ö.45 1.75 2,50 Epilepsie? 5 Streep Familie Berichten T (T tete' Ste? te,te, 7 '7 \'te ','-'7 teN'x ute’'- D- S\oWsen SS»* 5 A Cf hatf wnd, Per Wf V 1e eig. Audi 80 CC ’86 SNEL LP C1 tetel 'GW z i - w ■z I XW VOO',ïÓi'.n'a'’ne' yz 'XrA BEGRAFENISSEN EN CREMATIES SINTERKLAAS- EN ZWARTE PIETEN-PAKKEN TE HUUR SNEL EEN STEMPEL NODIG? IJSCLUB ’’OTWEG” BOSKOOP YKK Diversen Zet jezelf niet buitenspel Gevraagd IEMAND die ons kantoor wil schoonhouden Darthuizer boomkwekerijen C.H. de VRIES/CVU WONINGBOUWVERENIGING ST. JOSEPH HAIRSTYLING ”DÉ GOUWE I e> BURGERS. L I 1 A te 1 1 1 B - \z7. UITVAARTVERZORGING GERRIT BOERE ULBE HENK REGINUS POLS RINUS POLS R. POLS 'V 1 PIET VAN VLIET GERRIT BOERE TRUUS VAN VLIET-KOOTER I I sW verhol ritsen z 1 UUR v.a JOHANNES HENDRIKUS VAN FULPEN JOHANNA MARIA VAN DER ENDE-VAN VEEN RUBEN NICOLAAS LEENDERT SNEL HAIRSTYLING HEEFT VOOR ALLE 65 GOED NIEUWS! Op dinsdag-, woensdag en donderdagmorgen hebben wij speciaal vooralle 65+ onze prijzen aangepast. YKKAS......DE3-IN-1 BLINDE RITS VOOR JAPON.ROK ÉN PANTALON Rafaël- gemeenschap Waddinxveen /- Bijz. aanbod van In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de Rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 30 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. DAG EN NACHT BEREIKBAAR Inlichtingen: Mendelweg 30 Tel. 01727-12291 2 keer in de week Insteek 36A - Tel. 01727-15184/14058 70:000 km, APK en grote beurt gehad 12.500,- tel. 01727-12521 Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop tel. 01727-12122 INFORMATIE: (030) 66.00.64. Postbus 9840, 3506 GV Utrecht. te AGENDA Alb. Thijmlaan 1 2741 AA Waddinxveen Telefoon 01828-14719 EPILEPSIE VEREHIGING NEDERLAND EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ te I 7 r 1 x 7 ARU LEENDERT KORS LEENHEER OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING te geopeh3 500 gram JONG BELEGEN KAAS 250 gram WEEKENDMIX mix van pinda’s met rozijnen 100 gram SCHOUDERHAM ÉN 100 gram GEKOOKTE WORST SAMEN 100 gram GORGONZOLA room magor AJIE zachte Italiaanse ƒ40 roomschimmel kaas Geldig van donderdag 14 november t/m woensdag 20 november. BEGRAFENISSEN tez/\Y^ i - M te'ï te- I x A',; geuren vana - 7 |N1 - I _xte - T-te C 'L'ite' 'f, uc- tetete X - 1 AVlx'J ,ezijn'Nee,''\ Be^enRodenrijsj- ^\euren’ P I V UE x 'te '7\ El y W m te/ inde^00d ko6a" e" marine -c. E 1 Pagina 7 Woensdag 13 november 1991 i t 9 november 1991 Waddinxveen 10 november 1991 5 november 1991 op de leeftijd van 64 jaar. C. de Bas, ex.test. 7 november 1991 t 6 november 1991 Zij is rustig en tevreden ingeslapen. J. van der Ende en verdere familie op de leeftijd van 64. Dat hij moge rusten in vrede. Wij verliezen in hem een goede vriend en collega. Bestuur en leden sup.ver. C.W. Be-fair I i en op de leeftijd van 60 jaar. 40 jaar getrouwd. i BO op de leeftijd van 78 jaar. 1 c.Oosl Rotterdam De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. ui acte, He nu St6t Jacqueline en Ruben rusten van 12.30-15.00 uur Voor bezoek graag even bellen Met grote blijdschap en dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze zoon Dit feest willen wij op die dag vieren, te beginnen met een Eucharistieviering uit dankbaarheid om 14.00 uur in de parochiekerk van St. Jan de Doper te Boskoop. November 1991 Voorofscheweg 288 2771 MP Boskoop Gerard Klaasse Jacqueline Klaasse-Dam Correspondentie-adres: Jan Dorrekenskade oost 67 2741 HV Waddinxveen De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad op maandag ll november op de Algemene Begraaf plaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen. Op Zijn tijd nam de Heere weg, door een noodlottig ongeval, onze neef Met verslagenheid geven wij u kennis van het plotse ling overlijden van ons gewaardeerde lid en vriend De teraardebestelling zal plaatshebben op de Algeme ne Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Wad dinxveen omstreeks 13.45 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in rouwcentrum "Gouwehof”, Alberdingk Thijmlaan l. Nicolaaserf 25 2743 HB Waddinxveen Hiermede geven wij u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa En nu is hij plotseling niet meer bij ons, onze lieve, levenslustige 10 november 1991 Sweelinckhof 49 2742 CC Waddinxveen Donderdag 14 november zal er om 12.00 uur een korte levensloop worden uitgesproken, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6. 7 november 1991 Groensvoorde 42 2742 DK Waddinxveen Bestuur, leden en ereleden van de cvv Be Fair, Waddinxveen. U bent om me heen, U bent voor me en achter me, en Uw hand ligt op mijn schouder. Een goede man. vader en opa. We zullen hem nooit vergeten. Waarom al dat vechten, waarom al die pijn, hij wilde hier niet weg, hij wilde bij ons zijn. De strijd was oneerlijk en geheel niet berecht. Hij wilde graag nog verder, maar verloor dit gevecht. Tity en Skelte van Houten Dorette en Remco Jokelien Jannet Sweelinckhof 27 2742 CB Waddinxveen Met grote verslagenheid deel ik u mee dat, geheel onverwacht, van mij is heengegaan mijn innig geliefde man, onze schoonzoon, broer, zwager en oom Bedroefd, maar dankbaar dat aan haar moedig ge dragen lijden een einde is gekomen en voor alles wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, zuster en schoonzuster De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad op dinsdag 12 november op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen Hiermede vervullen wij onze droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van onze geachte medewer ker, vriend en collega op de leeftijd van 60 jaar Wij zullen hem node missen, maar anderzijds blijven verkwikken aan de herinnering van deze blijmoedige en vrolijke man Zeer begaan zijn we met het lot van zijn vrouw en kinderen Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte en troost toe Daarna gaan we feest vieren in de Rozenburcht. Wie onze ouders wil feliciteren is van harte wel kom van 16.30 tot 17.30 uur aan de Rozenlaan 4 te Boskoop. Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen a/d Rijn. Tel. 01720-93282 Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Tel. 01727-13150 Essengaarde 18, 2742 TV Waddinxveen. Tel. 01828-31438 Uitvaartverzorging C.H. de Vries/CVU Directie en medewerker/Collega’s S. Baartmans-van der Ende J. Baartmans Elly Leenheer-Fraterman en verdere familie Foto’s: 59 cent p. afdruk (9x 13). Drog. „Zuidplas”, Zuidplaslaan 192, Wad dinxveen. Namens het bestuur van de woningbouwvereniging St. Joseph Voorzitter: Secretaris: A.A.L. Egging N.C. Persoon KAAS MOTEN VLEESWAREN DROP EN BONBOKS K0MNGIN- J NEWEG11E BOSKOOP TH. 01727-15433 Correspondentie-adres: S. Baartmans-van der Ende van Heukelomlaan 31 3555 EA Utrecht Gouwestraat 10 Boskoop tel.: 01727-15246 Bijeenkomsten: Woensdagavond 20.00 uur Zondagmiddag 15.30 uur In ’t Trefpunt Waddinxveen Informatie: 01828-14862 Wilt u voor het nieuwe seizoen lid worden van onze vereniging dan kunt u zich opgeven voor 1 december 1991 a.s. bij Mevr. Verbeij, Berkenweg 29 te Boskoop. Tel. 01727 - 15691 Kosten lidmaatschap zijn: Gezinskaart met kinderen t/m 15 jaar 15,- Individueel lidmaatschap en vanaf 16 jaar 7,50 8 november 1991 Heemraad weg 19 2741 NC Waddinxveen 01828-11383 z/ 1. Opening 2. Notulen van de voorgaande ledenvergadering d.d. 22-10-1990 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen 4. Jaarrekening en beredeneerd verslag 1990 5. Bestuursverkiezing 6. Rondvraag 1 7. Sluiting De uitgebreide agenda, de notulen, de jaarrekening en het beredeneerd verslag liggen vanaf 14 november tot en met 9 december 1991 ter inzage voor leden op het kantoor, tijdens werkdagen vanaf 10.00 tot 12.15 uur. Vragen betreffende de jaarrekening dienen schriftelijk te worden ingediend voor 10 december 1991 (Dag en nacht bereikbaar) Kantoor: S.S.W.B. Dr. Hamburgerlaan 35 2771 JP BOSKOOP i i Dankbaar voor alle liefde die hij ons heeft gegeven en voor de lange periode dat we bij elkaar mochten zijn, geven wij kennis van het zeer plotseling overlijden van mijn innig geliefde man. onze zorgzame pa en opa Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. Werkster gevraagd voor omgeving Coenecoop, van 18.00 uur tot 19.30 uur. Tel. 01828-12624 De rouwdienst zal worden gehouden in de Advent kerk, Minstreelstraat 9 te Rotterdam-Noord, vrijdag 15 november om 12.00 uur. De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden in het crematorium "Eikelenburg” te Rijswijk. Woensdag 20 november a.s. zijn onze ouders en grootouders Jan - Els Aad - Helma Thomas. Diederik. Myrthe René - Anja Maaike. Niels Clemens - Marja Tom Annette - Jan Mare. Laura Patricia - Henk Natasja Cora Gelegenheid tot condoleren op woensdag 13 novem ber tussen 19.00 en 20.00 uur in het rouwcentrum "Gouwehof”, Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinx veen. Waddinxveen, C.G. van Fulpen-van Schaik Hillegom, Co van Fulpen Tineke van Fulpen-Nederhof Heiloo, Ted van Fulpen Thea van Fulpen-de Langen Hoofddorp, Hans van Fulpen Mary van Fulpen-Verbakel en kleinkinderen H. Boere-van Leeuwen Waddinxveen: Leny en Ton Elly en Hans Amsteram: Ria en Dik Waddinxveen: Piet en Riet Cora en Roel Gert en Miranda Ron en Marion Eric en kleinkinderen aan de leden van de woningbouwvereniging tot het bijwonen van de te houden op dinsdag 10 december 1991, aanvang 20.00 uur in Hotel-Restaurant Florida, A.P. van Neslaan 1-3 te Boskoop. BIJ UW YKK FOURNITURENZAAK: - X Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden, door een noodlottig ongeval van ons erelid de heer BOSkOOP, Reyerskoop 71 Telefoon 01727-13187 Waddinxveen, Kerkweg Oost 287 Telefoon 01828-11618 Hazerswoude, w Kioosstraat 2 a Telefoon 01714-12456 Dorpstraat 39 Waddinxveen Telefoon 01828-12298 Automobilisten let op! Wij hebben voor u een betaal bare autoverzekering. Want 21-jarigen en vrou wen krijgen een extra kor ting. Uw no-claim loopt op tot 75%. Uw bestaande korting nemen wij ook over. Voor alle verzekerin gen en financieringen: As- sur.kant. J. van Uunen, Neptunespad, 13, Wad dinxveen, Tel. 01828- 16167. Uw Televisiedokter S. At- tema. 24 uur service, 3 maanden garantie. Tel. 01828-13500. Ook voor vi deo, radio, wasmach., koelkast, enz. I 28 april 1930 Permanent ind. knippen, wassen en watergolven 92.50 wassen, coupe knippen, drogen 24.50 Wassen, watergolven ind. versteviging en lak 24.50 \- 7 Barendrecht 1 - X I -te 60,- 18 januari 1931 7 11 '-y', r w I x' te Boskoop- N X 7 X I 17 augustus 1966 sn c. ’t Stadshart Zoetermeerj*^ - i\ l - i- -.1 te I I te i xz!^‘x' I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 7