GEMEENTE WADDINXVEEN Geld voor groene velden 3 NIEUWE NAJAARS- MODE BIJ UW HERENMODEZAAK Sint deelt tachtig briefjes van 100 uit WADDINXVEEN - De KNOV-afdeling Waddinxveen - de sterke en goed georganiseerde plaatselijke middenstandsvereniging - heeft voor de Sint Nicolaasactie 1991 weer gekozen voor de voortzetting van een doel treffend en aantpekkelijk concept. En dat is de uitreiking van één lootje bij elke besteding van tien gulden bij één van de deelnemende winkeliers. Met dat lootje wordt kans gemaakt op geldprijzen van in totaal achtdui zend gulden, verdeeld over 80 prijzen van honderd gulden. LAMELLEN-5I KMtthocst herenmode Nieuwe actie van Waddinxveense middenstandsvereniging RTW-RADIO Werkbezoek PvdA-staten Postzegel- beurs in Het Trefpunt Opbrengst collecte ANTIEKBEURS BOSKOOP BEURSHAL FLORIDA Prinsenbal Wadde Wokkels Fan Harry Mens opent expositie in raadzaal HEEMSKERK OCCASIONS KOLBERTS EN BLAZERS van FRANS MOLENAAR, LEITHAUSER en OXFORD PANTALONS OVERHEMDEN PULLOVERS DASSEN EN SOKKEN AUTOBEDRIJF HEEMSKERK BEKENDMAKING SPREEKUREN VERKEERSMAATREGEL ’Ontdekt bij Huurman Keukens in Waddinxveen.’ Trekkingen AI hun vsti^1 kuaiüeit in MlUallI raamdecoraties. voetverzorgingscentrum v. d. haven HINDERWET Extra koopavonden VERGADERINGEN TELEFQONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN 2-90 VRIJDAG 15 NOVEMBER 16.00-21.00 UUR ZATERDAG 16 NOVEMBER 11.00-18.00 UUR ZONDAG 17 NOVEMBER 11.30-18.00 UUR ORGANISATIEBUREAU MIDLAND BV TELEFOON 033-638176 01820-15767 01820-93511 01828-17613 01820-28011 Citroen BX 1.4 RE Palermo Ford Scorpio 2.0 GL Rol en Opel Kadett 1.2 HB 5-drs7/86 Opel Kadett 1.6 diesel stat11/84 Peugeot 405 1.9 GRi Peugeot 205 Accent Peugeot 205 Accent Toyota Corolla SLX Sedan Toyota Corolla 1.3 XL HB VW Jetta 1.6 C VW Jetta 1.6 TX VW Golf 1.6 5-drs VW Passat station diesel Volvo 740 GL diesel groensvoorde 74 waddinxveen tel. 01828-12887 Er is een gezegde: ...zijtgij tevreden, zegt het anderen. Weet u, dat wij er trots op zijn dat wij véél van die mensen hebben? BIEDT AAN: van BRAX, MELKA en STATZ van EL-MIOR, MELKA en OLYMP met ronde hals, v-hals en col van BAILEY, MONTE CARLO en PIERRE MONÉE in de nieuwe modekleuren 01828-11256 Gratis meien Gratis installeren ^DIRECT VAN DE FABRIEK^ Stollen merk/type bw.jaar prijs p.mnd. BMW 525 i leer, electr. sch.dak DE SPECIAALZAAK 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 .2/89 11.950.- 234.- 10/87 15.950.- 332.- Ford Fiesta 1.1 CL veel extra’s7/89 15.950.- 332.- Ford Escort 1.4 CL6/86 10.950.- 217.- Ford Escort 1.3 kamei uitgeb5/84 7.950.- 176.- Ford Sierra 1.6 CL 3-drs8/88 12.950.- 277.- Ford Sierra 2.0 CL sedan LPG 2/88 14.950.- 313.- Ford Sierra 1.6 CL Sedan LPG 2/89 17.950.- 377.- Ford Sierra 2.0 GL 5-drs6/87 13.950.- 298.- Mazda 626 GLX diesel stuurbekr. 2/89 18.950.- 396.- Mazda 323 GLX 1.3 HB9/88 12.950.- 277.- Opel Corsa 1.3 GL HB6/88 12.950.- 266.- Opel Kadett 1.3 S HB 5-drs6/87 10.950.- 217.- Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 13 november 1991 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 Milieudienst Midden-Holland, nr. 512/91. VRIJDAG 15 NOVEMBER ZONDAG 17 NOVEMBER geplaatst. Van Mandersloostraat 43 - Alphen a/d Rijn de firma Lavo ten behoeve van een meubelfabriek op het perceel Brugweg 6-8. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. 20.00 uur - 24.00 uur - Da Capo. Pre sentatie: Jan Koorengevel. ZATERDAG 16 NOVEMBER 00.00 uur - In het Holst. Presentatie: Ferry van Loon. 02.0Ó uur - Non Stop Muziek. 08.00 uur - Non Stop Gospel Mix 09.00 uur - Kerkuitzending. Uitzending verzorgd door de Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt). 12.00 uur - RTW Klassiek. Presentatie: Ben Evertse. 14.00 uur - Vakantiemagazine. Presen tatie: Kate Goudriaan. 15.00 uur - De Komische Noot. Presen tatie: Gert-Frank van der Poel. 16.00 uur - RTW Sportcafe. 18.00 uur - Jeugdloon. Presentatie: Ferry van Loon. 20.00 uur - Trendy Jongerenmagazine. Presentatie: Adrienne. 21.00 uur - XTRA. Presentie: Luuk van Dijk Diederick Huizinga. 22.00 uur - De Avonduren. Presenta tie: Ron Menke. 24.00 uur: Sluiting. Commissie voor Onderwijs, Personeel en Sociaal Cultureel Werk op woensdag 20 november 1991 aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis Op de agenda: - Maatregel Vut-5916 jaar. Degene,die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken. De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 14 november tot 29 november 1991 ter inzage bij de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw in het gemeentehuis alhier, elke werkdag vanaf 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandagavonden gedu rende drie uren. kantoor heeft afgesproken zijn op: - Woensdag 20 november - Vrijdag 22 november - Maandag 25 november - Woensdag 27 november - Vrijdag 29 november - Maandag 2 december - Woensdag 4 december - Vrijdag 6 december Goedgekeurde Bestemmingsplannen ’’Wijk Zuidplas 1980, derde herziening” en ’’Wijk Zuidplas 1980,4e herziening”. De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedkeuring hebben verleend aan de volgende door de raad vastgestelde be stemmingsplannen Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) WADDINXVEEN - Voor de reconstructie van diverse sportvelden heeft het college van B. en W. aan de volgende week woensdagavond vergade rende gemeenteraad aan aanvullend krediet van 21.315,- gevraagd. Dit geld wordt gehaald uit de gemeentelijke reserve voor de reconstructie van groene velden. keerplaats nabij het perceel Vondellaan 2 te Waddinxveen, als be doeld in artikel 26b van het Reglement Verkeersregels en Ver keerstekens 1990. Deze invalidenparkeerplaats wordt aangeduid met een bord, num mer E6, en een onderbord met het kenteken ’’YG-42-KY”. Be langhebbenden worden gewezen op de mogelijkheid tot het indie nen van een beroepschrift bij de Kroon binnen een termijn van 30 dagen na heden. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak met de secre taresse. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 7/83 2/84 14433 14433 3 ia de I M-baiul 87.9 (kabel) en 105.8 (ether). Staringlaan 2. postbus 330. 2740 AH Waddinxveen. l el. 01828-10379. De acht trekkingen die de KNOV-af- deling met het Waddinxveense notaris' b.g.g. 064226222 Bel nu voor een vrijblijvende prijsopgave en een persoonlijk advies (7 dagen per week, van 9.00 tot 21.00 uur): WADDINXVEEN - Komende zater dag 16 november van 10.00 - 17.00 uur is er in het zalencentrum Het Trefpunt aan de Stationsstraat in Waddinxveen een grote postzegel-, munten- en an sichtkaartenbeurs. Op de beurs is ook voldoende ruimte om te ruilen. De toegangsprijs is één gulden per persoon. Inlichtingen: Joke v.d. Berg, Plesmanstraat 7, Reeuwijk, tel. 01829-4835. WADDINXVEEN - De in Waddinx veen gehouden collecte ’’Stel, het is je eigen vel” van de Nederlandse Brand wonden Stichting in Haarlem heeft 4.438,40 opgebracht. De opbrengst van de collecte gaat naar de volgende doelen: de voorlichting over en de preventieve van brandwon den, wetenschappelijk onderzoek naar de optimale behandeling, het beheer van Europa’s grootste huidbank en het speciale voorlichtingsproject voor se nioren. op enkele aantreft, er een Uit hetzelfde potje wordt ook nog eens tien mille gehaald voor gemaakte ad- vieskosten. B. en W. hebben de raads leden voorgesteld daar aan de andere kant weer 100.000,- in te doen we gens terugontvangst BTW over inves teringen in de periode 1979 tot en met 1988. Gezien de uitgaven blijft daar dus ditmaal per saldo 68.685,- van over. Een krediet van 12.000,- wordt ge vraagd voor de betaling van activiteiten ten behoeve van onderwijs aan etni sche minderheden, die in 1992 plaats vinden in het kader van het project WADDINXVEEN - De Waddinx veense carnavalsvereniging De Wadde Wokkels houdt zaterdagavond 16 no vember om acht uur haar Prinsenbal in het partycentrum Concordia aan de bredeweg 66a in Moerkapelle. De toe gang is gratis. Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer' b.g.g. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood WADDINXVEEN - De Lisser make laar Harry Mens, een fan van Theo den Boon en Luciano Pavarotti, opent woensdagavond 27 november om half acht de expositie van de Waddinx veense kunstenaar Theo den Boon in de raadzaal van het gemeentehuis. De schilderijenexpositie ’’Theo den Boon in Waddinxveen” wordt gehou den op initiatief van het college van Burgemeester en Wethouders ter gele genheid van de 50e verjaardag van de Waddinxvener en het feit dat hij 25 jaar als beeldend kunstenaar in Waddinx veen werkzaam is. De expositie in het raadhuis aan het Raadhuisplein is geopend tijdens kan tooruren, op donderdagavond van 19.00-20.30 uur en op zaterdag van 13.00-16.00 uur. Na de opening en een rondgang over de expositie is een aantal genodigden wel kom in restaurant ”de Gouwe Dis” aan de Zuidkade, waar Theo den Boon en zijn vrouw Hermy den Boon-Huizer in informele sfeer een goed glas met hun vrienden en kennissen willen heffen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-2Ó.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De Streekfederatie Midden-Holland van de Partij van de Arbeid heeft vanmid dag - woensdag 13 november - met een delegatie van de PvdA-statenfractie een werkbezoek aan Boskoop ge bracht. De coördinatie van het bezoek, dat werd afgesloten met een bijeenkomst in Hotel Neuf in Boskoop, was in han den van de Waddinxvener A.H. van Gent, oud-burgemeester van Zeven huizen en oud-wethouder van Wad dinxveen. De Streekfederatie Midden-Holland van de PvdA omvat de gemeenten Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieu- werkerk aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen/ Moerkapelle. De PvdA-statenleden bezochten onder andere de regiovestiging Boskoop van NV Verenigd Streekvervoer Westne- derland, waar werd gesproken met de vestigingschef en andere stafleden, en het gemeentehuis van Boskoop, voor een gesprek met het gemeentebestuur. 1 jaar garantie en financiering mogelijk Chr. Huygensweg 9, (industrieterrein Molenwetering) Alphen aan den Rijn-Tel. 01720-35922'^0627 Genoemde besluiten en bestemmingsplannen liggen met ingang van donderdag 14 november 1991 gedurende één maand voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Ruimte en Bouw van 08.30 tot 12.30 uur, Raadhuisplein 1, Waddinxveen. Aangezien niemand zich tijdig tot Gedeputeerde Staten heeft ge wend met bezwaren tegen de door de raad vastgestelde bestem mingsplannen, zijn beide besluiten tot goedkeuring van de plannen ingevolge artikel 29, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening onherroepelijk. Kort*1^ a. het raadsbesluit van 3 juli 1991 tot vaststelling van het bestem mingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980, derde herziening”, welke bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 15 ok tober 1991, nr. DRG/LPS/42005 is goedgekeurd; b. het raadsbesluit van 3 juli 1991 tot vaststelling van het bestem mingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980, vierde herziening”, welk bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 22 ok tober 1991, nr. DRG/LPS/42007 is goedgekeurd. De organiserende middenstanders hebben gemerkt dat het publiek klei nere geldprijzen meer op prijs stelt dan grote. Er zijn daardoor meer kansen. Vandaar dat een poosje geleden al is af gestapt van een actie met bedragen van 1.000,- of van 250,- om de dag en dat er is gekozen voor het loten om tien Belanghebbenden worden gewezen op de mogelijkheid tot het in dienen van een beroepschrift bij de Kroon binnen een termijn van 30 dagen na heden. Terinzagelegging ontwerp-beschikkingen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om op de onderstaande aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het uitbreiden en/of wijzigen positief te beschikken onder oplegging van voorschriften ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving van: De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Buiten kan tooruren in overleg met de gemeentesecretaris. Parkeerverbod Direct voor de flat aan de Vondellaan (percelen 2 t/m 38) wordt het parkeren verboden. Dit besluit wordt genomen ten behoeve van de toegankelijkheid van de aan te leggen invalidenparkeerplaats al daar alsmede van de aan de overzijde gelegen parkeervakken. Dit parkeerverbod wordt aangeduid met een onderbroken gele streep, als bedoeld in artikel 24, lid 1sub e van het Reglement Verkeersre gels en Verkeerstekens 1990. ’’Spelvoorlichting aan huis”. Uit de gemeentekas wordt voorts 5.200,- gehaald ten behoeve van de tewerkstelling (inleenvergoeding) van een banenpooler voor een periode van twee jaar als assistent van de conciërge van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan. Voor de eerste inrichting van één groep van de openbare Annie M.G. Schmidt- school aan de Zuidplashof is 21.981,- benodigd. Dekking kan geschieden uit de rijksvergoeding, die in 60 jaar zal worden ontvangen. 00.00 uur - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Peter Teunisse. 01.00 uur - Non-stop-muziek. 07.00 uur - Stekker uitje wekker. Luuk van Dijk. 09.00 uur - Ochtend Magazine. Presen tatie: Ferry van Loon. 11.00 uur - Hitherinneringen. Samen- stelling Ed Schuurman en Gerben van Kruistum. 13.00 uur - Huis op je radio. Presenta tie: Diederick Huizinga. 15.00 uur - RTW Aktueel. Presentatie: Door Oremus. 17.00 uur - Sportuitslagen. Presentatie: Menno Tamming. 18.00 uur - Het Muziekcentrum. Pre sentatie: Peter Teunisse. 19.00 uur - Hitfront Danceable. Pre sentatie: Gert Voogd. 22.00 uur - De Avonduren. Presenta tie: Ron Menke. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen tot 29 november 1991 schriftelijk bij hun college worden ingediend door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijs niet (tijdig) in staat zijn geweest. De Sint Nicolaasactie 1991 kan dus van start. Om de dag vinden tien briefjes van honderd gulden en dat acht keer hun weg naar het publiek dat in Wad dinxveen koopt. Een groot en geva rieerd aantal deelnemende winkeliers zorgt ervoor dat de actie weer zal aan slaan gedurende de drie weken die we nog hebben te gaan voordat de Spaanse kindervriend zijn beroemde verjaardag viert. Sint Nicolaas is voor de plaatselijke middenstand ook aanleiding tot het houden van drie extra koopavonden. Die zijn naast donderdag 28 november op vrijdag 29 november, maandag 2 de cember en dinsdag 3 december en tot negen uur ’s avonds. De winkels gaan op woensdag 5 december om vijf uur dicht. De extra koopavonden met Kerst zijn donderdag 19 december en vrijdag 20 december en maandag 23 december. Op dinsdag 24 december gaan de win kels om vijf uur dicht. briefjes van honderd gulden op acht da gen tot en met de verjaardag van Sint Nicolaas. De jaarlijkse Sint Nicolaasactie gaat morgen - donderdag 15 november - of ficieus van start en barst natuurlijk he lemaal los als zaterdag Sint Nicolaas en zijn gevolg worden ingehaald. De prijswinnende loten worden elke week bekend gemaakt op de voorpa gina van het Weekblad voor Waddinx veen en zullen telkens worden aange plakt in alle winkelcentra. De trekkin gen worden steeds verricht op het nota riskantoor van mr. P.L. van der Meu- len en mr. J. A.M. Koek aan de Prinses Beatrixlaan. Elke trekkingsdag wordt uitgemaakt naar wie het prijzenpakket van duizend gulden, verdeeld over tien briefjes van honderd gulden, gaat. Vermoed wordt dat het publiek deze actie weer bijzon der op prijs zal stellen, zoals dat ook in de voorgaande jaren het geval is ge weest. Aangeraden wordt wel steeds om de lootjes waar men recht op heeft te vragen als dat door welke oorzaak dan ook vergeten dreigt te worden. Gemeenteraad op woensdag 1991 aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis Op de agenda o.a.: - Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerend-goedbelastingen 1992 alsmede tot vaststelling van het besluit kwijtschelding onroerend-goedbelas tingen en afvalstoffenheffing. - Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening 1983 (10e wijziging). - Voorstel tot het aangaan van een (aanvullende) overeenkomst inzake de kostenverdeling van het afvalwatertransport naar de A.W.Z.I. Reeuwijk-Randenburg. - Voorstel met betrekking tot de notitie ’’Minimabeleid in Wad dinxveen” (wordt nagezonden). - Voorstel betreffende het fusie-overleg in het voortgezet onder wijs. - Voorstel tot voorziening in vacatures in de Commissie van Be stuur voor de Samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum te Waddinxveen. - Voorstel tot het beschikbaarstellen van een aanvullende subsidie 1991 als compensatie in de stijging van de salaris- en energiekos ten van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen. - Voorstel tot kennelijke niet-ontvankelijkverklaring van een be zwaarschrift tegen het besluit van 3 juli 1991 tot het onderbren gen van jeugd- en jongerenwerk in het gebouw Peter Zuidlaan 4. - Voorstel tot aankoop van het perceel Kanaaldijk 13 (wordt nage zonden, indien tijdig gereed). - Voorstel tot aankoop van een perceel grond aan de Tweede Bloksweg (wordt nagezonden). - Voorstel tot het beschikbaarstellen van aanvullende kredieten ten behoeve van diverse bestemmingsplannen 1991. - Voorstel tot wijziging van artikel F 18 Algemeen Ambtenaren reglement. - Voorstel tot vaststelling van de Verplaatsingskostenverordening. - Voorstel inzake verlening maatregel Vut-59>/2 jaar. - Voorstel tot vaststelling van een aantal begrotingswijzigingen. Invalidenparkeerplaats. Er is besloten tot de aanleg van een gereserveerde invalidenpar- Waddinxveen: Bij een bezoek aan Huurman Keukens te Waddinxveen viel het ons op dat er keukenapparatuur bestaat waar je zo op het oog geen bedieningsknop op Bij navraag bleek vernuftige tiptoets- bediening op te zitten waarmee uiterst precies het vermogen kan worden ingesteld. Wij praten nu over de Scholtes inbouwkookplaten. Deze keramische kookplaten met halogeen- of straalvuren bestaan in twee verschillende vormgevingen: design genaamd ’’maan” met sobere grafiek; design genaamd ”zon” met klassieke tekening. Huurman Keukens heeft deze bijzondere platen in de keukenopstellingen verwerkt, zodat U zichzelf kunt overtuigen van de schitterende perfektie van dit fenomeen. Wie op dit moment aan een nieuwe keuken toe is, kan uitstekend slagen met een showroommodel. Deze gaan nu weg met 40% korting. Bovendien wordt elke nieuwe keuken boven de fl. 8.000,- gratis (m.u.v. aanbiedingen). U bent welkom bij Huurman Keukens, Noordeinde 76a te Waddinxveen. 8.950. - 187.- 5.950. - 132.- 12/89 17.950.- 382.- 6/88 11.950.- 257.- 12/87 10.950.- 217.- .2/88 14.950.- 313.- 10/88 15.950.- 332.- 4.950. - 109.- 6.950. - 146.- 6/87 13.950.- 290.- 6/87 14.950.- 313.- 6/88 23.950.- 499.-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 3