Sinterklaas actie 1991 loopt heel goed MÏÏHI on BADMATTEN? WAAR KOOPT SINTZ’N SOLIDAK DAKBEDEKKINGEN HEEFT U AUTOSCHADE? 24- Scherpe kritiek op te hoge menuprijs GROENSVOORDE l'Oaddinxuecn SINT SALADE Alleen ’’eerlijke” De Gouwe Dis rekent ’’redelijk Onafhankelijk Nieuwsblad ck. Wu WOENSDAG 4 DECEMBER A.S. WS’ HARWA FOCWA HUIS-AAN-HUIS IN Albert Heijn, Koninginneweg 11B, Boskoop. Bremmer WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN 175120 175215 14170 146602 35808 52346 145216 08408 52327 48992 WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF Als Sinterklaas al lang achter de rug is, op woensdag 11 december nebben wij nog een grote verrassing voor u. Meer nieuws volgt. NBr emmer atf SCHOENEN 41771 25731 199306 34855 141515 49264 07754 55938 07074 195424 -DANSAVOND JgV IN DE ROZENBURCHT g W IN BOSKOOP ZONDAG A.S. VANAF 20.30 UUR. Cj goed advies en de ruimste keus. D i e d i e zit. staat, van Uw televisiedokter S. ATTEMA NIEUW!! OVO MOTORRIJLES ABN-AMRO BANK NED. MIDDENSTANDSBANK RABOBANK VERENIGDE SPAARBANK DE AVONDOPENSTELLING VAN DONDERDAG 5 DECEMBER WORDT VERPLAATST NAAR Vanzelfsprekend bij Harwa, daar vindt hij ruim keus. En natuurlijk met bijpassende baddoeken. Tot ziens Sint, bij Piet aan de Groensvoorde. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Tel^oon 01828-1 2012 VAN DER LINDE B.V. VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT Groensvoorde 12 - Waddinxveen Telefoon 01828-16119 ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Bitumen Shingles Dakisolatie Lood- en zinkwerk Reparatie onderhoud en nieuwbouw 10 jaar garantie Gratis dakinspectie Vrijblijvende offerte 01726-17720 Wilgenoord 73 - Bodegraven zv L eeuwen 7aav *yl' 'i I I I I I Een bril van Grit. 1 jaar schriftelijke garantie s o 2 RIJOPLEIDING op VIDEO HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER KOM JE OOK? U bent aan een leesbril toe? Laat u dan voor- 47e Jaargang-No. 2261 .Woensdag 27 november 1991 Ton en Caroline Ververs van restaurant Bibelot. (Foto: Archief). 7 7 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 WOLLEN l door BERT J. WOUDENBERG X Piasweg 16 Waddmxveen Tel. 01828-21831 11 December surprise? 't Keldertje. Burg. Colijnstraat tel. 12467, Boskoop De bezitters van de prijswinnende loten kunnen contact opnemen met penningmeester D. Sonneveld van de KNOV-afdeling Waddinxveen, Koningin Wilhelminaplein 5, Wad dinxveen. tel. 01828-13061. Lelie. Goudserijweg tel. 10213, Boskoop Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Boskoop: Zijde 3-7 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Waddinxveen: Passage 21 Volop keus - Volop voordeel!! Vrijdag 22 november: 00697 35513 17670 13796 49031 10756 39724 13974 148056 27762 Woensdag 20 november: 158045 45216 195511 33166 06179 29691 54360 159075 51433 19919 De uitslagen van de andere trekkin gen zijn: Maandag 25 november: Weekblad voor addinxveen *-■■■■-- I Doe-het-zelfmaterialen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 --Moordende 76a aa wi h Waddinxveen KERKSTRAAT 2 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 Centrum van fabricage p Import en verkoop Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Eigenaar Maarten Velzen voor zijn restaurant De Gouwe Dis. (Foto: Fejagrafie: Ton Benne- meer). voor 'n paar tientjes meer slaapt u al onder een wollen dekbed van Holland Wjlland® genoeg zijn. Over Bibelot wordt ge meld: ”Wij betwijfelen of deze zaak van nieuwkomers Caroline en Ton Ververs in deze kolommen blijft, want het gaat wel hard met de prijzen. Het is dat Ron van Leer (51) zo’n meester aan het fornuis is, maar anders”. Lekker ’92 noemt en vergelijkt als voorbeeld wat prijzen. Over Bibelot: "Wij vinden 16,50 belachelijk voor een paar deegkussentjes met gorgon zola en wortelsaus. Of 59,50 voor een gebakken tong!”. In dit geval wordt met instemming De Gouwe Dis van Maarten van Velzen erbij gehaald. "Een gebakken tong doet hier 39.50 en dat rooit erop”, aldus Lekker ’92. Van ’t Baarsje (dinsdag en woensdag gesloten, zaterdag en zondag geen lunch en beschikkend over 40 plaatsen) wordt geschreven dat het kleine restau rant van Daam Scharloo (53), waar chef-kok Gerard Schalkwijk (53) zich zo voorspoedig ontplooit, landelijke bekendheid geniet. ’’Maar wij maken er bezwaar tegen als er in verkleinwoordjes over deze zaak In zijn jaargids Lekker ’92 zegt hoofd redacteur P. Hagtingius allereerst dat het een compliment is voor elk van de vijfhonderd beoordeelde Nederlandse en Vlaamse restaurants dat ze in de 14e editie van deze telkens veelbesproken jaaruitgave staan. ”Dat betekent dat mijn redactie nooit de kachel aanmaakt met een restau rant. Want als daar aanleiding toe was, zou vermelding achterwege zijn geble ven”, zo staat er in het artikel ”Een aantekening bij het succes van Lekker” geschreven. De beoordeling van de in een top 10, een top 100 en in een top 400 onderver deelde restaurants, die wordt geraad pleegd door inmiddels een kwart mil joen Nederlanders, is een jaar lang ge maakt door 33 onafhankelijk rappor teurs, die maximaal 30 keer per jaar anoniem gaan eten en de kosten daar van zelf betalen. Zij stelden in ieder geval was dat ’t Baarsje, Bibelot en De Gouwe Dis op nieuw behoren tot de 500 beste restau rants van Nederland in 1992. Maar ver volgens komen de opmerkingen, waar bij vooral de onnodig hoge prijzen van ’t Baarsje en Bibelot het moeten ont gelden. Aan het adres van Daam en Barbara Scharloo wordt met een uitroepteken geschreven dat de prijzen van ’t Baarsje aan de Zwarte weg nu wel hoog Restaurantnestor T. Ververs jr. (Foto: Archief). WADDINXVEEN - De eigena ren en medewerkers van de drie Waddinxveense specialiteitenres taurant ’t Baarsje (Zwarteweg), Bibelot (Limaweg) en De Gouwe Dis (Zuidkade) hebben dezer da gen geschokt én verrast kennis ge nomen van de nieuwe jaargids Lekker ’92, ’s lands toonaange vende en meest kritische restau rantgids. De redactie van de gids kapittelt namelijk in scherpe be woordingen de te hoge prijzen van ’t Baarsje en Bibelot en zet in Waddinxveen alleen De Gouwe Dis een pluim op de hoed als ”een eerlijk restaurant met redelijke prijzen”. Gediplomeerd Optometrist OV Contactlensspetiahst ANVC - AudKien Gouda Winkelcentrum Nieuwe Markt Agnietenstraat 6. Tel 01820-16035. Winkelcentrum Bloemendaal 41. Tel. 01820-52208 Contactlensinstituut Korte Tiendeweg 12. Tel 01820-15477. Waddinxveen Passage 220. Tel. 01828-14505 Chef-kok Gerard Schalkwijk van restaurant ’t Baarsje. Bij 't Keldertje of de Lelie Eethuis t KELDERTJE 5,- korting met de bon van de Dorpskern pagina co o X o WADDINXVEEN - Volgende week donderdag is het 5 december en Sint Nicolaasdag. Dan eindigt ook de nu al succesvolle Sint Nico- laasactie 1991 van de KNOV-afde- ling Waddinxveen, die met de komst van de Goedheiligman op zaterdag 16 november officieel van start ging. De middenstandsvereni- ging is zeer tevreden over het ver loop van de actie, waarbij het pu bliek gratis loten krijgt bij de beste ding van elke tien gulden. De door het publiek erg gewaardeerde actie houdt in dat om de (werk)dag 10 x 100 gulden is 1.000,- wordt uitge reikt. In het notariskantoor van mr. P.L. van der Meulen en mr. J.A.M. Koek aan de Prinses Bea- trixlaan hebben inmiddels vier trekkingen plaatsgevonden. De volgende vier zijn op vrijdag 29 no vember, maandag 2 december, woensdag 4 december en vrijdag 6 december. Het publiek blijkt een prijzenpakket van 80 briefjes van honderd gulden bijzonder op prijs te stellen. Op die manier hebben meer mensen een kans, dan in voorgaande jaren toen er geldprij zen van duizend gulden en van 250,- waren te winnen. De orga niserende middenstandsvereni- ging. die de prijswinnende loten in de winkelcentra en in het Week blad voor Waddinxveen bekend maakt, dringt er bij het publiek wel op aan nadrukkelijk om de loten te vragen, indien mocht blijken dat het uitgeven daarvan achterwege zou kunnen blijven. In totaal bren gen de deelnemende winkeliers, die aan raambiljetten herkenbaar zijn, 250.000 loten in omloop. De Sint Nicolaasactie heeft de goed keuring van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden Holland. De briefjes van honderd gulden zijn vandaag (woensdag 27 november) terechtgekomen op de lotnummers: wordt gesproken, want dat heeft een te hoog poffertjesgehalte en daarvan is geen sprake”, vindt Lekker ’92. ”U eet hier wel een met krab gevuld flensje met kreeftesaus 26,50) of ge bakken kalfsentrecote met speksaus en linzen 39,50). ’t Baarsje schuift op richting Top 100”, aldus Lekker ’92, dat heeft gezien dat hier een lunch- menu 49,50 kost, dinermenu’s 72,50 en 92,50 en de huiswijn 29,50. Buiten eten is in de zomer mo gelijk en er is een waterkaart. Restaurant Bibelot van Caroline en Ton Ververs, vorig jaar september offi cieel geopend, is op maandag gesloten en serveert op zaterdag en zondag geen lunch. Aan de Limaweg zijn 50 restau- rantplaatsen beschikbaar. Over het partygedeelte worden door Lekker ’92 geen opmerkingen gemaakt. De me nu’s bij Bibelot kosten 65,- en 72,50. Voorde huiswijn moet 32,50 betaald worden. Restaurant De Gouwe Dis valt bij Lek ker ’92 al vele jaren zeer goed in de smaak. Het prijsbeleid van Maarten van Velzen begint steeds meer vruch ten af te werpen. De Gouwe Dis is op zondag en maandag gesloten en be schikt over 60 plaatsen. ’’Deze zaak van Maarten van Velzen met Jan Hartman (31) in de keuken, is wat je noemt een eerlijk restaurant”, aldus de jaargids Lekker ’92. ’’Kleine kaart, redelijke prijzen”. De nadruk ligt er op vis, maar ook parelhoen met milhoen en ketjapsaus 36,-) staat er op de menukaart. Bij De Gouwe Dis kosten de menu’s 49,50, 55,- en 69,50. De huiswijn kost 29,75. Dat zijn stuk voor stuk de laagste prijzen van de drie toprestau rants die Waddinxveen met ’t Baarsje (tel. 01829 - 4460, telefax 01829 - 2747) Bibelot (tel. 01828 - 16695, telefax 01828 - 30955) en De Gouwe Dis (tel. 01828 - 12026, telefax 01828 - 10999) in huis heeft. K)infcelcentzum F Met rüme p^koeroetooenheki wxr de deur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1