Moerhuizen R.J.C. Dokman Minder groot tekort in Geld lenen? Snel en goedkoop bij de Rabobank 1C0L0PH0NE -Weekblad voor- ZZZZ Waddinxveen BIOSCOPEN! KFPK Zilver voor Derde Wereld ZWO- Kaarsen WADDINXVEEN ZONDER GRENZEN Polsbreuk na botsing Rabobank O Meer bank voor je geld KLACHTEN BEZORGING WADDINXVEEN: In Zuidplas Eenjarig Zuidhonk viert feest Meer mensen gebruiken de bibliotheek Rijverbod automobilist Stedenband I J werkgroepen GAAT U TROUWEN? Weekenddienst dierenarts: Gehuwd: K.K. Yeung en W.P. Tang; P. Spetter en I. Gerhards. AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! r Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank Overleden: Poortman, Garrit, oud 80 jaar; Verhoeff, Leendert, oud 29 jaar; Oudijk, wv Hofman, Adriana, oud 89 jaar; de Wit, Adriana, oud 83 jaar; Zoethoutmaar, Theodorus A, oud 76 jaar; de Bruin, Maria N, oud 85 jaar; Leenheer, Arij L.K, oud 61 jaar; Pols, Reginus, oud 64 jaar. Ik wil meer weten over geld lenen bij de Rabobank. Neem contact met mij op. Naam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: U wilt geld lenen voor een auto, voor meubels of een verbouwing. Bij de Rabobank weet u snel waar u aan toe bent. Hoeveel u kunt lenen en wat dat per maand kost. Meer weten? Kom even langs of gebruik de coupon. Een bezoek aan Bruidsboetiek "Angela” is dan een eerste stap in bet huwelijksbootje. Voor een persoonlijke afspraak belt u mevrouw Fioole, tel. 01727-18300. SWEELINCKHOF 31 - TELEFOON 18950 KLACHTEN? DONDERDAG TUSSEN 14.30-18.30 UUR BELLEN!!! NEDERLANDS GLASBEEK l\ Li IIl\diensten -X--I MM Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 13 november 1991 Apotheek: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 65, tel. 14162. ZONDAG 17 NOVEMBER 1991 WOENSDAG 13 NOVEMBER Bruidsboetiek "Angela", Raadhuisplein 1, Boskoop Geboren: Job Johannes Jacobus, z.v. J.J.M. Mulleman en J. Ge braad; Sevanne Chanou, d.v. R.A.M. Pastijn en A. van Leeuwen; Bart Adriaan, z.v. J.W.J. van den Hondel en A.P. Verdonk; Mat- thijs Walraven Anthonie, z.v. T. van der Torren en O.M. Barones van Verschuer; Iris Huberdina Johanna, d.v. H.G. ten Barge en I.H.M. Rabou; Daniëlla Litha, d.v. J.K. Knoop en S. Angthong; Marciano Evaney, z.v. H.W. van Es en C.R. Riemers; Kim Ale xandra, d.v. R.G. Hornung en P.J. Togni. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft dienst: Arts: Th.G. Blom, Jacob Catslaan 1tel. 12112. WADDINXVEEN - In zijn huis aan de Jan Campertlaan 8 heeft burge meester C.M. van der Linden dinsdagmiddag de zilveren eremedaille ver bonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer R.J.C. Dokman. Hij is gestart als ’’reparateur kleine ap paraten” bij de Technische Dienst Den Haag. Deze functie heeft hij vervuld tot 1952. Van 1952 tot 1964 was hij ’’re parateur radio en grammofoon”. Vervolgens is hij tot 1966 in Den Haag werkzaam geweest als ’’technicus tele visie en videorecorders”. In deze zelfde functie is hij van 1966 tot 1976 in dienst geweest van de Technische Dienst Voorburg. Hier is hij vanaf 1976 werk zaam als ’’Unitleider televisie en video recorders”. BODEGRAVEN - Een jonge Wad- dinxveense bromfietsster is op de krui sing De Ruijterlaan-Eendrachtsweg in Bodegraven is tegen de wagen van een 21-jarige Bodegraver gereden. Ze had de auto geen voorrang verleend. De Waddinxveense bromfietster werd met flinke kneuzingen en een pols breuk naar het Goudse Sint Jozef Zie kenhuis vervoerd. De automobilist liep lichte wondjes door glassplinters op. kend wordt geaccepteerd en dat de hele unit als team opereert en goed werk le vert. Alle produkten en kado-artikelen van de Wereldwinkel zijn op de zelfde ma nier aangekocht als Max Havelaarkof- fie. Uitgeverij: VETA B.V. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.30-17.30 uur Vrijdag: 8.30-12.30 uur Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 34,-per halfjaar. Ad vertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,51 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. R.H. Kieskamp, Leerdam 17.00 uur ds. J.C. de Toom, Sommelsdijk De Hoeksteen: 9.30 uurds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. J.W. Goossen Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. W. Verboom, Hierden Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. J.E. de Groot, Gorinchem 17.00 uur ds. A.A.W. Boon, Schoonhoven Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. A A. van Houwelingen 17.00 uur ds. A. A. van Houwelingen GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur dhr. A. van Veen, Waddinxveen 17.00 uur ds. J.C. de Moor Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. André de Oude (Meeting) 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uurds. E.H. Cossee. Rotterdam-Hillegersberg ZATERDAG 16 NOVEMBER 1991 EN ZONDAG 17 NOVEMBER 1991 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft dienst: Arts: P.C.W. Hertogh, Woubrechterf 40-42, tel. 19239. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30uurds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d; Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 09.00 uur Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30uurds. D. Rietdijk Dinsdag 19 november: 19.30 uurds. G.J. van Aalst GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30uurds. L.S.K. Hoogendoorn 14.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Moienwerfstraat: 10.00 uur ev. E. Poppe 18.30uurds. H.G. Koekkoek JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. M.J. Oosting -Gouda- Bij FOCWA Garantiebedrijf Noordkade 24 Telefoon (01828)12588 Waddinxveen WADDINXVEEN: Kerkweg-Oost 161 - Tel. 01828-14566 - Bijkantoor Groensvoorde 14 BOSKOOP: Overslag 12-Tel 01727-15540 Burg. Cohjnstraat 22 - Tel 01727-14141 Bijkantoor Puttelaan 144 - Tel 01727-12400 19.00-23.00 uur - Nederlands op z’n best. Presentatie: Frank Deurknop en Klaas Vaak. In de hal van het winkelcentrum Zuid plas wordt zaterdag 16 november aan dacht gevraagd voor de produkten van de Stichting Goed Werk. Voor belang- stellinden is er de catalogus 1991-1992 verkrijgbaar. Het motto van de catalogus is ’’Kopen doen we allemaal, maar van wie eigen lijk Over dit onderwerp valt name lijk nog genoeg te vertellen, vandaar dat Goed Werk doorgaat op dit vorig jaar geïntroduceerde thema. In de catalogus staan onder andere uit Bangladesh tarwestrokaarten van Mir- pur Wheatstraw Centre en Heed Hen- dicrafts, beide belangrijke werkgevers voor de bewoners van de Biharikam- pen. Deelnemende vrouwen beschik ken daar over eigen gereedschap en een werktafel. Verder zijn er kerstgroepen van stof, van klei en van houtsnijwerk. Ook heeft de Stichting Goed Werk bana- nenbladkaarten van Mountain Maid, een Self Help Project in Haïti. WADDINXVEEN - Zaterdag 24 no vember heeft de Stichting Wijkwerk De Zuidplas een sprankelend feestpro gramma in elkaar gezet voor jong en oud in de wijk Zuidplas. Het is dan na melijk een jaar geleden dat het nieuwe wijkcentrum Het Zuidhonk in De Dui kelaar aan de Zuidplaslaan officieel werd geopend. Iedere wijkbewoner in Zuidplas krijgt het programma binnenkort bezorgd. Een programma vol met activiteiten van ’s morgens 10.00 uur tot ’s avonds 24.00 uur en allemaal gratis. Eén van die activiteiten is de play-back- show van 15.00 tot 16.00 uur. Kinderen die hieraan mee willen doen moeten zich wel van tevoren opgeven. Dit kan gedaan worden in Het Zuidhonk op woensdag 20 november van 13.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 20.30 uur en eventueel op dinsdag 19 november, maar dan alleen van 19.30 tot 20.30 uur. De feestavond met muziek begint om 20.30 uur en loopt door tot 24.00 uur. Een mooie gelegenheid voor alle wijk bewoners om onder het genot van een hapje en een drankje in een gezellige entourage elkaar eens op een andere manier te ontmoeten. Het college beraadt zich momenteel over de wijze van dekking van dit nieuw berekende tekort. MOERKAPELLE - Het tekort op de gemeentebegroting voor 1992 van de gemeente Moerhuizen (Moerkapele/Zevenhuizen) is minder groot dan aanvankelijk geraamd, zo heeft het college van Burgemeester en Wethouders dezer dagen in een persbericht laten weten. tebegroting vindt zoals hiervoor ge steld plaats door middel van de staat model C. In die staat is nu juist het ren- tedeel van de dkp-leningen niet als rente verwerkt en via hoofdfunctie 8 (Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting) niet aan de in de gemeente werkzame woningbouwcorporaties in rekening gebracht. Deze ten onrechte niet aan deze corpo raties berekende rente is nu met ge bruikmaking van het zogenaamde om- slagpercentage verdeeld over de alge mene dienst van de gemeente, het wo ning- en het grondbedrijf. Overigens wordt opgemerkt, dat in de praktijk met de plaatselijke woning bouwverenigingen wordt afgerekend naar aanleiding van de door het Rijk aan de gemeente in rekening gebrachte bedragen. DEN HAAG - In 1990 bedroeg het aantal ingeschreven gebruikers bij openbare bibliotheken 4,3 miljoen, een toename van twee procent ten op zichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit voorlopige uitkomsten van het jaar lijkse onderzoek van het Centraal Bu reau voor de Statistiek (CBS) onder openbare bibliotheken. Tussen 1988 en 1989 stagneerde het aantal gebruikers nog; de groei was toen slechts 0,3%. Bijna 30% van de bevolking was in 1990 lid van een open bare bibliotheek. Het verschil tussen jeugd (waarvoor in vrijwel alle open bare bibliotheken het lidmaatschap gratis is) en volwassenen is groot: 64% van d ejeugd tot en met 17 jaar is als lid van een bibliotheek ingeschreven tegen 19% van de volwassenen. Terwijl tussen 1988 en 1989 het aantal uitleningen licht daalde, is het gebruik van openbare bibliotheken in 1990 weer toegenomen. Het aantal uitlenin gen van boeken, cd’s etc. bedroeg 186 miljoen, ruim 800.000 meer dan in 1989. Niet alleen de uitleningen maar ook de collectie namen in 1990 toe. De collec tie omvatte 44,5 miljoen banden (boe ken, cd’s, video’s etc) een toename van 1,3% ten opzichte van 1989. Het aantal uitleningen per item bleef ongeveer ge lijk op 4,2. Gemiddeld werden in 1990 per hoofd van de bevolking dertien items ge leend. Als alleen naar de personen wordt gekeken die zijn ingeschreven als lid van een bibliotheek, dan komt het gemiddelde uit op 43 items per j aar. GOUDERAK - Een rijverbod van drie uur kreeg een 39-jarige Waddinxvener opgelegd toen hij in Gouderak werd aangehouden wegens rijden onder in vloed. De man bleek een alcoholpromillage van 0,9 in zijn bloed te hebben. Wette lijk is een promille van 0,5 toegestaan. ■BURGERLIJKE...^ ^MEDISCHE „.„„e De Waddinxvener ontving de konink lijke onderscheiding ter gelegenheid van het feit dat hij veertig jaar geleden op 12 novenmber 1951 in dienst is ge treden bij de Nederlandse Philips Be drijven BV. Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898. In de hal van de Kruiskerk aan de Pas sage worden artikelen uit de Derde Wereld verkocht. Dat gebeurt op ini tiatief van de Wereldwinkel Waddinx veen. Eén van die artikelen is Max Havelaar- koffie. De koffieboeren in Peru hielden in januari 1991 aan een pakje koffie van 250 gram 46 cent over. Voor Max Ha- velaarkoffie was dat 1,05. De totale rentekosten die de gemeente in enig jaar dient te betalen worden over de algemene dienst van de ge meentebegroting in de begrotingen van de bedrijven verdeeld en aan de wo ningbouwverenigingen doorberekend Voor deze verdeling wordt gebruik ge maakt van een bepaalde rekenwijze, de zogenaamde rente-omslag. De totaal in rekening gebrachte rente wordt door middel van die rekenwijze ’’omgesla gen” over de diverse onderdelen van de gemeentelijke administratie. Basis voor deze rente-omslag zijn onder an dere de staten model C (staat van geac tiveerde kapitaaluitgaven) en E (staat van opgenomen langlopende geldle ningen), behorende bij de gemeente begroting. Helaas zijn in Moerhuizen de staten model C en E niet volgens dezelfde me thode vervaardigd. De staat model C, behorende bij de ontwerp gemeentebe groting 1992, was voor het deel van de dynamische kostprijswoningen (dkp- woningen) van de in de gemeente werkzame woningbouwverenigingen opgebouwd volgens de methode van bijschrijving op d eboekwaarde en de staat model E, behorende bij de ont werp gemeentebegroting 1992, was op gebouwd volgens de methode, waarbij de rente en aflossing c.q. afschrijving wel als zodanig in de administratie doorwerkten. In de staat model E zijn dus de rente kosten van de hiervoor genoemde dkp- woningen als rentekosten geboekt. Het totaal van de in de begroting op de ver- deeldienst paragraaf 1 opgenomen ren tekosten wijzigt dan ook niet. De verdeling van de rentekosten over de diverse onderdelen van de gemeen- is aangesloten op het electriciteitsnet en waterleiding. In dit Soweto probeert de kaarsenfa briek Ukukhanya (Licht in de duister nis) het hoofd boven water te houden. Ukukhanya is als zwarte producent een uitzondering in Zuid-Afrika. Bijna alle zwarte arbeiders werken in door blan ken geleide fabrieken en mijnen. De kaarsen brengen licht in de huiska mers. En meer dan dat de leden van de coöperatie leren lezen en schrijven. Ook hebben ze geld vrijgemaakt om bijles te geven aan kinderen, die door de onrust in de wijk, achter op raken. Van donderdag 14 tot zondag 17 no vember krijgt de Werkgroep Steden band een delegatie van 9 mensen uit de agrarische sector uit de streek rond Pelhrimov (Tsjechoslowakije) op be zoek. Zij zijn erg benieuwd naar de land bouw hier en zij zullen in Waddinxveen en omgeving diverse landbouw- en vee teeltbedrijven bezoeken. Vrijdagavond 15 november wordt er in café-restaurant-hotel De Unie (Kerk- weg 226) om acht uur, een avond voor uitwisseling tussen mensen uit Pelhri mov en Waddinxveen georganiseerd. Na meer dan 40 jaar mogen zij nu zelf standig een bedrijf gaan voeren. In te genstelling met vroeger, toen zelfstan dige boeren louter en alleen werden te gen gewerkt, krijgen mensen die nu de moed hebben zelfstandig te onderne men ondersteuning van de democrati sche regering. De Werkgroep Stedenband nodigt ie dereen uit vrijdagavond naar De Unie te komen om met deze mensen kennis te maken en eventueel vragen te stellen over het zoeken van de weg naar zelf standigheid van deze boeren. In het kader van open grenzen, het Eu ropa van 1992 lijkt het interessant, hierover met elkaar te discussiëren. Ie ders vragen worden zeer op prijs ge steld en kunnen via de tolken tot de Tsjechen worden gericht. Dank zij enthousiaste medewerking van de agrarische sector in Waddinx veen en omgeving verwacht men dat het bezoek een succes zal worden. De algemene dienst en de begrotingen van het grond- en woningbedrijf zijn dus gezamenlijk teveel belast met de ten onrechte niet aan de corporaties be rekende rente. Hierdoor wijzigt het begrote nadelig saldo van de gewone dienst. In dit spe cifieke geval echter betekent een en an der een voordeel ten opzichte van het eerder verwachte tekort op de begro ting van de algemene dienst. Het aan vankelijk gedachte tekort daalt door de diverse doorrekeningen met 420.717,-. Het nieuw berekende te kort op de begroting van de algemene dienst voor 1992 wordt nu becijferd op 475.768,-. Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallenwaarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. v.d. Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). De werkgroepen voor Zending, We- relddiakonaat en Ontwikkelingssa menwerking (ZWO) van de hervormde Immanuëlkerkgemeente en de Gere formeerde Kerk presenteren zich geza menlijk naar buiten toe. Er is namelijk op veel terreinen een goede samenwer king ontstaan, zowel tussen de lande lijke hoofdbureau's als plaatselijke af delingen. De aandacht van de kerk via ZWO is gericht op mensen in allerlei omstan digheden en projecten - buiten onze landsgrenzen - op geloofsgebied, on derwijs en op het sociaal-economisch vlak. Die aandacht is ontstaan vanuit de zen dingsopdracht, maar kreeg door de ja- ren heen een breder draagvlak door het ontstaan van Werelddiakonaat en Ont wikkelingssamenwerking. Het is een nauw op elkaar aansluitend goedwerkend ’’drieluik” gebleken. Kerken en regeringen op de bres voor de armen en achtergestelden in de - we reldwijde - samenleving. Er is wereldwijd en ook in de kerken een bewustwordingsproces gaande - t.o.v. onrechtvaardige structuren - die doet zoeken naar de juiste vorm van ’’elkaar de hand reiken”. Elkaar de NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNCMERS in het CARROSSERIE8EDRIJ» De hervormde Immanuëlkerkge meente en de Gereformeerde Kerk in Waddinxveen gaan in hun kerken ook dit jaar weer Soweto-kaarsen verko pen. Soweto-kaarsen zijn overigens al twaalf jaar in ons land te koop. In Soweto wonen de zwarte Zuid-Afri- kanen, die werk hebben in de blanke stad Johannesburg. De huizen heten er luciferdoosjes en slechts een klein deel Koninklijk zilver was er uit handen van burgemeester C.M. van der Linden voor Waddinxvener R.J.C. Dok man. Links zijn echtgenote. (Foto: Sjaak Noteboom). ’’Waddinxveen zonder grenzen” is een driewekelijkse rubriek in het Weekblad voor Waddinxveen over Derde Wereld-activi- teiten. Voor inlichtingen: W.S.J. Waterreus-de Vries, Lindengaarde 1, 2742 TP Waddinxveen. Tel. 01828 -17851. hand reiken geldt voor over de gren zen, maar ook voor ons eigen Wad dinxveen. Het betekent samenwerking met of openstaan voor groepen en organisa ties die het zelfde beogeneen beter be woonbare wereld voor allen. Gestalte geven aan het Evangelie door die inzet, dat is de basis van de ZWO. Met open ogen en open oren de nood in de wereld te herkennen en daar wat aan te doen, dat maakt het werk nodig en boeiend! Dagelijks 18.45 en 21.30 uur: THELMA LOUISE. Za. zo. en wo. 14.00 uur. Dagelijks 18.45 en 21.30 uur: TERMINA TOR 2. Za. zo. en wo. 14.00 uur. Dagelijks (beh. ma. endi. 18.45 en 21.30 uur: ROBINHOOD. Ma. 19.00 en 21.30 uur: NOT WI THOUT MY DAUGHTER. Za. zo. en wo. 14.00 uur: WIT- TAND. Di. 19.00 en 21.00 uur: WHITE PALACE. Zijn grote ervaring en vakmanschap maken dat zijn leiding als vanzelfspre-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 5