a IOTUS BRUIDS WERK renata \marina/ 0. o u SANDROVERS TT GRATIS VERGROTING BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN PRIJS 679,00 Pfiremmer HENK VAN DEN BOR L 7» M k. 11 wass ’bioemeHbouti^e 38® £1 if U GAAT TROUWEN, KOM EENS INFORMEREN, WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN F' DAMES CITY BIKE (TRACKER) |a. van der krans 1 DE BANKETBAKKER DIE U VERWENT MET ZIJN VERFIJNDE ASSORTIMENT. ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 KOM JE NOG 'NS KINDERSCHOENEN... DAAR NEMEN WIJ CE TIJD VOOR! P. VAN BLITTERSWIJK „DE UNIE” DE NIEUWE renata KOLLEKTIE IS ER WEER! ”OOK VOOR UW STOOMGOED” A ..SuccesMimnen" 2741 er waddin> Woensdag 28 augustus 1991 Pagina 8 van kleurenfilms, I b-QUD KAMPEN: rv Gaarne verzorgen wij voor u: bruiloften, recepties, personeels- avonden, diners, lunches, koud, warm dessert buffets, vergaderingen reünies enz. Wij staan voor u klaar met vrijblijvend advies en prijzen. Zalen van 20-120 personen. Zon- en feestdagen zijn wij gesloten. Hotel zondags alleen logies/ontbijt. GEOPEND VAN 12.00 TOT 22.00 UUR OOK VOOR AFHALEN SUMATRA CUM LAUDE ERG ■NZ1ET ken ondanks dat men de be schikking heeft over de modernste apparatuur. Zo wordt elk kleurenne- gatief apart bekeken op kleur. Dat kost wel meer werk, maar de tevreden heid van de klant is er niet minder om. Vlak na renfilm komt laten ont wikkelen en afdrukken krijgt een waardebon voor een gratis vergro ting van 15 x 20 centime ter ter waarde van 4,50. En dat is mooi meegenomen na een eventueel wat duur uit gevallen vakantie. De waardebon wordt don- Raamdekoratie in z’n mooiste vorm 18 VERSNELLINGEN - SPIELOOS CRANKSTEL - ALUMINIUM VELGEN CANTILEVER REMMEN V A - WIELMAAT 28” OOK IN HEREN-UITVOERING HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT PARTYZALEN „DE UNIE” Kerkweg-Oost 226 - 2741 HA Waddinxveen Tel. 01828-12103. Oproep gasten: 16965 Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon 01828-12012 BANKETBAKKERIJ de VIa am TOT ZIENS DAN IN Ij TWEEWIELERSPECIALIST Zuidkade 52-Waddinxveen Telefoon 01828-12456 Maandag gesloten. de vakantie komt Inter- color/De Rooy dus met een prachtige spet- teraanbieding. Een gra tis vergroting van 15 x 20 centimeter bij het ont wikkelen en afdrukken van een kleurenfilm. Dat is mooi meegeno men en gauw verdiend. WADDINXVEEN - Fo- tospeciaalzaak Interco- lor/De Rooy aan de Kerkweg-Oost in Wad dinxveen haakt met de spetteraanbieding van de komende drie dagen helemaal in op het vakantiefototij dperk van nu Iedereen die een kleu- ZELF WASSEN OF LATEN VERZORGEN VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Wij zijn geopend: Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Zaterdags gesloten. Met vriendelijke groeten, MARY BEUSEKAMP. derdag, vrijdag en zater dag verstrekt, zodat ie dereen thuis op zijn ge mak kan uitzoeken en eventueel kan overleg gen welke vergroting moet worden gekozen. Intercolor/De Rooy be steedt nog altijd ouder wetse aandacht aan het ontwikkelen en afdruk- h A jl- tUCCét THEORIE LES PER COMPUTER IEDERE DINSDAGAVOND Om 20.00 UUR CHINEES-INDISCH RESTAURANT r r 1 n Nesse 10 2742 ES Waddinxveen Telefoon 01828-15741 Oranjelaan 40-42 - Tel. 01828-16769 - Waddinxveen A' (VAN OUD KAMPEN) •2 s Lk> NVM; Een raam geeft u bij uitstek de mogelijkheid om sfeer en harmo nie in uw interieur te brengen. Bécé biedt u.een zeer uitgebreide en modieuze kollektie ’’lichtrege- laars”, Rolgordijnen, aluminium en vertikale jaloezieën in de mooiste dessins en heel veel kleuren. NESSE 22 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-12162 VOORAL UW ZONWERING Eigenaar J. Anker Waddinxveen Oranjelaan 34 Tel. 12280 Boskoop Zijde 60 Tel. 12358 FAMILIE VERSLOOT EN MEDEWERKERS(STERS) 4ï\ Kerkweg-Oost J 97 Waddinxveen Tel. 01828-17840 "Ja, mensen met een uitgesproken hang naar kwali- teit, dat is nog maar een klein clubje. Toch prettig dat er sigaren voor zijn. Heb gehoord dat het ook maar een kleine fabriek is.” I TABAK-SPECIAALZAAK I I Kerkweg-Oost 175, Waddinxveen, tel. 01828-12275 e' ik H». W' i JWW 190 O Tel 01828-13340/19940

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 8