomen; 84 f 8.750,- p.mnd. f225.- 86 f13:750.- p.mnd f250.- ‘85 f14 250.- p.mnd. f260.- 86 f14.750.- p.mnd. f270.- 86 f14 750.- p.mnd f270- f 17.950.- p.mnd 434,- 88 f 5.950.- p.mnd. <110.- 85 f 7.250.- p.mnd f 130,- 84 f 5.950.- p.mnd. f 150.- 84 f 5.950 - p.mnd f 150.- 87 f 7.750.- p.mnd. f 140.- 85 f 6.950.- p.mnd. f130,- 84 f 6 220.- p.mnd f 150.- 84 f 8 750.- pmnd f 160.- 86 f 9.750.- p.mnd. f 185 - 85 f 9.750.- p.mnd f250- 84 f 6.750.- p.mnd. f 120.- 90 f14 750 - pmnd f345- 84 f 7.350.- p.mnd. f345.- ’84 f17 950.- p.mnd. f330.- Mercedes 300 TE aut veel acc alarm 87 f46.500.- p.mnd f980 - 86 f 8.750 - p.mnd. 160.- ‘84 f 6 750 - pmnd f125.- 86 f10 750 - p mnd. f190 - 84 f 6 75C.- p.mnd f135.- 86 f 9.750.- p.mnd '185- 84 f 9 750.- p.mnd. f 185.- 89 f13.500.- p.mnd f240.- 86 f 8.750- p.mnd. f220.- 89 f17.500.- p.mnd. f410.- 86 t 7.750.- p.mnd f 140.- 86 f11.500.- p.mnd. f200 - 87 f 8 950.- p.mnd. f 165.- 85 t 7 750.- p.mnd f 185- '83 f 8.250.- p.mnd f155,- 84 f 7.750- p.mnd. f145.- 86 f11 500.- p.mnd. f200.- 90 f19 750.- p mnd f350- 84 f 7.450.- p.mnd. f 175.- 84 f 6.250.- p mnd. f 120.- WADDINXVEEN - Deze week staat het Gouwebad "de Sniep” in het teken van de Nationale Zwemvierdaagse. Dit evenement, dat na zes jaar weer wordt gehouden door het Gouwebad, de Waddinxveense Reddingsbrigade en de zwem- en poloclub De Gouwe, is maandagavond begonnen en duurt tot vrijdagavond. Voor de zwemvierdaagse moeten jong en oud vier avonden van 18.00-20.15 uur 250 meter (10 banen) of 500 meter (20 banen) zwemmen in het binnen- of buitenbad. De deelnamekosten bedra gen voor volwassenen 15,- en voor kinderen 10,-. Zij die de vierdaagse uitzwemmen krij gen een medaille. De deelnemerskaar ten vormen tevens een lot, waarop ie dere avond twee 10-badenboekjes wor den verloot. Vrijdagavond geven de deelnemerskaarten kans op een moun tainbike. De deelnemerskaarten (voorzien van een nummer) van de Nationale Zwem vierdaagse zijn tevens een lot waarop iedere avond twee 10-badenboekjes worden verloot. Tijdens de laatste avond maakt iedere deelnemer kans op de hoofdprijs, een schitterende moun- tain-bike, die reeds is te bezichtigen in de hal van het Gouwebad. De Nationale Zwemvierdaagse 1991 staat in het teken van het Ronald McDonald Kinderfonds. Voor de kin deren van 4 t/m 15 jaar bestaat de mo gelijkheid zich te laten sponseren. Hierdoor zwemt men niét alleen voor zichzelf of de medaille, maar ook voor een goed doel. Wie het lukt om gespon sord te zwemmen krijgt hiervoor een certificaat met daarop 4 waardebonnen voor een gratis consumptie bij McDo nald. Net als in de voorgaande zwemvier- daagsen kunnen de jongste en de oud- ste deelnemer(ster) weer rekenen op een leuk aandenken aan deze Natio nale Zwemvierdaagse 1991. Voor de aankoop van de deelnemers kaarten of voor verdere informatie kan iedereen kontakt opnemen met het Gouwebad "de Sniep", tel. 01828- 12570. DEN HAAG/WADDINXVEEN - Kopers van onroerend goed krijgen drie dagen bedenktijd om zich te beraden over de consequenties van de transactie en om deze transactie eventueel ongedaan te maken. Er zullen scherpere eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid van makelaars in onroerend goed en er komt een verbod op bemiddeling voor diegene die voor een bepaald object als handelaar optreedt. De brief bevat onder meer de volgende voornemens op hoofdlijnen: - de vakbekwaamheidseisen voor ma kelaars in onroerend goed worden geactualiseerd. De bedoeling hiervan is het basiskwaliteitsniveau van bemidde ling door makelaars in onroerend goed te verbeteren; - er komt een verbod op bemiddeling voor diegene die ter zake van een be paald object als handelaar optreedt. Julianastraat 24 - Boskoop (showroom geopend na tel. afspraak) Tel. 01727-13890, b.g.g. 06-52703468 Fax 01727-16553 WADDINXVEEN - Alle N VM-make- laarskantoren werken sinds deze week met de nieuwe NVM-koopakte. De Nederlandse makelaars-vereniging heeft een nieuwe koopakte ontwikkeld omdat per 1 januari 1992 het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) wordt in gevoerd. Het NBW heeft grote gevol gen voor onroerend goedtransacties. Een groot verschil tussen de oude en de nieuwe NVM-koopakte is het feit dat een mondelinge koop tussen particulie ren niet meer geldt. De koop is pas ge sloten als de handtekeningen daadwer kelijk onder koopakte staan. Kopersbescherming is het uitgangs punt van de wetgever. Kort gezegd houdt dat in dat de verkoper meer moet vertellen aan de koper over zijn pand. Als dit onvoldoende gebeurt, wordt de verkoper hierop aangesproken. Het kan zelfs gebeuren dat de koper het pand niet meer koopt. Toch krijgt de koper ook een medede lingsplicht. De verkoper moet namelijk weten hoe de koper het onroerend goed wil gaan gebruiken, want hij als hij weet dat het huis daarvoor onge schikt is, dan moet hij dat de koper ver tellen. Als de koper twijfelt of het on roerend goed gebruikt kan worden, zo als hij wil dan moet hij dit aan de verko per vragen. Weet de verkoper dat niet, dan moet de koper zelf onderzoeken of hij het pand kan gaan gebruiken zoals hij dit zich voorstelt. Voor de koper en de verkoper wordt het dus belangrijker een NVM-make- laar in te schakelen. Het kopen en ver kopen van een huis wordt een stuk in gewikkelder gezien de eisen die het nieuwe wetboek aan beiden stelt. Ruim een jaar geleden is binnen de NVM gestart met uitgebreide opleidin gen rond de mededelings- en informa tieplicht van makelaars die namens ko pers of verkopers optreden. Deze semi nars werden georganiseerd ter voorbe reiding op de nieuwe koopakte. Begin dit jaar is gestart met de verplichte bij scholing van NVM-leden voor de nieuwe koopakte. Inmiddels hebben ook alle NVM-makelaars uit de regio Midden-Holland het seminar gevolgd.1 Zij zijn dus op de hoogte van alle nieuwe wetsregels. ZEVENHUIZEN - Hans Lingen heeft Bert van der Helm opgevolgd als trainer van tafeltennisvereniging ZTTC uit Zevenhuizen. Dat was de zeer verrassende mededeling tijdens de jaarlijkse persbijeenkomst van ZTTC bij de opening van het seizoen. Aan het einde van de competitie deelde Bert van de Helm het bestuur mee helaas niet meer in de gelegenheid te zijn ZTTC nog langer te trainen. Zijn trainerschap bij landskampioen! Tempo Team bleek niet langer meer te combineren met ZTTC. Bert van, der Helm heeft precies twee jaar in Zevenhuizen aan het roer gestaan. en de nieuwe sponsor Truckcenter Ze- venhuizen is de basis gelegd voor een ambitieus jeugdbeleid. Zo zal de A-jeugdselectie van ZTTC onder leiding van Hans Lingen twee keer per week gaan trainen. Verder i zullen de junioren bij de thuiswedstrij- den door Hans Lingen worden ge- J coacht. Jeugdspelers die daarvoor in aanmer- I king komen gaan onder begeleiding van Lingen en op kosten van ZTTC naar toernooien. Ook is het nu moge- lijk om de topjeugd naar trainingskam- pen te sturen. Materiaalondersteuning is ook in het i plan opgenomen. Als de competitie I spelende jeugd nieuwe rubbers moet aanschaffen draagt ZTTC 30% bij in de kosten. Met dit beleid hoopt ZTTC het peil van de jeugd snel op te krikken en talent van buitenaf aan te trekken. Wil het plan echt vruchten afwerpen dan moet er niet in de laatste plaats een financiële garantie zijn. Directeur Piet Spelt van Truckcenter Zevenhuizen” "Los van het sociale gebaar naar de re gio waarin ons bedrijf is gevestigd, sprak mij de geestdrift en de ambitie bij ZTTC om iets op te bouwen zeer aan. Het Truckcenter zit in de zelfde fase. Behalve de vestiging in Zevenhuizen zijn er in Europa nog enkele in aan bouw en zullen er nog velen volgen. Continuïteit is zeer belangrijk, ook voor de jeugd van ZTTC en daarom hebben we ook besloten dit plan de ko mende jaren te ondersteunen”. ZTTC lijkt met Hans van Lingen en Truckcenter Zevenhuizen weer een be langrijke stap in de toekomst te hebben gezet. In goede samenwerking met Bert van de Helm is het bestuur van ZTTC er wederom in geslaagd een trainer van groot kaliber aan te trekken. Hans Lin gen, oud-teamgenoot van Van der Helm en ex-international heeft zich verbonden aan de ambitieuze tafelten nisvereniging uit Zevenhuizen. Met het aantrekken van de voormalig trainer van de Korenbeurs uit Schiedam lijkt ZTTC een bijzonder goede zet te heb ben gedaan. Zo staat Hans Lingen be kend als zeer gedreven, professioneel en iemand die zich dag en nacht inzet voor zijn club. Over zijn verrassende stap naar ZTTC zegt Hans Lingen: ”Ik ben enige maan den geleden benaderd door Bert of ik hem bij ZTTC wilde opvolgen. Eerlijk gezegd had ik nog nooit van ZTTC ge hoord, maar na de enthousiaste verha len van Bert over de daadkracht van de vereniging werd ik erg nieuwsgierig. Na een gesprek met het bestuur was mij duidelijk dat ZTTC een club is die echt iets wil opbouwen, gesteund door een professioneel beleid. Wat betreft de fi nanciering heeft ZTTC haar zaakjes ook goed voor elkaar. Phaff, Perdijk en Truckcenter Zevenhuizen staan de ko mende jaren garant voor de extra uitga ven. Voor mij voldoende redenen om ja te zeggen tegen ZTTC”. Tijdens de druk bezochte persbijeen komst had voorzitter Roel van Veen nog een verrassing in petto. Al jaren lang probeert het bestuur van ZTTC een jeugdbeleid van de grond te tillen. Gebrek aan geld en mankracht waren er de oorzaak van dat de jeugd niet op timaal kon worden begeleid. Met het aantrekken van Hans Lingen j—-1 SPORT FITNESS WADDINXVEEN - In het personeelsbestand van de sa menwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg is deze zomer ten minste één wijziging gekomen. Docent Toon de Jong, populair bij de scholieren van deze school, heeft afscheid genomen in verband met het aanvaarden van een nieuwe betrekking in Rotterdam. In schoolverband is aandacht geschonken aan dit afscheid. KANKERQ1 BESTRIJDING UI OOK IN ACTIE VOOR DE IEUGD Mitsubishi Lancer blauwmet Nissan Sunny diesel wit 5-bak Opel Kadett 1 6 diesel stat 5-drs Opel Kadett 1 6 S kantelschuifdak Opel Kadett 1 6 D 5-drs schuifdak Opel manta 2.0 GTE H 3 div acc Peugeot 205 blauw LPG sunroof Peugeot 305 GTX 105 PK' LPG C V Peugeot 405 GLD rookzilver 1e eig Renault 5 GTL Renault 25 GTS alle opties' Suzuki Alto aut. veel acc Suzuki Swift 3-drs Toyota Selica 2.0 TX H B st bekr 0 V V.W 1600 CL LPG lichtblauw V.W. Golf 1.6 diesel veel acc V W Golf D Manhattan zwan V W Passat CL diesel stat.cai Volvo 360 GLS 5-bak l.m.velg Alle occasions worden geleverd met 10.000 km beurt. APK ML- 1 behandeling en 3 tot 12 maanden schriftelijke garantie Financiering 1 boven 18 jaar) binnen 1 uur geregeld. Sandtlaan 2. Fqnsburg. 01718-31032/werkplaats 32972. Geopend van 10.00-18.00 uur. za. 10.00-17.00 en vrij, koopavond tot 21.00 uur CXXXXXXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOO Hieronder vindt u een greep uit onze kollektie van 60 streng geselecteerde occasions. Kom dus langs en profiteer van dit geweldige aanbod. NU KOPEN IS GELD VERDIENEN! In het Gouwebad ”de Sniep” is de nationale Zwemvierdaagse in volle gang. Jongen oud zwemmen dagelijks hun voorgeschreven aantal baantjes. Op de springplank oud-waterpoloër en slager K. van Tilburg sr. (Foto: Sjaak No- teboom). Fnïi BESTRIJDING

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 7